Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre Görevlisi Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre Görevlisi Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Çevre Görevlisi Eğitimi
Seveso E-Bildirim Sistemi 2009 Çevre Görevlisi Eğitimi Antalya

2 Bildirimin Gerçekleştirilme Süreci
Kullanıcılar: Tehlikeli kimyasal bulunduran tüm kuruluşlar Bakanlığa bildirimde bulunacaktır. Kullanıcı adı ve şifre E-posta Bildirimle veri girişi Farklı zamanlarda sisteme giriş olanağı ve bilgileri güncelleme imkanı Sistem yöneticisi: Kayıtlı bilgileri sorgulama ve raporlama E-posta ile yeni bildirim isteme Bildirim sistemi, kuruluş kayıtlarının her biri için, kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Bunu bilgi güvenliği esaslarına göre, muhafaza eder. Kullanıcılara e-posta ile kullanıcı adı ve şifre bilgileri iletilir. Kullanıcılar sisteme bağlanarak aşağıdaki işleri yaparlar: Kullanıcılar kullanıcı adı ve şifreleri ile, kurumları adına kendilerini sisteme tanıtırlar Kullanıcılar, sistemin formlarına veri girerler, veriyi kaydederler Sistem, kullanıcıların girdikleri verilere göre, A sınıfı, B sınıfı gibi kısımlara ayırır ve buna bağlı olarak yeni bildirimler doldurulması gerektiğini kullanıcıya belirtir. Kullanıcılar tüm veri girişini tek seferde yapmak zorunda değillerdir. Sınıflandırmaya göre yapması gereken yeni bildirimleri (acil durum planları hazılanması ve bildirilmesi gibi), farklı zamanlarda sisteme bağlanarak gerçekleştirebilirler. Kullanıcılar, daha önce girdikleri verileri görüntüleyebilirler, verilerde değişiklik yapabilirler veya değişiklik talebinde bulunabilirler ve izin verilmesinden sonra değişiklik yapabilirler. Yetkisi dahilinde ise, kendisine ait bilgi değişikliklerini (adres, telefon vb.) değişikliklerini yapar. Sistem yöneticisi sisteme bağlanarak: Kayıtlı bilgileri içeriğine, kurumlara, illere göre sorgulayabilir, raporlayabilir. Eksik olan, değişiklik ve güncelleme gerekenleri tespit edip, e-posta ile yeni bildirim isteyebilir.

3 Nasıl Bildirim yapacağım?
“Türkiye’ de Seveso-II Direktifinin Uyumlaştırılması Projesi” kapsamında Tehlikeli Kimyasal Bulunduran tesislerin bu kimyasalları bildirmesi için bir veri tabanlı e-bildirim sistemi ve web sayfası oluşturuldu. Bildirim için özel bir form WEB sayfasında bulunmaktadır. ( seveso.cevreorman.gov.tr) Bildirim içeriğinde; İşletmecinin adı, tesisin tam adresi,sorumlu kişinin adı veya görevi, tehlikeli madde ile ilgili yeterli bilgi, tesisin yada depolama tesisinin faaliyeti ve tesisin hemen etrafındaki çevre ile ilgili bilgi yer almaktadır.

4 Bildirim Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar
Yol haritasına bkz Seveso II kapsamındaki endüstri kuruluşlarını belirleyen hesaplama aracı Sisteme kaydolması ya da bildirim yapması gereken kuruluşlar için bilgi sistemi girişi Kuruluş içindeki tesislerin her biri için ayrı bildirim yapılması Birimler ton cinsinden girilmeli Bildirim yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar :   ·        Tesisinizin bildirim sistemine dahil olup olmadığını anlamak için web sayfasında verilen yol haritasına bakınız. Bunun dışında kapsam dahilinde olup olmadığınızı hesaplamak amacıyla “Seveso II kapsamındaki endüstri kuruluşlarını belirleyen hesaplama aracını” kullanınız. Hesaplama aracında kapsam dahilinde olup olmadığınızı belirleyiniz .    ·        Eğer kapsam dahilindeyseniz hangi seviyede bir kuruluş olduğunuzu öğrenmek için ana sayfadaki “Sisteme kaydolması ya da bildirim yapması gereken kuruluşlar için bilgi sistemi girişi” ne tıklayarak bildirim sistemine giriş yapınız. ·        Eğer kapsam dahilinde değilseniz de sisteme kayıt yaparak dahil olmadığınızı gösteren bir bildirim yapmanız ve ilgili çıktıyı Çevre ve Orman Bakanlığına göndererek sorumlu olmadığınızı kanıtlamanız gerekir. ·        Bildirim bir tesis değil bir kuruluş için yapılmaktadır ve aynı kuruluşa ait ayrı tesisler sisteme ayrı ayrı kaydolmak ve ayrı bildirimler yapmakla yükümlüdürler. ·        Bildirim sırasında tablolara girilen değerlerin tamamı ton biriminden olmalıdır. Örneğin 1 Kilogram 0,001 ton olarak girilecektir. Az miktarda, çevreye ve insan sağlığına etkili olabilecek maddeler (ör. Çok toksik maddeler) de buna dahildir. ·       

5 Bildirim Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar
Adlandırılmış maddeler girildikten sonra ikinci tabloya GİRİLMEZLER. Bir kategoride birden fazla madde varsa miktarlar o satıra toplanarak yazılır. Bir madde için birden fazla kategori var ise miktarı EN BASKIN kategoriye (satıra) yazılır Müstahzarların (karışımların) ve son ürünlerin içerisindeki kimyasal özelliklerini koruyan maddeler SEVESO’ya tabidir ve müstahzarın içindeki ağırlıkları girilir (Örneğin %15 alevlenir madde içeren 100 ton bir karışım için 15 ton alevlenir madde kaydedilecektir Maddelerin fiziksel formları hakkında bilgi Birinci tabloda bulunan maddeler özel olarak adlandırılmış maddelerdir ve birinci tabloya girildikten sonra ikinci tabloya GİRİLMEZLER. ·        İkinci tablo, birinci tabloda adlandırılmamış tehlikeli maddelerin kategorilerine göre girilmesi içindir ve maddelerin miktarları (ton birimi olarak) ilgili satırlara girilir. Kuruluş, tesislerinde bulunan tüm maddelerin SEVESO II yönergesine tabi olup olmadığını kontrol eder ve dahil olduğu kategorilere miktarları girer. Bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Bir kategoride birden fazla madde varsa miktarlar o satıra toplanarak yazılır. Bir madde için birden fazla kategori var ise miktarı EN BASKIN kategoriye (satıra) yazılır (örneğin bir maddenin hem alevlenir hem patlayıcı olması halinde patlayıcı kategorisinde değerlendirilmesi gerekmektedir - bu kategori tehlikeli maddeler veri tabanından da bulunabilir) Müstahzarların (karışımların) ve son ürünlerin içerisindeki kimyasal özelliklerini koruyan maddeler SEVESO’ya tabidir ve müstahzarın içindeki ağırlıkları girilir (Örneğin %15 alevlenir madde içeren 100 ton bir karışım için 15 ton alevlenir madde kaydedilecektir) Maddelerin SEVESO sınıflarının belirlenmesinde yardımcı olmak amacı ile bir tehlikeli maddeler veri tabanı sunulmuştur Bildirimin son aşamasında doldurulması gereken “Maddelerin fiziksel formları hakkında bilgi” bölümü doldurulurken olası bir kaza anında önemli olacak bilgiler de göz önünde bulundurulmalıdır.

6

7 Bilgi Sistemi Yapısı

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Endüstriyel tesisler için 67/548 /EEC Avrupa Komisyonu Direktifinin Ek-1’ inde yer alan kimyasalları sorgulayabiliriz.

19

20

21

22

23

24 Bildirim Sisteminin Katkıları
Verileri elektronik ortamda toplamak ve kaydetmek Elektronik ortamdaki verilerin daha sonra daha kolay ve etkili şekilde kullanılması Sanayici ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında etkili bir bağ kurulması Yönergenin uygulanmasını ve kontrolünü tek merkezden yönetmek


"Çevre Görevlisi Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları