Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞ TEMELLERİ 1 Hazırlayan:Akif GÖKÇE. AĞ KAVRAMI 2 İki yada daha çok bilgisayarın bir birine bağlanmasına bilgisayar ağı (network) denir. Bu bağlantı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞ TEMELLERİ 1 Hazırlayan:Akif GÖKÇE. AĞ KAVRAMI 2 İki yada daha çok bilgisayarın bir birine bağlanmasına bilgisayar ağı (network) denir. Bu bağlantı."— Sunum transkripti:

1 AĞ TEMELLERİ 1 Hazırlayan:Akif GÖKÇE

2 AĞ KAVRAMI 2 İki yada daha çok bilgisayarın bir birine bağlanmasına bilgisayar ağı (network) denir. Bu bağlantı sadece bakır teller aracılığıyla olmaz: fiber optik kablolar, kızıl ötesi dalgalar, iletişim uyduları ve vs. de kullanılabilir. Ağ içindeki bilgisayarlar birbiriyle iletişim kurabilirler ve veri paylaşırlar. Hazırlayan:Akif GÖKÇE

3 BİLGİSAYAR AĞI Hazırlayan:Akif GÖKÇE 3

4 NEDEN BİLGİSAYAR AĞLARINA İHTİYAÇ DUYURULUR? 4 Hazırlayan:Akif GÖKÇE •Bilgisayar ağlarına duyulan gereksinimin temel nedeni veri kaynaklarını Paylaşmak ve iletişim kurmaktır. •Veri paylaşmak sabit disklerde yer alan klasörlerin ve dosyaları birçok kişi ya da istenilen diğer kişiler tarafından kullanılması anlamındadır. •İletişim ise kullanıcıların bir birine elektronik-posta göndermesi anlamındadır. •Bilgisayar ağlarının bir diğer kullanım alanı da yazıcılar ve diğer çevre birimlerinin paylaşımıdır. •Diğer bir ağ kullanımı da uygulamaların paylaşımıdır. Örneğin bir Bilgisayarda yüklü bir programın diğer bilgisayarlar tarafından kullanılması.

5 NEDEN BİLGİSAYAR AĞLARINA İHTİYAÇ DUYURULUR? 5 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Bilgisayar ağlarına duyulan gereksinimi şu şekilde özetleyebiliriz. Veri paylaşımı Elektronik-posta Çevre birimlerini paylaşmak Uygulamaları ortak kullanmak

6 Ağ Çeşitleri 6 Hazırlayan:Akif GÖKÇE  Yerel alan ağları (LAN - Local Area Network) adından da anlaşılabileceği gibi bir yerleşke veya bir kurum içerisinde oluşturulan, dışa kapalı ağlardır.  Bilgisayarlar arası uzaklık birkaç kilometreden fazla değildir. İstasyonlar küçük bir coğrafi alan içerisindedir.  Yerel ağlar diğerlerine göre daha hızlı çalışırlarken mega bit gibi hızlara erişirler. Yerel Alan Ağları (LAN)

7 7 Hazırlayan:Akif GÖKÇE  Örnek olarak, evlerde veya işyerlerinde oluşturulan ağlar yerel alan ağlarına girer.  Genellikle internet paylaşımının gerçekleştirilmesi, çok kullanıcılı basit programların kullanılması veya çok kullanıcılı oyunların oynandığı ağlardır. Yerel Alan Ağları (LAN)

8 8 Hazırlayan:Akif GÖKÇE  Metropolitan ağlar (MAN – Metropolitan Area Network ) yerel alan ağlarından biraz daha büyük ağlardır.  Üniversitelerde, büyük iş yerlerinde oluşturulan ağlar bu kategoriye girer.  Ülke çapına yayılmış organizasyonların belirli birimleri arasında sağlanan veri iletişimi ile oluşan ağlardır. Metropolitan Ağlar (MAN)

9 9 Hazırlayan:Akif GÖKÇE  Birbirlerine çok uzak yerel ağların bir araya gelerek oluşturduğu geniş ağlardır. (WAN– Wide Area Network ) Ağlar arası bağlantı fiber optik bir kablo ile olabileceği gibi uydular üzerinden de sağlanabilir.  Bu ağlarda kullanılan teknolojiler LAN’lardan farklıdır.  Yönlendirici (router) ve çoklayıcı (repeater) gibi ağ elemanlarının kullanılması gerekir.  İstasyonlar çok geniş bir coğrafi alana yayılmıştır. Geniş Alan Ağları (WAN)

10 AĞ TOPOLOJİLERİ 10 Hazırlayan:Akif GÖKÇE  Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. TOPOLOJİ Nedir?

11 11 Hazırlayan:Akif GÖKÇE LAN Topolojileri Yerel alan ağlarında bilgi paketler halinde iletilir.Bu paketlerin iletimi üç farklı şekilde gerçekleşir.  Unicast:Paketin tek bir kaynak istasyondan, tek bir hedef istasyona gönderilmesidir.  Multicast:Paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak birden fazla hedef istasyona gönderilmesidir.  Broadcast:Paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak ağa dahil olan bütün istasyonlara gönderilmesidir.

12 12 Hazırlayan:Akif GÖKÇE LAN Topolojileri  Ortak Yol (Bus Topology)  Halka (Ring Topology)  Yıldız (Star Topology)

13 13 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Ortak Yol (Bus Topology) Bir kablo yol olarak düşünülürse, bu yol üzerindeki her bir durak ağda bir düğümü (node-terminali/cihazı) temsil etmektedir.

14 14 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Ortak Yol (Bus Topology)  Avantajları:  Ağa yeni bir bilgisayarı bağlamak oldukça kolaydır.  Daha az uzunlukta kablo gerektirir.  Merkez birime ihtiyaç duyulmaz.  Dezavantajları:  Omurga kabloda bir bozulma veya kesilme olursa tüm ağ bağlantısı kesilir.  Kablonun sonunda sonlandırıcı (Terminator) olmalıdır.  Ağda sorun olduğunda sorunun nerden kaynaklandığını bulmak zaman alıcı olabilir.  Arıza tespiti zordur.  Çakışma

15 15 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Halka (Ring Topology) • Bu topolojide her istasyon bir halkanın elemanıdır ve halkada dolaşan bilgi bütün istasyonlara ulaşır.Her istasyon dolaşan bilgiyi ve hedef adresi alır.Hedef adres kendi adresi ise kabul eder.Aksi taktirde gelen bilgi işlem dışı kalır.

16 16 Hazırlayan:Akif GÖKÇE  Avantajları:  Maliyeti düşüktür.  Ağda hiçbir çakışma meydana gelmez.  Performanı yüksektir.  Kolay ve hızlı kurulur.  Arıza tespiti kolaydır.  Dezavantajları:  Halka içersindeki bir bilgisayar bozulursa tüm ağ bağlantısı kesilir.  Çarpışma olasılığı düşüktür. Halka (Ring Topology)

17 17 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Yıldız (Star Topology) • Bu topolojide ağdaki iletişimin gerçekleşmesi için bir merkezi birim bulunur ve bütün istasyonlar bu merkezi birime bağlanır. •Bir istasyondan diğerine gönderilen bilgi önce merkez birime gelir,buradan hedefe yönlendirilir. •Ağ trafiğini düzenleme görevini gerçekleştiren bu merkezi birim HUB veya Anahtar (SWITCH) olarak adlandırılır.

18 18 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Yıldız (Star Topology)

19 19 Hazırlayan:Akif GÖKÇE  Avantajları:  Bir istasyon arızalanması ağı etkilemez.  Ağa yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır.  Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır.  Dezavantajları:  Hub kullanıldığında ağ trafiği artar.  Bus (ortak yol)’a göre daha fazla uzunlukta kablo gerektirir.Her bir istasyon için ayrı bir kablo gerekir. Maliyet artar ve kablo kirliliğine neden olur.  Hub veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalışmaz hale gelir.  Hub ve Switch gibi cihazlar nedeniyle Bus (ortak yol)’a göre kurulumu daha pahalıdır. Yıldız (Star Topology)

20 20 Hazırlayan:Akif GÖKÇE LAN Topolojileri

21 21 Hazırlayan:Akif GÖKÇE WAN Topolojileri  Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır.  Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır.  Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir. Ağaç (Tree Topology)

22 22 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Ağaç (Tree Topology)

23 23 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Ağ Cihazları • Ağ Kartı( NIC- Network Interface Kart ) •Hub •Anahtar Cihazı •Yönlendirici ( Router ) •Geçit Yolu •Güvenlik Duvarı (Firewall) •Modem Cihazı

24 24 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Ağ Kartı( NIC- Network Interface Kart ) Bilgisayarları ve diğer cihazları ağa bağlamada kullanılan kartlardır. Ağ kartı NIC (Network Interface Card) olarak da adlandırılır. Ethernet en bilinen ve en çok kullanılan ağ teknolojisidir. Kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Ağ kartı ile ethernet kartı aynı anlamda kullanılmaktadır.

25 25 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Ağ Kartı( NIC- Network Interface Kart ) PCI Ethernet Kartı

26 26 Hazırlayan:Akif GÖKÇE HUB Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaştırıcıdır. En basit ağ elemanıdır. Hub kendisine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği yere değil, portlarına bağlı bütün bilgisayarlara yollar. Bilgisayar gelen bilgiyi analiz ederek kendisine gelmişse kabul eder.

27 27 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Anahtar (SWITCH) Cihazı Anahtar (switch) akıllı bir hub cihazıdır. Hubın yaptığı görevin aynısını yapar, ancak ağı yormaz. Aynı anda birden fazla iletim yapma imkanı sağlar. Böylece aynı anda bir bilgisayar yazıcıyı kullanırken diğer ikisi kendi aralarında dosya transferi yapabilirler.

28 28 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Anahtar (SWITCH) Cihazı

29 29 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Yönlendirici ( Router ) Temel olarak yönlendirme görevi yapar. LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır. Yönlendirici görevini yaparken şu sırayı izler:  Bir veri paketini okumak.  Paketin protokollerini çıkarmak.  Gideceği network adresini yerleştirmek.  Routing bilgisini eklemek.  Paketi alıcısına en uygun yolla göndermek.

30 30 Hazırlayan:Akif GÖKÇE Modem Cihazı Modemler bilgisayardaki verileri yani digital sinyali, analog sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazlardır. Bağlantı için ya bütün bilgisayarlar arasına kablo çekilecek ya da mevcut telefon hatları kullanılacaktır. Kablo çekmek çok pahalı olduğundan, telefon hatlarını kullanmak çok daha mantıklıdır. Standart telefon hatları sadece ses transferi yapabilir. İşte bu noktada modem devreye girer. Modem bilgisayardaki digital bilgiyi analog bilgiye çevirir buna modülasyon (modulation), karşı taraftaki modemle hattan aldığı analog bilgiyi digitale yani bilgisayarın anlayacağı dile çevirmesine de demodülasyon (demodulation) denir. Modem bu kelimelerin birleştirilmesi ile oluşmuş bir kelimedir.


"AĞ TEMELLERİ 1 Hazırlayan:Akif GÖKÇE. AĞ KAVRAMI 2 İki yada daha çok bilgisayarın bir birine bağlanmasına bilgisayar ağı (network) denir. Bu bağlantı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları