Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLER VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ Dr.Rengin ACAROĞLU İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLER VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ Dr.Rengin ACAROĞLU İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 DEĞERLER VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ Dr.Rengin ACAROĞLU İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu rencar@istanbul.edu.tr Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 “Yaptığımız her şey, verdiğimiz her karar ve uyguladığımız her eylem bilinçli / bilinçsiz seçtiğimiz inanç, tutum ve değerler üzerine temellenir” Uustal 1985

3 Değerler; davranışların kaynağı, gerekçeleri ve yargılayıcılarıdır Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları sağlık

4 Profesyonel Değerler hemşirelik uygulamaları için temel oluşturur, etik eyleme, sorun/ikilemlerin çözümüne ve hemşirenin birey, toplum, diğer sağlık disiplini üyeleri ve meslektaşları ile etkileşimine rehberlik eder.

5 Profesyonel Değerlerin; - anlaşılması, - içselleştirilmesi ve - benimsenerek davranışa yansıması profesyonel gelişimin odak noktasıdır

6 Hemşirelik öğrencileri; kişisel ve kültürel / sosyal değerlerin farkına varmalı, mesleki değer sistemini anlamalı, bu değer sistemleri arasındaki ilişkiyi kavramalıdır.

7 Değerlerin oluşumu ve profesyonel değerlerin şekillenmesi; Temel hemşirelik eğitimi ve Hizmetin sunulduğu alanlar, Meslek kuruluşlarının işbirliğini gerektirir.

8 Değer temelli eğitim; Profesyonel değerlerin gelişimi için sistematik ve kapsamlı bir çaba olarak tanımlanır

9 Değer temelli eğitim; Öğrencilere değerlerin açıklanması sağlar ve değerleri dikkate alarak karar vermede beceri,tutum ve davranış kazandırır.

10 Temel Profesyonel Değerler (1) DeğerTanım İnsanın saygınlığıBireylerin doğasında var olan/ doğal değerliliği, eşsizliği yeganeliği ve bütünlüğüne saygı BütünlükEtik kod ve kabul edilmiş uygulama rehberlerine göre eylemde bulunma

11 Temel Profesyonel Değerler (2) OtonomiKendisi ve diğerlerinin özdenetim hakkına inanma AlturizmBaşkalarının sağlığı / iyiliği / mutluluğu ile ilgilenme Sosyal adaletAhlaki, yasal ve humanistik ilkeleri onaylama

12 Temel Profesyonel Değerler (3) EşitlikAynı haklara, statüye sahip olma EstetikNesnelerin, olayların ve kişilerin niteliği ile doyum sağlama.

13 Değerler açıklama, ahlaklandırma, model alma ve uygulama yoluyla kazanılır

14 Eğitimde profesyonel değerlerin hemşirelik müfredatı içine yerleştirilmesine ilişkin belirsizlikler söz konusudur

15 Profesyonel değerlerin informal olarak müfredat içine entegre edilmesi önerilmektedir.

16 Değerler öğretimi için 6 önemli yaklaşım ; değerlerin açıklanması, değerlerin tekrarlanması -telkin ahlaki düşünme ve bilişsel ahlaki gelişim, değerlerin analizi, sosyal değerler için rol play oluşturma, davranışı / eylemi öğrenme.

17 Değerlerin gelişimi; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanları içerir

18 değerler açıklanır kişisel değer sistemi içinde analiz edilir değeri sergileyen tutumlar tanımlanır uygulamaya yansıtılır

19 Öğretim aktiviteleri tartışma, vaka çalışmaları, rol play yazılı ve görsel dökümanlardan yararlanma bilgi teknolojisini kullanma kişilerarası iletişimi gözleme

20 Değer temelli profesyonel davranışlar her bir yarıyılda kuramsal derslerde ve klinik alanda değerlendirilir

21 Değer gelişimine ilişkin önermeler; değer oluşumu zaman içinde gelişen bir süreçtir profesyonel değerlerin gelişimini kolaylaştıran ya da engelleyen aşamalar vardır hazır oluşluk ve hedeflenmiş deneyimler değer gelişiminde önemli faktörlerdir

22 bazı öğrenciler hemşirelik değerleri ile uyumlu kişisel değerlere sahip olabilir, profesyonel değer gelişimi mezuniyet sonrası eğitimler ile sürdürülür,

23 profesyonel değerleri içselleştirmiş profesyon üyelerinin gözlenmesi ve izlenmesi, değerlerin gelişimi ve bağlılığı destekler.

24 Hemşire eğitimciler profesyonel değerlerin gelişim sürecini; rol modeli davranışlar ile profesyonel değerleri ve değerlere bağlılığı sergileyerek, gözlem ve deneyime olanak sağlayan uygulama ortamını belirleyerek kolaylaştırır

25 Hastalar kendi tanıları hakkında daima gerçeği/ doğruyu söylerler, Hemşireler, eğer isterlerse, terminal dönemdeki hastaya yardım edebilirler, Ciddi anomali ile doğan bebekler gelecekteki yaşam kalitesi ne olursa olsun yaşatılmalıdır, Bir profesör kimsesiz bir kişiden öncelikle kalp transplantasyonunu hak eder, Hemşireler sağlık davranışlarının rol modelidir

26 Sonuç olarak; Eğitim sürecinde hemşirelik öğrencilerine profesyonel hemşirelik değerleri kazandırılmalıdır. Ancak bu değerlerin nasıl kazandırılacağına ilişkin eğitim stratejilerinin araştırılarak geliştirilmesine gereksinim vardır.

27 Bu bağlamda; Hemşirelik eğitim müfredatında, değer temelli eğitimin, tüm derslerde işlenerek bütünleştirilmesi, geleceğin hemşireleri olan öğrencilerin profesyonel değerleri kavraması, içselleştirmesi, benimsemesi ve davranışa dönüştürmelerinde bir eğitim stratejisi olarak irdelenebilir.

28 Hür insanlık ideallerine inanarak sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde bütün gayretimle çalışacağıma; Kişisel ve mesleki davranışlarımda en iyi standartlara erişip bunları devam ettireceğime; Din, renk ve ırk ayırmaksızın, sorumluluğuma verilenlere, öğrendiğim bilgi, beceri ve tecrübelerin ışığı altında en iyi hemşirelik bakımı vereceğime; Bana söylenen kişisel sırları ve rastladığım aile sırlarını kimseye açıklamayacağıma; İşbirliği yaptığım diğer meslek mensupları ile iyi iş ilişkileri kuracağıma AND İÇİYORUM.

29


"DEĞERLER VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ Dr.Rengin ACAROĞLU İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları