Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

El Bileği Anatomisi ve Patolojileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "El Bileği Anatomisi ve Patolojileri"— Sunum transkripti:

1 El Bileği Anatomisi ve Patolojileri
Dr. H. Onur ÖZDEMİR

2

3 GRAFİ PA Ekstansör karpi ulnaris oluğu / midstiloid

4 Oblik Trapezium / trapezoid

5

6

7 3 2 1 Karpal arklar

8

9 LUNAT/PERİLUNAT DİSLOKASYON

10

11 Karpal dislokasyonlar /perilunat instabilite
Evre 1 : Skafolunat ayrışma (terry thomas sign) => radioskafoid + skafolunat ligamanların yırtılması sonucu Evre 2: Perilunat dislokasyon => + radiokapitat ligaman yırtılması Evre 3 :Midkarpal dislokasyon =>Volar ve dorsal radiotriquetral + ulnotriquetral ligaman yırtılması Evre 4 : Lunat dislokasyon => Dorsal radiokarpal ligamanın radiolunat fasikül yırtığı sonucu oluşur.

12 > 3 mm

13

14 Skafoid Skafoid grafisi: Ulnar deviasyonda

15 Skafoid En sık kırılan karpal kemiktir.
El açık iken el üstüne düşme sonucu oluşur. Orta kemik %70 Proksimal pol %20 Distal pol %10 Proksimal pol kırıkları en kötü prognozlu olan. AVN ve nonunion insidansı yüksek. Arterial beslenme

16

17

18 Hamatum hook kırığı

19 Colles fraktür El açık dorsifleksiyonda ve ön kol süpinasyonda iken düşme Osteoporotik bayanlarda sık Distal radius dorsale deplase Genelde extraartikülerdir. İnstabilite ?

20 Instabilite kriterleri
Intraartiküler kırık Radial boy’un 5mm ‘den fazla azalması Radial inklizyonun 10 dereceden fazla azalması (redükte olmayan fraktür)

21 Smith fraktürü El volar fleksiyondayken uygulanan travmalarda olur
Distal fragman volar tarafa açılanır. İntraartiküler uzanım daha sık.

22 Barton kiriği Dorsal ve volar tip olama üzere 2 tipi vardır.
Radiusun artiküler yüzeyi kırığı Distal radyal fragman ve karpus deplase olur. Komplikasyon çok sık. Operasyon gerektirir. Radial stiloid fraktürü, inklizyon kaybı / volar Dorsal tip

23 Die –punch fraktür Radiusun lunat fossa kırığı
Transvers travma sonucu olur. Lunatın proximale deplasmanı çoğu vakada eşlik eder( 1. karpal ark bozulur) Mavi ok : basamaklanma Sarı ok : eşlik eden stiloid kırığı

24 Chauffeur kiriği Hutchinson kırığı
Radial stiloid prosesin intraartilüler kırığı Genelde komplike intraartiküler kırıkların bir komponenti olarak görülür.

25 Karpal kemiklerin akslari

26 İntercalated segment instability
DISI => patoloji İntercalated segment : el bileğinin distal segmenti ile proksimal segmeti arasında kalan kısım. (lunat) VISI İntercalated segment instability

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 MR-artrogram

39 Arcuat/ deltoid ligaman
Ulnar limb : lunat , triguetrum => capitat Radial limb: capitat => scafoidin distal polü

40 Scafolunat ligaman yırtığı
Küçük ok : lunata yapışan remnant Siyah ok : scafoid remnant

41 TFCC kompleksi Dorsal ve volar radioulnar ligamanlar Menisküs humolog
Artiküler disk Ekstansör karpi ulnarisin kılıfı Ulnolunat ve ulnotriquetral ligamanlar Bikonkav şekil Ulna ve triquetrum arasında

42

43 Palmer siniflamasi Tip 1 : travmatik / genç yaşta
IA : TFC diskinde yırtık IB: ulnar yırtık+/- ulnar stiloid fraktürü IC: distal yırtık ( ulnolunat veya ulnotriquetral) ID: radial yırtık Tip2 : dejeneratif / yaşlılarda IIA: TFCC aşınma IIB: + lunat ve/ veya ulnar kondromalazi IIC: TFCC yırtığı + kondromalazi IID: + lunotriquetral ligaman perforasyonu IIE: + ulnokarpal artrit

44 Tip IA

45 Tip IB

46 Tip IC

47 Tip IIA

48 Tip IIB

49 Tip IID TFCC tırtık Lunat kartilaj defekti Lunotriquetral ligaman

50

51

52

53 Karpal tünel sendromu Karpal tünelin tabanını ve duvarlarını karpal kemikler, çatısını fleksör retinakulum oluşturur. Fleksör retinakulum, skafoid-trapezium ile hamatum- psiforme arasında Karpaltünel sendromunda karpak kanal basıncı artar. (32 mm Hg) Genelde idyopatiktir ve yaşla ilişkilidir. Bilekte fraktür ve dislokasyonlar => karpal tünel volümü azalır / medyan sinire direkt bası İnflamatuar süraçler => RA, gut, amiloidoz Medyan sinir tümörleri Yer kaplayan diğer tümörler (ganglion, lipom) Kas anomalileri

54 Klinik bulgular Ağrı, uyuşma, karıncalanma Hipoestezi Kas atrofileri
Tinel ve Phalen testleri

55

56

57 Finkelstein test Ekstensör pollucis brevis Abdüktör pollucis longus

58


"El Bileği Anatomisi ve Patolojileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları