Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 SAVAŞIN NEDENLER İ  EKONOM İ K NEDENLER  S İ YAS İ NEDENLER  SAVAŞTAK İ BLOKLAR  İ TT İ FAK VE İ T İ LAF DEVLETLER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " SAVAŞIN NEDENLER İ  EKONOM İ K NEDENLER  S İ YAS İ NEDENLER  SAVAŞTAK İ BLOKLAR  İ TT İ FAK VE İ T İ LAF DEVLETLER İ."— Sunum transkripti:

1

2

3  SAVAŞIN NEDENLER İ  EKONOM İ K NEDENLER  S İ YAS İ NEDENLER  SAVAŞTAK İ BLOKLAR  İ TT İ FAK VE İ T İ LAF DEVLETLER İ

4 EKONOM İ K NEDENLER  Sanayi devrimi ve sömürgecilik sonrası ingiltere ve fransanın güçlü olmaları.  Almanya ve italyanın siyasi birliklerini tamamladıktan sonra ingiltere ve fransanın bu güçlerine ortak olmak istemeleri.  Petrol yataklarının gittikçe artan önemi.  Rus imparatorlu ğ u toplumdaki dalgalanmaların rejim için tehlike oluşturdu ğ unu düşünmesi ve ekonomi için sömürüler araması.  Ekonomik faaliyetlerin çeşitli ülkeleri birleştirmesi. (Almanya ile fransa arasında kalan kömür madenleri)

5 S İ YAS İ NEDENLER  Fransız ihtilali ile do ğ an milliyetçilik anlayışı.  Şark(do ğ u) meselesi.  Rusyanın balkanlara sarılması ve akdenize inmek istemesi  ülkelerin hızlı silahlanma yoluna gitmesi.

6 İ TT İ FAK VE İ T İ LAF DEVLETLER İ  İ TT İ FAK DEVLETLER İ İ T İ LAF DEVLETLER İ  ALMANYA İ NG İ LTERE  AVUSTURYA- MACAR İ STAN FRANSA  BULGAR İ STAN RUSYA  OSMANLI DEVLET İ İ TALYA JAPONYA YUNAN İ STAN ROMANYA ABD

7 İ TT İ FAK DEVLETLER İ İ Ç İ N OSMANLI  Osmanlının jeopolitik konumu.  Osmanlının ordu sayısının büyüklü ğ ü.  Yeni cepheler açmak.  Halifenin gücününden yararlanmak istenmesi.  İ ngilizlerin sömürü yollarını kesmek

8 İ T İ LAF DEVLETLER İ İ Ç İ N OSMANLI  İ tilaf devletlerinin sömürge topraklarının bir bölümünü osmanlının eski toprakları oluşturuyordu.  Osmanlı topraklarında çokca petrol bulunması.  İ tilaf devletlerinin osmanlı devleti topraklarını önceden paylaşılması.  İ tilaf devletlerinin savaş sırasında osmanlının tarafsız kalmasını istemesine neden olmuştur.

9 OSMANLININ İ TT İ FAK DEVLETLER İ N İ N YANINDA YER ALMA NEDENLER İ  İ ttifak devletlerinin savaşı kesin kazanaca ğ ına inanmaları.  Kaybetti ğ i topraklarını tekrar almak istemesi.  İ tilaf devletlerine yapılan teklifin kabul edilmemesi.


" SAVAŞIN NEDENLER İ  EKONOM İ K NEDENLER  S İ YAS İ NEDENLER  SAVAŞTAK İ BLOKLAR  İ TT İ FAK VE İ T İ LAF DEVLETLER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları