Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

29.02.2016 Madde Analizi 1 Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı = Grup ortalaması = Grup standart sapması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "29.02.2016 Madde Analizi 1 Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı = Grup ortalaması = Grup standart sapması."— Sunum transkripti:

1 Madde Analizi 1 Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı = Grup ortalaması = Grup standart sapması

2 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler Öğrencinin grup içindeki başarısı: Bir öğrencinin, grubun ne kadarından başarılı, ne kadarından başarısız olduğunu belirleme Z puanı kullanılır. Başarı bakımından karşılaştırma: Bir öğrencinin farklı derslerde aldığı puanlara göre hangi dersten daha başarılı olduğunun belirlenmesinde Z puanı kullanılır Madde Analizi 2

3 Madde Analizi 3 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler Örnek: Bir testte alınan puanların aritmetik ortalaması 40, standart sapması 5 bulunmuştur. Bu testte 45 puan alan Ali, sınıfın ne kadarından başarılı, ne kadarından başarısızdır? Z=1 bulunur.

4 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler Madde Analizi 4

5 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler BAŞARILI % 50 % 84 % 98 % 99.5 % 16 % 2 % 0.05 BAŞARISIZ % 50 % 16 % 2 % 0.05 % 84 % 98 % Madde Analizi 5 Z PUANI

6 Madde Analizi 6 Z Puanı-Kullanıldığı Yerler Dersler Veli’nin notları XSsZ Başarı Sırası T Matematik (65-70) /12= Türkçe60508 (60-50)/8= Fizik65708 (65-70)/8= Kimya (60-50)/15= Örnek: Veli’nin en başarılı olduğu ders hangisidir?

7 Madde Analizi 7 Madde güçlük indeksi Madde ayırıcılık gücü indeksi

8 Madde Analizi 8 Alt-Üst Grup Yöntemiyle Madde Analizi Doğru cevaplar 1, yanlış ve boş cevaplar 0 olarak puanlanır Öğrencilerin toplam test puanları bulunur Test puanları göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Test puanlarının en yüksek % 27’lik grubu ile en düşük % 27’lik grubu seçilir ve bunlar üst-grup ve alt grup olarak isimlendirilir. Öğrenci sayısının az olması (önerilen; en az 100 kişi) durumunda kağıtlar ikiye bölünür. İlk % 50 si üst, son % 50’si alt grup olur. Kağıtların tamamı analize dahil edilir. Her bir soru için; sorunun seçeneklerine verilen cevapları gösteren bir tablo hazırlanır.

9 Madde Analizi 9 Madde Güçlük İndeksi Madde güçlük indeksi (Pj) (0,1): Bir soruyu doğru cevaplayan öğrenci sayısının, tüm öğrenci sayısına oranıdır. Madde güçlüğü, sorunun zorluk düzeyi olarak değerlendirilir. 0 ile 1 arasında değer alır 1’e yaklaştıkça soru kolaylaşır. 0’a yaklaştıkça zorlaşır. Başarı testlerinde bunun, 50 civarında olması arzu edilir ………zor soru ………normal soru ………kolay soru

10 Madde Analizi 10 Madde Ayırıcılık gücü indeksi Madde ayırıcılık gücü indeksi (rjx) (-1, +1): Söz konusu sorunun başarılı öğrencilerle başarısız öğrencileri ayırt edebilme gücünü gösterir. Bulunan değer; 0’dan küçükse: madde atılır arasında: madde zayıftır, atılır arasında: madde düzeltilerek alınır arasında: madde iyidir. Düzeltilerek alınır 0.40 ve üstü: madde çok iyidir. Kullanılır.

11 Madde Analizi 11 Madde Analizi Tablosu ABCDToplam Üst Grup Alt Grup Toplam Seçenekler Gruplar Doğru cevap: A

12 Madde Analizi 12 FormüllerFormüller Madde Güçlük İndeksi:Ayırıcılık Gücü indeksi: Dü: Maddeyi üst grupta doğru cevaplayanların sayısı Da: Maddeyi alt grupta doğru cevaplayanların sayısı N: Alt ve üst gruptaki toplam öğrenci sayısı n: Alt ya da üst grubun öğrenci sayısı

13 Madde Analizi 13 HesaplamaHesaplama Madde güçlük indeksi: Madde ayırıcılık gücü indeksi: Yorum: 0’a yakın olduğu için zor bir madde Yorum: Ayırıcılık gücü düşük olduğundan madde düzeltilmelidir

14 Testin Ortalama Güçlüğü P= Aritmetik ortalama / Testten alınabilecek en yüksek puan P= Soruların güçlük indeksleri toplamı / Soru sayısı Bu; aynı zamanda öğrencinin ve sınıfın mutlak başarı oranıdır. Hedeflerin gerçekleşme oranıdır Madde Analizi 14

15 Standart hata: ölçülen özelliğin gerçek değeri ile gözlenen ölçme sonucu arasındaki farktır. Ölçme işlemine karışan tesadüfü hatadır. Örnek: Ambalaj kutuları üzerinde bulunan ( gr.) Madde Analizi 15 Ölçmede Standart Hata

16 Standart hata: gerçek puanın hesabında kullanılır. Gerçek puan= ölçme sonucu+-standart hata Standart hata=standart sapma√1-güvenirlik katsayısı Örnek: Sınavdan 75 alan bir öğrenci için, standart hatasını +- 2 dersek gerçek puan aralığı dir Madde Analizi 16 Eğitimde Standart Hata Hesabı

17 Standart hatanın; standart sapma, güvenirlik katsayısı ile olan ilişkisi: Sorularda; Standart hatanın en yüksek olduğu testin bulunması isteniyorsa; seçeneklerde standart sapması en yüksek, güvenirlik katsayısı en düşük olandır. Standart hatanın en düşük olduğu hangisidir diye soruluyorsa; seçeneklerde standart sapması en düşük, güvenirlik katsayısı en yüksek olandır Madde Analizi 17 Eğitimde Standart Hata Hesabı

18 Olasılık % 68 % 95 % 99 Gerçek puan G= ölçme sonucu +- (1*Standart hata) G= ölçme sonucu +- (2*Standart hata) G= ölçme sonucu +- (3*Standart hata) Madde Analizi 18 Eğitimde Standart Hata Hesabı Örnek: Güvenirlik katsayısı 0.75 olan bir testin, standart sapması 2 ise bu testten 80 alan bir öğrencinin gerçek puanı %68, %95, %99 olasılıkla kaçtır?


"29.02.2016 Madde Analizi 1 Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı = Grup ortalaması = Grup standart sapması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları