Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nın amaç ve kazanımlarına ulaşabilmesi için öğretme-öğrenme süreçlerinin düzenlenmesine büyük bir önem verilmeli,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nın amaç ve kazanımlarına ulaşabilmesi için öğretme-öğrenme süreçlerinin düzenlenmesine büyük bir önem verilmeli,"— Sunum transkripti:

1

2

3

4 GİRİŞ Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nın amaç ve kazanımlarına ulaşabilmesi için öğretme-öğrenme süreçlerinin düzenlenmesine büyük bir önem verilmeli, programın benimsediği yapılandırmacı kuram kapsamında öğrenci merkezli etkinlikler düzenlenmelidir.

5 HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretme durumlarında aşağıda yer alan özelliklere dikkat edilmesi öğretme-öğrenme sürecinin niteliğini artırır :

6 Öğretme durumları amaçlarla tutarlı olmalıdır.
Öğretme durumları öğrencilerin koşul ve düzeylerine uygun olmalı, eğitim gereksinimlerini karşılayabilmelidir. gibi…

7 Öğretme-öğrenme süreci düzenlenirken nelere dikkat edilmelidir?

8 HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASI
Öğretim planlı, programlı bir çalışma olduğundan hayat bilgisi dersinin kazanımlarına ulaşmak için öğretim etkinliklerinin önceden planlanması gerekmektedir.

9 Öğretim etkinliklerini planlamanın yararları şöyle sıralanabilir :
Yarar maddeleri üzerinde tartışılarak artırılabilir…

10 Bir ders planında bulunması gereken bölümler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Tanıtıcı Bölüm: Giriş: Değerlendirme: Geliştirme:

11 Plan hazırlarken dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir?

12 HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ETKİNLİK DÜZENLEME
Hayat bilgisi dersinde etkili bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için öğrencilerin derse etkin olarak katıldıkları, araştırmacı gibi hareket edebildikleri bir ortam düzenlenmelidir.

13 Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda Öğretme-Öğrenme Sürecinin Örgütlenmesi

14 nelere dikkat edilmelidir?
Hayat Bilgisi Öğretim Programı’na göre hayat bilgisi dersinde etkinlik düzenlerken nelere dikkat edilmelidir?

15 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Hayat bilgisi dersine yönelik öğrenciyi merkeze alan birkaç etkinlik örneği veriniz.


"GİRİŞ Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nın amaç ve kazanımlarına ulaşabilmesi için öğretme-öğrenme süreçlerinin düzenlenmesine büyük bir önem verilmeli," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları