Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ 10 Haziran 2005 Ayhan DURUSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ 10 Haziran 2005 Ayhan DURUSU."— Sunum transkripti:

1 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ 10 Haziran 2005 Ayhan DURUSU

2 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ 21 Mayıs 1991 – 91/271/EEC 21 Mayıs 1991 – 91/271/EEC Bu yönerge, Avrupa Birliğine üye ülkelerde kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile bazı endüstriyel atıksuların arıtılması ve deşarjı konularını düzenlemektedir. Yönergenin amacı, çevreyi atıksuların olumsuz etkilerinden korumaktır.

3 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Hassas alanlar Hassas alanlar Ötrifikasyona maruz kalmış veya koruyucu önlemler alınmazsa ötrofik olabilecek; tabii tatlı su gölleri, haliçler, kıyı suları Ötrifikasyona maruz kalmış veya koruyucu önlemler alınmazsa ötrofik olabilecek; tabii tatlı su gölleri, haliçler, kıyı suları 75/440/EEC Nitrat yönergesinde belirtilen nitrat konsantrasyon sınırını aşan, içme suyu temin edilen yüzeysel sular 75/440/EEC Nitrat yönergesinde belirtilen nitrat konsantrasyon sınırını aşan, içme suyu temin edilen yüzeysel sular İkincil arıtmadan daha fazla arıtma gerektiren alanlar. İkincil arıtmadan daha fazla arıtma gerektiren alanlar. Hassas alanlar her 4 yılda bir yeniden değerlendirilecek Hassas alanlar her 4 yılda bir yeniden değerlendirilecek

4 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Daha az hassas alanlar Daha az hassas alanlar Eğer deşarj edilen atıksular deniz ortamının morfolojisini, hidrolojisini veya özel hidrolik şartlarını çevresel açıdan olumsuz etkilemiyorsa, bu alanlar “daha az hassas alan” olarak tanımlanır. Eğer deşarj edilen atıksular deniz ortamının morfolojisini, hidrolojisini veya özel hidrolik şartlarını çevresel açıdan olumsuz etkilemiyorsa, bu alanlar “daha az hassas alan” olarak tanımlanır. Genellikle su değişimi fazla olan, ötrifikasyon ve oksijen tüketim riski olmayan; açık koylar, haliçler ve diğer kıyı suları bu kapsamdadır. Genellikle su değişimi fazla olan, ötrifikasyon ve oksijen tüketim riski olmayan; açık koylar, haliçler ve diğer kıyı suları bu kapsamdadır. Ancak bu kirliliğin komşu denizlerde de problem yaratmayacağından emin olunmalıdır.

5 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Eşdeğer Nüfus (EN) Eşdeğer Nüfus (EN) 60 gr BOI5 = 1 EN 60 gr BOI5 = 1 EN Arıtma tesisine maksimum ortalama haftalık yük Arıtma tesisine maksimum ortalama haftalık yük Ön arıtma: Fiziksel veya kimyasal usullerle Ön arıtma: Fiziksel veya kimyasal usullerle --BOI5 min. % 20 azalma --AKM min. % 50 azalma

6 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Kanalizasyon (Zamanlama) Kanalizasyon (Zamanlama) AB üyesi ülkeler; AB üyesi ülkeler; EN 15 000 den büyük yerleşimlerin EN 15 000 den büyük yerleşimlerin 31 Aralık 2000 EN 2 000 – 5 000 olan yerleşimlerin EN 2 000 – 5 000 olan yerleşimlerin 31 Aralık 2005 Hassas alanda yer alan 10 000 EN’den büyük yerleşimlerin 31 Aralık 1998 Hassas alanda yer alan 10 000 EN’den büyük yerleşimlerin 31 Aralık 1998 Tarihine kadar kanalizasyon sistemlerini inşa etmeleri gerekmektedir. Tarihine kadar kanalizasyon sistemlerini inşa etmeleri gerekmektedir.

7 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Arıtma (Zamanlama) Arıtma (Zamanlama) AB üyesi ülkeler; AB üyesi ülkeler; EN 15 000 den büyük yerleşimlerin 31 Aralık 2000 EN 15 000 den büyük yerleşimlerin 31 Aralık 2000 EN 10 000 – 15 000 olan yerleşimlerin 31 Aralık 2005 EN 10 000 – 15 000 olan yerleşimlerin 31 Aralık 2005 Tatlı su kaynaklarına ve haliçlere deşarj eden, Tatlı su kaynaklarına ve haliçlere deşarj eden, EN 2 000 – 10 000 olan yerleşimlerin 31 Aralık 2005 Tarihine kadar ikincil arıtma sistemlerini inşa etmeleri gerekmektedir. Hassas alanda yer alan 10 000 EN’den büyük yerleşimler 31 Aralık 1998’e kadar ikincil arıtmadan daha ileri arıtma yapmak zorundadırlar. Hassas alanda yer alan 10 000 EN’den büyük yerleşimler 31 Aralık 1998’e kadar ikincil arıtmadan daha ileri arıtma yapmak zorundadırlar.

8 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Deşarj Standartları İkincil Arıtma Tesisleri ParametreKonsantrasyonMinimum % azalma Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı (BOİ 5 ) 25 mg/l70 – 90 40* Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 125 mg/l75 Toplam Askıdaki Katı Madde 35 mg/l 35* - 60** 90 90* - 70** * Yüksek dağlık bölgeler EN>10.000 ** Yüksek dağlık bölgeler 2.000>EN>10.000

9 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Deşarj Standartları İleri Arıtma Tesisleriİleri Arıtma Tesisleri ParametreKonsantrasyonMinimum % azalma Toplam Fosfor2 mg/l (10.000-100.000 EN) 1 mg/l (EN>100.000) 80 Toplam Azot15 mg/l (10.000-100.000 EN) 10 mg/l (EN>100.000) 70 - 80

10 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Minimum yıllık; Minimum yıllık; debi orantılı veya 24 saatlik kompozit toplanmış numune sayıları: 2.000 < EN < 9.999 İlk yıl 12 sonra 4 2.000 < EN < 9.999 İlk yıl 12 sonra 4 10.000 < EN < 49.999 her yıl 12 10.000 < EN < 49.999 her yıl 12 EN > 50.000her yıl 24 EN > 50.000her yıl 24 Performans Kriterleri

11 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Yıl içinde alınan numune sayısı Max. Uygun olmayan sonuç sayısı Yıl içinde alınan numune sayısı Max. Uygun olmayan sonuç sayısı 4-71156-17113 8-162172-18714 17-283188-20315 29-404204-21916 41-535220-23517 54-676236-25118 68-817252-26819 82-958269-28420 96-1109285-30021 111-12510301-31722 126-14011318-33423 141-15512335-35024 351-36525

12 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Arıtılmış atık sular ve arıtma çamurları mümkün olduğu takdirde yeniden kullanılmalıdır. Arıtılmış atık sular ve arıtma çamurları mümkün olduğu takdirde yeniden kullanılmalıdır. Yönergede ayrıca, yapım ve işletme zorluğu olan bölgeler ve ispatlanması durumunda ileri arıtmaya ihtiyaç olmayan az hassas bölgeler konusunda bazı esneklikler getiriliyor. Yönergede ayrıca, yapım ve işletme zorluğu olan bölgeler ve ispatlanması durumunda ileri arıtmaya ihtiyaç olmayan az hassas bölgeler konusunda bazı esneklikler getiriliyor.

13 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımları Projesi Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımları Projesi Avrupa Birliğine katılım öncesi Türkiye’nin altyapı envanterinin çıkarılması ve yatırım ihtiyacının belirlenmesi. 3 bileşeni var. Avrupa Birliğine katılım öncesi Türkiye’nin altyapı envanterinin çıkarılması ve yatırım ihtiyacının belirlenmesi. 3 bileşeni var. Yönergelere esas yatırım planlaması (stratejik planlama) Yönergelere esas yatırım planlaması (stratejik planlama) Kapasite gelişimi (eğitim programları) Kapasite gelişimi (eğitim programları) Örnek yatırım paketlerinin hazırlanması Örnek yatırım paketlerinin hazırlanması (3 atıksu, 2 katı atık, 1 hava kirliliği)

14 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ –Kanal ağını genişletmek için ilk yatırım maliyeti –Atıksu arıtma tesislerinin derecesini yükseltmek ve yeni tesisleri yapmak için ilk yatırım maliyeti –Ekonomik ömrünü tamamlayan alt yapı sistemlerinin yenilenmesi için ilk yatırım maliyeti –Kanalizasyon sistemi işletme ve bakım/onarım maliyeti –Atıksu arıtma tesisleri işletme ve bakım/onarım maliyeti –Çamur uzaklaştırma işletme ve bakım/onarım maliyeti Maliyetler

15 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ En az maliyetli senaryo

16 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Orta maliyetli senaryo

17 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Kullanıcı ücretleri Cari harcamalar için kamu bütçesi Yatırım harcamaları için kamu bütçesi Hibeler Krediler Finans temini

18 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ Mevcut durumun devamı Min. Yaklaşım Ortalama Yaklaşım Max. Yaklaşım Atıksu arıtma 416 1919191921 Şebeke tevsii 19252525 TOPLAM23414446 Maliyetler Milyar YTL


"KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ 10 Haziran 2005 Ayhan DURUSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları