Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞ TEMELLERİ Hazırlayan:Akif GÖKÇE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞ TEMELLERİ Hazırlayan:Akif GÖKÇE."— Sunum transkripti:

1 AĞ TEMELLERİ Hazırlayan:Akif GÖKÇE

2 AĞ KAVRAMI İki yada daha çok bilgisayarın bir birine bağlanmasına bilgisayar ağı (network) denir. Bu bağlantı sadece bakır teller aracılığıyla olmaz: fiber optik kablolar, kızıl ötesi dalgalar, iletişim uyduları ve vs. de kullanılabilir. Ağ içindeki bilgisayarlar birbiriyle iletişim kurabilirler ve veri paylaşırlar. Hazırlayan:Akif GÖKÇE

3 BİLGİSAYAR AĞI Hazırlayan:Akif GÖKÇE

4 NEDEN BİLGİSAYAR AĞLARINA İHTİYAÇ DUYURULUR?
Bilgisayar ağlarına duyulan gereksinimin temel nedeni veri kaynaklarını Paylaşmak ve iletişim kurmaktır. Veri paylaşmak sabit disklerde yer alan klasörlerin ve dosyaları birçok kişi ya da istenilen diğer kişiler tarafından kullanılması anlamındadır. İletişim ise kullanıcıların bir birine elektronik-posta göndermesi anlamındadır. Bilgisayar ağlarının bir diğer kullanım alanı da yazıcılar ve diğer çevre birimlerinin paylaşımıdır. Diğer bir ağ kullanımı da uygulamaların paylaşımıdır. Örneğin bir Bilgisayarda yüklü bir programın diğer bilgisayarlar tarafından kullanılması. Hazırlayan:Akif GÖKÇE

5 NEDEN BİLGİSAYAR AĞLARINA İHTİYAÇ DUYURULUR?
Bilgisayar ağlarına duyulan gereksinimi şu şekilde özetleyebiliriz. Veri paylaşımı Elektronik-posta Çevre birimlerini paylaşmak Uygulamaları ortak kullanmak Hazırlayan:Akif GÖKÇE 5

6 Ağ Çeşitleri Yerel Alan Ağları (LAN)
Yerel alan ağları (LAN - Local Area Network) adından da anlaşılabileceği gibi bir yerleşke veya bir kurum içerisinde oluşturulan, dışa kapalı ağlardır. Bilgisayarlar arası uzaklık birkaç kilometreden fazla değildir. İstasyonlar küçük bir coğrafi alan içerisindedir. Yerel ağlar diğerlerine göre daha hızlı çalışırlarken mega bit gibi hızlara erişirler. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 6

7 Yerel Alan Ağları (LAN)
Örnek olarak, evlerde veya işyerlerinde oluşturulan ağlar yerel alan ağlarına girer. Genellikle internet paylaşımının gerçekleştirilmesi, çok kullanıcılı basit programların kullanılması veya çok kullanıcılı oyunların oynandığı ağlardır. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 7

8 Metropolitan Ağlar (MAN)
Metropolitan ağlar (MAN – Metropolitan Area Network ) yerel alan ağlarından biraz daha büyük ağlardır. Üniversitelerde, büyük iş yerlerinde oluşturulan ağlar bu kategoriye girer. Ülke çapına yayılmış organizasyonların belirli birimleri arasında sağlanan veri iletişimi ile oluşan ağlardır. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 8

9 Geniş Alan Ağları (WAN)
Birbirlerine çok uzak yerel ağların bir araya gelerek oluşturduğu geniş ağlardır. (WAN– Wide Area Network ) Ağlar arası bağlantı fiber optik bir kablo ile olabileceği gibi uydular üzerinden de sağlanabilir. Bu ağlarda kullanılan teknolojiler LAN’lardan farklıdır. Yönlendirici (router) ve çoklayıcı (repeater) gibi ağ elemanlarının kullanılması gerekir. İstasyonlar çok geniş bir coğrafi alana yayılmıştır. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 9

10 AĞ TOPOLOJİLERİ TOPOLOJİ Nedir?
Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 10

11 LAN Topolojileri Yerel alan ağlarında bilgi paketler halinde iletilir.Bu paketlerin iletimi üç farklı şekilde gerçekleşir. Unicast:Paketin tek bir kaynak istasyondan, tek bir hedef istasyona gönderilmesidir. Multicast:Paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak birden fazla hedef istasyona gönderilmesidir. Broadcast:Paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak ağa dahil olan bütün istasyonlara gönderilmesidir. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 11

12 LAN Topolojileri Ortak Yol (Bus Topology) Halka (Ring Topology)
Yıldız (Star Topology) Hazırlayan:Akif GÖKÇE 12

13 Ortak Yol (Bus Topology)
Bir kablo yol olarak düşünülürse, bu yol üzerindeki her bir durak ağda bir düğümü (node-terminali/cihazı) temsil etmektedir. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 13

14 Ortak Yol (Bus Topology)
Avantajları: Ağa yeni bir bilgisayarı bağlamak oldukça kolaydır. Daha az uzunlukta kablo gerektirir. Merkez birime ihtiyaç duyulmaz. Dezavantajları: Omurga kabloda bir bozulma veya kesilme olursa tüm ağ bağlantısı kesilir. Kablonun sonunda sonlandırıcı (Terminator) olmalıdır. Ağda sorun olduğunda sorunun nerden kaynaklandığını bulmak zaman alıcı olabilir. Arıza tespiti zordur. Çakışma Hazırlayan:Akif GÖKÇE 14

15 Halka (Ring Topology) Bu topolojide her istasyon bir halkanın elemanıdır ve halkada dolaşan bilgi bütün istasyonlara ulaşır.Her istasyon dolaşan bilgiyi ve hedef adresi alır.Hedef adres kendi adresi ise kabul eder.Aksi taktirde gelen bilgi işlem dışı kalır. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 15

16 Halka (Ring Topology) Avantajları: Maliyeti düşüktür. Ağda hiçbir çakışma meydana gelmez. Performanı yüksektir. Kolay ve hızlı kurulur. Arıza tespiti kolaydır. Dezavantajları: Halka içersindeki bir bilgisayar bozulursa tüm ağ bağlantısı kesilir. Çarpışma olasılığı düşüktür. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 16

17 Yıldız (Star Topology)
Bu topolojide ağdaki iletişimin gerçekleşmesi için bir merkezi birim bulunur ve bütün istasyonlar bu merkezi birime bağlanır. Bir istasyondan diğerine gönderilen bilgi önce merkez birime gelir,buradan hedefe yönlendirilir. Ağ trafiğini düzenleme görevini gerçekleştiren bu merkezi birim HUB veya Anahtar (SWITCH) olarak adlandırılır. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 17

18 Yıldız (Star Topology)
Hazırlayan:Akif GÖKÇE 18

19 Yıldız (Star Topology)
Avantajları: Bir istasyon arızalanması ağı etkilemez. Ağa yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır. Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır. Dezavantajları: Hub kullanıldığında ağ trafiği artar. Bus (ortak yol)’a göre daha fazla uzunlukta kablo gerektirir.Her bir istasyon için ayrı bir kablo gerekir. Maliyet artar ve kablo kirliliğine neden olur. Hub veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalışmaz hale gelir. Hub ve Switch gibi cihazlar nedeniyle Bus (ortak yol)’a göre kurulumu daha pahalıdır. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 19

20 LAN Topolojileri Hazırlayan:Akif GÖKÇE 20

21 Ağaç (Tree Topology) WAN Topolojileri
Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır. Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır. Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 21

22 Ağaç (Tree Topology) Hazırlayan:Akif GÖKÇE 22

23 Ağ Cihazları Ağ Kartı( NIC- Network Interface Kart ) Hub
Anahtar Cihazı Yönlendirici ( Router ) Geçit Yolu Güvenlik Duvarı (Firewall) Modem Cihazı Hazırlayan:Akif GÖKÇE 23

24 Ağ Kartı( NIC- Network Interface Kart )
Bilgisayarları ve diğer cihazları ağa bağlamada kullanılan kartlardır. Ağ kartı NIC (Network Interface Card) olarak da adlandırılır. Ethernet en bilinen ve en çok kullanılan ağ teknolojisidir. Kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Ağ kartı ile ethernet kartı aynı anlamda kullanılmaktadır. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 24

25 Ağ Kartı( NIC- Network Interface Kart )
PCI Ethernet Kartı Hazırlayan:Akif GÖKÇE 25

26 HUB Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaştırıcıdır.
En basit ağ elemanıdır. Hub kendisine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği yere değil, portlarına bağlı bütün bilgisayarlara yollar. Bilgisayar gelen bilgiyi analiz ederek kendisine gelmişse kabul eder. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 26

27 Anahtar (SWITCH) Cihazı
Anahtar (switch) akıllı bir hub cihazıdır. Hubın yaptığı görevin aynısını yapar, ancak ağı yormaz. Aynı anda birden fazla iletim yapma imkanı sağlar. Böylece aynı anda bir bilgisayar yazıcıyı kullanırken diğer ikisi kendi aralarında dosya transferi yapabilirler. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 27

28 Anahtar (SWITCH) Cihazı
Hazırlayan:Akif GÖKÇE 28

29 Yönlendirici ( Router )
Temel olarak yönlendirme görevi yapar. LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır. Yönlendirici görevini yaparken şu sırayı izler:  Bir veri paketini okumak.  Paketin protokollerini çıkarmak.  Gideceği network adresini yerleştirmek.  Routing bilgisini eklemek.  Paketi alıcısına en uygun yolla göndermek. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 29

30 Modem Cihazı Modemler bilgisayardaki verileri yani digital sinyali, analog sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazlardır. Bağlantı için ya bütün bilgisayarlar arasına kablo çekilecek ya da mevcut telefon hatları kullanılacaktır. Kablo çekmek çok pahalı olduğundan, telefon hatlarını kullanmak çok daha mantıklıdır. Standart telefon hatları sadece ses transferi yapabilir. İşte bu noktada modem devreye girer. Modem bilgisayardaki digital bilgiyi analog bilgiye çevirir buna modülasyon (modulation), karşı taraftaki modemle hattan aldığı analog bilgiyi digitale yani bilgisayarın anlayacağı dile çevirmesine de demodülasyon (demodulation) denir. Modem bu kelimelerin birleştirilmesi ile oluşmuş bir kelimedir. Hazırlayan:Akif GÖKÇE 30


"AĞ TEMELLERİ Hazırlayan:Akif GÖKÇE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları