Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

*Milli Uyanış *Ya İstiklal Ya Ölüm!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "*Milli Uyanış *Ya İstiklal Ya Ölüm!"— Sunum transkripti:

1 *Milli Uyanış *Ya İstiklal Ya Ölüm!
8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi Dersi

2 Soru 1 I.Dünya Savaşı’ na katılan Osmanlı Devleti , İtilaf Devletleri güçlerine karşı birçok cephede mücadele etmiştir.Bu mücadeleler genellikle Osmanlı’ ya ait topraklar üzerinde geçmiştir.Fakat diğer taraftan Osmanlı kendisiyle aynı blokta savaşan devletlere yardım amacıyla Romanya Galiçya ve Makedonya cephelerinde de savaşmış ama Almanya’ dan gelen yardımların kesilmesiyle bu cephelerde başarısız olmuştur. Bu açıklamaya göre , Osmanlı Devleti’nin bu cephelerde savaşmasının temel nedeni ,aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi B) Müttefiklerin yardım etmek istemesi C) Galiçya’da kaybettiği yerleri geri almak istemesi D) İngiltere’nin Osmanlı’yı bu cepheye sevk etmek için yoğun çalışmalar yapması

3 Soru 2 Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini önlemek
CEMİYETLER Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini önlemek Hilafet ve saltanata bağlı kalmak Samsun Merkezli Portus Rum Devleti kurmak I II III Yukarıdaki şemada bazı yararlı ve zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine örnekler verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki gruplamalardan hangisi doğrudur? Yararlı Cemiyetler Zararlı Cemiyetler A) I II-III B) I ve II III C) I-III II D) III I-II

4 Soru 3 I.Dünya Savaşı öncesinde Almanya, Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa sokmaya çalışırken, İngiltere ve Fransa tarafsız kalmasını istiyordu. Böyle bir durumun ortaya çıkmasında Osmanlı Devleti’nin : I. Toprak bütünlüğünü koruyamayacak durumda olması II. Avrupalılar için iyi bir pazar olarak görülmesi III. Önemli bir jeopolitik konuma sahip olması IV. Egemenliği altında birden çok milleti barındırması Özelliklerinden hangisi daha çok etkili olmuştur? A) I B) II C) III D) IV

5 Soru 4 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girdikten sonra halife, kutsal cihat ilan ederek tüm Müslümanları yanına çağırmış, ancak Ortadoğu’daki Araplar bu çağrıya uymayarak İngilizlerle beraber olmuşlardır. Aslı’nın konuşmasına göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ümmetçilik akımı etkisini korumuştur. B) Savaşı İttifak Devletleri kazanmıştır. C) Halife, eski güç ve otoritesini kaybetmiştir. D) Zengin petrol yatakları İngilizlerin eline geçmiştir.

6 Soru 5 I. Dünya Savaşı sürerken Çanakkale Cephesi’ndeki mücadele Türklerin zaferi ile son bulmuştur. Osmanlı ordularının Çanakkale Savaşı’nı kazanmış olması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır? A) I. Dünya Savaşı’nın uzamasına B) Yardım alamayan Rusya’nın savaştan çekilmesine C) Bulgaristan’ın Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girmesine D) Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliğinin yaşanmasına

7 Soru 6 Havza Genelgesi’ni yayımlayan Mustafa Kemal:
* İşgallerin kınanmasını ve protesto mitingleri yapılmasını, * Bu çalışmalar yapılırken azınlıklara kesinlikle zara verilmemesini istemiştir. Buna göre ,Mustafa Kemal’in azınlıklar konusunda böyle bir tavır sergilemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Direniş cemiyetlerini birleştirmek B) Azınlık haklarını genişletmek C) Bölgesel kurtuluşu savunmak D) İşgal bahanesiyle kullanılabilecek ortam oluşturmamak

8 Soru 7 İşgaller protesto edilmeli, İstanbul’a etkili telgraflar çekilmeli ve mitingler düzenlenmelidir. Mustafa Kemal’in , Havza Genelgesi’nde yer verdiği bu sözleri, aşağıdaki hangi amaca yöneliktir? A) Halk arasında ulusal bilinci oluşturmaya B) İstanbul Hükümeti’ne bağlılığı arttırmaya C) Sivas Kongre’sinin toplanmasını sağlamaya D)İtilaf Devletleri’nin desteğini almaya

9 Soru 8 Anadolu ‘da Sivas Kongresi’nin yapıldığını öğrendiğimde, Damat Ferit Paşa Hükümeti’ni görevden alıp yerine Ali Rıza Paşa Hükümeti’ni getirdim. Sultan Vahdettin ‘in bu davranışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Anadolu hareketine yakınlaşmak istemesi B) Ali Rıza Paşa ‘nın daha yetenekli olması C) Damat Ferit Paşa ‘nın İngiliz taraftarı olması D) Damat Ferit Paşa’yı sevmemesi

10 Soru 9 Mondros Ateşkesi’ne göre müttefikler güvenliklerini tehdit edecek bir durum olduğunda , herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacaklardı. Müttefikleri bu maddeye dayanarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmişlerdir? A) Osmanlı’nın yer altı kaynaklarını ele geçirmişlerdir. B) Ermeni Devleti’nin kurulmasına zemin hazırlamışlardır. C) Osmanlı’nınİttifak Devletleri ile tüm ilişkisini kesmişlerdir. D) Osmanlı ülkesinde yapacakları işgallere yasal bir dayanak hazırlamışlardır

11 Soru 10 Başlangıçta herkes I. Dünya Savaşı’nın 19.yüzyıldaki cephe savaşları biçiminde olacağını, en çok bir veya bir buçuk yıl süreceğini düşünüyordu. Ancak böyle olmadı. Savaş dört yıla ve geniş bir coğrafyaya yayıldı. Savaşın böylesine geniş bir zaman ve mekana yayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi B) Rusya’da Bolşevik Devrimi’nin çıkması C)Teknolojik gelişmeler sonucunda modern savaş sistemlerinin ve silahlarının ortaya çıkması D) Amerika’nın savaşa girmesi


"*Milli Uyanış *Ya İstiklal Ya Ölüm!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları