Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ"— Sunum transkripti:

1 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
10 Haziran 2005 Ayhan DURUSU

2 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
21 Mayıs 1991 – 91/271/EEC Bu yönerge, Avrupa Birliğine üye ülkelerde kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile bazı endüstriyel atıksuların arıtılması ve deşarjı konularını düzenlemektedir. Yönergenin amacı, çevreyi atıksuların olumsuz etkilerinden korumaktır.

3 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Hassas alanlar Ötrifikasyona maruz kalmış veya koruyucu önlemler alınmazsa ötrofik olabilecek; tabii tatlı su gölleri, haliçler, kıyı suları 75/440/EEC Nitrat yönergesinde belirtilen nitrat konsantrasyon sınırını aşan, içme suyu temin edilen yüzeysel sular İkincil arıtmadan daha fazla arıtma gerektiren alanlar. Hassas alanlar her 4 yılda bir yeniden değerlendirilecek

4 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Daha az hassas alanlar Eğer deşarj edilen atıksular deniz ortamının morfolojisini, hidrolojisini veya özel hidrolik şartlarını çevresel açıdan olumsuz etkilemiyorsa, bu alanlar “daha az hassas alan” olarak tanımlanır. Genellikle su değişimi fazla olan, ötrifikasyon ve oksijen tüketim riski olmayan; açık koylar, haliçler ve diğer kıyı suları bu kapsamdadır. Ancak bu kirliliğin komşu denizlerde de problem yaratmayacağından emin olunmalıdır.

5 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Eşdeğer Nüfus (EN) 60 gr BOI5 = 1 EN Arıtma tesisine maksimum ortalama haftalık yük Ön arıtma: Fiziksel veya kimyasal usullerle --BOI5 min. % 20 azalma --AKM min. % 50 azalma

6 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Kanalizasyon (Zamanlama) AB üyesi ülkeler; EN den büyük yerleşimlerin 31 Aralık 2000 EN – olan yerleşimlerin 31 Aralık 2005 Hassas alanda yer alan EN’den büyük yerleşimlerin 31 Aralık 1998 Tarihine kadar kanalizasyon sistemlerini inşa etmeleri gerekmektedir.

7 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Arıtma (Zamanlama) AB üyesi ülkeler; EN den büyük yerleşimlerin 31 Aralık 2000 EN – olan yerleşimlerin 31 Aralık 2005 Tatlı su kaynaklarına ve haliçlere deşarj eden, EN – olan yerleşimlerin 31 Aralık 2005 Tarihine kadar ikincil arıtma sistemlerini inşa etmeleri gerekmektedir. Hassas alanda yer alan EN’den büyük yerleşimler 31 Aralık 1998’e kadar ikincil arıtmadan daha ileri arıtma yapmak zorundadırlar.

8 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Deşarj Standartları İkincil Arıtma Tesisleri Parametre Konsantrasyon Minimum % azalma Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı (BOİ5) 25 mg/l 70 – 90 40* Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 125 mg/l 75 Toplam Askıdaki Katı Madde 35 mg/l 35* - 60** 90 90* - 70** * Yüksek dağlık bölgeler EN> ** Yüksek dağlık bölgeler 2.000>EN>10.000

9 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Deşarj Standartları İleri Arıtma Tesisleri Parametre Konsantrasyon Minimum % azalma Toplam Fosfor 2 mg/l ( EN) 1 mg/l (EN> ) 80 Toplam Azot 15 mg/l ( EN) 10 mg/l (EN> )

10 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Performans Kriterleri Minimum yıllık; debi orantılı veya 24 saatlik kompozit toplanmış numune sayıları: 2.000 < EN < İlk yıl 12 sonra 4 < EN < her yıl 12 EN > her yıl 24

11 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Yıl içinde alınan numune sayısı Max. Uygun olmayan sonuç sayısı 4-7 1 13 8-16 2 14 17-28 3 15 29-40 4 16 41-53 5 17 54-67 6 18 68-81 7 19 82-95 8 20 96-110 9 21 10 22 11 23 12 24 25

12 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Arıtılmış atık sular ve arıtma çamurları mümkün olduğu takdirde yeniden kullanılmalıdır. Yönergede ayrıca, yapım ve işletme zorluğu olan bölgeler ve ispatlanması durumunda ileri arıtmaya ihtiyaç olmayan az hassas bölgeler konusunda bazı esneklikler getiriliyor.

13 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımları Projesi Avrupa Birliğine katılım öncesi Türkiye’nin altyapı envanterinin çıkarılması ve yatırım ihtiyacının belirlenmesi. 3 bileşeni var. Yönergelere esas yatırım planlaması (stratejik planlama) Kapasite gelişimi (eğitim programları) Örnek yatırım paketlerinin hazırlanması (3 atıksu, 2 katı atık, 1 hava kirliliği)

14 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Maliyetler Kanal ağını genişletmek için ilk yatırım maliyeti Atıksu arıtma tesislerinin derecesini yükseltmek ve yeni tesisleri yapmak için ilk yatırım maliyeti Ekonomik ömrünü tamamlayan alt yapı sistemlerinin yenilenmesi için ilk yatırım maliyeti Kanalizasyon sistemi işletme ve bakım/onarım maliyeti Atıksu arıtma tesisleri işletme ve bakım/onarım maliyeti Çamur uzaklaştırma işletme ve bakım/onarım maliyeti

15 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
En az maliyetli senaryo

16 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Orta maliyetli senaryo

17 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Finans temini Kullanıcı ücretleri Cari harcamalar için kamu bütçesi Yatırım harcamaları için kamu bütçesi Hibeler Krediler

18 KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ
Maliyetler Milyar YTL Mevcut durumun devamı Min. Yaklaşım Ortalama Yaklaşım Max. Yaklaşım Atıksu arıtma 4 16 19 21 Şebeke tevsii 25 TOPLAM 23 41 44 46


"KENTSEL ATIKSU ARITMA YÖNERGESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları