Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

X- Strateji İçin Kültür ve Liderlik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "X- Strateji İçin Kültür ve Liderlik"— Sunum transkripti:

1 X- Strateji İçin Kültür ve Liderlik
Kültürün Tanımı: Örgüt tarafından paylaşılan değerler ve normlar seti… Bir topluluğu diğer topluluktan ayırt etmeye yarayan özellikler bütünü… Bir topluluğun yaşam biçimine dair her şey… Kültürün Oluşumu: Zaman içinde yavaş yavaş ve doğal akışıyla. Güç kullanılarak kültürün doğal akışına müdahale edilebilir ancak bu yollar başarılı olmak zordur. Recai Coşkun

2 Kültür-Strateji İlişkisi
Kültür, örgütsel değişme gereğinin ihmal edilmesine neden olabilir Kültür, örgüt için üstünlük ve zayıflık kaynağı olabilir Kültür, stratejinin geliştirilme ve uygulanmasında yönetimin benimseyeceği yöntemin belirleyicisidir Kültür, örgüt içindeki “biçimsel olmayan yapıların” stratejiyi destekler davranışları benimsemeleri için bir araç olabilir Kültür, kimlik, bağlılık, kurumsallaşma gibi kavramlarla yakından ilgilidir Kültür geçmişin başarılarını referans alırken önemli değişiklikleri talep eden gelecekte de aynı değerlere bağlı kalmayı zorlayabilir Recai COŞKUN Stratejik Yönetim

3 Örgüt Kültürünün Sürdürülmesi
Kültür ve kimlik örgütlerin en zor taklit edilebilen kaynaklarındandır. Bir kültürü değiştirmek, onu sürdürülebilir kılmaktan daha zordur Etkin stratejik liderler, kültürel değişim gereğini görebilen ve harekete geçebilenlerdir Kültürü biçimlendirmek ve güçlendirmek için: Etkin iletişim Problem çözme becerisi Doğru insanların seçilmesi Etkin performans değerleme sistemi Uygun bir ödül-ücret sistemi gereklidir… Recai COŞKUN Stratejik Yönetim

4 Etik Uygulamalara Vurgu
Etik uygulamalar, firmaların kendilerinden talep edilen hukuki sınırlılıkların ötesinde paydaşlarına karşı sorumluluk üstlenmeleridir. Stratejinin uygulanması aşamasında etik değerlere vurgu yapılması etkinliği artırıcı rol oynar. İç müşterilerin stratejiyi, dış müşterilerin firmayı benimsemelerini kolaylaştırır. Etik uygulamalar firma için sosyal sermaye (firmanın sahip olduğu ilişkilerin firma adına değere dönüşmesi) anlamına gelir Recai COŞKUN Stratejik Yönetim

5 Etik Uygulamalara Dayalı Kültür
Etik uygulamaların örgüt kültürünün bir parçasına dönüşmesi için şunların yapılması gerekir: Firmanın etik standartlarını tanımlayan özel hedeflerin belirlenmesi ve yayılması Firmanın konuya ilişkin düzenlemelerini sürekli yenilemesi Firmanın etik düzenlemelerini bütün paydaşlarına yayması ve onları firmanın etik standartları ve uygulamalarından haberdar etmesi Firmanın etik standartlarını tutturabilmesi için yöntemlerin geliştirilmesi Etik standartlara bağlılığın ödüllendirilmesi Bütün çalışanlar için insan onuruna uygun bir iş ortamı oluşturmak Recai COŞKUN Stratejik Yönetim

6 Kültür Nasıl Oluşturulur
Ölçülen ve denetlenen şeyler: Liderin kritik olaylara ve krizlere tepkisi: Liderin oynadığı rol modelliği, öğretmenlik ve koçluk ödül ve statülerin dağılımında kullanılan ölçütler: çalışanların seçiminde, terfi ve emekliliklerinde kullanılan ölçütler: Örgütün yapısı: Fiziksel alanların ve binanın tasarımı: Hikayeler, efsaneler ve anlatılan önemli olaylar: Örgütün resmi politika, felsefe vizyon ve misyon bildirgeleri: Recai Coşkun

7 Nasıl Bir Lider-Yönetici?
Emredici? Yol gösterici? Başka? Her örgüt için ideal bir liderlik biçimi yoktur. Örgütün kültürü kısa sürede değişmeyeceğine göre kültür ile uyumlu bir liderlik biçimi gerekecektir. Örneğin, sıkı ast-üst ilişkisi tanımlanmış bir örgütün bir anda «katılımcı, gevşek tanımlanmış görevleri» öngören bir lidelik biçimiyle başarılı olması güçtür. Recai Coşkun

8 Başlıca Stratejik Liderlik Uygulamaları
Etkin Stratejik Liderlik Dengeli Örgütsel Denetim Oluşturması Stratejik Yönün Belirlenmesi Recai COŞKUN Stratejik Yönetim Etiksel Uygulamalara Vurgu Yapılması Firma Kaynaklarının Etkin Yönetimi Etkin Bir Örgüt Kültürü Oluşturmak

9 ETKİN STRATEJİK LİDERLİK
Stratejik Yönün Belirlenmesi Vizyon Misyon Amaç ve hedefler Firma Kaynaklarının Etkin Kullanımı Kaynakları özyetkinliğe dönüştürmek Etkinlik ve etkenliği sağlamak İnsan Sermayesi-Sosyal Sermaye oluşturmak Etkin Bir Örgüt Kültürü Oluşturmak Biçimsel olmayan yapıyı kuşatacak bir kültür Etik Uygulamalara Vurgu Yapmak Örgüt yön ve kültürüyle uyuşan etik uygulamaları sahiplenmek Dengelenmiş Bir Örgütsel Denetim Finansal Müşteri Odaklılık İç Süreçler Öğrenme ve büyüme Recai COŞKUN Stratejik Yönetim

10 Tartışma Soruları Örgüt yapısının değiştirilmesi ile örgüt kültürünün değiştirilmesi arasında nasıl farklar vardır? Örgüt kültürünün güçlü veya zayıf olması ne anlama gelir? Bunun örgüte yarar ve sakıncaları neler olabilir? Stratejinin uygulanmasında etkin bir liderlik nasıl gerçekleştirilir? Recai Coşkun


"X- Strateji İçin Kültür ve Liderlik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları