Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü
TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
Madde Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kimyasal element ve bunların bileşikleri. kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ihtiva edebilir. üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva edebilir. Müfide DEMİRURAL Ankara

3 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
Müstahzar En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltileri. Müfide DEMİRURAL Ankara

4 Tehlikeli Madde / Müstahzar
GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ Tehlikeli Madde / Müstahzar Fiziko-kimyasal özellikler ; Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, İnsan Sağlığı üzerine etkiler; Çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme için toksik , Çevre için tehlikeli özellikler; - su ortamında tehlikeli - karasal ortamda tehlikeli En az birine sahip madde / müstahzar. Müfide DEMİRURAL Ankara

5 Güvenlik Bilgi Formu ( GBF )
GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ Güvenlik Bilgi Formu ( GBF ) Tehlikeli madde / müstahzarların ( Tehlikeli kimyasallar ); Risklerini Güvenli taşınım ve kullanımını Kaza halinde alınması gerekli önlemleri içeren belge. Tehlikeli kimyasalların açık kimliği , üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte kimyasal güvenliğin sağlanması için bilgi paylaşım aracı Müfide DEMİRURAL Ankara

6 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
Yasal Düzenleme İlk düzenleme ; Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ( 11 Temmuz 1993 ) Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usül ve Esaslar Tebliği ( 11 Mart 2002 ) GBF larının hazırlanması ve dağıtılması için usül esaslar 11 Mart 2003 yılından itibaren uygulanmaktadır. Müfide DEMİRURAL Ankara

7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
Yasal Düzenleme İkinci düzenleme ; Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ( 26 Aralık 2008 ; RG , 5. mükerrer ) 26 Aralık 2009 itibari ile yürürlüğe girdi. TKY ve GBF Tebliği yürürlükten kalktı. Müfide DEMİRURAL Ankara

8 GBF hazırlanacak kimyasallar
GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ GBF hazırlanacak kimyasallar Tehlikeli olarak sınıflandırılmış , ‘’Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ‘’ ( 26 Aralık 2008 ; RG , 5. mükerrer ) piyasaya arz edilmesi hedeflenen / arz edilen madde / müstahzarlar ; - sanayi kimyasalı - bitki koruma ürünü - biyosidal Müfide DEMİRURAL Ankara

9 GBF hazırlanacak kimyasallar
GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ GBF hazırlanacak kimyasallar Tehlikeli olarak sınıflandırılmamış , ancak ; - gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %1 , - gaz halinde olan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ %0,2 , olup;              1) İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan,              2) İşyerlerinde izin verilebilir maruziyet sınır değerleri olan,  madde içeren müstahzarlar için , kullanıcı talep ederse . Müfide DEMİRURAL Ankara

10 GBF hazırlanacak kimyasallar
GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ GBF hazırlanacak kimyasallar Kapsam dışı ; Son ürün konumunda kullanıcıya ulaşan; - İnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili kullanılan tıbbi ürünler, - Kozmetikler, - Atık niteliğindeki madde karışımları, - Gıda katkı maddeleri, - Hayvan yemleri, - Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar, - Patlama, piroteknik etki elde edilen harp levazımatı, patlayıcılar,infilak malzemeleri. Müfide DEMİRURAL Ankara

11 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
GBF hazırlanması Hazırlanmasından sorumlular ( piyasaya arz edenler ) ; - Üretici ( kendi ürünleri ) - İthalatçı ( ithal ettiği ürünler ) Hazırlayacaklar ; Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişiler. Güncellenmesi ; Teknik gelişmelere bağlı olarak Müfide DEMİRURAL Ankara

12 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
GBF hazırlanması GBF de yer alacak bilgiler ; İki bölüm halinde , örnek formatı yönetmeliğin Ek-1’inde GBF ,1.Bölüm ; - hangi mevzuata göre hazırlandığı, - madde/müstahzarın adı, - hazırlanma tarihi, - güncellenmişse tarihi ve kaçıncı düzenleme olduğu, - sayfa ve form numarası Müfide DEMİRURAL Ankara

13 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
GBF hazırlanması GBF , 2.Bölüm ( 16 Başlık halinde , Rehberi Yönetmelik Ek-2 ) ; 1 ) Madde / Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, 2 ) Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi, 3 ) Tehlikelerin Tanıtımı, 4 ) İlk Yardım Önlemleri, 5 ) Yangınla Mücadele Önlemleri, 6 ) Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri, 7 ) Elleçleme ve Depolama, 8 ) Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma 9 ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, Müfide DEMİRURAL Ankara

14 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
GBF hazırlanması GBF , 2.Bölüm devamı ; 10 ) Kararlılık ve Tepkime, 11 ) Toksikoloji Bilgisi, 12 ) Ekoloji Bilgisi, 13 ) Bertaraf Etme Bilgileri, 14 ) Taşımacılık Bilgisi, 15 ) Mevzuat Bilgisi, 16 ) Diğer Bilgiler. GBF ‘nin dili ; Türkçe Müfide DEMİRURAL Ankara

15 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
GBF Dağıtılması Dağıtılmasından sorumlular ( piyasaya arz edenler ) ; - Üretici , İthalatçı , Dağıtıcı Dağıtım şekli ; - Elektronik ortamda / Yazılı metin olarak, - Ücretsiz. Dağıtım zamanı ; - İlk teslimatta ( en geç ), - Güncellemede ; güncelleme tarihi dikkate alınarak , 12 ay öncesine kadar tehlikeli kimyasalın verildiği kullanıcıya , en geç 3 ay içinde. Müfide DEMİRURAL Ankara

16 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
GBF Dağıtılması Dağıtım yapılacaklar ; - Profesyonel kullanıcı ; Üretici , kullanan sanayici , bilimsel araştırma ve geliştirme / üretim sürecinde araştırma ve geliştirme yapanlar - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ( Bitki koruma ürünleri ) - Sağlık Bakanlığı ( Biyosidaller ), - Çevre ve Orman Bakanlığı ( Tamamı, elektronik olarak ) Müfide DEMİRURAL Ankara

17 Profesyonel kullanıcı tarafından GBF istenecek kimyasallar
GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ Profesyonel kullanıcı tarafından GBF istenecek kimyasallar Kimyasalın etiket bilgilerinde ; - Tehlikeli özellik belirtilmişse ( işaret ve sembol ), - Risk cümlecikleri, güvenlik tavsiyeleri varsa Müfide DEMİRURAL Ankara

18 GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ
Denetim ve Yaptırım İlgili Kuruluşlar ; - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ( Bitki koruma ürünleri ) - Sağlık Bakanlığı ( Biyosidaller , Deterjanlar ), - Çevre ve Orman Bakanlığı ( Diğerleri ) Yaptırım ; İlgili kuruluşların mevzuatı çerçevesinde. Müfide DEMİRURAL Ankara

19 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM
Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı e- posta :


"Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları