Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
T.C. BARTIN VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü MAHALLİ ÇEVRE KURULU GÜNDEMİ 1-) 2016 yılı tıbbi atık ücretlerinin belirlenmesi, 2-) Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında İlimiz sınırları dahilinde geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların daha kapsamlı ve verimli olması için yapılacak çalışmalar hakkında karar alınması, HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

2 Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2017):
Amaç: Kamu, Üniversiteler, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın ilgili temsilcilerinin katılımı ile Ülkemizdeki geri dönüşüm sistemine etkin bir yapı kazandırmaktır. 30/12/ (mükerrer) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/ M pdf) HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

3 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Politika-Mevzuat Atık Yönetimi Hiyerarşisi ÖNLEME En Öncelikli Seçenek AZALTMA TEKRAR KULLANIM GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ GERİ KAZANIMI BERTARAF En Son Seçenek HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

4 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Politika-Mevzuat 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 3.madde f) Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır. ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Genel ilkeler MADDE 5 3) Daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile atık üretimine ve atık içerisinde bulunan zararlı maddelere yönelik, ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması, suretiyle önlenmesi ve azaltılması esastır. b) Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması, enerji kaynağı olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi esastır. Atıkların alternatif hammadde ve ek yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir. c) Doğal kaynak ve enerji kullanımının azaltılmasına yönelik olarak geri kazanılmış ürünlerin kullanımının özendirilmesi esastır. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

5 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Politika-Mevzuat Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri MADDE 9 c) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla, Genişletilmiş üretici sorumluluğu MADDE 18 Ürünlerin çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması, atığın önlenmesi, atık olduktan sonra yeniden kullanımı, güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesi ya da geri kazanımını desteklemek amacıyla ürünlerin tasarımından başlayarak gerekli tedbirler üretici tarafından alınır. Yeniden kullanıma hazırlama MADDE 20 1) Atıklar, yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti kapsamında, yalnız fiziksel işlemler ile tasarlandığı hale getirilerek, aynı amaçla kullanıldıkları sürece kullanım ömrü bitinceye kadar atık olarak addedilmeyecektir. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

6 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Yapılan Çalışmalar 2015 yılı 1197 adet 28 adet Ambalaj Atığı Toplam Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesisi Ayrı Toplanan Ambalaj Atığı 2003 yılında ambalaj atıkları lisanslı toplama-ayırma ve geri dönüşüm tesisi sayısı 28 iken, 2015 yılında 1197 ye ulaşmıştır yılında kaynakta ayrı toplanan ambalaj atığı miktarı ton iken 2014 senesinde yaklaşık tona ulaşmıştır. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

7 Yapılan Çalışmalar Atık Akü Toplama Atık Madeni Yağ Toplama
Ülkemizde 2005 yılında ton atık madeni yağ toplanmış iken bu rakam 2014 yılında ton olup, 2015 yılı Eylül ayı itibari ile bu miktar tondur. Atık akü toplama miktarı 2005 yılında ton iken, bu rakam 2014 yılında ton olup, 2015 yılı Eylül ayı itibari ile bu miktar tondur. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

8 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Yapılan Çalışmalar Atık pil toplama miktarı artıyor: 2007 yılı ton 2013 yılı ton 2014 yılı ton 2015 yılı hedefi ton Dünyada Kişi Başına Pil Tüketimi Japonya ve Amerika’da yıllık bazda 50 – 60 adet, Avrupa ülkelerinde (AB üye ülkelerinde) 30 – 35 adet, Ülkemiz’de 4 – 5 adettir. Piller hacim olarak küçük olmasına karşın barındırdığı ağır metaller yüzünden çevreye son derece zararlıdır. Genel olarak tüm pillerin zararlı olduğu kabul edilir. Bir pilin zararlı olmaması için yapılması gereken işe yarar yöntem geri dönüşümdür. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

9 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Yapılan Çalışmalar Ülkemizde 2007 yılında ömrünü tamamlamış lastik toplama miktarı ton iken, 2014 yılında bu rakam ton olup 2015 Eylül ayı itibariyle bu miktar tondur. Atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanma miktarı 2006 yılında ton iken, bu rakam 2014 yılında ton olup 2015 eylül ayı itibariyle bu miktar tondur. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

10 Yapılan Çalışmalar 2015 2014 2003 1 38 41 Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesisi Sanayi tesislerinde ortaya çıkan atıklar kapsamında atık yakma ve beraber yakma tesisi 2003 yılında 1 adet iken yılında yılında 41’dir. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

11 Yapılan Çalışmalar 2015 2014 2003 370 18 313 Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi Sayısı 2003 yılında 18 adet olan Tehlikeli Atık Geri Kazanımı tesisi sayısı ise 2014 yılında 313, 2015 yılında ise 370’tir. 2015 yılı itibariyle 2110’a ulaşan atık geri kazanım tesisleriyle ekonomiye yıllık 2,5 milyar ₺’lik katma değer sağlanmıştır. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

12 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Yapılan Çalışmalar 1 Litre Atık Yağ 1 milyon Litre içme suyunu kirletip, deniz canlılarını da öldürüyor. İlimizde 2014 yılında ton Bitkisel atık yağ toplanmıştır. Lisanslı Firmalar: 24 adet 1-DEHA Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San.ve Tic.A.Ş. 2-Kolza A.Ş. Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

13 Stratejik Planın Genel Hedef ve Amacı
VİZYON GENEL AMAÇ HEDEF 1 HEDEF 2 HEDEF 3 HEDEF 4 HEDEF 5 54 EYLEM UYGULAMA, İZLEME ve DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

14 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Hedefler ve Eylemler TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK HEDEF 1 13 eylem İLGİLİ MEVZUATI GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK OLARAK GELİŞTİRMEK HEDEF 2 14 eylem ATIKLARIN ETKİN BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ ALT YAPIYI OLUŞTURMAK HEDEF 3 GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA FİNANSAL DESTEK SAĞLAMAK HEDEF 4 5 eylem ATIK ÜRETİMİNİ KAYIT ALTINA ALARAK ETKİN BİR DENETİM SİSTEMİ KURMAK HEDEF 5 8 eylem HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

15 Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hazırlık Süreci
VİZYON Her bireyin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması adına sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden geri dönüşüm sistemine sahip bir Türkiye GENEL AMAÇ Çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı ve geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği üretim ve tüketim kültürünün oluşumunu sağlamak HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

16 Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisinin Kapsamı Belediye Atıkları Atık pil ve akü Atık elektrikli ve elektronik eşyalar Ambalaj atıkları Ömrünü tamamlamış lastikler Ömrünü tamamlamış araçlar Metal hurdalar Atık yağlar Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları Hayvansal Atıklar Endüstriyel atıklar HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

17 Sorumlu Kuruluşların Sorumluluğundaki Eylemlerin Dağılımı
26 Eylem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6 Eylem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Eylem İçişleri Bakanlığı 3 Eylem Milli Eğitim Bakanlığı 3 Eylem TÜBİTAK 2 Eylem Maliye Bakanlığı 1 Eylem Ekonomi Bakanlığı 1 Eylem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1 Eylem Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1 Eylem Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Eylem Mesleki Yeterlilik Kurumu 1 Eylem Yükseköğretim Kurulu 1 Eylem Türk Standartları Enstitüsü 1 Eylem Türkiye İstatistik Kurumu 1 Eylem KOSGEB Toplam: 54 EYLEM HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

18 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Ayrıca, izleme ve değerlendirme süreci 2014 Yılı Programında “Tedbir 246: Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı uygulanacak, izlenecek ve değerlendirilecektir." ifadesi ile tanımlanan görev Bakanlığımıza verilmiştir. Söz konusu eylemler arasında yer alan ve “Hedef: 5 Atık Üretimini Kayıt Altına Alarak Etkin Bir Denetim Sistemi Kurmak” altında yer verilen; 5.7 Nolu Eylem “Mahalli çevre kurullarının çalışmaları etkinleştirilecektir.” olarak tanımlanmıştır. Bahsi geçen eylem için işbirliği yapılacak kuruluş olarak İçişleri Bakanlığı belirlenmiş olup, eylemin gerçekleşmesi için 2017 yılı sonuna kadar süre verilmiştir. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

19 Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler ve Dernekler (37 adet)
Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Şişe Cam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Akümülatör Üretici ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER) Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği (TÜMAKÜDER) Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Atık Pil ve Akümülatör Sanayicileri Ve İşadamları Derneği Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Türkiye Belediyeler Birliği Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Türkiye Demir-Çelik Üreticileri Derneği Elektrik Üreticileri Derneği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği Türkiye Hazır Beton Birliği Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Kompozit Sanayicileri Derneği Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Lastik Sanayicileri Derneği Türkiye Mermer ve Doğaltaş Makinaları Üreticileri Birliği Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Sanayii Derneği Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı Otomotiv Distribütörleri Derneği Türkiye Seramik Federasyonu Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği Türkiye Tekstil Terbiyecileri Sanayicileri Derneği HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

20 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
Neden Geri Dönüşüm? - Doğal kaynaklarımız korunur, - Enerji tasarrufu sağlanır, - Depolanan atık miktarı azalttığından depo alanlarının kullanım ömrü uzar, - Geleceğe ve ekonomiye yatırım sağlar. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

21 YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR
GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR 1-LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) - Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin taşınması, geçici depolanması, geri kazanımı ve bertarafı. 2-TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) - Atık pillerin toplanması ve bertarafı. 3-AKÜDER (Akümülatör Üretici ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği) - Atık akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı. 4-TÜMAKÜDER (Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği) - Atık akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı. 5-PETDER (Petrol Sanayi Derneği) - Atık motor yağlarının toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı, 6-ÇEVKO ( Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı İktisadi İşletmesi) - İşletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. 7-TÜKÇEV (Tüketici Ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi) - İşletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

22 YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR
GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR 8-PAGÇEV ( Türk Plastik San. Araşt. Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüş. İkt. İşt.) - İşletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. 9- ELDAY (Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İkt. İşl.) – İşletmeler tarafından piyasaya sürülen Buzdolabı, Soğutucular, İklimlendirme Cihazları, Büyük Beyaz Eşyalar, Otomatlar ve Televizyon ve Monitörler grupların yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. 10-TÜBİSAD ( Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği İktisadi İşletmesi) – İşletmeler tarafından piyasaya sürülen televizyon ve monitörler ile, bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları kategorisinde yetkilendirilmiştir. 11-AGİD (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi) – İşletmeler tarafından piyasaya sürülen aydınlatma ekipmanları, küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri kategorilerinde yetkilendirilmiştir. 12-AGED (Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği) - İşletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla yetkilendirilmiştir HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

23 İLİMİZ SINIRLARINDA YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ:
Yusuf Muhit-Safran Ambalaj Toplama-Ayırma Tesisi ton ton 2015 yılında ton ambalaj atığı Toplanan ambalaj atıkları İlimiz sınırlarındaki ayırma tesisinde türlerine göre (kağıt, karton, plastik, metal, cam) ayrılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

24 Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler Belediyelerin görev ve sorumlulukları MADDE 8 – (4) İl, ilçe ve belde belediyeleri; a) Bu maddenin birinci fıkrasında (Sorumlulukları çerçevesinde atık işleme tesislerini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, ilgili tesislere çevre lisansı almak/aldırmakla) belirtilen hükümlere uymakla, b) Yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesi ve atık azaltımını da içeren atık yönetim planlarını hazırlamak, il müdürlüğüne sunmak, bu plan doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve gerekli önlemleri almakla, yükümlüdürler. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

25 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

26 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

27 İl Müdürlüğümüz tarafından 2016 yılı içerisinde
28 adet Okul Bahçesine (Anaokulu & İlkokul) Geri Dönüşüm Uygulaması yapılacaktır. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’

28 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’
TEŞEKKÜR EDERİM. HEDEF2023 ‘’Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler’’


"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları