Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK."— Sunum transkripti:

1 1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

2 2

3 3

4 4

5 5 1)KALÇA EKLEMİ: Üç düzlemde de harekete sahip olmakla birlikte fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon, iç rotasyon ve dış rotasyon hareketleri meydana gelmektedr. Ekstansiyon hareketi dışındaki hareketlerin ölçümü sırtüstü yapılmaktadır. Ekstansiyon ölçümü ise yüzüstü pozisyonda değerlendirilir. NEH ALT EKSTREMİTE

6 6 FLEKSİYON:Diz fleksiyonda, karşı ekstremite ekstansiyonda olmalı, lordoz artmamalıdır. Pivot Noktasi: Trochantor major Sabit Kol: Kolumna vertebralise paralel Hareketli Kol: Femur lateral orta çizgisi NEH ALTEKSTREMİTE

7 7 Kalça Fleksiyon Hareketinin Ölçümü NEH ALT EKSTREMİTE

8 8 EKSTANSİYON: Hasta yüzükoyun yatar ve gonyometre kalça fleksiyon ölçümü ile aynı şekilde yerleştirilir. Ölçüm yaparken lumbal lordoz artmamalı ve pelviste elevasyon olmamalıdır. NEH ALT EKSTREMİTE

9 9 ABDUKSİYON VE ADDUKSİYON: Hasta sırtüstü Pivot Noktası: Trochantor major’ün femurun anterior yüzündeki izdüşümü Sabit Kol: Spina iliaka anterior superiorlara paralel Hareketli Kol: Femurun anterior orta çizgisi NEH ALT EKSTREMİTE

10 10 Kalça Abduksiyon Adduksiyon Hareketinin Ölçümü NEH ALT EKSTREMİTE

11 11 İÇ VE DIŞ ROTASYON: Hasta bacakları dizden itibaren masadan sarkacak şekilde sırtüstü yatar veya oturur. Pivot Noktası: Tuberositas tibia Sabit Kol: Karşı dize doğru ve yere paralel veya yere dik Hareketli Kol: Tibia’nın crista’sı NEH ALT EKSTREMİTE

12 12 Kalça İç Rotasyon Hareketinin Ölçümü NEH ALT EKSTREMİTE

13 13 Kalça Dış Rotasyon Hareketinin Ölçümü NEH ALT EKSTREMİTE

14 14 2) DİZ EKLEMİ: FLEKSİYON VE EKSTANSİYON: Ölçüm yüzükoyun pozisyonda yapılır. Pivot Noktası: Femurun lateral kondili Sabit Kol: Femurun lateral orta çizgisine paralel Hareketli Kol: Fibulayı takip eder. NEH ALT EKSTREMİTE

15 15 Diz Fleksiyon ve Ekstansiyon Hareketlerinin Ölçümü NEH ALT EKSTREMİTE

16 16 Diz eklemin son 20 derecelik ekstansiyon hareketi çok önemlidir. M.Quadriceps femoris tendonu, patella veya yumuşak doku patolojilerinde son 20 derecelik aktif ekstansiyon hareketini olumsuz etkilemektedir. Böyle durumlarda aktif diz ekstansiyonunun değerlendirilmesinde yüzükoyun pozisyonu yetersiz kalır ve ölçümler yataktan bacakların sarkıtıldığı pozisyonda yapılır. NEH ALT EKSTREMİTE

17 17 Gonyometre, yüzükoyun yatış pozisyonu ile aynı şekilde yerleştirilir. Diz ekleminde hiperekstansiyon hareketi de değerlendirilmelidir. Sırtüstü, diz ve kalça ekstansiyonda iken M.Quadriceps femorise kuvvetli izometrik kontraksiyon yaptırılır. Ölçüm işlemi diz ekstansiyonu ile aynıdır. NEH ALT EKSTREMİTE

18 18 3) AYAK BİLEĞİ: Ayağın dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon hareketleri tibiotalar eklemde, Ayağın rotasyonel hareketleri olan inversiyon ve eversiyon hareketleri subtalar eklemde, Ayağın abduksiyon ve adduksiyon hareketleri ise midtarsal eklemde meydana gelir. NEH ALT EKSTREMİTE

19 19 Ayağın; İnversiyon hareketi adduksiyon ile, Eversiyon hareketi ise abduksiyon hareketi ile birlikte meydana gelir. Supinasyonu inversiyon ile, pronasyonu da eversiyon ile eş anlamlıdır. NEH ALT EKSTREMİTE

20 20 DORSİFLEKSİYON VE PLANTAR FLEKSİYON: Ayak bileğinin 0 derecelik başlangıç pozisyonu olarak 5.metatars ile fibula arasındaki 90 dereceklik açı kabul edilir. Ölçüm sırasında hasta sırtüstü yatabilir ya da oturabilir. M.Gastrocnemius iki eklem katettiği için, ölçüm sırasında dizler altına ince bir yastık konularak bu kasın gevşetilmesi gerekir. NEH ALT EKSTREMİTE

21 21 DORSİFLEKSİYON VE PLANTAR FLEKSİYON: Pivot Noktası: Lateral malleol Sabit Kol: Fibula lateral orta çizgisine paralel Hareketli Kol: 5.Metatarsal kemiğin lateral orta çizgisini takip eder. NEH ALT EKSTREMİTE

22 22 Ayak Bileği Dorsifleksiyon ve Plantar Fleksiyon Hareketlerinin Ölçümü NEH ALT EKSTREMİTE

23 23 İNVERSİYON VE EVERSİYON: Hasta dizi 90 derece fleksiyonda yüzükoyun yatar. Dizin 90 derece fleksiyona getirilmesinin nedeni kalçadaki rotasyon hareketlerini engellemektir. NEH ALT EKSTREMİTE

24 24 İNVERSİYON VE EVERSİYON: Pivot Noktası: Calcaneus’un orta noktası Sabit Kol: Yere paralel Hareketli Kol: Ayak tabanı orta çizgisinde 2. ve 3. parmakların arasını takip eder. NEH ALT EKSTREMİTE

25 25 İNVERSİYON VE EVERSİYON: Pivot Noktası: Calcaneus’un orta noktası Sabit Kol: Yere paralel Hareketli Kol: Ayak tabanı orta çizgisinde 2. ve 3. parmakların arasını takip eder. NEH ALT EKSTREMİTE

26 26 Ayak Bileği İnversiyon Hareketinin Ölçümü NEH ALT EKSTREMİTE

27 27 Ayak Bileği Eversiyon Hareketinin Ölçümü NEH ALT EKSTREMİTE

28 28 İnversiyon ve eversiyon hareketleri, dizden itibaren bacaklar masadan sarkıtılmış veya sırtüstü de değerlendirilebilir. Pivot Nokta: Metatarsal başlar hizasında ayağın laterali Sabit Kol: Bacağın lateral orta çizgisine paralel Hareketli Kol: Ayağın plantar yüzüne paralel NEH ALT EKSTREMİTE

29 29 Eversiyon ölçümünde gonyometrenin Pivot Noktası: inversiyon hareketinin tam tersine kaydırılır. Sabit Kol: Bacağın medial orta çizgisine paralel Hareketli Kol: Ayağın plantar yüzüne paralel NEH ALT EKSTREMİTE

30 30 Ayak Bileği İnversiyon Hareketinin Ölçümü NEH ALT EKSTREMİTE

31 31 Ayak Bileği Eversiyon Hareketinin Ölçümü NEH ALT EKSTREMİTE

32 32 TEŞEKKÜRLER ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK


"1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları