Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10.02.20161 ISL429-Yönetim Bilişim Sistemleri İletişim ve Ağ Sistemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10.02.20161 ISL429-Yönetim Bilişim Sistemleri İletişim ve Ağ Sistemleri."— Sunum transkripti:

1 10.02.20161 ISL429-Yönetim Bilişim Sistemleri İletişim ve Ağ Sistemleri

2 İletişim genellikle uzak mesafelerde bilginin elektronik yollarla iletimi olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde iletişim dendiğinde telefon hatları üzerinden sesin iletimi değil, bilgisayarların kullanımıyla bir noktadan başka bir noktaya dijital veri gönderiminin sağlanması anlaşılmaktadır. 10.02.20162

3 3 İletişim teknolojilerinin bilgisayar teknolojileri ile birleştirilmesi sonucu bilgisayarların birbirine bağlanması mümkün olmuştur. Bilgisayarların birbirine bağlanması ise bilgisayar ağlarını ortaya çıkarmıştır. Ağ içindeki bilgisayarlar belli bir biçimde dizilmekte ve bilgisayarlar arasında bağlantı genellikle kablolar ya da mikro dalgalar ve uydular aracılığıyla olmaktadır.

4 10.02.20164 Bilgisayar ağlarının ilk uygulamaları 1960’lı yılların sonlarında başlamıştır. Yerel bilgisayar ağlarının yaygınlaşması 1980’li yıllarda başlamış ve gelişimini sürdürmüştür. 1980’li yıllarda kişisel bilgisayarların çoğalması, bilgisayar teknolojisindeki ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilgisayar ağlarının daha yararlı olmasını sağlamıştır.

5 Ağ kullanımının başlıca nedenleri İşletme içine dağılmış, büyük ve karmaşık operasyonların kontrolü, Pahalı bilgisayar donanımının paylaştırılarak kullanılmasına imkan sağlanması, Bir çok kullanıcının merkezi veritabanı ile iletişimine imkan sağlaması, Bağımlı operasyonlar arasında veri alış-verişinin sağlanması, Büyük bir alana yayılmış operasyonlarda idari kolaylığın sağlanması, İşletme içi ve işletmeler arası haberleşme yeteneğinin artması. 10.02.20165

6 6 İletişim sisteminin bileşenleri Bilgiyi işlemede bilgisayarlar, Veri yollamak veya veri almak için terminaller veya giriş/çıkış cihazları, Veriyi veya sesi yollayan veya alan cihazlar arasında bağlantı sağlayan iletişim kanalları (telefon hatları, fiber optik kablolar, koaksiyel kablolar ve kablosuz iletişim), İletişim işlemcileri; modemler, çoğullayıcılar, denetleyiciler, önişlemciler veri iletişimine yönelik fonksiyonları düzenler. İletişim yazılımları, giriş-çıkış işlemlerini kontrol eder ve diğer iletişim ağı fonksiyonlarını yönetir.

7 10.02.20167 Sinyal türleri İletişim sistemlerinde bilgi, elektromanyetik sinyaller üzerinde hareket etmektedir. Sinyaller iki şekilde gösterilirler: Analog ve dijital. Analog –Sürekli dalga –Ses iletimi Dijital (sayısal) –Kesikli dalga –Veri, iki kesikli durumda kodlanarak gönderilir. 1-bit & 0-bit Açık / Kapalı elektrik darbeleri –Veri iletimi MOdülasyonDEModülasyon, dijital sinyalleri analoga, analog sinyalleri dijitale çevirir.

8 10.02.20168 Modem Modem, bilgisayarların telefon hatları üzerinden başka bilgisayarlarla iletişim kurmasını sağlar. Bir bilgisayar tarafından üretilen verinin telefon hattı üzerinden iletilebilecek hale çevrilmesini sağlar. Bu veri, ağa bağlı bir bilgisayar tarafından alınır. Ağ üzerindeki hedef noktasına doğru yönlendirilir.

9 10.02.20169 İletişim kanalları (ortamları) İletişim ortamları, ağ içinde ana makine ile iş istasyonlarını birbirine bağlarlar. Bu kanallar, sınırlı ve sınırsız olmak üzere ikiye ayrılırlar: Sınırlı iletişim: Sarmal kablo: En eski iletişim ortamı. Bakır kablo. Maliyeti düşük, veri transferi yavaştır. Koaksiyel kablo: İki iletkenden oluşur. Maliyetlidir ve analog telefon görüşmelerini desteklemez. Fiber optik kablo: Işığı iletme özelliğine sahip cam lifler. Maliyetlidir ve kurulumu zordur. Sınırsız iletişim: Kablosuz iletişim: –Mikro dalga sistemler –Uydular –Hücresel telefonlar –Kişisel haberleşme hizmetleri –Akıllı telefonlar –Kişisel dijital yardımcıları ve Mobil veri ağları

10 10 Veri iletim işlemcileri ve yazılımı Bir iletişim ağında verinin gönderimi ve alımı için destek sağlayan işlemciler; –Modemler, çoğullayıcılar, konsantratörler, kontrolcüler ve ön-sonlu işlemciler gibi… Ağ işletim sistemleri, ağın işletimini sağlayan özel yazılımlardır. Ağın yönetimini, iletişimini, kaynakların kullanımını, ağın güvenliği ve denetimini sağlarlar. –Windows NT Server –UNIX –LINUX –Novell Netware

11 10.02.201611 Ağ topolojileri/yapıları Bilgisayarların birbirlerine bağlanması için çeşitli ağ yapıları vardır. En yaygın sınıflandırma; ağ içindeki bilgisayarların birbirlerine bağlantı şeklini temel alır: –Yıldız ağ –Halka ağ –Doğrusal ağ

12 En yaygın kullanılan ağ topolojisidir. Sinyaller önce hub’a sonra da diğer bilgisayarlara ulaştırılmaktadır. En büyük avantajı bir kabloda oluşan problemin sadece o kabloya bağlı bilgisayarı etkilemesidir. 10.02.201612 Yıldız ağ

13 10.02.201613 Doğrusal ağ Bilgisayarların bir ana kabloyla bağlandığı ve kabloların her iki ucunda sonlandırıcıların bulunduğu topolojidir. Bu ağlar, herkesçe bilinen ethernet topolojisi olarak bilinir. Sorun giderilmesi ve ağın yönetilmesi zordur. Ana kabloda oluşan bir kopma bütün ağın çalışmasını etkiler. Ağa eklenen her istasyon ağın performansını düşürür. Tasarlanması ve genişletilmesi kolaydır. Büyütülebilirlik açısından en ucuz topolojidir.

14 10.02.201614 Halka ağ Ağ bileşenlerini kapalı bir döngüde birleştirmektedir. Mesajlar, bilgisayardan bilgisayara genellikle tek yönde gönderilirler. Bu topoloji ile daha büyük ağlar oluşturulabilir. Yoğun ağ yükü altında yıldız topolojisinden daha iyi performans gösterir.

15 10.02.201615 İletişim ağ tipleri Diğer bir sınıflandırma, ağların kapladığı alan göz önüne alınarak yapılabilir: –LAN-Local Area Network-Yerel Alan Ağları : Ev, okul, laboratuvar, iş binaları vb. gibi sınırlı coğrafi alanda bilgisayarları ve araçları birbirine bağlayan bir bilgisayar ağıdır. –WAN-Wide Area Network-Geniş Alan Ağları - Birden fazla cihazın birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan fiziksel veya mantıksal büyük ağdır. Yerel alan ağlarının birbirine bağlanmasını sağlayan çok geniş ağlardır. En meşhur geniş alan ağı İnternettir.


"10.02.20161 ISL429-Yönetim Bilişim Sistemleri İletişim ve Ağ Sistemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları