Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Klİnİk öğretİmde etİk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Klİnİk öğretİmde etİk."— Sunum transkripti:

1 Klİnİk öğretİmde etİk

2 Hasta_hemşire ilişkisinde gelişen teknolojik-bilimsel ve değişen toplumsal dinamiklerle yeni etik sorun kümeleri ortaya çıkmaktadır.İleri uzmanlaşmanın arttığı günümüzün tıp dünyasında hasta –hemşire ilişkisine çağdaş tıp anlayışıyla,tıbbi etik ilkeler doğrultusunda değerlendirmeler yaparak bakmak önem kazanmaktadır

3 Klinikte sürekli tıbbi etik eğitimi önemli bir süreçtir
Klinikte sürekli tıbbi etik eğitimi önemli bir süreçtir. Bu sürecin biçimi ve içeriğinin öncelikler gözetilerek hazırlanması klinik etik eğitiminin önemli bir aşamasıdır bu bağlamda etik eğitiminde öncelikle ele alınması gereken konular şunlardır:

4 Araştırma ve yayın etiği
Hastane etik kurulları Evrimsel yaklaşımla hemşire hasta ilişkisi Ölüm karşısında hemşire Ötenazi ve ilişkili kavramlar Hasta hakları Hemşire hasta ilişkisinde tıbbi etik ilkeler

5

6

7

8

9 1)Bireyin özerkliğine saygı duyma ve koruma
Hemşirenin özerklik ilkesine saygı duyması, hastaya yapılan işlem yada uygulama öncesinde hastayı bilgilendirme ve hastanın verdiği karara(başka bir etik ilkeyi aşmadıkça)saygı duymaktır. Özerliğini kullanmayan hastalarda(yaşlı, çocuk,bilinçsiz hasta yada psikiyatrik vakalarda)ise hemşirelik değeri özerkliğin temelini ve insanlara saygıyı güvence altına almak ve korumaktır…

10 2)Bireyin sözcülüğünü yapma
Bir sözcü olarak hemşirenin hastanın temel insani değerlerini anımsayıp ne uygulanabildiği herzaman onun insanlik onurunu,gizliliğini ve kendi kararlarını koruyacak biçimde hareket etmesi beklenir

11 3)Sorumluluk alma ve hesap verme
Sorumluluk alma terimi yaptıklarımız yada yapmadıklarımız için belirli bir rol standartı yada normuna uygun olarak yanıt verebilmedir. Sorumluluk almanın değeri, hemşireliğin toplumsal sorumlulukları ve hemşirelik uygulamalarının etik ve yasal zorunluluklarıyla ilişkilidir.

12 Etik sorunlar

13 ETİK BELİRSİZLİK: Etik sorunların etik ilke ve değerlerin neler olduğunun bilinmemesidir.
ETİK SORUN: Sorunun çözüm yolunun bilindiği fakat kurumdan yada başka faktörlerden kaynaklanan nedenlerle çözüm yolunun seçilemediği durumdur ETİK İKİLEM: Herhangi bir durum karşısında istenmedik iki veya daha fazla seçeneğin bulunmasıdır.

14 Hemşireler klinikte etik karar vermeyi gerektiren ancak genel kapsamlı olmaları nedeniyle etik kuralların yeterince uygulanmadığı özel durumlarla karşılaşabilirler bunlar; Etik belirsizlik Etil sorun Etik ikilem

15 Örneğin;ameliyathane hemşirelerinde tespit edilen etik sorunlar
Hastanın izini alınmadan ameliyathanede gözlemcilerin bulunması Hastaya cerrahlar hakkında önerilerde bulunma Küretajı doğru bulmadığı halde işlemde görev alma Sterilizasyon standartlarına uymama

16 Etik sorun içeren Örnek vaka
Bay A.B. 46yaşında olup ,kilo kaybı ,burun ve diş eti kanamasıyla hastaneye yatmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda kendisine kronik miyeloblastik lösemi tanısı konmuştur. Hekim, hastanın psikolojik durumunun henüz gerçeği kabullenmesi için uygun olmadığını ve tanısının bir süre söylenmemesi gerektiğini belirtmiştir ancak bay A.B hastalığının ne olduğu konusunda çok kaygılıdır ve hemşiresine sürekli bu konu hakkında sorular sormaktadır.. Hemşire hastanın sorularına doğru yanıtlar veremediği için rahatsızlık içindedir


"Klİnİk öğretİmde etİk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları