Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BARTIN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü MAHALLİ ÇEVRE KURULU GÜNDEMİ 1-) 2016 yılı tıbbi atık ücretlerinin belirlenmesi, 1-) 2016 yılı tıbbi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BARTIN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü MAHALLİ ÇEVRE KURULU GÜNDEMİ 1-) 2016 yılı tıbbi atık ücretlerinin belirlenmesi, 1-) 2016 yılı tıbbi."— Sunum transkripti:

1 T.C. BARTIN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü MAHALLİ ÇEVRE KURULU GÜNDEMİ 1-) 2016 yılı tıbbi atık ücretlerinin belirlenmesi, 1-) 2016 yılı tıbbi atık ücretlerinin belirlenmesi, 2-) Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem 2-) Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında İlimiz sınırları dahilinde geri Planı kapsamında İlimiz sınırları dahilinde geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların daha kapsamlı ve dönüşüm ile ilgili çalışmaların daha kapsamlı ve verimli olması için yapılacak çalışmalar verimli olması için yapılacak çalışmalar hakkında karar alınması, hakkında karar alınması, HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

2 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2017): Amaç: Amaç: Kamu, Üniversiteler, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın ilgili temsilcilerinin katılımı ile Ülkemizdeki geri dönüşüm sistemine etkin bir yapı kazandırmaktır. 30/12/2014 29221 (mükerrer) 30/12/2014 29221 (mükerrer) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/2014 1230M1-12-1.pdf)

3 ÖNLEME TEKRAR KULLANIM AZALTMA GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ GERİ KAZANIMI BERTARAF En Öncelikli Seçenek En Son Seçenek Politika-Mevzuat Atık Yönetimi Hiyerarşisi HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

4 Politika-Mevzuat 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 3.madde f) Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır. ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Genel ilkeler MADDE 5 3) Daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile atık üretimine ve atık içerisinde bulunan zararlı maddelere yönelik, ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması, suretiyle önlenmesi ve azaltılması esastır. b) Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması, enerji kaynağı olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi esastır. Atıkların alternatif hammadde ve ek yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir. c) Doğal kaynak ve enerji kullanımının azaltılmasına yönelik olarak geri kazanılmış ürünlerin kullanımının özendirilmesi esastır. 4 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

5 Politika-Mevzuat Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri MADDE 9 c) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla, Genişletilmiş üretici sorumluluğu MADDE 18 1)Ürünlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması, atığın önlenmesi, atık olduktan sonra yeniden kullanımı, güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi ya da geri kazanımını desteklemek amacıyla ürünlerin tasarımından başlayarak gerekli tedbirler üretici tarafından alınır. Yeniden kullanıma hazırlama MADDE 20 1) Atıklar, yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti kapsamında, yalnız fiziksel işlemler ile tasarlandığı hale getirilerek, aynı amaçla kullanıldıkları sürece kullanım ömrü bitinceye kadar atık olarak addedilmeyecektir. 5 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

6 Ayrı Toplanan Ambalaj Atığı Ambalaj Atığı Toplam Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesisi 28 adet 2003 yılında ambalaj atıkları lisanslı toplama-ayırma ve geri dönüşüm tesisi sayısı 28 iken, 2015 yılında 1197 ye ulaşmıştır. 2002 yılında kaynakta ayrı toplanan ambalaj atığı miktarı 130.000 ton iken 2014 senesinde yaklaşık 2.500.000 tona ulaşmıştır. Yapılan Çalışmalar 1197 adet HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ 2015 yılı

7 Yapılan Çalışmalar Atık Madeni Yağ Toplama Atık Akü Toplama Ülkemizde 2005 yılında 9.444 ton atık madeni yağ toplanmış iken bu rakam 2014 yılında 47.460 ton olup, 2015 yılı Eylül ayı itibari ile bu miktar 29.755 tondur. Atık akü toplama miktarı 2005 yılında 10.000 ton iken, bu rakam 2014 yılında 60.000 ton olup, 2015 yılı Eylül ayı itibari ile bu miktar 40.000 tondur. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

8 Yapılan Çalışmalar Atık pil toplama miktarı artıyor: 2007 yılı 225 ton 2013 yılı 399 ton 2014 yılı 555 ton 2015 yılı hedefi 675 ton Dünyada Kişi Başına Pil Tüketimi   Japonya ve Amerika’da yıllık bazda 50 – 60 adet,   Avrupa ülkelerinde (AB üye ülkelerinde) 30 – 35 adet,   Ülkemiz’de 4 – 5 adettir. Piller hacim olarak küçük olmasına karşın barındırdığı ağır metaller yüzünden çevreye son derece zararlıdır. Genel olarak tüm pillerin zararlı olduğu kabul edilir. Bir pilin zararlı olmaması için yapılması gereken işe yarar yöntem geri dönüşümdür. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

9 Ülkemizde 2007 yılında ömrünü tamamlamış lastik toplama miktarı 9.800 ton iken, 2014 yılında bu rakam 120.425 ton olup 2015 Eylül ayı itibariyle bu miktar 80.337 tondur. Atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanma miktarı 2006 yılında 1.800 ton iken, bu rakam 2014 yılında 10.000 ton olup 2015 eylül ayı itibariyle bu miktar 11.500 tondur. Yapılan Çalışmalar HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

10 1 Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesisi 38 41 2003 2014 2015 Sanayi tesislerinde ortaya çıkan atıklar kapsamında atık yakma ve beraber yakma tesisi 2003 yılında 1 adet iken 2014 yılında 38 2015 yılında 41’dir. Yapılan Çalışmalar HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

11 Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi Sayısı 2003 2014 2015 2003 yılında 18 adet olan Tehlikeli Atık Geri Kazanımı tesisi sayısı ise 2014 yılında 313, 2015 yılında ise 370’tir. 18 313 370 Yapılan Çalışmalar 2015 yılı itibariyle 2110’a ulaşan atık geri kazanım tesisleriyle ekonomiye yıllık 2,5 milyar ’lik katma değer sağlanmıştır. 2015 yılı itibariyle 2110’a ulaşan atık geri kazanım tesisleriyle ekonomiye yıllık 2,5 milyar ₺’lik katma değer sağlanmıştır. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

12 1 Litre Atık Yağ 1 milyon Litre içme suyunu kirletip, deniz canlılarını da öldürüyor. İlimizde 2014 yılında 11.970 ton Bitkisel atık yağ toplanmıştır. Lisanslı Firmalar: 24 adet 1-DEHA Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San.ve Tic.A.Ş. 2-Kolza A.Ş. Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ Yapılan Çalışmalar

13 Stratejik Planın Genel Hedef ve Amacı 13 VİZYONVİZYON GENEL AMAÇ 54 EYLEM HEDEF 1 UYGULAMA, İZLEME ve DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI HEDEF 2 HEDEF 3 HEDEF 4 HEDEF 5 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

14 TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK HEDEF 1 13 eylem İLGİLİ MEVZUATI GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK OLARAK GELİŞTİRMEK HEDEF 2 14 eylem ATIKLARIN ETKİN BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ ALT YAPIYI OLUŞTURMAK HEDEF 3 14 eylem GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA FİNANSAL DESTEK SAĞLAMAK HEDEF 4 5 eylem ATIK ÜRETİMİNİ KAYIT ALTINA ALARAK ETKİN BİR DENETİM SİSTEMİ KURMAK HEDEF 5 8 eylem 14 Hedefler ve Eylemler HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

15 Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlık Süreci VİZYON Her bireyin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması adına sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden geri dönüşüm sistemine sahip bir TürkiyeHer bireyin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması adına sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden geri dönüşüm sistemine sahip bir Türkiye GENEL AMAÇ Çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı ve geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği üretim ve tüketim kültürünün oluşumunu sağlamakÇevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı ve geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği üretim ve tüketim kültürünün oluşumunu sağlamak 15 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

16 Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisinin Kapsamı BelediyeAtıkları Atık pil ve akü Atık elektrikli ve elektronik eşyalar Ambalajatıkları Ömrünü tamamlamış lastikler Ömrünü tamamlamış araçlar Metal hurdalar Atık yağlar Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları Hayvansal Atıklar Endüstriyel atıklar 16 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

17 Sorumlu Kuruluşların Sorumluluğundaki Eylemlerin Dağılımı 26 EylemÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 26 EylemÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 6 EylemBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Eylemİçişleri Bakanlığı 3 EylemMilli Eğitim Bakanlığı 3 EylemTÜBİTAK 2 EylemMaliye Bakanlığı 1 EylemEkonomi Bakanlığı 1 EylemUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1 EylemGümrük ve Ticaret Bakanlığı 1 EylemDiyanet İşleri Başkanlığı 1 EylemMesleki Yeterlilik Kurumu 1 EylemYükseköğretim Kurulu 1 EylemTürk Standartları Enstitüsü 1 EylemTürkiye İstatistik Kurumu 1 EylemKOSGEB Toplam: 54 EYLEM 17 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

18 Ayrıca, izleme ve değerlendirme süreci 2014 Yılı Programında “Tedbir 246: Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı uygulanacak, izlenecek ve değerlendirilecektir." ifadesi ile tanımlanan görev Bakanlığımıza verilmiştir. Ayrıca, izleme ve değerlendirme süreci 2014 Yılı Programında “Tedbir 246: Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı uygulanacak, izlenecek ve değerlendirilecektir." ifadesi ile tanımlanan görev Bakanlığımıza verilmiştir. Söz konusu eylemler arasında yer alan ve “Hedef: 5 Atık Üretimini Kayıt Altına Alarak Etkin Bir Denetim Sistemi Kurmak” altında yer verilen; 5.7 Nolu Eylem “Mahalli çevre kurullarının çalışmaları etkinleştirilecektir.” olarak tanımlanmıştır. Bahsi geçen eylem için işbirliği yapılacak kuruluş olarak İçişleri Bakanlığı belirlenmiş olup, eylemin gerçekleşmesi için 2017 yılı sonuna kadar süre verilmiştir. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

19 Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler ve Dernekler (37 adet) Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Akümülatör Üretici ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER) Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Atık Pil ve Akümülatör Sanayicileri Ve İşadamları Derneği Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Elektrik Üreticileri Derneği Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Kompozit Sanayicileri Derneği Lastik Sanayicileri Derneği Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği Otomotiv Distribütörleri Derneği Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği Şişe Cam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği (TÜMAKÜDER) Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Türkiye Belediyeler Birliği Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Türkiye Demir-Çelik Üreticileri Derneği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Türkiye Hazır Beton Birliği Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Türkiye Mermer ve Doğaltaş Makinaları Üreticileri Birliği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı Türkiye Seramik Federasyonu Türkiye Tekstil Terbiyecileri Sanayicileri Derneği 19 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

20 Neden Geri Dönüşüm? Doğal kaynaklarımız korunur, - Doğal kaynaklarımız korunur, - Enerji tasarrufu sağlanır, - Depolanan atık miktarı azalttığından depo alanlarının kullanım ömrü uzar, alanlarının kullanım ömrü uzar, - Geleceğe ve ekonomiye yatırım sağlar. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

21 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR 1-LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) - Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin taşınması, geçici depolanması, geri kazanımı ve bertarafı. 2-TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) - Atık pillerin toplanması ve bertarafı. 3-AKÜDER (Akümülatör Üretici ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği) - Atık akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı. 4-TÜMAKÜDER (Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği) - Atık akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı. 5-PETDER (Petrol Sanayi Derneği) - Atık motor yağlarının toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı, 6-ÇEVKO ( Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı İktisadi İşletmesi) - İşletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. 7-TÜKÇEV (Tüketici Ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi) - İşletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

22 GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’ 8-PAGÇEV ( Türk Plastik San. Araşt. Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüş. İkt. İşt.) - İşletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. 9- ELDAY (Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İkt. İşl.) – İşletmeler tarafından piyasaya sürülen Buzdolabı, Soğutucular, İklimlendirme Cihazları, Büyük Beyaz Eşyalar, Otomatlar ve Televizyon ve Monitörler grupların yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. 10-TÜBİSAD ( Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği İktisadi İşletmesi) – İşletmeler tarafından piyasaya sürülen televizyon ve monitörler ile, bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları kategorisinde yetkilendirilmiştir. 11-AGİD (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi) – İşletmeler tarafından piyasaya sürülen aydınlatma ekipmanları, küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri kategorilerinde yetkilendirilmiştir. 12-AGED (Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği) - İşletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla yetkilendirilmiştir

23 İLİMİZ SINIRLARINDA YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ: Yusuf Muhit-Safran Ambalaj Toplama-Ayırma Tesisi 2013 719 ton 2014 1077 ton 2015 yılında 533 ton ambalaj atığı Toplanan ambalaj atıkları İlimiz sınırlarındaki ayırma tesisinde türlerine göre (kağıt, karton, plastik, metal, cam) ayrılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

24 MADDE 8 – (4) İl, ilçe ve belde belediyeleri; a) Bu maddenin birinci fıkrasında ( Sorumlulukları çerçevesinde atık işleme tesislerini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, ilgili tesislere çevre lisansı almak/aldırmakla) belirtilen hükümlere uymakla, b) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık azaltımını da içeren atık yönetim planlarını hazırlamak, il müdürlüğüne sunmak, bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve gerekli önlemleri almakla, yükümlüdürler. İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Belediyelerin görev ve sorumlulukları HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

25 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

26 HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

27 İl Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılı içerisinde 28 adet Okul Bahçesine (Anaokulu & İlkokul) Geri Dönüşüm Uygulaması yapılacaktır. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

28 TEŞEKKÜR EDERİM. http://www.csb.gov.tr/iller/bartin/bartin@csb.gov.tr HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’


"T.C. BARTIN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü MAHALLİ ÇEVRE KURULU GÜNDEMİ 1-) 2016 yılı tıbbi atık ücretlerinin belirlenmesi, 1-) 2016 yılı tıbbi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları