Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURBAN NED İ R & N İ Ç İ N KES İ L İ R KAZANIMLAR Kurban ibadetinin anlamını bilir Kurban ibadetinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURBAN NED İ R & N İ Ç İ N KES İ L İ R KAZANIMLAR Kurban ibadetinin anlamını bilir Kurban ibadetinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemini."— Sunum transkripti:

1

2

3 KURBAN NED İ R & N İ Ç İ N KES İ L İ R

4 KAZANIMLAR Kurban ibadetinin anlamını bilir Kurban ibadetinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemini açıklar

5 İ SLAMDA KURBAN İ BADET İ N İ N TAR İ HÇES İ

6 “ İ slam’da kurbanın tarihçesi, Hz. Adem’in o ğ ulları Habil ve Kabil’le başlar. Sonra Hz. İ brahim’le devam eder İ brahim Peygamber, o ğ lu İ smail’i yüce Allah’a kurban etmeye adar. Zaman gelince kendisine bu ahdî hatırlatılır. O da gerekli hazırlıkları yaparak o ğ lunu kurban etmek üzere müsait bir yere götürür. Çocu ğ u yatırır ve bıça ğ ı bo ğ azına vurur. Fakat bıçak çocu ğ u kesmez. Bu sırada Allah tarafından kendisine bir koç gönderilir. Bu koçu keserse o ğ lunun yerine kabul edilece ğ i bildirilir. Bu olay üzerine Hz. İ brahim kendisine gönderilen koçu keser ve ileride peygamber olacak olan o ğ lu İ smail kesilmekten kurtulur.

7 Hz. İ brahim’in o ğ lu İ smail’i kurban etmek istemesinin bir benzerinin de Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalip tarafından yaşandı ğ ı haber verilmektedir. Zemzem kuyusunun kazılması sırasında Kureyşlilerle karşılaştı ğ ı zorluklardan dolayı e ğ er on tane o ğ lu olursa bir tanesini Kâbe’nin yanında Allah için kurban etmeye adamıştır. Çekilen kurada Peygamberimizin babası Abdullah’a çıkmıştır. Abdulmuttalip ada ğ ını yerine getirmeye karar verdi. Kureyşliler böyle bir âdetin yerleşmesinden korkarak kendisine engel olmuşlardı. Daha sonra Abdullah’ın yerine 100 tane deve kurban edilmiştir.”

8 KURBAN KESME İ BADET İ NE ŞAH İ T OLDUNUZMU ?

9 KURBAN Sözlükte “yakınlaşmak” anlamına gelir. Terim olarak, ibadet maksadıyla belli bir vakitte, belli şartları taşıyan hayvanı, usulüne uygun olarak kesmek demektir. Kurban, insanın Allah’a yakınlaşmasına ve onun rızasını kazanmasına vesile olur. İ nsan, kurban keserken Hz. İ brahim ve o ğ lu Hz. İ smail’i hatırlayarak onlar gibi Allah’ın emrine uymaya hazır oldu ğ unu ifade etmiş olur. Kurban, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sa ğ layan bir ibadettir. Çünkü kurbanın eti üçe bölünür. Bir parçası fakirlere, bir parçası akrabalara, bir parçası da kesen kişinin kendisine aittir. Kurban kesen insan bencillikten kurtularak başkalarını düşünme bilinci kazanır. Böylece insanlar arasında sevgi ba ğ ları kurulur.

10  Kurban ne demektir?  Kurbanın sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sa ğ lama özelli ğ ini nelerdir?  Kurban kimlere vaciptir?  Kurban kesmenin bireysel faydaları nelerdir?.

11 “... Allah’ın kendilerine rızık olarak verdi ğ i kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde, Allah’ın ismini anmaları (kurban kesmeleri) için sana (Kabe’ye) gelsinler Artık ondan hem kendiniz yiyin hem de yoksula, fakire yedirin.” (Hac suresi, 28. ayetı)

12

13 KURBAN KESERKEN BU DUA YAPILIR: “Ey Allah’ım, dostun İ brahim’den ve habibin Muhammed’den kabul buyurdu ğ un gibi benden de kabul buyur.”

14 KURBAN KES İ L İ RKEN NELERE D İ KKAT ED İ L İ R İ LG İ L İ BAŞLIK ALTINA YAZINIZ Kurban edilecek hayvanla ilgi Kurban edilecek yerle ilgili Kurban edildikten sonra

15 SA Ğ LARENGELLER KURBAN


"KURBAN NED İ R & N İ Ç İ N KES İ L İ R KAZANIMLAR Kurban ibadetinin anlamını bilir Kurban ibadetinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları