Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİHİ RİSK! İLK TÜRK DEVLETLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİHİ RİSK! İLK TÜRK DEVLETLERİ."— Sunum transkripti:

1 TARİHİ RİSK! İLK TÜRK DEVLETLERİ

2 İLK TÜRK DEVLETLERİ KÜLTÜR VE UYGARLIK DİĞER TÜRK DEVLETLERİ İLKLER HUNLAR KÖK TÜRKLER UYGURLAR 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500

3 GERİ Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti kimdir? Uygurlar

4 GERİ İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti kimdir? Avarlar

5 GERİ Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı örneklerinin adı nedir? Orhun (Göktürk) Yazıtları

6 GERİ İtalya’ya sefer düzenleyen ilk Türk hükümdarı kimdir? Atilla

7 GERİ Tarihte babasını tahtan indirerek başa geçen ilk Türk hükümdarı kimdir? Mete Han

8 GERİ Ergenekon Destanı hangi Türk devletine aittir? Kök Türkler

9 GERİ İlk Türk devletlerinde önemli devlet işlerin görüşülüp karara bağlandığı yere ne denirdi? Kurultay (Kengeş- Toy)

10 GERİ Museviliği kabul eden Türk devleti hangisidir? Hazarlar

11 GERİ Orhun Yazıtlarını okuyan bilim adamının adı nedir?
Wilhelm Thomsen

12 GERİ Avarlarda hükümdardan sonra en yetkili kişi olan vezire ne ad verilirdi? Yuğruş

13 GERİ Türklerde ilk düzenli ordu örgütünü kuran hükümdar kimdir?
Mete Han

14 GERİ Türk- Çin Savaşlarının temel nedeni nereyi ele geçirme isteğinden kaynaklanmıştır? İpek Yolu

15 GERİ Hunlara ait en eski belgeler hangi devlete aittir? Çin

16 GERİ Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasına yol açan tarihsel olayın adı nedir? Kavimler Göçü

17 GERİ Atilla’nın Avrupa’da yaptığı seferler Almanların hangi destanına konu olmuştur? Nibelungen Destanı

18 GERİ I. Kök Türk devleti hangi devlete karşı verilen bağımsızlık mücadelesi sonunda kurulmuştur? Avarlar

19 GERİ Kök Türk Devleti Akhunlara karşı hangi devletle işbirliği yapmıştır? Sasaniler

20 GERİ II. Kök Türk Devleti’nin kurucusu kimdir? Kutluk (İlteriş) Kağan

21 GERİ Orhun Yazıtları kimler adına dikilmiştir? Bilge Kağan Kültiğin
Vezir Tonyukuk

22 GERİ I. Kök Türk Devleti’nin başkenti neresidir? Ötüken

23 GERİ Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili olan din hangisidir? Maniheizm

24 GERİ Uygur alfabesi kimlerden alınarak geliştirilmiş bir alfabedir?
Soğdlar

25 GERİ Uygur Devleti’ne hangi devlet son vermiştir? Kırgızlar

26 GERİ Uygurlara ait iki destanın adları nelerdir?
Göç Destanı Türeyiş Destanı

27 GERİ Turfan Uygur Devleti hangi devletin egemenliğine girmelerine rağmen onların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır? Moğollar

28 GERİ Manas Destanı hangi Türk devletine aittir? Kırgızlar

29 GERİ İlk Türk devletlerinde kağanın eşlerine ne ad verilirdi?
Hatun (Katun)

30 GERİ Çaka Bey ile İstanbul kuşatmasına katılan Türk boyunun adı nedir?
Peçenekler

31 GERİ Günümüzde Ortodoks Gagavuz Türkleri hangi ülkede yaşamaktadırlar?
Moldova Cumhuriyeti

32 GERİ Codex Cumanicus adlı eser hangi Türk devletinin kültürünü yansıtmaktadır? Kumanlar (Kıpçaklar)


"TARİHİ RİSK! İLK TÜRK DEVLETLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları