Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İstanbul 26 Mart 2010 CARACAL 4.Yetkili Merciler Toplantısı 2-4 Şubat 2010 Brüksel Haydar HAZER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İstanbul 26 Mart 2010 CARACAL 4.Yetkili Merciler Toplantısı 2-4 Şubat 2010 Brüksel Haydar HAZER."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İstanbul 26 Mart 2010 CARACAL 4.Yetkili Merciler Toplantısı 2-4 Şubat 2010 Brüksel Haydar HAZER

2 Gündem: 1- REACH Eklerinde Güncellemeler (Ek-II;Ek-XIII ve Ek- XIV) 2- Madde Kimliği ve SIEF Oluşumu 3-Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) 4-Bilgilendirme Kampanyaları 5- Kısıtlamalar 6- Rehber Dokümanlarda Güncellemeler 7- Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama (CLP) ile İlgili Harçlar Tüzüğü

3 1- Güvenlik Bilgi Formunda Yer Alacak Kayıt Numarasının Formatı • - - - •( - - - ) •Ör: 05-1234567890-49-0000 •Burada; •05 kayıt tipi •1234567890 rastgele verilen 10 haneli bir sayı •49 hesaplanan kontrol edilebilir toplam (2 rakam değişkenli) •0000 ise liste numarasına karşılık gelmektedir.

4 1- Ek-II Değişiklik (Devam) •8-9 Aralık 2009 da Komitede onaylanarak kabul edildi. •Parlamentonun 3 aylık detaylı inceleme süresi. •Komisyonda kabülü Nisan sonu veya Mayıs başı 2010.

5 1- REACH Ek-XIII Değişiklik Maddelerin PBT ve vPvB Tanımlama Kriterleri (Devam) •Komitede Oylama 6-7 Nisan veya 26-27 Mayıs 2010. • Üç ay Parlamentonun Detaylı İnceleme Süresi. • Komisyonda Kabulü Eylül 2010.

6 1- Ek XIV-İzne Tabi Maddeler Listesi •Komitede Oylama 6-7 Nisan veya 26-27 Mayıs 2010. • Üç ay Parlamentonun Detaylı İnceleme Süresi. • Komisyonda Kabulü Eylül 2010.

7 2- Madde Kimliği ve SIEF Oluşumu •Aynı bir madde= bir kayıt. •Ortak veri sunma= maliyet azaltımı. •Aynı EINECS numarası altında birden fazla madde olması. •Aynı maddenin birden fazla EINECS numarası olması. •Maddelerin aynılığının tespitinde AKA’nın görevli olup olmadığı.

8 3-Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) • Komisyon- GDO lu bitkilerden elde edilen yağların Ek- V kapsamına alınması(kayıt, değerlendirme alt kullanıcı hükümlerinden muaf). • Bazı Üye ülkeler- Ek-V kapsamına alınmaması.

9 4-Bilgilendirme Kampanyaları • AKA ve Komisyon tarafından hazırlanan REACH ve CLP Broşürünün üye ülkeler tarafından KOBİ lere dağıtılması. •Broşürün İçeriği: 1.İlk Kayıt Tarihi 2.Ne Yapmalıyım? 3.Şimdi Başla!

10 4-Bilgilendirme Kampanyaları (Devam) •Broşürün İçeriği: 4- Maliyeti? 5- SIEF Nasıl Çalışır? 6- Eğer AB ye İhracat Yapıyorsam Ne Yapacağım? 7- Nereden Yardım Alabilirim?

11 4-Bilgilendirme Kampanyaları (Devam) •Broşürün İçeriği: 8- REACH Amacı? 9- SIEF Amacı? 10- REACH Kayıt Aşamaları? 11- CLP

12 5- Kısıtlamalar (REACH Ek-XVII) • Sınıflandırması CMRs Kategori 1A veya 1B olan maddeler ve bu maddeleri konsantrasyon sınır değerinin üzerinde içeren karışımların halka satışı yasaklanıyor. Bu maddeler Ek-XVII başlık 1-6 arasında listeleniyor. • Komisyon için yapılan piyasa araştırmasında 790/2009/EC Tüzüğü kapsamında üreme sistemine toksik kategori 1B olarak sınıflandırılan borat bileşiklerinden sadece sodyum perborat, tetra ve monohidrat, halka satılan karışımlarda (deterjan ve temizlik ürünleri) özel konsantrasyon sınır değerini aştığı belirtilmiştir.

13 5- Kısıtlamalar (REACH Ek-XVII) (Devam) •Üreme sistemine toksik kategori 1B olarak sınıflandırılan borik asit ve diğer borat bileşiklerinin, halka satılan karışımlarda (fotoğraf filmleri) özel konsantrasyon sınır değerini aştığı vurgulanmıştır. • Raportör ülke tarafından yapılan risk değerlendirme çalışmaları sonucu bu maddelerin söz konusu kullanımlarda risk oluşturmadığı ve kısıtlama getirilmemesi ifade edilmiştir.

14 5- Kısıtlamalar (REACH Ek-XVII) (Devam) •Kadmiyum kullanımının PVC, mücevher ve lehimlerde kısıtlanması, • Sosyo-ekonomik analiz çalışmaları bitmek üzere, • Gelecek CARACAL toplantısında tartışmaya açılabilir.

15 6- Rehber Dokümanlarda Güncellemeler -Ek V Güncelleme * PEG ve Forum Danışma İşlemleri Bitti * CARACAL Danışma İşlemleri Aralık 2009 da başladı. *Şubat 2010 Yayımlanması Planlanıyor.

16 6- Rehber Dokümanlarda Güncellemeler(devam) -Atık ve Gerikazanılmış Maddeler -* PEG Danışma İşlemleri 21 Aralık 2009 da Başladı. * CARACAL Danışma İşlemleri Aralık 2009 da başladı. *22 Ocak 2010 da PEG Toplantısı Yapıldı.

17 6- Rehber Dokümanlarda Güncellemeler(devam) -IR ve CSR Rehberi * PEG Danışma İşlemleri Bitti. * PEG Toplantısı 20 Ekim 2009 da Yapıldı. * RAC işemleri Tamamlandı. *Son Taslak Güncelleme CARACAL-Ocak 2010 da Tamamlandı. *Nisan 2010 Yayımlanması hedeflenmektedir.

18 6- Rehber Dokümanlarda Güncellemeler(devam) -Eşya İçindeki Maddeler İçin Gereklilikler. * PEG Danışma İşlemleri tamamlandı. * Forum Danışma İşlemleri Şubat 2010 da Başladı.

19 6- Rehber Dokümanlarda Güncellemeler(devam) -Risk İletişim Rehberi. * PEG Toplantısı-28 Ocak 2010.

20 6- Rehber Dokümanlarda Güncellemeler(Devam) • CLP Rehberi 1.CLP kriterlerinin uygulanması (tehlike etiketlenmesi) ile ilgili bölüm uzmanlar yardımı ile hazırlanıyor. 2.PEG görüşü- Mayıs 2010 3.Yayımlanması- Ekim 2010

21 5- Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama(CLP) Tüzüğü •CLP Ücretler Tüzüğü- Nisan 2010. • Karışım içindeki maddeler için alternatif isim kullanılması- 4000 Avro. • Uyumlaştırılmış sınıflandırma teklifi- 12000 Avro.

22 TEŞEKKÜRLER


"T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İstanbul 26 Mart 2010 CARACAL 4.Yetkili Merciler Toplantısı 2-4 Şubat 2010 Brüksel Haydar HAZER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları