Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

III. Ahmet LALE DEVRİ Yenilikleri Yenilikleri Nedim hazırlayıcısıdır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "III. Ahmet LALE DEVRİ Yenilikleri Yenilikleri Nedim hazırlayıcısıdır?"— Sunum transkripti:

1 III. Ahmet LALE DEVRİ Yenilikleri Yenilikleri Nedim hazırlayıcısıdır?
1718 Pasarofça Antlaşması Nevşehirli Damat İbrahim Paşa III. Ahmet hazırlayıcısıdır? Padişahıdır? başlangıcıdır? Avrupa’ya elçiler gönderildi İlk çiçek aşısı uygulandı Çini ve kumaş fabrikaları kuruldu Yalova’da kağıt fabrikası kuruldu LALE DEVRİ Sağlık alanında Sanayii alanında Siyasi alanda Kağıt ihtiyacı için Yenilikleri Yenilikleri İstanbul’da çıkan yangınlar için Mimari alanda Eğitim alanında 1727’de İbrahim Müteferrika tarafından İlk itfaiye teşkilatı kuruldu (tulumbacılar) sonudur? Kütüphaneler açıldı İlk devlet matbaası kuruldu Saray, köşk, eğlence yerleri yapıldı 1730 Patrona Halil İsyanı Nedim şairidir?

2 LALE DEVRİ ( ): Pasarofça Antlaşması ile Patrona Halil İsyanı arasındaki dönem LALE devridir. Padişah: III.Ahmet Sadrazam: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Genel Özellik: Saray halkı ve çevresi zevk ve sefa içinde iken halk sefalet içinde idi.

3 DOLMABAHÇE SARAYI LALE BAHÇESİ

4 LALE DEVRİ ISLAHATLARI
Avrupa’ya ilk defa geçici elçilikler gönderildi. (Amaç: Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip edebilmektir) İlk Türk matbaası kurulmuştur. (Daha önce Fatih zamanında azınlıklara ait matbaa vardı) Matbaanın Osmanlı’ya geç gelmesi hattatların karşı çıkmasından dolayıdır. Matbaa geldikten sonrada dini kitapların basılması yasaklanmıştır. Dini kitapları hattatlar yazmıştır. Yalova’da kağıt fabrikası açılmıştır. Yeniçerilerden itfaiye bölüğü (tulumbacı) kuruldu. Çiçek aşısı uygulandı. Sivil mimari gelişti.

5 Lale Devri’nin Sonu Patrona Halil İsyanı (1730)
Nedenleri: İran savaşlarının başarısızlıkla sonuçlanması. Vergiler ve salgın hastalıkların artması. Yöneticilerin lüks yaşamına karşılık halkın yoksul olması. İsrafların artması. NOT: Patrona Halil İsyanı, devlet düzenini değil, yönetimdeki kişileri değiştirmeye yöneliktir.

6 III.SELİM DÖNEMİ (NİZAM-I CEDİT)
Nizam-ı Cedit = Yeni Düzen demektir. Devlet adamlarından layihalar (raporlar) istenmiştir. Bu raporların çoğu askeri nitelikli olduğu için, III.Selim yenilikleri çoğunlukla askeri nitelikli olmuştur. Yeniçeri ocağına talim zorunluluğu getirilmiştir. Nizam-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kurulmuştur. Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile İrad-ı Cedit hazinesi kuruldu.

7 III.SELİM NİZAM-I CEDİT YENİLİKLERİ

8 *** İLK Devlet Matbaası (Matbaa-i Amire) kuruldu.
Önemli ülke başkentlerinde daimi(sürekli) elçilikler kurulmuştur.(Paris,Viyana,Londra, Berlin) III.Selim, Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirilmiş ve yerine IV.Mustafa geçirilmiştir. NOT: Bu isyan devlet düzenini değil yönetimdeki kişileri değiştirmeye yöneliktir. NOT: Yeniçerilerin ölümüne neden oldukları son padişah III.Selim’dir. *** İLK Devlet Matbaası (Matbaa-i Amire) kuruldu.

9 İlk kez Avrupa örnek alınarak yenilik yapıldı.
İLKLER LALE DEVRİ’NDE: İlk kez Avrupa örnek alınarak yenilik yapıldı. İlk çiçek aşısı ve itfaiye bölüğü kuruldu. (tulumbacılar) İlk kez mimaride Avrupa tarzı evler yapıldı. İlk kez Avrupa’ya geçici elçilikler yollandı. KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI İLE: Rusya’ya ilk kez Kapitülasyon verildi. Halkı Müslüman olan bir yer kaybedildi. (Kırım) Karadeniz Türk gölü olmaktan çıktı. Osmanlı ilk kez savaş tazminatı verdi. *** Avrupa tarzı ilk okul (Kara Mühendishanesi) *** Avrupa’dan ilk kez uzman getirildi. (I.Mahmut)


"III. Ahmet LALE DEVRİ Yenilikleri Yenilikleri Nedim hazırlayıcısıdır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları