Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bazıları ise, bu ikisinin sentezini tercih etmektedirler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bazıları ise, bu ikisinin sentezini tercih etmektedirler."— Sunum transkripti:

1 Bazıları ise, bu ikisinin sentezini tercih etmektedirler.
Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimindeki değişik yaklaşımlar: Öğretmenlerin sınıf yönetiminde farklı eğilimlere sahip olduğu belirtilmektedir. Bazıları geleneksel öğretmen rolünü üstlenirken bazıları da öğrenciyi merkeze alma eğiliminde olabilmektedir. Bazıları ise, bu ikisinin sentezini tercih etmektedirler.

2 Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimindeki değişik yaklaşımlar: Geleneksel özellikleri taşıyan öğretmenlerin katı bir disiplin anlayışı içerisinde oldukları, öğrenciden sürekli şüphelendikleri, öğrenciler arasında ayrım yaptıkları, kötümser oldukları, otokratik tutuma sahip oldukları, kendilerini sürekli övdükleri, eksiklik korkusu taşıdıkları iddia edilmektedir. Öğrenciyi merkeze alan öğretmenlerin, cezasız disiplin yaklaşımını benimsedikleri, öğrenciye ve kendilerine güvendikleri , öğrenciler arasında ayrım yapmadıkları, iyimser ve demokratik oldukları, öğrencilere cesaret verdikleri, onları teşvik ettikleri, kendisinin de eksikleri olabileceğini kabul ettikleri belirtilmektedir.

3 Sınıf yönetimindeki değişik yaklaşımlar:
Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimindeki değişik yaklaşımlar: Sınıf yönetiminin merkezinde yer alan öğretmenin sınıftaki oturuş düzenini ve sınıfın seviyesini belirleme becerisi önemlidir. Her öğrencinin farklı ilgilere, farklı öğrenme hızına, farklı yeteneklere sahip oldukları gerçeği unutulmamalıdır. Buna uygun olarak bir gün önceki hazırlıklar, öğrencilerin seviyesi bilinerek yapılmalıdır. Aksi durumda sınıfın ilerisinde ve gerisinde olan öğrenciler sınıfın yönetiminde sorunlar yumağı oluşturabilirler.

4 Kısacası “ model” olabilirler.
Sınıf Yönetimi Sınıf yönetiminde belirleyici rol kimindir? Sonuç olarak sınıf yönetiminde belirleyici rol öğretmenindir. Öğretmen bu rolünü okul ortamında oynadığına göre okul yöneticilerinin de sınıf yönetimindeki rolünü dikkatten kaçırmamak gerekir. Yöneticiler, sınıf yönetiminde başarılı olabilmeleri için öğretmenlere çeşitli yollarla katkıda bulunabilirler. Okul yöneticileri, öğretmenler için mesleki yönden kendilerini geliştirebilecekleri çeşitli fırsatlar oluşturabilir. ve hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmalarına öncülük edebilirler. Kısacası “ model” olabilirler.

5 SINIF KURALLARI BELİRLEME
Sınıf Yönetimi SINIF KURALLARI BELİRLEME Sınıf kuralları belirlenmeye başlamadan, öncelikle okul kuralları çok iyi bilinmelidir. Kurallar belirlenirken çok iyi bir planlama yapılmalıdır. PLANDA sınıf kurallarının neler olacağı, hangi alanları kapsayacağı, öğrencilerin kural oluşturma sürecine katılıp katılmayacağı, kuralların öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olup olmadığı, kuralların nasıl öğretileceği, kurallarda esneklik olup olmayacağı kurallara uyulmaması konusunda hangi yaptırımların uygulanacağı ayrıntılı olarak belirlenmelidir.

6 ETKİLİ SINIF KURALLARI OLUŞTURMAK İÇİN
Sınıf Yönetimi ETKİLİ SINIF KURALLARI OLUŞTURMAK İÇİN Sınıf kurallarının oluşturulması sürecine öğrenci katılımı sağlanmalı Kurallar açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir. Kuralların sayısı mümkün olduğunda az olmalı, Kuralların sunumu öğrencilerin yaş özellikleri dikkate alınarak yapılmalı (Okul öncesinde resim, üniversitede sözel) Kurallar öğretilirken, öğrencilerin kuralları doğru biçimde anlamaları sağlanmalıdır., GRUP ÇALIŞMASI: Beşerli gruplar oluşturulması ve grupların en fazla on maddeden oluşan bir sınıf kuralı oluşturulması

7 SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
Sınıf Yönetimi SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR Bilişsel Yaklaşım Bilgi İşlemci Yaklaşım Yapısalcı Yaklaşım Davranışçı Yaklaşım

8 Sınıf Yönetimi Bilişsel Yaklaşım Bilişsel yaklaşımlar öğrenci merkezlidir ve öğrenci anlayışı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bilişselcilere göre; Kurallara sadece var oldukları için değil, nedenlerini anlayarak uymak önemlidir.

9 Sınıf Yönetimi Bilişselcilere göre; Etkili Sınıf yönetimi ve disiplin ile ilgili olarak: 1-Sınıf yönetimi ve disiplin kurullarının planlanması, 2-İşleyişin belirlenmesi, 3-Etkili kuralların oluşturulması, 4-Kuralların uygulanması 5-Kuralların işleyişinin örgütlenmesi, 6-Uygulamanın denetlenmesi GEREKİR.

10 Sınıf Yönetimi Bilişselcilere göre; etkili kurallar oluşturmada dikkat edilecek hususlar: 1-Kurallar için anlamlı içeriği dolu nedenler belirleme, 2-Öğrencilerin katkıda bulunmasına imkan tanıma, 3-Sınıf ve okul kurallarında istikrar sağlama, 4-Kuralları olumlu cümleler kurarak belirleme (Kimsenin sözünü kesmeyin yerine; “Bir başkası konuşurken dinleyiniz”) 5-Kurallar yapılmaması gerekenler yerine, öğrencilerin göstermesi gereken davranışların açık ifadeleri olarak belirleme (Arkadaşına vurmamalısın; yerine “Arkadaşınla konuşmalısın” 6-Kurullar listesinin kısa olması, 7-Davranışı pekiştirme, 8-Örnek olma,

11 Sınıf Yönetimi Bilgi İşlemci anlayışa göre: “Sınıf yönetimi; Öğrencinin kendini anlaması, değerlendirmesi ve kendi kontrolünü içselleştirilmesi ile gerçekleştirilebilir. Yapısalcı anlayışa göre: “Sınıf yönetimi; Öğrencinin kurallar ve süreçler ile ilgili kendi yapılarını geliştirmeleri ile mümkün olabilir.

12 Davranışçı Yaklaşıma göre:
Sınıf Yönetimi Davranışçı Yaklaşıma göre: Sınıf kuralları öğrencilere kazandırılmalıdır. Öğretmen sınıf kurallarını açıklamalı ve kurallara uyma konusunda öğrencilere pekiştireçler vermelidir.

13 Davranışın sonuçlarını ortaya koyma
Sınıf Yönetimi Davranışçılara göre, kuralları oluşturma ve uygulama sürecinde şu ilkelere göre hareket edilmelidir: Belirgin olma Tasarruflu olma Davranışın sonuçlarını ortaya koyma Sınıfta iletişim ve disiplinle ilgili kurallar oluşturma Kurallar oluşturulurken ayır edici uyaranları kullanma Sınıfta davranış problemlerini yönetme

14 Sınıf Yönetimi Davranışçılara göre, kuralları oluşturma ve uygulama sürecinde şu ilkelere göre hareket edilmelidir: 1-Belirgin olma: a-Açık olmalı, b-Gözlenebilir olmalı, c-Kurallar sistematik olmalı 2-Tasarruf: Kuralların çok sayıda olmaması gerekir. Çok sayıda kural etkili olmaz ve anlaşılmayı güçleştirebilir,

15 3-Davranışın sonuçlarını ortaya koyma
Sınıf Yönetimi 3-Davranışın sonuçlarını ortaya koyma Davranışın sonuçlarının olumlu olabilmesi için, öğretmenin kişilik özellikleri ve örnek model olması önemlidir. İyi davranışlar için sözel ve başka sembollerle ip uçları vermeli, iyi davranışlar ödüllendirilmelidir. 4-Sınıfta iletişim ve disiplinle ilgili kurallar oluşturma: Disiplinle ilgili kurallara uymanın en iyi şartı, sınıf içinde iyi bir iletişim ağının oluşturulmasına bağlıdır. Öğretmen geri bildirimleri çok iyi algılamalı ve değerlendirmelidir

16 5-Kurallar oluşturulurken ayır edici uyaranları kullanma:
Sınıf Yönetimi 5-Kurallar oluşturulurken ayır edici uyaranları kullanma: Örneğin, yönergeye göre öğretmenin parmak kaldırarak, söz isteyen bir öğrenciyi dinlemesi ile parmak kaldırmadan konuşan bir öğrenciyi dinlememesi bir ayırt edici uyarandır. Ayrıca öğretmen, parmak kaldırarak söz alan öğrenciye yönergeyi takip ettiği için teşekkür etmeli onu ödüllendirmelidir. Böylece öğrencilerin kurallara göre davranmalarına önemli katkı sağlar.

17 Sınıf Yönetimi Kuralları uygulamada ayırt edici uyaranlarla ilgili ipucu verme ve davranış zinciri oluşturma önemlidir. İpucu: Belli bir uyaranın verilmesi sırasında, öğrencinin nasıl davranması gerektiğini hatırlatıcı durumdur. Davranış zinciri: Diğer davranışlarla ilişkilendirilmesi, davranış sisteminin oluşturulması. (Teneffüs zili çaldığında, teneffüse çıkma)

18 Sınıf Yönetimi 6-Sınıfta davranış problemlerinin yönetimi: Sınıf yönetiminde esas, olan, olumsuz davranışları önlemeye çalışmak ve onu ortadan kaldırmaktır. Sınıf Yönetiminde etkili disiplin sağlayabilmek için; 1-İstenmeyen davranışı oluşmadan önlemeye çalışmak, 2-İstenmeyen davranışı sönümlendirmeye çalışmak, 3-İstenmeyen davranış yeterlilik düzeyine ulaşıncaya kadar şekillendirmeye çalışmak, 4-İstenmeyen davranışı ortadan kaldırmak için zamanın geçmesini beklemek veya yer değiştirmek, 5-İyi bir model olmak, 6-Öğrenmeyi sevgi ile gerçekleştirmeye çalışmak,


"Bazıları ise, bu ikisinin sentezini tercih etmektedirler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları