Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstihdam Politikaları ve Çalışmaları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Muammer COŞKUN İl Müdürü Mail:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstihdam Politikaları ve Çalışmaları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Muammer COŞKUN İl Müdürü Mail:"— Sunum transkripti:

1 İstihdam Politikaları ve Çalışmaları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Muammer COŞKUN İl Müdürü Mail: muammer.coskun@iskur.gov.tr

2 Temel Misyon 2 İşveren odaklı politikalar ile işverenlerin aradıkları nitelikli işgücünün temini, İşsizlik sigortası fonunun yönetimi (93,1 Milyar TL) Etkin Aktif ve Pasif İşgücü Piyasası Programları Sürdürülebilir İstihdam Politikaları Etkin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Endüstriyel ilişkiler,

3 Türkiye’nin nüfusu: 77.695.904 (%49,8 Kadın, %50,2 Erkek) 15-64 Yaş Aralığındaki Nüfus: 52.640.512 (%67,8) İstanbul Nüfusu: 14.377.018 (%49,8 Kadın, %50,2 Erkek) 15-64 Yaş Aralığındaki İstanbul Nüfus: 10.243.634 (%71,3) Türkiye’de her yıl ortalama 700-750 bin kişi çalışabilir nüfusa dahil olmaktadır. İşgücünün %55,9’u lise altı eğitim düzeyine sahiptir. İşgücüne katılım oranı %51,6 (Kadın %32,3, Erkek %72,5) İstihdam oranı %46,2 (Kadın %26,8, Erkek %66,1) İşsizlik oranı % 10,5 (Kadın %13,3, Erkek %8,9) Gençlerde işsizlik oranı %19,3 İşsiz sayısı3.147 Bin kişi. Kayıt dışı istihdam oranı %33,6, (İstanbul’da %18,8) Kaynak: TÜİK, 15.12.2015 Genel Görünüm 3

4 İşgücüne Katılım Oranı- İşsizlik Oranı 4 TÜİK, İstanbul, 2014

5 5 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz-1 Açık İş Araştırması; Yılda 4 defa Açık İş Araştırması yapılmaktadır. Birincisi 12- 27 Şubat, İkincisi 18-29 Mayıs, Üçüncüsü 17-28 Ağustos, Dördüncüsü 16-27 Kasım 2015 tarihleri arasında 3 bin 500 işyeriyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. İşgücü Piyasası Talep Araştırmaları; Yılda en az 2 kez, Türkiye genelinde 10+ çalışanı olan yaklaşık 132 bin Özel sektör işyeri, yüz yüze anket yöntemi ile ziyaret ediliyor. Bu kapsamda; İstanbul’ da 16 Mart- 30 Nisan 2015 tarihleri arasında örneklem yöntemiyle seçilen 11 bin 502 işyeri ziyaret edilerek yüz yüze görüşme yapılmıştır.

6 İşgücü Piyasası Araştırmaları- 2 6 2015 yılı Araştırma Sonuçlarına göre; İstanbul’ da işyerlerin % 15’inde açık iş vardır (Türkiye’deki açık işlerin 1/4’ü İstanbul’da) İşyerlerinin %25’i elaman temininde güçlük çekiyor. Elaman temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin %67’si, gerekçe olarak mesleki nitelik ve beceri eksikliğini belirtmektedir.

7 7 İş ve Meslek Danışmanlığı 7 Ulusal İstihdam Stratejileri ve hedefleri gerçekleştirebilmek için Türkiye genelinde 3.750, İstanbul’ da 670 İş ve Meslek Danışmanı görevlendirilmiştir. İstanbul’ da her bir danışman kuruma kayıtlı; Ortalama 750 işyerine ve kuruma kayıtlı 1.293 işsize hizmet vermektedir. İşverenlerin; ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü taleplerini karşılamalarına, Mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmelerine yardım eden, İş arayanların; iş bulmalarına, Mesleki uyum problemlerini gidermelerine, Mesleki becerilerini geliştirmelerine, Mesleklerini veya işlerini değiştirmelerine, Çalışma hayatı ile ilgili işçi ve işveren ilişkileri konusunda danışmanlık (koçluk) hizmeti veren kamu görevlileridir.

8 AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI 8

9 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İŞBİRLİĞİ VE UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) ENGELLİ, HÜKÜMLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM TOPLUM YARARINA PROGRAM 9

10 10 2016 yılı ilk 6 ay için İstanbul’a 200 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Amaç; işverenlerin aradığı niteliğe uygun işgücünü, mevcut işsizlerden temin edemediğinde, seçmiş olduğu kişileri işverenlere hiçbir maliyet oluşturmadan mesleki eğitim projelerinde yetiştirerek istihdama hazır hale getirmektir. İstanbul için tahsis edilen 200 milyon TL. ödenekte işverenlerin talepleri doğrultusunda bu amaçla kullanılacaktır.

11 İşbaşı Eğitim Programı 11

12 12 İş tecrübesi/Deneyimi olmayan İşsizlerin işbaşında çalışarak eğitilmesini ve deneyim kazanmasını sağlayarak işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır. En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, İŞKUR’a kayıtlı özel sektör işyerleri, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar bu programdan yararlanabilir. Kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerin tamamı bu programdan yararlanabilmektedir İşbaşı Eğitim Programı- 1

13 13 İşbaşı Eğitim Programı- 2 Katılımcı Sayısı ve Süresi Nasıl Belirlenir? İşyerlerinin aynı il sınırları içerisinde çalışan toplam işçi sayısı üzerinden kontenjan hesaplanmaktadır. 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1 kişi, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10’u, diğer bir ifadeyle %10’u kadar katılımcı çalıştırma hakkı var. Örnek; 40 kişi çalıştıran bir işyeri 4 katılımcı, 41 kişi çalıştırırsa %10’a göre 4,1=5 katılımcı alabilir. Küsuratlar bir üst sayıya ilave edilir.

14 14 İşbaşı Eğitim Programı- 3 Katılımcıların çalışma süresi nedir? Programdan katılımcılar; 24 aylık süre içerisinde en fazla 160 fiili iş gününe kadar yararlanabilir. Katılımcılar; günde en az 5, en fazla 8 saat, haftada 45 saati geçmemek üzere Haftada en fazla 6 Gün (resmi tatiller hariç) işyerinde çalışarak deneyim kazanırlar. Vardiyalı çalışan işyerlerinde katılımcıların kabul etmesi durumunda vardiyalı olarak ta program yapılabilir.

15 15 Program'dan kimler yararlanır ? 15 yaşını doldurmuş İŞKUR’a kayıtlı bütün işsizler, 2 Yıllık ve üzeri Üniversite de okuyan bütün öğrenciler, Açık öğretimde okuyan öğrenciler bu programa katılabilir. Üniversite öğrencileri yaz dönemi zorunlu stajlarını işbaşı eğitim programı kapsamında yapabilmektedirler. Programa kimler katılamaz? İşverenin birinci ve ikinci derece yakınları, İşyerinden son 3 ay içerisinde işten ayrılanlar, Açık öğretim ve üniversiteler hariç, Örgün eğitimde okuyan öğrenciler, SGK olanlar, Emekliler ve aktif çalışanlar programa katılamaz İşbaşı Eğitim Programı- 4

16 16 Katılımcını ücretini kim ödüyor? İŞKUR; katılımcıya günlük 50 TL. cep harçlığı veriyor, 30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafından ödenir. Örnek : 1 kişi haftada beş gün, ayda 22 gün işbaşı eğitim programına katılırsa 1.100 TL, Haftada altı gün, ayda 26 gün işbaşı eğitim programına katılırsa 1.300.TL ödenmektedir. İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur. İşveren ilave ücret ödemek isterse ödeme yapabilir. İşbaşı Eğitim Programı - 5

17 17 İşbaşı Eğitim Programı - 6 İndirilecek Gider İmkanı 6645/9 Md. (193 sayılı GVK Md. 40/11) 11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar; (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar, aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.)” şeklinde yapılan düzenlemeyle indirilecek giderler arasında sayılmıştır.

18 İEP İşveren Sigorta Prim Teşviki 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlardan, 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olan kişilerin; programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmesi halinde; İmalat sanayi sektöründe 42 ay, Diğer sektörlerde 30 ay boyunca, SGK yatırılan işveren payı sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 18 İşbaşı Eğitim Programı- 7

19 19 İşverenler ; Bu proje kapsamı dışında işçiyi kendisi işe alıp, Asgari Ücret düzeyinde (1.935 TL.) ücret ödese, kasasından çıkacak ücret: İşbaşı Eğitim Programı- 8 İşbaşı Eğitim Programının işverene faydaları Çalışan Sayısı İEP Konten- jan (%10) Yararlan- ma süresi ay x grup Kişi Sayısı AÜ. Bir Kişinin Maliyeti Yıllık Toplam TL. 30 Ay Teşvik Teşvik Desteği TL. TOPLAM TL 2-101 kişi 6 ay x 2 grup 21.90022.800 Aylık 247 TL. X30 ay X 1 kişi = 7.410 TL. 14.82037.620 11-202 kişi6 ay x 24 1.900 45.60029.64075.240 50 +6 kişi6 ay x 212 1.900 136.80088.920225.720 10010 kişi6 ay x 220 1.900 228.000148.200376.200 50050 kişi6 ay x 2100 1.900 1.140.000 741.0001.881.000

20 20 İşbaşı Eğitim Programının işverene faydaları nedir? İşverenler; programa katılan kişileri işbaşında görme ve mesleki deneyim becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmaktadır. Program süresince işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması, maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. İşveren hiçbir harcama yapmadan nitelikli işgücü ile çalışma imkanı bulmaktadır. İşbaşı Eğitim Programı- 9

21 21 Programda İstihdam Yükümlülüğü Var mı? İstihdam zorunluluğu yoktur, Ancak bir yıl içerisinde programdan tekrar yararlanmak isterse, Programından yararlanan katılımcıların en az % 20’sinin 1 yıl içerisinde en az 60 gün kendi işyerinde veya başka bir işyerinde aynı meslekte istihdam edilmiş olması gerekmektedir. İşveren; yükümlüğünü yerine getirmezse maddi bir cezası yoktur. Sadece 1 yıl süreyle çalışmaya ara verilir. İşbaşı Eğitim Programı- 10

22 (UMEM) Beceri’10 Projesi Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla (UMEM) Projesi” 2010 yılında ÇSGB, MEB, İŞKUR, TOBB, ve TOBB ETU arasında başlatılmıştır. Proje ile, özellikle sanayi ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki işbirliğini artırarak, ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebi karşılanmaktadır. Proje kapsamında sanayi, hizmet ve tarım alanlarında teorik eğitim ve işbaşı eğitim birlikte verilmektedir. 22

23 İŞGÜCÜ TALEBİ KURS (Teorik Eğitim ) Firma bünyesinde kurs (teorik-Pratik eğitim) Okul bünyesinde kurs (teorik eğitim) İstihdam Taahhüdü %50 - MEB kurs programları kullanılmaktır. - Teorik ve pratik eğitimler işyerinde birlikte uygulanır. (Ayrıca işbaşı eğitim programı uygulanmaz.) Başarılı kursiyerlerin %50 si istihdam edilir. - Kurs sonunda teşviklerden yararlanır. - Meslek liseleri, MYO ve Üniversitelerde kurslar açılmaktadır. - MEB ve Üniversite onaylı kurs programları uygulanır. - Başarılı kursiyerler, işbaşı eğitim programına yönlendirilir. İşbaşı Eğitim Programı (İEP) 23 Süreç sonunda başarılı olanların %50’si istihdam edilir. UMEM UYGULAMA SÜRECİ

24 İŞKUR İŞBİRLİĞİ EĞİTİMLERİ UMEM İŞBİRLİĞİ EĞİTİMLERİ -İstihdam Taahhüdü; Kursun başladığı 1/10 zaman dilimindeki Katılımcı sayısının %50 si üzerinden hesaplanır, -Katılımcılara (Kursiyerlere) günlük 20 TL. Cep Harçlığı verilir, -Eğitici olarak; en az Usta öğretici belgesi veya en az MYO (meslekle ilgili alandan) Mezun olması istenir. -Eğitim MEB belirlediği süreyi aşmaz -İstihdam Taahhüdü; kursu tamamlayanların %50 si kadar, -Katılımcılara (Kursiyerlere) günlük 25TL. Cep harçlığı verilir. -Eğitici olarak: ustalık, kalfalık, Teknikerlik ve teknisyenlik belgesi olan herkes kabul edilir. -Eğitim; okul ve İşletmede ayrı ayrı yapılabilir 24 %50 İSTİHDAM İŞBİRLİĞİ VE UMEM İŞBİRLİĞİ EĞİTİM FARKI

25 Çalışanların Mesleki Eğitim-1 İşverenlerimizin mevcut çalışanlarına yönelik olarak işbirliği yoluyla kurs düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde, eğitici işveren tarafından karşılanamaz ve dışarıdan eğitici getirirse MEB belirlediği ek ders saat ücretinin 2 katı eğitici ücreti ödenir. Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak da kurs düzenlenerek gerekli sertifikanın alınması mümkündür. 25

26 Çalışanların Mesleki Eğitim-2 6645/ Md.24 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 3 – Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Fondan karşılanır. 26

27 Çalışanların Mesleki Eğitim-3 27 1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviyesi Sınav Ücreti Üst Sınırı 111UY0011–3Ahşap KalıpçıSeviye 3551,16 212UY0054–3Alçı Levha UygulayıcısıSeviye 3635,95 312UY0055–3Alçı Sıva UygulayıcısıSeviye 3635,95 410UY0003–3BacacıSeviye 3376,27 510UY0003–4BacacıSeviye 4392,17 611UY0012–3Betonarme DemircisiSeviye 3551,16 712UY0049–3BetoncuSeviye 3635,95 811UY0010–3Çelik KaynakçısıSeviye 3402,77 911UY0015–4Direnç Kaynak AyarcısıSeviye 4492,86 1012UY0042–4Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4402,77 1111UY0033–3Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3349,77 1211UY0032–4Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4386,87

28 Çalışanların Mesleki Eğitim-4 28 1311UY0030–4Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4402,77 1411UY0034–3Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3577,65 1511UY0034–4Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4577,65 1612UY0048–3DuvarcıSeviye 3635,95 1711UY0013–3Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3635,95 1812UY0080–4Hidrolik-PnömatikçiSeviye 4582,95 1912UY0080–5Hidrolik-PnömatikçiSeviye 5635,95 2012UY0057–3Isı YalıtımcısıSeviye 3635,95 2111UY0031–3Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3408,07 2211UY0023–3İnşaat BoyacısıSeviye 3551,16 2312UY0056–3İskele Kurulum ElemanıSeviye 3635,95 2411UY0016–4Kaynak OperatörüSeviye 4455,76 2512UY0063–3Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Seviye 3635,95 1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları

29 Çalışanların Mesleki Eğitim-5 29 1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 2612UY0064–3Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS) Seviye 3635,95 2712UY0062–3Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) Seviye 3635,95 2811UY0020–5Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5635,95 2911UY0021–4Otomotiv MekanikçisiSeviye 4620,05 3011UY0007–3Otomotiv MontajcısıSeviye 3598,85 3110UY0002–3Makine BakımcıSeviye 3598,85 3210UY0002–4Makine BakımcıSeviye 4598,85 3310UY0002–5Makine BakımcıSeviye 5635,95 3412UY0053–3Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3551,16 3509UY0001–3Plastik KaynakçısıSeviye 3317,97

30 Çalışanların Mesleki Eğitim-6 30 1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 3612UY0051–3Seramik Karo KaplamacısıSeviye 3635,95 3712UY0059–3Ses YalıtımcısıSeviye 3635,95 3811UY0024–3SıvacıSeviye 3593,55 3912UY0058–3Su YalıtımcısıSeviye 3635,95 4011UY0025–3Tünel KalıpçıSeviye 3635,95 4112UY0060–3Yangın YalıtımcısıSeviye 3635,95 4211UY0004–5Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Seviye 5635,95 4311UY0014–3Alüminyum KaynakçısıSeviye 3492,86 4412UY0111–3Ayakçı (Deri/Kürk/Hazır Giyim) Seviye 3355,07 4512UY0066–3Boya Renk Ayar ElemanıSeviye 3471,66 4612UY0065–3Boya Üretim OperatörüSeviye 3471,66 4713UY0138–3Boyama OperatörüSeviye 3529,96 4813UY0138–4Boyama OperatörüSeviye 4529,96 4912UY0082–4CNC ProgramcısıSeviye 4402,77

31 Çalışanların Mesleki Eğitim-6 31 1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 3612UY0051–3Seramik Karo KaplamacısıSeviye 3635,95 3712UY0059–3Ses YalıtımcısıSeviye 3635,95 3811UY0024–3SıvacıSeviye 3593,55 3912UY0058–3Su YalıtımcısıSeviye 3635,95 4011UY0025–3Tünel KalıpçıSeviye 3635,95 4112UY0060–3Yangın YalıtımcısıSeviye 3635,95 4211UY0004–5Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Seviye 5635,95 4311UY0014–3Alüminyum KaynakçısıSeviye 3492,86 4412UY0111–3Ayakçı (Deri/Kürk/Hazır Giyim) Seviye 3355,07 4512UY0066–3Boya Renk Ayar ElemanıSeviye 3471,66 4612UY0065–3Boya Üretim OperatörüSeviye 3471,66 4713UY0138–3Boyama OperatörüSeviye 3529,96 4813UY0138–4Boyama OperatörüSeviye 4529,96 4912UY0082–4CNC ProgramcısıSeviye 4402,77

32 Çalışanların Mesleki Eğitim-7 32 1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 5012UY0082–5CNC ProgramcısıSeviye 5402,77 5112UY0116–4Deri İşlenti OperatörüSeviye 4355,07 5212UY0075–3Elektrik Pano MontajcısıSeviye 3402,77 5312UY0075–4Elektrik Pano MontajcısıSeviye 4450,46 5412UY0075–5Elektrik Pano MontajcısıSeviye 5450,46 5512UY0081–3FrezeciSeviye 3582,95 5612UY0081–4FrezeciSeviye 4635,95 5712UY0114–4Kesimci (Ayakkabı)Seviye 4355,07 5812UY0113–4Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Seviye 4355,07 5912UY0115–3Kesimci (Saraciye)Seviye 3355,07 6013UY0146–4Kimya Laboratuvarı Analisti Seviye 4582,95 6113UY0147–5Kimya Laboratuvarı Sorumlusu Seviye 5635,95

33 Çalışanların Mesleki Eğitim-8 33 1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 6212UY0088–3Liman Forklift OperatörüSeviye 3593,55 6312UY0105–3Makine MontajcısıSeviye 3635,95 6412UY0105–4Makine MontajcısıSeviye 4635,95 6512UY0084–4Metal Kesim OperatörüSeviye 4349,77 6612UY0083–3Metal KesimciSeviye 3349,77 6712UY0086–3Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3349,77 6812UY0087–4Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4349,77 6912UY0085–3Metal Sac İşlemeciSeviye 3349,77 7012UY0085–4Metal Sac İşlemeciSeviye 4349,77 7112UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü - MHC, Sahil ve Gemi Vinci Seviye 3635,95

34 Çalışanların Mesleki Eğitim-9 34 1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 7211UY0009–4Motor TestçisiSeviye 4635,95 7311UY0009–5Motor TestçisiSeviye 5635,95 7413UY0123–4Motosiklet Bakım OnarımcısıSeviye 4635,95 7513UY0151–5 NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi Seviye 5635,95 7612UY0102–5 NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi Seviye 5635,95 7712UY0101–5 NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi Seviye 5635,95 7812UY0076–4Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye 4402,77 7912UY0077–5Otomasyon Sistemleri Programcısı Seviye 5402,77 8011UY0018–4Otomotiv Boya OnarımcısıSeviye 4635,95

35 Çalışanların Mesleki Eğitim-10 35 1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 8111UY0005–3Otomotiv BoyacısıSeviye 3635,95 8211UY0005–4Otomotiv BoyacısıSeviye 4635,95 8311UY0006–3Otomotiv KaportacısıSeviye 3635,95 8411UY0006–4Otomotiv KaportacısıSeviye 4635,95 8511UY0007–4Otomotiv MontajcısıSeviye 4635,95 8611UY0008–4Otomotiv PrototipçisiSeviye 4635,95 8711UY0008–5Otomotiv PrototipçisiSeviye 5635,95 8811UY0022–3Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 3635,95 8911UY0022–4Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 4635,95 9012UY0053–4Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4635,95 9112UY0050–3Panel KalıpçıSeviye 3635,95 9212UY0070–3RefrakterciSeviye 3604,15 9312UY0070–4RefrakterciSeviye 4635,95

36 Çalışanların Mesleki Eğitim-11 36 1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 9412UY0089–4 Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı Seviye 4635,95 9512UY0090–4Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Seviye 4635,95 9612UY0090–5Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Seviye 5635,95 9713UY0137-3Bitim İşlemleri OperatörüSeviye 3529,96 9813UY0137-4Bitim İşlemleri OperatörüSeviye 4529,96 9911UY0036-2İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2529,96 10011UY0037-2İplik Eğirme OperatörüSeviye 2529,96 10111UY0038-4İplik OperatörüSeviye 4529,96 10211UY0039-3Ön İplik OperatörüSeviye 3529,96 10311UY0039-4Ön İplik OperatörüSeviye 4529,96 10413UY0139-3Ön Terbiye OperatörüSeviye 3529,96 10513UY0139-4Ön Terbiye OperatörüSeviye 4529,96 10612UY0112-4 Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Seviye 4355,07

37 İşgücü Eğitim İstatistikleri 37 EĞİTİMLER KURSİYER SAYISI BÜTÇE 2014 Yılından Devreden10.13332.352.740 TL İşbaşı Eğitimleri 18.634 66.074.457 TL Girişimcilik 7.975 4.283.118 TL Mesleki Eğitim Kursları 7.746 18.895.768 TL % 50 İstihdam Garantili Hizmet Alımı4.31613.985.851 TL % 50 İstihdam Garantili İşbirliği Eğitimleri842817.184 TL % 20 İstihdam Garantili İşbirliği Eğitimleri (% 5) (Yönetmelik 12/4.Maddesi) 6046.574TL İstihdam Garantisiz İşbirliği Eğitimleri (% 5) (Yönetmelik 12/5 Maddesi) 303226.257 TL Özel Politika Gerektiren Gruplar1.0142.485.630 TL UMEM-Kurs-İEP5261.313.174 TL Çalışanların Mesleki Eğitimleri68521.098,00 TOPLAM44.488 121.606.082,86 TL

38 4857 / 30. md. gereği 50 + çalışanı olan özel sektör işyerleri %3’ü, Kamu Kurumları %4 oranında engelli personel istihdam etmek zorundadır. İstihdam teşvikleri kapsamında engelli personel için işveren payı sigorta primleri Hazine tarafından karşılanmaktadır. Engelli çalıştırma maliyeti : 1.1586 TL Engelli çalıştırmama maliyeti : 2.190 TL. Desteklenen projeler Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler, Engellinin kendi işini kurması proje desteği 36 Bin TL. Engelli İstihdam Teşvikleri

39 İstihdam Teşvikleri 6111 sayılı yasa ile 2015 sonuna kadar 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin, Kadınların (yaş sınırlaması olmaksızın), Mesleki eğitim almış, 6 ay süreyle işsiz olanları, Özel sektör işyerlerinin son altı aylık sürede çalıştırmış oldukları işgücü ortalamasına ilave olarak, Son altı ay adına Sosyal Güvenlik Primi yatırılmamış birini işe aldığında, SGK işveren payı sigorta primleri 54 aya kadar varan süreyle, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 39

40 İşe Alınacak Personelde Bulunması Gereken Nitelik ve Şartlar 18 Yaşından Büyük Kadınlar 18-29 Yaş Arası Erkekler 29 Yaşından Büyük Erkekler İŞKUR Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) Sahipleri 48 ay 24 ay Çalıştırılacak Personel İŞKUR'a kayıtlı işsizlerden alınırsa ilave 6 ay süre eklenecektir Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunu ( Orta/Yüksek Öğr.) / İŞKUR Mesleki Eğitim Kursu Bitirme Belgesi Sahipleri 36 ay 24 ay Herhangi bir Belgesi Bulunmayanlar 24 ay x İstihdam teşvikleri 40

41 Özetle Size özel İŞKUR temsilcileri Yalın Nitelikli Çalışan Sıfır Maliyet Sigorta Desteği Katılımcılara Harçlık Desteği Seçim Desteği Firma Rekabetçiliğine Katkı En Kapsamlı Desteklerden Kolay ve Hızlı Başvuru Mesleki Eğitim Kursları 41

42 Sorularınızı cevaplamak ve ihtiyaç duyduğunuz desteği sunmak için hazırız. www.iskur.gov.tr www.facebook.com/TurkiyeIsKurumu www.twitter.com/TurkiyeIsKurumu 42

43 43 Katılımınız için teşekkür ederiz.


"İstihdam Politikaları ve Çalışmaları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Muammer COŞKUN İl Müdürü Mail:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları