Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi"— Sunum transkripti:

1 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
1-) Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri veya yeterince aydınlatılmamış tünellerde hangi ışıkların yakılması zorunludur? A) Acil uyarı ışıklarının B) Sis ışıklarının C) Uzağı gösteren ışıkların D) Yakını gösteren

2 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
2-) Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangi ışıklar yakılmalıdır? A) Yakını gösteren ışıklar B) Park ışıkları C) Acil uyarı ışıkları D) Dönüş ışıkları

3 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
3-) Geceleyin önümüzdeki aracı takip ederken hangi ışıklarınızı yakmak zorundasınız? A) Park ışıklarını B) Yakını gösteren ışıkları C) Sis ışıklarını D) Uzağı gösteren ışıkları

4 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
4-) Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz? A) Bir kaç defa selektör yaparak B) Bir kaç defa korna çalarak C) Acil uyarı ışıkları yakılarak D) Dönüş ışıkları yakılarak

5 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
5-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Uzağı gösteren ışıklarla birlikte park ışıklarını yakmak B) Yakını gösteren ışıklarla birlikte park ışıklarını yakmak C) Aydınlatılmış yollarda yakını gösteren ışıklarla D) Sadece park ışıklarıyla karayolunda araç sürmek

6 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
6-) Varsa, araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır? A) Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri farlarla birlikte B) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte C) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte D) Yerleşim birimleri içinde ve park ışıklarıyla birlikte

7 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
7-) Römork ve yarı römorkların arkasında bulunacak reflektörler (yansıtıcılar) nasıl olmalıdır? A) Bir kenarı 5 cm uzunluğunda içi boş eşkenar üçgen şeklinde B) Bir kenarı 10 cm uzunluğunda içi dolu eşkenar üçgen şeklinde C) Bir kenarı 15 cm uzunluğunda içi dolu eşkenar üçgen şeklinde D) Bir kenarı 20 cm uzunluğunda içi boş eşkenar üçgen şeklinde

8 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
8-) Karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin ve yolu kullanan diğer kimselerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur? A) Uzağı gösteren ışıkların B) Park ışıklarının C) Acil Uyarı ışıklarının D) Yakını gösteren ışıkların

9 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
9-) Yeterince aydınlatılmamış tünellerde hangi ışıkların yakılması zorunludur? A) Acil uyarı ışıklarının B) Sis ışıklarının C) Uzağı gösteren ışıkların D) Yakını gösteren

10 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
10-) Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek B) Park veya sis ışıkları ile seyretmek C) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak D) Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak

11 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
11-) Bozulup, yolda kalan aracın nizami park ve kuyruk ışıklarının yakılmadığı, yakılmadığı veya yakılması halinde dahi 150 metre mesafeden diğer sürücüler tarafından görülemediği takdirde nasıl işaretlenir? A) Aracın etrafına fazla büyük olmayan açık renk taşlar dizilir B) Aracın arka kısmında ve yol üzerinde eski lastik yakılır C) Aracın ön ve arkasına uygun yerlerine, diğer sürücülerin 150 metreden görebilecekleri birer kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışık veren cihaz konur D) Aracın önüne ve arkasına mazot dolu bir kutuya üstüpü koyup yakılır

12 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
12-) Aracınız, dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı bir yerde bozulup kalırsa, önüne ve arkasına koyacağınız kırmızı yansıtıcıyı veya kırmızı ışık veren cihazı, araçtan en az kaç metre uzağa koyarsınız? A) 10 B) 20 C) 30 D) 50

13 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
13-) Yolda bozulup kalan araç, tehlikeli madde taşıyor ise nasıl işaretlenir? A) Her durumda kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenir ve başında beklemek suretiyle gözetim altında tutulur B)Daha büyük boyutta olan ve üzerinde "tehlikeli madde" yazısı bulunan kırmızı yansıtıcılarla işaretlenir C) Bozulan aracın tehlikeli madde yüklü olduğunu bildiren ve özel olarak imal edilmiş cihazlarla işaretlenir D) Aracın park ve kuyruk ışıklarıyla birlikte geri vites lambasını da yakarak ve reflektörleri koyarak işaretlenir

14 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
14-) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

15 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
15-) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili kurallar açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek veya çektirmek B) Kamyon ile kamyoneti çekmek veya çektirmek C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle bağlayıp çekmek D) Çeken ve çekilen araçta yük ve yolcu taşımak

16 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
16-) Arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Çekilen aracın boş, çeken aracın dolu olması B)Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması C) Çekilen aracın boş ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından fazla olmaması D) Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması

17 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
17-) Arızalı bir aracı çekerken dikkat edilecek kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Her iki aracın da boş olması, gerekirse hizmetli dışında yolcu bulunmamasıdır B) Çekme işi devam ettiği sürece, araçların önüne ve arkasına öncü ve artçı konmasıdır C) Çeken ve çekilen araçların en üst kısımlarına birer kırmızı ışık konmasıdır D) Çekilen aracın direksyonunda tecrübeli bir sürücünün bulundurulmasıdır

18 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
18-) Arızalanan aracın ışık donanımı çalışmıyor ise, çekerken alınacak tedbirlerden biri, aşağıdakilerden hangisidir? A) Arızalanan aracı mutlaka gündüz çekmektir B) Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı yansıtıcı veya kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veren veya yansıtan cihaz koymaktır C) Çekilen aracın arka kısmına bir gözcü koymak suretiyle diğer sürücüleri ikaz etmektir D) Çeken aracın sürücüsünün acil uyarı ışıklarını yakarak diğer sürücülerin dikkatini çekmektir.

19 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
19-) Arızalı aracı çeken araç, arıza durumuna göre en fazla saatte kaç kilometre hızla sürülebilir? A) Freni bozuk aracı çekerken 15, diğer hallerde 20 B) Freni bozuk aracı çekerken 20, diğer hallerde 15 C) Freni bozuk aracı çekerken 15, diğer hallerde 30 D) Freni bozuk aracı çekerken 20, diğer hallerde

20 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
20-) Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arızalanıp kalması veya uzun süreli bırakılması halinde, önüne ve arkasına ne gibi bir işaretleme gereci konulur? A) Normal hava şartlarında 150 metreden görülebilecek şekilde 50x150 cm ebadında kırmızı bez B) Normal hava şartlarında 150 metreden görülebilecek şekilde 50x150 cm ebadında beyaz bez C) Normal hava şartlarında 150 metreden görülebilecek şekilde 25x150 cm ebadında engel işareti D) Normal hava şartlarında 150 metreden görülebilecek şekilde sarı ışık

21 Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi
21-) Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir? A) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması B) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması C) Her iki aracın dolu olması D) Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması


"Konu : Araçların Işıkları – Bozuk Araçların Çekilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları