Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞKA BİR YERE GİTMEK İSTEMİYORUM: Aile Hekimliğinde Kürtaj Hakkındaki Hasta Deneyimleri Arş. Gör. Dr. Halil Volkan TEKAYAK 02.02.2016 – ÇÜTF Aile Hekimliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞKA BİR YERE GİTMEK İSTEMİYORUM: Aile Hekimliğinde Kürtaj Hakkındaki Hasta Deneyimleri Arş. Gör. Dr. Halil Volkan TEKAYAK 02.02.2016 – ÇÜTF Aile Hekimliği."— Sunum transkripti:

1 BAŞKA BİR YERE GİTMEK İSTEMİYORUM: Aile Hekimliğinde Kürtaj Hakkındaki Hasta Deneyimleri Arş. Gör. Dr. Halil Volkan TEKAYAK 02.02.2016 – ÇÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı Seminer Salonu Aleza K. Summit, MPH; Lauren M.J. Casey; Ariana H. Bennett, MPH; Alison Karasz, PhD; Marji Gold, MD STFM (Society of Teachers of Family Medicine) 2016;48(1):30-34

2 Amaç ve Hedefler Geçmiş çalışmalar aile hekimliği ortamında erken kürtaj bakımı alma seçeneğinin çoğu kadın için tatminkar olduğunu göstermiştir. Erken kürtaj bakımı alan hastalar bu bağlamdaki tecrübelerini ve memnuniyetlerini raporlamaktadırlar. Ancak aile hekimliği ortamında kürtaj deneyimlerini irdelemek için birkaç nitel çalışma vardır. Bu çalışma aile hekimliği ortamında kadınların tercih ve deneyimlerinde etkili faktörleri daha iyi anlamayı amaçlamaktadır.

3 Yöntemler Kentsel, nitelikli ve tam spektrumlu hizmet sunan sağlık merkezinde erken kürtaj bakımı alan 15 kadınla yarı yapılandırılmış görüşmeler yaptık. Örnekler NVivo yazılımındaki teknikler kullanılarak düzenlendi.

4 Sonuçlar Bu ortamda kürtaj bakımı alan kadınlar son derece memnundu. Tepkileri ve deneyimleri olumlu olmasına rağmen çoğu kürtaj bakımının mevcut olduğunu öğrendiğinde çok şaşırmıştı. Sonuçlarımız klinikle iletişimde olmanın kürtaj uygulayıcısına olan güveni ve konforu arttırdığını gösteriyor. Ayrıca çalışmamızdaki kadınların birinci basamakta alışık oldukları kürtaj bakımına ulaşımın kolaylığı ve sürekliliği gibi ortamın sağladığı gizliliği de takdir ettiler.

5 Tartışma Çalışmamızdaki kadınlar bakımla ilgili yüksek derecede memnuniyet bildirdi ve bu ortamı diğerlerine tavsiye etti. Kürtaj ile ilgili artan kısıtlamalara rağmen aile hekimlerinin birinci basamak pratiklerinde kürtaj bakımını da dahil ederek üreme sağlığı hizmetlerine erişimin arttırılmasında iyi konumdadır.

6 Aile hekimleri doğum kontrol yöntemleri, düşük yönetimi ve doğum öncesi bakım dahil olmak üzere birçok üreme sağlığı hizmeti sunar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde merkezi geçerli kürtaj oranlarına göre 45 yaşındaki her üç kadından biri kürtaj olurken, kürtaj genel olarak aile hekimleri tarafından uygulanmaz. Aile hekimliği eğiticileri tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre %75 oranda erken kürtajın aile hekimliği kapsamında olduğuna inanılırken sadece %15 oranda kürtaj bakımı alındığı bulundu. Bu boşluğu doldurmak amacıyla artan sayıda aile hekimliği asistanı erken kürtaj eğitim ve hizmetlerini üreme sağlığı müfredatlarına entegre etmektedir.

7 New York ve Chicago’daki çeşitli çalışmalar düşük bakımında aile hekimliğinin kabul edilebilir bir yer olduğunu göstermektedir. Aile hekimliği pratiği ile temasta bulunan kadınlarla yapılan iki çalışmada büyük oranda (%67-73) kadının gelecekte kürtaj için birinci basamak ortamını ve birinci basamak hizmet sunumu sağlayan kişiyi tercih edeceği tespit edilmiştir. Birinci basamak ortamında yapılan benzer bir çalışmada bu oran %67 olarak bulunmuştur. Daha önceki çalışmalar aile hekimliği ortamında kürtaj olan kadınların yüksek memnuniyet düzeyi raporlanmıştır. Çok merkezli bir çalışmada bu oran %93 olarak saptanmıştır. Kadınların medikal düşük konusundaki memnuniyetleriyle ilgili başka bir araştırmada kadınlar aile hekimliği klinikleri ve uzmanlaşmış kürtaj kliniklerinde eşdeğer oranda (%92) memnun oldukları bulunmuştur.

8 Bu çalışmalarda kadınlar kliniğe ve uygulayıcıya aşinalığın; güven, kolaylık, mahremiyet sağladığını ve aile hekimliğinde kürtaja ulaşımda engelleri önlediğini raporladılar. Diğer taraftan uzmanlaşmış kürtaj kliniklerini tercih eden kadınlar özel bakım isteklerini; mahremiyet ve birinci basamak hizmet sağlayıcısı tarafından onaylanmama korkusu şeklinde raporladılar.

9 Bu nicel araştırmalar aile hekimliği ortamında kürtaj bakımının kabul edilebilirliğinin altını çizerken kürtajla ilgili çalışmalar kürtaj yöntemleri ve geriye dönük deneyimlerinin karşılaştırıldığı konularda öncelikli olarak kadınların kararlarına odaklanmaktadır. Nitel bir çalışmada bir kısım kadının birinci basamakta kendilerini daha rahat hissetmediklerinden diğer sağlık hizmet sunucularından kürtaj bakımı almayı tercih ettiğini bulmuştur. Buna rağmen literatür bazı kadınların birinci basamak ortamında kürtaja ilgisinin olduğunu gösterse de nitel çalışmalarda kadınların böyle deneyimleri bulunamamıştır. Bu çalışma kadınların aile hekimliği ortamını kürtaj bakımı için seçimlerinde etkili faktörleri daha iyi anlamak için tasarlanmıştır.

10 YÖNTEMLER Kolaylık olması açısından Bronx’ta son zamanlarda kentsel nitelikli tam donanımlı bir aile hekimliği merkezinde kürtaj olan 15 kadınla nitel görüşmeler yaptık. Kürtaj için klinikte bulunan ve İngilizce ya da İspanyolca bilen tüm kadınlara, çalışmaya gönüllü olmaları halinde hizmet sağlayıcısı tarafından kürtajı takip eden günlere randevu verildi. Gönüllü kadınlarla yüz yüze veya kürtaj sonrası 1 ay içinde telefonla görüşüldü.

11 Görüşmeler araştırma ekibinin iki üyesi tarafından yürütülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme kılavuzuna göre yaklaşık 30 dakika sürmüştür. Başlıklar nasıl ve niçin kadınlar burayı kürtaj için seçmiştir, kürtajla ilgili deneyimler, aile hekimliği ve diğer yerler arasında hissedilen avantaj ve dezavantajlar, kürtaj yöntemiyle ilgili karar verme ve geçmiş kürtaj deneyimiyle karşılaştırmalarını içermektedir. Kadınlara zaman ayırdıkları için 25 $’lık hediye çeki verilmiştir. Tüm örnekler için sözlü onay alındı ve çalışma Montefiore Tıp Merkezi Değerlendirme Kurulu tarafından onaylandı.

12 Tüm görüşmeler kaydedildi ve kopyalandı. Araştırma ekibindeki üç kişi tarafından nitel araştırma uzmanı danışmanlığında erken görüşme kayıtlarına dayanılarak bir kodlama geliştirildi. Baştaki görüşmeler iki kodlayıcı tarafından kodlanmış ve anlaşmazlıklar fikir birliğine varılarak çözümlenmiştir. Kodlamanın tartışılarak geliştirilmesinden sonra güvenilirliği %90 olmuştur. Tüm görüşmeler Nvivo10 kalitatif veri analizi yazılımında düzenlenerek kodlandı. (QSR International Pty Ltd 2012) Ortaya çıkan geçerli ilk sonuçlara göre analistler bağımsız olarak kodlanmış verinin kayıtlardaki büyük ve küçük grupları temsil edip etmediğini değerlendirmek için yeniden okudu.

13 SONUÇLAR Örnek Açıklaması Görüşmeler Mart 2012-Ağustos 2014 arasında yapıldı. 43 Kadın çalışmaya katılması için davet edildi ve 24’ü kabul etti. Bunlardan 15’i tematik doygunluğa ulaşılan bir görüşmeyi tamamladı. Katılımı azaltan temel nedenler özellikle aynı gün bir prosedür tamamlayan kadınlarda zaman yetersizliği ve kürtajı tartışmaya ilgi duymama oldu. Örneğin demografik verileri Tablo 1’de sunulmuştur.

14 Tablo 1: Demografik Veriler ÖzellikÇalışmadaki hasta sayısı ( Toplam sayı:15) Yaş 19 ya da daha genç3 20-294 30-398 Irk Latin/İspanyol7 Siyahi/Amerikalı6 Karışık2 Tamamladığı en yüksek eğitim seviyesi Lise3 Liseden mezun3 Kolej4 Kolejden mezun4 Bilinmiyor1

15 Hastanın klinikteki durumu Kliniğin düzenli hastası11 Sağlık sisteminin düzenli bir hastası fakat bu kliniğin düzenli hastası değil 2 Sağlık sisteminde ve bu klinikte yeni2 Kürtaj tipi İlaçla kürtaj10 Manuel vakum aspirasyonu5

16 Aile Hekimliğinde Kürtaj : İlk Tepkiler Uzun süredir kliniğin hastası olanların da dahil olduğu çoğu katılımcı gebelik danışmanlığı sırasında burada kürtaj uygulandığı konusunda bilgilendirildi. Kadınlardan biri tepkisini yaygın bir ifadeyle “Gerçekten mi? Bunu burada yapabilir miyim? Çok şaşkınım. Aile Planlaması Merkezi ya da böyle bir yere gitmeniz gerekiyor sanıyordum, buraya gelinebildiğini bilmiyordum.” (Katılımcı 12) Bir diğer kadın “Biraz şaşırdım. Her zamanki doktor, her zamanki klinik. Fakat… İnceleyeceğim çünkü gerçekten başka bir yere gitmek istemiyorum.” (Katılımcı 6)

17 Çalışmamızdaki hastalar bu klinikte kürtajın mümkün olduğunu öğrenince hizmeti burada almak için istekle yanıt verdiler. Bu klinikte kürtaj uygulanmasıyla ilgili endişeleri sorulduğunda bir kadın “Hayır, endişem yok… Belki, uzun zamandır buradayım, güveniyorum bu yüzden gerçekten hiçbir kaygım yok. Nereye gideceğimi biliyorum nereye gitmeyeceğimi bildiğim gibi.” şeklinde yanıtladı. (Katılımcı 12) Bir diğer hasta “Genellikle şu kliniğe giderim, her zaman buraya gelirim, bu seçeneğe önceki kürtajımda sahip olsalardı buraya gelirdim çünkü buraya gelirken daha rahat hissediyorum.” diyerek hatırlattı. (Katılımcı 5)

18 Çoğu katılımcı bu klinikte uygulanan kürtaj hizmetine pozitif yanıt verse de iki karışık duygu tariflendi. Sürpriz bir şekilde biri kürtajın diğer bakım türleriyle iç içe olduğuydu. “Sevmedim çünkü… Kişisel görüşüme göre zordu. Şimdi kliniğe her gidişimde o anı yeniden yaşıyorum.” (Katılımcı 11) Bu endişelere rağmen her iki kadın da hizmet sağlayıcısı ve personelle ilişkilerinin pozitif olduğunu tarifledi.

19 Mekanla İlişki Çalışmadaki 15 kadının 11’i belirlenen kliniğin uzun dönem hastasıydı, ayrıca iki kadın kliniğin bağlı olduğu sağlık ağının uzun dönem hastasıydı. Kürtaj bakımı için neden bu kliniği seçtiklerini sorduğumuz zaman klinikle olan ilişkilerini tartıştılar. Bir kadın “Sadece güvenli bir yere yeniden gidersiniz. Yıllardır buraya geliyorsunuz, burayı çocukluğunuzdan beri biliyorsunuz, mekana ve insanlara sadece güvenmelisiniz… Ağlayacağım… Çok güvenmekle ilgili” şeklinde açıkladı. (Katılımcı 1)

20 Çoğu hastanın klinik, çalışanlar ve hizmet sunucularla uzun geçmişinin olması bu alanda rahat etmelerine katkı sağladı. Kadınlardan biri “Rahatım çünkü bu klinikteki herkesi tanıyorum. Nerdeyse tüm doktorları tanıyorum. Basitçe diyebilirim ki tüm yaşamım boyunca buradaydım.” dedi. (Katılımcı 14) Klinik çalışanlarıyla uzun süreli ilişki birçok hasta tarafından açıkça belirtildi. Onlardan biri “Buradaki çalışanları biliyordum, nasıl rahat hissettiğimi biliyordum, gergin ve korkmuş hissetmiyordum. Başlangıçta böyle hissedeceğimi düşünüyordum ama hissetmedim.” dedi. (Katılımcı 7)

21 Çalışmamızdaki çoğu kadın kürtaj nedeniyle birinci basamak hekimi tarafından hizmet sunucusuna sevk edildi. Hastalar kürtaj uygulayan kişi ile hızlı kurulan bağlantının klinikle önceden var olan ilişkiyle alakalı olduğunu raporladılar. Bir kadın kürtaj uygulayıcısıyla ilgili olarak “Onu gördüğümde rahatlamıştım. Bu kliniğe genellikle gelirken rahat hissederim, beni başka bir doktora yönlendirseler de o doktorla da rahatımdır.” (Katılımcı 5) Bir diğer kadın kürtaj ekibiyle ilgili olarak “Bambaşkaydı. Rahat hissetmemi sağladılar. Onları yeni tanısam da sanki kendi düzenli doktorum kadar tanıyordum. Çok şefkatli, çok ilgili, çok açıklayıcı.” dedi. (Katılımcı 7)

22

23 Hizmet Sağlayıcıyla İlişki Birçok kadın hizmet sağlayıcılarından aldıkları duygusal destek ve yargılayıcı olmayan bakım hakkında konuştu. Bir kadın “Buraya oturur oturmaz ağlıyordum, fakat o tamam, sorun yok diyerek benim rahat hissetmemi sağladı.” diyerek açıkladı. (Katılımcı 7) Diğeri benzer şekilde “Doktorla konuşurken sorum olup olmadığını, nasıl hissetiğimi konuşmak isteyip istemediğimi sorarak benim rahat hissetmemi sağladı. Daha sonra bana kürtaj ilacımı verdi. Bu yüzden rahat olmamı ve rahat hissetmemi sağladı.” (Katılımcı 12)

24 Kürtaj için kendi birinci basamak hizmet sunucusuna başvuran çalışmamızdaki iki kadın uzun süreli ilişkinin olduğu hizmet sunucusuna gitmenin daha rahat olmayı mümkün kıldığını söyledi. Bir kadın “Bana yardımcı olacağını hissediyordum, tavsiye eden güvendiğim bir kişi kullanılan kürtaj yöntemi ile ilgili tavsiyelerini ve görüşlerini dişle getirmişti. Onun tercihlerine büyük oranda uyardım ve bu yüzden bu kişiye gelmeyi tercih ettim.” (Katılımcı 1)

25 Ayrıca kadınlar gebelikleri ile ilgili kendi tercihleri hakkında desteklenen duyguları hakkında konuştular. Organları ile ilgili olarak hizmet sağlayıcılarının kendilerini sadece kürtaj konusunda değil diğer tercihlerinde de güçlendirmeleri ile ilgili konuştular. Bir kadın “Bana göre basitçe, insanlar yapmak istediğinizle ilgili size destek olmak için buradalar.” şeklinde açıkladı.(Katılımcı 10) Gebeliğiyle ilgili birkaç kez karar vermek için buraya gelen bir kadın “Kendim için en iyi kararı vermem için çabalıyorlardı. Çok destekleyicilerdi ve kararsız olduğum anlarda benim tarafımdaydılar.” (Katılımcı 6)

26

27 Gizlilik Birçok kadın aile hekimliği ortamında kürtaj bakımı için gizliği bir başka avantaj olarak adlandırdı. Çeşitli hizmetler sunulan klinikte sadece kendileri ve doktorları ziyaret nedenini bildiği için böyle hissediyorlardı. Cevap verenlerden biri “Kürtajla ilgili olarak daima aile planlaması merkezinde yapılması gerektiğini düşünüyordum, binaya girdiğinizde herkes sizin ne için gittiğinizi biliyor.” dedi. (Katılımcı 13)

28 Diğer hastalar gizliliğin kürtaj karşıtı protestoları da önlediğini vurguladı. Bir kadın “Burası çok sakin ve mahrem. Kimse ne yaptığınızı bilmiyor. Binanın önünde bu konuyla ilgili hiçbir tabela da yok.” dedi. (Katılımcı 3) Bir diğer kadın “Burada sizi suçlu hissettiren kürtaj karşıtı kişilerle uğraşmak zorunda değilsiniz. Çok gizli ve rahat” dedi. (Katılımcı 14)

29 Ancak birkaç hasta mahremiyetlerinin klinik çalışanları ve doktorları ile önceki ilişkilerinden dolayı tehlikede olduğunu hissetti. Eski bir hasta klinik personelinin geliş sebebini bilmesinden endişe duyduğunu ifade etti. “Endişeliydim çünkü buradaki hemşireler beni uzun süredir tanıyordu bu nedenle herkes size neden burada olduğunuzu soruyor, ben de onlara kürtajın mahrem olması nedeniyle bana soru sormalarını istemiyordum.” dedi. (Katılımcı 1)

30 Uygunluk Birçok kadın birinci basamak ortamında kürtaj olabilme rahatlığını takdir etti. Bir kadın diğerlerine randevu alma kolaylığı ile ilgili “Doktorumu görmeye gittiğimde hamile olduğumu öğrendim. Bu yüzden bu kararı verdim. Bekleyemez ve başka yere gidemezdim. Oldukça rahat, hızlı ve kolaydı” şeklinde konuşurken duyuldu. (Katılımcı 3)

31 Çoğu için kliniğin yeri de önemliydi. Biri “Burası uygundu. Merkezden uzaktaki diğer yerle uğraşmak istemiyordum. Bu elverişlilik de burayı seçmemde rol oynar.” dedi. (Katılımcı 7) Sonuç olarak kadınlar sürecin hızlılığı ve basitliğinden bahsettiler. Deneyimleriyle ilgili olumlu olan şeyler nelerdir diye sorduğumuzda kadınlardan biri “Gerçekten çok hızlıydılar ve zaman kaybetmeden tamamladılar ve klinik hastaneye göre daha az kalabalıktı. İçeri giriyorsunuz ve birçok farklı bölüme gitmek zorunda kalmadan size sesleniyorlar.” şeklinde yazdı. (Katılımcı 8)

32 Bakımın Sürekliliği Pek çok kadın için bakımın sürekliliği bir avantaj oldu. Birinci basamaktaki hizmet sağlayıcısının kürtajla ilgili haberdar olması nedeniyle hissettiklerini sorduğumuzda kadınlardan biri “O benim doktorumdu, sağlık durumumu ve endişelerimi bilmesi gerekiyordu.” şeklinde yanıtladı. (Katılımcı 12) Bir diğer kadın “Bu iyi bir şey, doktorunuzu gördüğünüzde o neler olduğunu biliyor ve takiplerinizde iyi olduğunuzdan emin olabilirsiniz.” diyerek yanıtladı. (Katılımcı 14)

33 Bir diğer kadın kürtaj bakımı almak için bu kliniği seçiminin nedeninin diğer üreme sağlığı hizmetlerine de bu klinikten eriştiğini “Bu kliniğe aşinaydım. Gebeliğimin 9 ayı boyunca ve çocuğum doğduktan sonra bu kliniğe gidiyordum bu yüzden kliniğe ve çalışanlarına çok aşinaydım.” şeklinde açıkladı. (Katılımcı 8)

34 Ek olarak hastalar tıbbi kayıtlarına erişilebilen ve geçmiş tıbbi öyküleriyle ilgili bilgisi olan hizmet sunucularının olduğu yerlerde daha iyi tıbbi hizmet alacaklarını düşündüklerini söylediler. Bir kadın “Onlar benim tıbbi kayıtlarıma sahipler, her bilgime sahipler, kan grubu dahil her şeyimi biliyorlar. Bunlara rağmen başka bir yere gidemezdim.” şeklinde açıkladı. (Katılımcı 5) Başka bir kadın “Benim geçmişimle ilgili hiçbir şey bilmeyen yerlere karşılık olarak Burada emin ellerdeydim. Bu yüzden buradaki insanlarla rahat hissediyorum.” şeklinde tekrarladı. (Katılımcı 7)

35 TARTIŞMA Önceki çalışmalar çoğu kadının aile hekimliği ortamında kürtaj bakımını çabuk alıştığını göstermektedir. Sonuçlarımıza göre aile hekimliği kliniklerini kürtaj için tercihe eden kadınların son derece memnun olduğunu bulduk. Çoğu kadın için burada kürtaj yapılıyor olması şaşırtıcı olsa da tepkileri olumluydu. Sonuçlarımız klinik ve hizmet sağlayıcı ile olan ilişkinin güveni ve konforu sağladığını göstermektedir. Çalışmamıza katılanlar birinci basamak ortamındaki gizliliğin yanı sıra alışkın oldukları kolaylık ve bakımın sürekliliği konularını takdir ettiler. Katılımcıların az bir kısmı gizliliğin sağlanmasında mevcut eğitime ek olarak hizmet içi eğitimlere ihtiyaç duyulduğundan klinik ortamında mahremiyetin sağlanmasından endişe duydular.

36 Verilerimizden ortaya çıkan önemli bir konu bakımın sürekliliğidir. Birçok hasta hizmet sağlayıcısının kürtajla ilgili farkındalığı ve kürtaj bakımının diğer sağlık hizmetleri gibi aynı yerde yapılmasının yararını bildirdi. Bu önemli konu birinci basamakta hasta merkezli bakım ile yürütülen bütüncül bakım, entegre bakım ve artmış sağlık erişimini vurgular. Birinci basamakta erken kürtaj olanakları üreme sağlığı hizmetlerinin daha geniş şekilde desteklenmesi ve devam eden hasta hekim ilişkisinin hedefidir. Sonuçlarımız hastaların özellikle hizmet sağlayıcılarının gebeliği sonlandırmak veya gebeliğe devam etmek konularında aile hekimliği ortamında tüm gebelere kapsamlı bir bakım sunabilmek için saygılı ve yargılamayan tutumunu taktir etmektedir.

37 Aile hekimliği ortamında hizmet sağlayıcılar tarafından çoğu sefer kürtaj hizmetlerinin tamamına ihtiyaç duyulmaz. Verilerimiz kadınların klinikle önceki bağlantılarının olması yeni hizmet sağlayıcısına olan güven duygusu ve rahatlığa katkı sağladığını göstermektedir. Bu sonuçlara göre olası artmış erişim ve olumlu hasta deneyimleri tek kürtaj hizmet sağlayıcısının olduğu bir yeri bile büyük bir yere dönüştürebilir.

38 Bu çalışmamızın bazı kısıtlılıkları vardır. Her ne kadar kuzeydeki merkezi bir birinci basamak kliniğinde yapılmış bir niteliksel çalışma olsa da bulgularımız diğer coğrafik alanlarına genellenemeyebilir. Çalışmamız kürtaj bakımı için diğer yerleri tercih eden kadınları içermediği gibi tercihleri ile ilgili karşılaştırmaları da açıklamamaktadır. Bu çalışmanın bir parçası olmayı reddeden kadınların görüşülenlerden farklı tecrübelerinin olması da olasıdır. Ancak bulgularımız mevcut literatür üzerine kürtaj uygulama yeri ve aile hekimliğinde kürtaj bakımının değerini akla getirmektedir.

39 Bu çalışmanın sonuçları bazı eyaletlerin Medicaid* sigorta fonunu kürtaj için yasaklayarak ayaktan cerrahi merkezlerde kürtaj uygulamasını engelleyen ve aile hekimliği ortamında kürtaj uygulamasını imkansız hale getiren, yasal kısıtlamaları nedeniyle sınırlıdır. Halbuki bu tarz kısıtlamaların olmadığı eyaletlerin kırsal alanlarında kürtaj da dahil olmak üzere aile hekimliği pratiği erişimin arttırılması potansiyeline sahiptir. Ayrıca mevcut seçenekleri arttırmak ve kadınlara rahat oldukları yeri seçmelerine izin vermek gerçek hasta merkezli bakım sunmaya olanak sağlar. *ABD’de 1965’ten beri yardıma muhtaç kişilere devlet tarafından sağlanan ulusal bir sigorta fonu, https://en.wikipedia.org/wiki/Medicaid, erişim tarihi:25.01.2016 https://en.wikipedia.org/wiki/Medicaid

40 TEŞEKKÜR Metni yeniden gözden geçirdiği için Finn Schubert’e, yazıyı geliştirmemizdeki katkılarından dolayı Cara Herbitter’e, asistanlıkları için Tara Stein, Jennifer Amico, Bhavik Kumar’a ve çalışmamıza zaman ayırıp katılan ve hikayelerini anlatan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

41 KAYNAKLAR Cohen D, Coco A. Trends in the provision of preventive women’s health services by family physicians. Fam Med 2011 Mar;43(3):166-71. Kozhimannil KB, Fontaine P. Care from family physicians reported by pregnant women in the United States. Ann Fam Med 2013;11:350-4. Landry DJ, Wei J, Frost JJ. Public and private providers’ involvement in improving their patients’ contraceptive use. Contraception 2008;78:42-51. Jones RK, Kooistra K. Abortion incidence and access to services in the United States, 2008. Perspect Sex Reprod Health 2011 Mar;43(1):41-50. Herbitter C, Bennett A, Schubert FD, Bennett IM, Gold M. Management of early pregnancy failure and induced abortion by family medicine educators. J Am Board Fam Med 2013;26:751-8. Brahmi D, Dehlendorf C, Engel D, Grumbach K, Joffe C, Gold M. A descriptive analysis of abortion training in family medicine residency programs. Fam Med 2007 Jun;39(6):399-403. Dehlendorf C, Brahmi D, Engel D, Grumbach K, Joffe C, Gold M. Integrating abortion training into family medicine residency programs. Fam Med 2007 May;39(5):337- 42. Goodman S, Shih G, Hawkins M, et al. A long-term evaluation of a required reproductive health training rotation with opt-out provisions for family medicine residents. Fam Med 2013 Mar;45(3):180-6. Paul M, Nobel K, Goodman S, Lossy P, Moschella JE, Hammer H. Abortion training in three family medicine programs: resident and patient outcomes. Fam Med 2007 Mar;39(3):184-9. Rubin SE, Godfrey E, Gold M. Patient attitudes toward early abortion services in the family medicine clinic. J Am Board Fam Med 2008;21:162-4. Rubin SE, Godfrey EM, Shapiro M, Gold M. Urban female patients’ perceptions of the family medicine clinic as a site for abortion care. Contraception 2009;80:174-9. Godfrey EM, Rubin SE, Smith EJ, Khare MM, Gold M. Women’s preference for receiving abortion in primary care settings. J Women’s Health (Larchmt) 2010 Mar;19(3):547-53. Wu JP, Godfrey E, Prine L, Andersen K, MacNaughton H, Gold M. Women’s satisfaction with abortion care in academic family medicine centers. Fam Med 2015 Feb;47(2):98-106. Prine L, Shannon C, Gillespie G, et al. Medical abortion: outcomes in a family medicine setting. J Am Board Fam Med 2010;23:509-13. Kimport K, Cockrill K, Weitz TA. Analyzing the impacts of abortion clinic structures and processes: a qualitative analysis of women’s negative experience of abortion clinics. Contraception 2012;85:204-10. Logsdon MB, Handler A, Godfrey EM. Women’s preferences for the location of abortion services: a pilot study in two Chicago clinics. Matern Child Health J 2012;16:212-6. Shochet T, Trussell J. Determinants of demand: method selection and provider preference among US women seeking abortion services. Contraception 2008;77:397- 404. Weitz TA, Cockrill K. Abortion clinic patients’ opinions about obtaining abortions from general women’s health care providers. Patient Educ Couns 2010;81:409-14. Lie ML, Robson SC, May CR. Experiences of abortion: a narrative review of qualitative studies. BMC Health Serv Res 2008;8:150. Miller WL, Crabtree BF. Qualitative analysis: how to begin making sense. Fam Pract Res J 1994;14:289-97. Joint Principles of the Patient-Centered Medical Home. 2007. http://www.acponline.org/running_practice/delivery_and_payment_models/pcmh/demonstrations/jointprinc_05_17.pdf. Accessed October16, 2014.

42 Meme

43


"BAŞKA BİR YERE GİTMEK İSTEMİYORUM: Aile Hekimliğinde Kürtaj Hakkındaki Hasta Deneyimleri Arş. Gör. Dr. Halil Volkan TEKAYAK 02.02.2016 – ÇÜTF Aile Hekimliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları