Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMŞİRELİK VE EBELİK KONSEYİ (HEK)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMŞİRELİK VE EBELİK KONSEYİ (HEK)"— Sunum transkripti:

1 HEMŞİRELİK VE EBELİK KONSEYİ (HEK)
HEMŞİRELİK VE EBELİK KONSEYİ DESTEKLEME GRUBU (HEK-DG) Dr. İffet RENDA Öğr. Gör. Eylem TOKER Öğr. Gör. Hafize ÖZDEMİR Öğr. Gör. Songül AKTAŞ Öğr.Gör.Ülkü ÖZDEMİR Sharon Van Seal (International Advisor) Karadeniz Teknik Üniversitesi – Farabi Hastanesi Hemşirelikte Liderlik Workshop (Uluslar Arası Katılımlı) 15-17 Mayıs TRABZON

2 HEK Hemşirelik ve Ebelik Konseyi Avrupa Birliği ülkelerinde hemşirelik ve ebelik hizmetlerinin düzenlenmesinden sorumlu bir yapıdır.

3 HEMŞİRELİK VE EBELİK KONSEYİ
HEK hemşire ve ebelerin mevcut sistem içinde; eğitim, istihdam ve yönetim alanlarında karşılaştıkları sorunların çözümü için gereken bir yapıdır. Bu nedenle yasal olarak kurulması toplumun sağlık ve güvencesi açısından sorumluluktur.

4 HEK Ülkemizde de böyle bir kuruluşun eksikliği hissedilmektedir.
Bu ihtiyaç nedeni ile Hemşirelik ve Ebelik Konseyi’nin kurulması ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.

5 HEMŞİRELİK VE EBELİK KONSEYİ
DESTEKLEME GRUBU (HEK-DG) BİZ KİMİZ?

6 HEK-DG Türkiye de hemşire ve ebe mesleklerinin ; eğitim, istihdam ve yönetim sorunlarının çözümü, hizmetlerin AB standartlarına uyumu, topluma nitelikli hizmet götürmenin yolunun “yetkili otoritenin” kurulmasından geçtiğine inanan bir ÇALIŞMA GRUBUYUZ. 6

7 HEK-Destekleme Grubu (HEK-DG)
Hemşirelik ve Ebelik Konseyi Destekleme Grubu olarak, Türkiye’de Hemşirelik ve Ebelik Konseyi’nin kurulması amacı ile Ekim 2009’da bir araya gelen, ebe ve hemşirelerin oluşturduğu bir çalışma grubuyuz.

8 AMAÇLARIMIZDAN BAZILARI;
Toplumun sağlığını korumak, yükseltmek ve güvence altına almak, Toplumun kaliteli ebelik ve hemşirelik hizmeti almasını sağlamak, Hemşire ve ebelerin çalışma hayatlarında kullanması gereken becerileri ve nitelikleri içeren eğitim standartlarını koymak Hemşire ve ebelerin kayıtlı çalışmalarını ve etik koda uygun bakım vermelerini sağlamak Sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

9 HEK -DG Bu Amaçlara Ulaşmak Üzere Aşağıdaki Çalışmaları Planlamaktadır;
HEK yasa tasarısının hazırlanması, Lobi gruplarının oluşturulması, Eğitici eğitimleri – HEK tanıtımını yapacak kadronun eğitilmesi, Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Ebeler Derneği’nin konuyla ilgili bilgilendirilmesi, Türkiye genelinde devlet ve özel hastaneleri, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerine HEK’in amaçlarının tanıtılması nedeni ile eğitimlerin düzenlenmesi, Tanıtım - topluma HEK’in amaçlarının anlatılması (Gazete, TV, v.s.),

10 HEK’i Destekleyen Kuruluşlar
NMC (Nursing and Midwifery Council) RCM (Royal College of Midwives) FEPI (European Federation of Nursing Regulators)

11 İngiltere’de Hemşire-Ebe Konseyi (NMC) yöneticileri ile görüşme- 2009

12 Yunanistan’da FEPI yönetimiyle yapılan görüşmede HEK-DG çalışmaları tanıtıldı - 2010

13 Avrupa Konseyi Hemşire Regülatörleri (FEPI)
FEPI Avrupa da hemşirelik mesleğini düzenleyen yetkili otoritelerin oluşturduğu bir üst yapıdır. AB ülkelerini uluslararası boyutta temsil eden tek organizasyondur. Avrupa Federasyonu Hemşirelik Regülatörleri (European Federation of Nursing Regulators) (FEPI) olarak bilinen bu yapı; AB ülkeleri arasında artan hemşire hareketleri nedeni ile kurulmuştur 13

14 FEPI’NİN GÖREVLERİ Halkın sağlığını korumak
Hizmet kalitesini güvence altına almak Hizmet seçimi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek Mesleğin gelişimini güçlendirmek Hemşirelerin tanınması ve statüsü, sorumluluğuyla ilgili danışmanlık yapmak, Sürekli eğitimi desteklemek 14

15 Ulusal Hemşirelik Kongresi Sonuç Bildirgesi (Urfa-2011)
Daha nitelikli mezunlar yetiştirilmesi için Sağlık kuruluşlarında diplomalı mezun hemşireler yerine diğer meslek elemanlarının hemşire olarak çalıştırılmasının okul-klinik işbirliğinin mutlak olduğu toplumun sağlığı açısından çok ciddi sakınca oluşturduğu ve bu durumun hemşirelik mesleğini tehdit ettiği

16 Meslekle ilgili tüm kurum, kuruluşlar,
Uluslararası Ebelik Kongresi Sonuç Bildirgesi (Safranbolu-2011) Meslekle ilgili tüm kurum, kuruluşlar, kadınlarla işbirliği halinde çalışılmalıdır Ebelerin alanına başka meslek grupları istihdam edilmemelidir Ebelerin çalışma alanlarının sınırlı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır Ebelerin görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır Ebelik Hizmetlerinin Yönetimi Ebelere Bırakılmalıdır

17 HEK yapısına ne kadar ihtiyaç olduğunun somut bir göstergesidir.
Hemşirelik ve Ebelik Kongreleri’nden çıkan sonuç bildirgeleri ile ülkemizdeki hemşirelik ve ebelik mesleğinin şu anki durumu; HEK yapısına ne kadar ihtiyaç olduğunun somut bir göstergesidir.

18 Klinisyen Hemşire: 114.772 Ebe: 50.343 Öğrenci Akademisyen
Hemşirelik : 628 Ebelik: 75

19 belirtilen amaçlara ulaşmak için
HEK-DG’nin belirtilen amaçlara ulaşmak için büyük bir sorumluluk ve enerjiye ihtiyacı vardır.

20 LİDER HEMŞİRELERE ve EBELERE
HEK-DG Bu çalışma programının gerçekleştirilmesi için ise; Özveri, Azim, İnanç, Desteğe ve LİDER HEMŞİRELERE ve EBELERE ihtiyaç vardır.

21 TEŞEKKÜRLER


"HEMŞİRELİK VE EBELİK KONSEYİ (HEK)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları