Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu."— Sunum transkripti:

1 BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu

2 1 A) Yaşlılık B) Çocukluk C) Ergenlik D) Bebeklik
1. Kur’an’a göre insanın sorumluluğu hangi çağda başlar? A) Yaşlılık B) Çocukluk C) Ergenlik D) Bebeklik Ana Sayfa

3 2 Hz. Muhammed (sav.)’in ailesi evlerine gelen konuklarını en güzel biçimde ağırlamak için ellerinden gelen çabayı gösterirdi. Aile fertleri evlerine gelen konuklarının hâl ve hatırlarını sorar, onlara güler yüzle davranırdı. Bu parçada peygamberimiz’in ailesinin güzel davranışlarından hangisine vurgu yapılmıştır? A) Cömertlik B) Hoşgörü C) Misafirperverlik D) Yardımlaşmak Ana Sayfa

4 3 3. Aşağıdakilerden hangisi aklın işlevlerinden biri değildir?
A) Düşünmek B) İyiyi kötüden ayırmak C) Tercihte bulunmak D) Duymak Ana Sayfa

5 4 Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in aile içindeki örnek davranışlarından biri değildir? A) Ev işlerinde ailesine yardımcı olması B) Zaman zaman aile bireyleriyle şakalaşması C) Önemli işlerde aile bireylerinin fikirlerini alması D) Kız çocuklarını daha fazla sevmesi Ana Sayfa

6 5 A) Cömertlik B) İstişare C) Paylaşmak D) İsraf Ana Sayfa

7 6 Aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği mesaj diğerlerinden farklıdır? A) “Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf suresi, 31. ayet) B) “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsrâ suresi, 26. ayet) C) “Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet) D) “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma.” (İsrâ suresi, 29. ayet) Ana Sayfa

8 7 Bir gün Peygamberimiz, sahabilerden birinin abdest alırken suyu israf ettiğini görür. “Bu israf nedir?” diye sorar. Bunun üzerine sahabi, “Abdestte israf olur mu?” diye karşılık verir. Peygamberimiz, “Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur.” buyurur. (Ebu Davut) Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Fazla ibadet etmek de israfa girer. B) Akarsu kenarında abdest almak uygun değildir. C) Abdestimiz varken yeniden abdest almak da bir tür israftır. D) Hiçbir şeyi ihtiyacımızdan fazla tüketmememiz gerekir. Ana Sayfa

9 8 Akrabaya iyilik yapmak aynı zamanda ibadettir. (Hadis-i şerif)
Akraba ve yakınlarınızı tanıyın. (Hadis-i şerif) Kimse akrabalarını ziyareti terk etmesin. (Hadis-i şerif) Bu hadislerde vurgulanan ortak kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Yardımlaşma B) Sıla-i rahim C) Misafirperverlik D) Sorumluluk Ana Sayfa

10 9 “Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara (akrabaya) yardım etmeyi emreder.” (Nahl suresi, 90. ayet) Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir değerlendirmedir? A)İhtiyaç durumunda akrabalarımıza maddi yardımda da bulunmalıyız. B)Yalnızca bizi arayıp soran akrabalarımızla ilişki kurmalıyız. C)Akrabayla iyi ilişkiler kurmak her Müslümana farzdır. D)Akrabaya iyilik yapmak ibadet kapsamına girer. Ana Sayfa

11 10 “Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.” (Mâ’ûn suresi, 1-3. ayetler) Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A)Ahireti yalanlayanlar yetime de kötü davranırlar. B)Dinimizde yoksula yardımı teşvik etmek de önemlidir. C)Yetime ve yoksula yardım etmek Müslümanın sorumluluklarındandır. D)Yetimler ve yoksullar yardım almaya özendirilmemelidir. Ana Sayfa

12 11 Ayşe : Peygamberimiz’in adı geçtiğinde söylediği miz bir sözdür.
Elif : “Allah’ın selamı onun üzerine olsun” anlamı-na da gelir. Zeynep : Peygamberimize olan sevgi ve bağlılığımızı ifade eder. Ayşe, Elif ve Zeynep aşağıdaki kavramların hangisinden söz etmektedirler? A) İsraf B) Salavat C) Misafire ikram D) Yardımseverlik Ana Sayfa

13 12 Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Muhammed’in ailesinde israftan kaçınılırdı.” bilgisini desteklemez? A) Hiçbir zaman artan yemek ve ekmeklerin çöpe atılmaması B) Hiçbir aile ferdinin, ihtiyacından fazla giysi ve eşya almamış olması C) Çocuklarının düğünlerinin en sade şekilde yapılması D) Yolculuğa çıkan komşularının keçilerinin sağılmasına yardım edilmesi Ana Sayfa

14 13 “Allahümme salli alâ Muhammed” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Allahım! Hz. Muhammed’e esenlik ver. B) Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a dır. C) Muhammed Allah’ın elçisidir. D) Allah’tan başka İlah yoktur. Ana Sayfa

15 Hz. Muhammed (sav.) dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahipti. Bundan dolayı da insanlar ona diyorlardı. Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken, Peygamberimizin sahip olduğu unvan aşağıdakilerden hangisidir? A)Adaletli Muhammed B)Güvenilir Muhammed C)Dürüst Muhammed D)Akıllı Muhammed Ana Sayfa

16 15 Hz. Muhammed’in (sav.) ilk eşidir.
Peygamberimiz bu evliliği yaptığında 25 yaşındadır. Mekke’de yaşayan ahlaklı ve zeki bir hanımdır. Yukarıdaki bilgiler, Peygamberimizin eşlerinden hangisi ile ilgilidir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde C) Hz. Hatice D) Hz. Mariya Ana Sayfa

17 16 Abdullah B) Kasım C) İbrahim D) Ümmü Gülsüm Ana Sayfa

18 17 Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Aile bireyleriyle çok ilgilenirdi. B) Sevgisini söz ve davranışlarıyla belli ederdi. C) Çocukları ve torunlarıyla oyunlar oynardı. D) Yoğun işleri dolayısıyla çocuklarına zaman ayıramazdı. Ana Sayfa

19 18 İlk vahyi aldığı zaman eve gelmiş olayı eşine anlatmış ve heyecanını onunla paylaşmıştır. Kızlarının evliliklerinde onların rızasını almıştır. Hem ticaret hem de ev işleriyle ilgili konularda ailesiyle konuşmuştur. Peygamberimizin bu davranışlarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? A) Aile bireylerinin görüşlerine değer vermiştir. B) Peygamberlik görevini ailesinden onay aldıktan sonra kabul etmiştir. C) Aile bireylerinin her isteklerini yerine getirmiştir. D) Çocukları arasında ayrım yapmıştır. Ana Sayfa

20 19 Peygamberimiz (sav.)’in çocuklarından altısı, kendisi hayattayken vefat etmiştir. Peygamberimizden sonra vefat eden çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? Zeynep B) İbrahim C) Rukiye D) Fatıma Ana Sayfa

21 20 Peygamberimizin Hz. Hatice’den sonra çocuk sahibi olduğu tek eşidir. Yukarıdaki cümlede peygamberimizin hangi eşinden söz edilmektedir? A) Hz. Ayşe B) Hz. Hafza C) Hz. Mariye D) Hz. Ümmü Seleme Ana Sayfa

22 21 Hz. Peygamber(SAV)’ in dedesi vefat edince hangi amcasının yanında kaldı. A)Ebu Leheb B) Hamza C) Abbas D) Ebu Talip Ana Sayfa

23 22 I- Son peygamberdir II- Kur’an ona indirilmiştir
III- 25 yaşında peygamber olmuştur. IV- 6 yaşındayken annesi vefat etmiştir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hz. Muhammed(SAV) ile ilgili olarak yanlıştır? A) I, II,IV B) Sadece III C) III ve IV D) Sadece IV Ana Sayfa

24 23 Peygamberimizin doğumunu kutladığımız kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? A)Regaib kandili B)Berat kandili C)Miraç kandili D)Mevlid kandili Ana Sayfa

25 24 “Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır.” 2- Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıda verilen hadise göre hayırlı bir komşu sayılmaz? Komşularına yardım eden kişi b) Komşularına güler yüz gösteren kişi c) Gürültü yaparak komşularını rahatsız eden kişi d) Komşularını ziyaret eden kişi Ana Sayfa

26 25 Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir? Zeynep B) Abdullah C) Ümmü Gülsüm D) Aişe Ana Sayfa

27 26 Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ailesinin örnek davranışlarından birisi değildir? A) Hz. Muhammed’in ailesinde yapılan iyilikler başak kalkılırdı. B) Hz. Muhammed’in ailesinde sevinçler ve sıkıntılar paylaşılırdı. C) Hz. Muhammed’in ailesinde misafire cömert davranılırdı. D) Hz. Muhammed’in ailesinde komşu hakkı gözetilirdi ve onlarla iyi geçinilirdi. Ana Sayfa

28 27 Peygamberimizin, üzerindeki elbiseyi görerek kendisine vermesini isteyen adamı kırmayarak, onu üzerinden çıkarıp, güzelce katlayıp o adama vermesi olayını nasıl yorumlayabiliriz? A) Eğer elbiseyi vermeseydi adam kendisine bir kötülük yapabilirdi. B) İnsanlar arasında hediyeleşmek sünnettir. C) Çevresinde insanlar olduğu için Peygamberimiz vermek zorunda kalmıştır. D) Komşusu olduğu için onu kıramamıştır. Ana Sayfa

29 28 Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir? A) Cömert olmak B) Lüks yaşamak C) israftan kaçınmak D) çocukların dediğini yapmak Ana Sayfa

30 29 Aşağıdakilerden hangisi komşunun komşu üzerindeki haklarından birisi değildir? A)Taziyesine gidip, cenazesine katılmak B) Borç istediği zaman borç vermek C) Hastalandığında ziyaret etmek D) Bayramdan bayrama yanına uğramak Ana Sayfa

31 30 A)Fatiha B) Kunut C) Salâvat D) Amentü
Hz. Peygambere bağlılığımızı, sevgimizi ve saygımızı belirtmek için yaptığımız duaya ne denir? A)Fatiha B) Kunut C) Salâvat D) Amentü Ana Sayfa

32 Hazırlayan Abdurrahman UÇAR
dinkulturuahlakbilgisi.com Hazırlayan Abdurrahman UÇAR İZMİR / Şubat 2016


"BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları