Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

29.02.2016 Madde Analizi 1 Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı = Grup ortalaması = Grup standart sapması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "29.02.2016 Madde Analizi 1 Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı = Grup ortalaması = Grup standart sapması."— Sunum transkripti:

1 29.02.2016 Madde Analizi 1 Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı = Grup ortalaması = Grup standart sapması

2 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler Öğrencinin grup içindeki başarısı: Bir öğrencinin, grubun ne kadarından başarılı, ne kadarından başarısız olduğunu belirleme Z puanı kullanılır. Başarı bakımından karşılaştırma: Bir öğrencinin farklı derslerde aldığı puanlara göre hangi dersten daha başarılı olduğunun belirlenmesinde Z puanı kullanılır. 29.02.2016 Madde Analizi 2

3 29.02.2016 Madde Analizi 3 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler Örnek: Bir testte alınan puanların aritmetik ortalaması 40, standart sapması 5 bulunmuştur. Bu testte 45 puan alan Ali, sınıfın ne kadarından başarılı, ne kadarından başarısızdır? Z=1 bulunur.

4 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler 29.02.2016 Madde Analizi 4

5 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler BAŞARILI % 50 % 84 % 98 % 99.5 % 16 % 2 % 0.05 BAŞARISIZ % 50 % 16 % 2 % 0.05 % 84 % 98 % 99.5 29.02.2016 Madde Analizi 5 Z PUANI 0 1 2 3 -2 -3

6 29.02.2016 Madde Analizi 6 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler Dersler Veli’nin notları XSsZ Başarı Sırası T Matematik657012 (65-70) /12= -0.41 345.9 Türkçe60508 (60-50)/8= 1.25 162.5 Fizik65708 (65-70)/8= -0.62 443.8 Kimya605015 (60-50)/15= 0.66 256.6 Örnek: Veli’nin en başarılı olduğu ders hangisidir?

7 29.02.2016 Madde Analizi 7 Madde güçlük indeksi Madde ayırıcılık gücü indeksi

8 29.02.2016 Madde Analizi 8 Alt-Üst Grup Yöntemiyle Madde Analizi Doğru cevaplar 1, yanlış ve boş cevaplar 0 olarak puanlanır Öğrencilerin toplam test puanları bulunur Test puanları göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Test puanlarının en yüksek % 27’lik grubu ile en düşük % 27’lik grubu seçilir ve bunlar üst-grup ve alt grup olarak isimlendirilir. Öğrenci sayısının az olması (önerilen; en az 100 kişi) durumunda kağıtlar ikiye bölünür. İlk % 50 si üst, son % 50’si alt grup olur. Kağıtların tamamı analize dahil edilir. Her bir soru için; sorunun seçeneklerine verilen cevapları gösteren bir tablo hazırlanır.

9 29.02.2016 Madde Analizi 9 Madde Güçlük İndeksi Madde güçlük indeksi (Pj) (0,1): Bir soruyu doğru cevaplayan öğrenci sayısının, tüm öğrenci sayısına oranıdır. Madde güçlüğü, sorunun zorluk düzeyi olarak değerlendirilir. 0 ile 1 arasında değer alır 1’e yaklaştıkça soru kolaylaşır. 0’a yaklaştıkça zorlaşır. Başarı testlerinde bunun, 50 civarında olması arzu edilir. 0.00-0.29………zor soru 0.30-0.69………normal soru 0.70-1.00………kolay soru

10 29.02.2016 Madde Analizi 10 Madde Ayırıcılık gücü indeksi Madde ayırıcılık gücü indeksi (rjx) (-1, +1): Söz konusu sorunun başarılı öğrencilerle başarısız öğrencileri ayırt edebilme gücünü gösterir. Bulunan değer; 0’dan küçükse: madde atılır 0.00-0.19 arasında: madde zayıftır, atılır 0.20-0.29 arasında: madde düzeltilerek alınır 0.30-0.39 arasında: madde iyidir. Düzeltilerek alınır 0.40 ve üstü: madde çok iyidir. Kullanılır.

11 29.02.2016 Madde Analizi 11 Madde Analizi Tablosu ABCDToplam Üst Grup20148850 Alt Grup810201250 Toplam28242820100 Seçenekler Gruplar Doğru cevap: A

12 29.02.2016 Madde Analizi 12 FormüllerFormüller Madde Güçlük İndeksi:Ayırıcılık Gücü indeksi: Dü: Maddeyi üst grupta doğru cevaplayanların sayısı Da: Maddeyi alt grupta doğru cevaplayanların sayısı N: Alt ve üst gruptaki toplam öğrenci sayısı n: Alt ya da üst grubun öğrenci sayısı

13 29.02.2016 Madde Analizi 13 HesaplamaHesaplama Madde güçlük indeksi: Madde ayırıcılık gücü indeksi: Yorum: 0’a yakın olduğu için zor bir madde Yorum: Ayırıcılık gücü düşük olduğundan madde düzeltilmelidir

14 Testin Ortalama Güçlüğü P= Aritmetik ortalama / Testten alınabilecek en yüksek puan P= Soruların güçlük indeksleri toplamı / Soru sayısı Bu; aynı zamanda öğrencinin ve sınıfın mutlak başarı oranıdır. Hedeflerin gerçekleşme oranıdır. 29.02.2016 Madde Analizi 14

15 Standart hata: ölçülen özelliğin gerçek değeri ile gözlenen ölçme sonucu arasındaki farktır. Ölçme işlemine karışan tesadüfü hatadır. Örnek: Ambalaj kutuları üzerinde bulunan (200+-10 gr.) 29.02.2016 Madde Analizi 15 Ölçmede Standart Hata

16 Standart hata: gerçek puanın hesabında kullanılır. Gerçek puan= ölçme sonucu+-standart hata Standart hata=standart sapma√1-güvenirlik katsayısı Örnek: Sınavdan 75 alan bir öğrenci için, standart hatasını +- 2 dersek gerçek puan aralığı 73-77 dir. 29.02.2016 Madde Analizi 16 Eğitimde Standart Hata Hesabı

17 Standart hatanın; standart sapma, güvenirlik katsayısı ile olan ilişkisi: Sorularda; Standart hatanın en yüksek olduğu testin bulunması isteniyorsa; seçeneklerde standart sapması en yüksek, güvenirlik katsayısı en düşük olandır. Standart hatanın en düşük olduğu hangisidir diye soruluyorsa; seçeneklerde standart sapması en düşük, güvenirlik katsayısı en yüksek olandır. 29.02.2016 Madde Analizi 17 Eğitimde Standart Hata Hesabı

18 Olasılık % 68 % 95 % 99 Gerçek puan G= ölçme sonucu +- (1*Standart hata) G= ölçme sonucu +- (2*Standart hata) G= ölçme sonucu +- (3*Standart hata) 29.02.2016 Madde Analizi 18 Eğitimde Standart Hata Hesabı Örnek: Güvenirlik katsayısı 0.75 olan bir testin, standart sapması 2 ise bu testten 80 alan bir öğrencinin gerçek puanı %68, %95, %99 olasılıkla kaçtır?


"29.02.2016 Madde Analizi 1 Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı = Grup ortalaması = Grup standart sapması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları