Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI SU GÜVENLİĞİ ŞUBESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI SU GÜVENLİĞİ ŞUBESİ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI SU GÜVENLİĞİ ŞUBESİ
FAALİYETLER Engin ALACAHAN Su Güvenliği Şubesi

2 SU GÜVENLİĞİ ŞUBESİ Halihazırda şubede 6 adet teknik eleman çalışmakta olup, denetim, ruhsatlandırma, onaylama, mevzuat hazırlama, eğitim faaliyetleri, şikayetlerin değerlendirilmesi, ithalat ve ihracat işlemleri ve diğer rutin işleri yürütülmektedir.

3 YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA VE PROJELER
TÜRK MEVZUATINI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

4 DOĞAL MİNERALLİ SULAR 80/777/EEC ve 2003/40/EC Sayılı AB Konsey Direktifleri doğrultusunda “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış olup; tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

5 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR
98/83 EC sayılı AB Konsey Direktifi doğrultusunda hazırlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6 SU VE BİOSİDAL ÜRÜNLER PROJESİ TWİNNİNG PROJECT – PHARE TR/2004/IB/EN/04
Su bileşeninin altında yer alan 98/83/EC ve 80/777/EEC direktiflerinin yürütülmesi amacıyla AB üyesi ülke olarak Fransa seçilmiş olup, proje çalışmaları yürütülmektedir.Bu projenin amacı Halk sağlığının korunması için su alanında mevzuatın uyumlaştırılması ve uygulanması doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın idari kapasitesinin ve laboratuvar altyapısının güçlendirilmesidir.

7 UYUMLAŞTIRMA Avrupa Birliği Direktifleri doğrultusunda hazırlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında daha önce ruhsatlı olan 196 adet su işletmesinden 52 tanesinin Yönetmelik uyumlaştırma çalışmaları yapılarak ruhsatları yeniden düzenlenmiştir. Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında 27 adet su işletmesinden 11 adedinin Yönetmelik uyumlaştırma çalışmaları yapılarak ruhsatları yeniden düzenlenmiştir. Tüm su işletmelerinin uyumlaştırma çalışmasını tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

8 DENETİM Tüm su işletmelerinin denetimi yapılmış olup; eksiklikleri tespit edilen ve verilen sure zarfında eksiklerini tamamlamayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Yapılan denetimler sonucu ruhsat verildiği sıradaki şartları kaybeden iki adet su işletmesinin ruhsatı iptal edilmiştir.

9 EĞİTİM Bakanlığımızın idari kapasitesinin artırılması ve su ile ilgili mevzuatın AB müktesebatına göre uyumlaştırılması amacıyla “Su ve Biosidal Ürünler Projesi”nin su bileşeninin alt bileşeni olan “kaynak, içme ve mineralli sular” ile ilgili olarak proje kapsamında planlanan eğitim çalışmaları sürmektedir.

10 MEVZUAT AB Komisyonunun görüşleri ve proje çıktıları dikkate alınarak ve mevzuatın uygulanmasında yaşanan güçlüklerin giderilmesine yönelik olarak bir revizyon çalışmasına başlanılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak, ilk elden uygulayıcı olan il teşkilatlarının görüşleri talep edilmiştir.

11 İTHALAT İHRACAT Ülkemize ithal edilen satış amaçlı sulara “Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği”ne uygun olarak ithal izni verilmektedir. İhracat amacı ile sağlık sertifikası için başvuruda bulunan su işletmelerine sağlık sertifikası düzenlenmektedir. Mineralli suların onaylanması amacıyla “Bilimsel Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuş olup, yerli ve ithal mineralli suların onaylanmasına ilişkin işlemler yürütülmektedir.

12 LABORATUVARLAR Laboratuarlara standart getirilmiş ve bu bağlamda 112 adet İl Halk Sağlığı Laboratuvarının 41 adedine kaynak sularının kontrol izlemesi ile ilgili olarak analiz yetkisi verilmiştir. Ayrıca cihaz ve ekipman eksiğini tamamlayan İl Halk Sağlığı Laboratuvarlarının yetkilendirilmesine ilişkin talepler değerlendirilmektedir.

13 ŞİKAYETLER Ambalajlı sularla ilgili şikayetler Bakanlıkça değerlendirilerek, çözümlenmektedir.

14 PLANLANAN FAALİYETLER
Tüm su işletmelerinin yıllık denetimlerinin tamamlanması Kaynak, içme ve mineralli suların uyumlaştırma çalışmalarının tamamlanması Doğal mineralli sular, kaynak suları ve içme sularının ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve uyumlaştırma konularında proje kapsamında eğitimler

15 PLANLANAN FAALİYETLER
Su ve biosidal ürünler projesinin tamamlanması Proje kapsamında öngörülen faaliyetlerin (denetçi rehberi hazırlanması, eğitim faaliyetleri gibi) yerine getirilmesi

16 GENEL HEDEFİMİZ Tüketicilere sağlıklı, güvenli ve Avrupa Birliği kriterlerine uygun kaliteli ambalajlı su sağlanması

17 SORUNLAR AB Müktesebatı doğrultusunda hazırlanan mevzuatın yürütülmesinde uygulamada karşılaşılan güçlükler Özellikle su işletmesi bulunmayan ve yeni kurulacak illerde yapılan müracaatlarda dosyaların eksik hazırlanması Laboratuvar analiz raporlarının Yönetmelik formatında hazırlanmaması TSİM’ e verilerin düzenli girilmemesi Piyasaya yönelik denetimlerde Bakanlığa bilgi verilmemesi

18 İzinsiz su satışlarının önlenmesi
İllerden Beklentiler Bürokrasinin azaltılması ve gereksiz yazışmaların önlenmesi için dosyaların mevzuata uygun olarak eksiksiz hazırlanması İzinsiz su satışlarının önlenmesi İl inceleme kurul raporlarının geniş kapsamlı ve ayrıntılı olarak hazırlanması ve üyelerin imzalarının eksiksiz olması TSİM’ e verilerin düzenli girilmesi Bakanlık merkez teşkilatı ve iller arasında koordinasyona özen gösterilmesi

19 TEŞEKKÜRLER

20 ŞUBENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: Fax:

21 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRESİ SU GÜVENLİĞİ ŞUBESİ ©2007

22


"ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI SU GÜVENLİĞİ ŞUBESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları