Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİHİ RİSK! İLK TÜRK DEVLETLERİ. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti kimdir? Uygurlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİHİ RİSK! İLK TÜRK DEVLETLERİ. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti kimdir? Uygurlar."— Sunum transkripti:

1 TARİHİ RİSK! İLK TÜRK DEVLETLERİ

2

3 Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti kimdir? Uygurlar

4 İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti kimdir? Avarlar

5 Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı örneklerinin adı nedir? Orhun (Göktürk) Yazıtları

6 İtalya’ya sefer düzenleyen ilk Türk hükümdarı kimdir? Atilla

7 Tarihte babasını tahtan indirerek başa geçen ilk Türk hükümdarı kimdir? Mete Han

8 Ergenekon Destanı hangi Türk devletine aittir? Kök Türkler

9 İlk Türk devletlerinde önemli devlet işlerin görüşülüp karara bağlandığı yere ne denirdi? Kurultay (Kengeş- Toy)

10 Museviliği kabul eden Türk devleti hangisidir? Hazarlar

11 Orhun Yazıtlarını okuyan bilim adamının adı nedir? Wilhelm Thomsen

12 Avarlarda hükümdardan sonra en yetkili kişi olan vezire ne ad verilirdi? Yuğruş

13 Türklerde ilk düzenli ordu örgütünü kuran hükümdar kimdir? Mete Han

14 Türk- Çin Savaşlarının temel nedeni nereyi ele geçirme isteğinden kaynaklanmıştır? İpek Yolu

15 Hunlara ait en eski belgeler hangi devlete aittir? Çin

16 Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasına yol açan tarihsel olayın adı nedir? Kavimler Göçü

17 Atilla’nın Avrupa’da yaptığı seferler Almanların hangi destanına konu olmuştur? Nibelungen Destanı

18 I. Kök Türk devleti hangi devlete karşı verilen bağımsızlık mücadelesi sonunda kurulmuştur? Avarlar

19 Kök Türk Devleti Akhunlara karşı hangi devletle işbirliği yapmıştır? Sasaniler

20 II. Kök Türk Devleti’nin kurucusu kimdir? Kutluk (İlteriş) Kağan

21 Orhun Yazıtları kimler adına dikilmiştir? Bilge Kağan Kültiğin Vezir Tonyukuk

22 I. Kök Türk Devleti’nin başkenti neresidir? Ötüken

23 Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili olan din hangisidir? Maniheizm

24 Uygur alfabesi kimlerden alınarak geliştirilmiş bir alfabedir? Soğdlar

25 Uygur Devleti’ne hangi devlet son vermiştir? Kırgızlar

26 Uygurlara ait iki destanın adları nelerdir? Göç Destanı Türeyiş Destanı

27 Turfan Uygur Devleti hangi devletin egemenliğine girmelerine rağmen onların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır? Moğollar

28 Manas Destanı hangi Türk devletine aittir? Kırgızlar

29 İlk Türk devletlerinde kağanın eşlerine ne ad verilirdi? Hatun (Katun)

30 Çaka Bey ile İstanbul kuşatmasına katılan Türk boyunun adı nedir? Peçenekler

31 Günümüzde Ortodoks Gagavuz Türkleri hangi ülkede yaşamaktadırlar? Moldova Cumhuriyeti

32 Codex Cumanicus adlı eser hangi Türk devletinin kültürünü yansıtmaktadır? Kumanlar (Kıpçaklar)


"TARİHİ RİSK! İLK TÜRK DEVLETLERİ. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti kimdir? Uygurlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları