Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Cimnastik Duruşları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Cimnastik Duruşları"— Sunum transkripti:

1 Temel Cimnastik Duruşları
1- Bacaklar kapalı ayakta duruş: Bacaklar bitişik, kollar yanlarda gövde­ye paralel, baş ve gövde dik olarak yapılan duruştur. 2- Bacaklar açık ayakta duruş: Ayaklar omuz genişliğinde açık, kollar gövdeye paralel, baş ve gövde diktir. 3- Çömelik duruş: Baş ve gövde dik, vücut ağırlığı ayak uçlarında çömelme hareketidir. Kalça ve topuklar bitişik kollar gövdeye paraleldir. 4- Dört ayak duruşu: Çömelik duruşta eller omuz hizasında yere dayalı­dır. Dizler kolların arasında yer alır (Şekil 17). 5- Diz üstü duruş: Bacaklar dizlerden bükülü, ayak bilekleri gergin olarak yere dayalıdır. Üst bacak ve gövde dik, kollar yanlarda vücuda paraleldir (di-züstü duruştayken, bir bacağın öne alınarak dizden dik olarak bükülü yere ba­sış ise "tek dizüstü duruş "tur) (Şekil 18).

2

3 6- Diz üstü oturuş: Diz üstü duruştayken, topuklar üzerine oturuştur.
7- Bank duruşu: Diz üstü duruştan kollar önde yere dayanır. Üst bacak ve kollar yere dik birbirine paraleldir (Şekil 19). Ters bank duruşu: Bank duruşunun tersidir. Sırt; yere, göğüs; yukarı dö­nüktür. Kollar ve alt bacaklar birbirine paralel yere dik, ayak ve avuç içleri yere dayalı, baş arkada serbesttir (Şekil 20).

4

5 8- Cephe duruşu: Bank duruşunda bacaklar arkaya gergin uzatılarak ayak uçları yere dayanır. Kollar yere dik, vücut gergindir (Şekil 21). Ters cephe duruşu: Cephe duruşunun vücudun önü yukarıya, arkasının yere dönük olma durumudur. Ayak bilekleri gergin, topuklar yerde, eller ayak­ların doğrultusunda yere dayalıdır (Şekil 22).

6

7 Yan cephe duruşu: Cephe durumunun yan olarak tek kol ve tek ayağın dış yüzüne dayanılarak yapılmasıdır. 9- Uzun oturuş: Gövde dik, kalça yerde, bacaklar ise öne gergin olarak uzatılır. Kollar yanlarda gövdeye paraleldir (Şekil 23). Açık bacak uzun oturuş: Bacaklar yanlara "V" şeklinde açılır. Engel oturuşu: Uzun oturuşta, bir bacağın bükülüp arkaya alınmasıdır. 10- Bacaklar bükülü oturuş: Uzun oturuşta, her iki bacağın dizlerden bükülerek tabanların yere dayanmasıdır. 11- Çakı duruşu: Uzun veya bacaklar bükülü oturuşta, bacakların gergin olarak 45 derece yukarıya kaldırılmasıdır. Kollar dirseklerden hafif bükülü, el­ler kalça yanında yere dayalı veya yanlarda omuz hizasında açıktır. 12- Bağdaş oturuş: Açık bacak uzun oturuşta, bacakların dizlerden bükü­lerek önde çaprazlanmasıdır. Gövde dik, kollar yanlarda serbesttir.

8

9 13- Sırtüstü yatış: Bacaklar bitişik ve gergin, gövde sırtüstü yatar durum­dadır. Avuçlar yerde, kollar vücudun iki yanında gergindir. 14- Yüzüsütü yatış: Dayanak yüzeyi vücudun ön kısmıdır. Kollar dirsek­lerden bükülü, eller üstüste konularak çene altına yerleştirilir. 15- Yan yatış: Sağa ve sola olup, dayanak yüzeyi vücudun yanı ve gergin bulunan bacaklardır. Yatış yönünün kolu yan-yukarı uzatılmış ve baş altına des­tek olarak konmuştur. Diğer kol gövdenin yanında gergindir. 16- Mum duruşu: Sırtüstü yatışta, ellerle vücut yanlardan kavranır, bacak­lar gergin olarak yukarı kaldırılırken dirseklere dayanarak ağırlık omuzlara ak­tarılır. Dayanak yüzeyi omuzlar ve üst kol olup, vücut ayak uçlarına kadar ger­gin ve yere diktir (Şekil 24). 17- Hamle duruşu: Küçük adımla yapılan hamle hareketine küçük hamle, büyük adımla yapılan harekete derin hamle denir. Hamle duruşları: a- Öne hamle duruşu: Öne bir adım alınırken bacak dizden bükülür. Göv­de arkadaki gergin bacağın doğrultusunda olup, ağırlık öndeki bükülü bacak üzerindedir. Kollar yanlarda serbesttir (Şekil 25). b- Yana hamle: Öne hamlenin sağa veya sola uygulanışıdır. Ayak uçları ve diz adım alınan yönü gösterir, gövde karşıya dönüktür. c- Geriye hamle: Geriye adım alınır, vücut ağırlığı arka bacak üzerinde olup öne uzatılan bacak gergindir. d- İleri hamle: Adımların 45 derece ileri sağ ve sol yönlere alınması ile yapılan hamledir. Ayak ucu ve diz adım yönünü gösterir (hamle duruşlarında topuklar yerden kaldırılmaz.) (Şekil 26).

10

11 18- Planör duruşu: Ağırlık tek bacak üzerinde diğer bacak gergin olup yukarıya kaldırılır, kollar yanlarda açık ve gövde ile yere paraleldir (Şekil 27). 19- Kartal duruşu: Bacaklar açık ayakta duruşta gövde öne bükülerek ye­re paralel durumuna getirilmesidir. Kollar omuz hizasında açık ve gergin yere paraleldir (Şekil 28) Küçük köprü: Dizler yerde olmak suretiyle, ellerle arkaya uzanıp dayanmadır (Şekil 29)

12

13 21- Büyük köprü: Dayanak noktaları ayaklar ve arkaya uzanan ellerdir (Şekil 30).

14


"Temel Cimnastik Duruşları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları