Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE YOKSULUK HAZIRLAYANLAR : NADİYE ÇAVDAR SUNA ÖNCEBE S.NERGİS TERZİ DERSİN ADI : TÜRKİYE EKONOMİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE YOKSULUK HAZIRLAYANLAR : NADİYE ÇAVDAR SUNA ÖNCEBE S.NERGİS TERZİ DERSİN ADI : TÜRKİYE EKONOMİSİ."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE YOKSULUK HAZIRLAYANLAR : NADİYE ÇAVDAR SUNA ÖNCEBE S.NERGİS TERZİ DERSİN ADI : TÜRKİYE EKONOMİSİ.

2  YOKSULLUĞUN TANIMI  YOKSULLUK TÜRLERİ  YOKSULLUĞU BELİRLEYEN FAKTÖRLER  YOKSULLUĞUN NEDENLERİ  YOKSULLUĞUN BELİRLENMESİNDE YARARLANILABİLECEK GÖSTERGELER  TÜRKİYE’DE YOKSULLUK  YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI  SONUÇ VE ÖNERİLER  KAYNAKÇA 2

3  Yoksulluk : Toplam kazançların, insan varlığının devamı için gerekli olan yiyecek,içecek,barınma,giyim vb. gibi asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçların karşılamaya yetmemesidir.  Diğer bir tanımlama da ise yoksulluk : Yeteri kadar yiyecek,giyecek,içecek,barınma vb. elde edememe veya az ya da çok açlık çekme durumudur. 3

4 MUTLAK YOKSULLUK İNSANİ YOKSULLUK GÖRELİ YOKSULLUK 4

5  Hanelerin veya bireylerin gelirlerinin, asgari geçim standardının altına düşmesi durumunu anlatan mutlak yoksulluk kavramı, hesaplanan yoksulluk sınırının altına düşen kişi ya da haneleri tanımlar. 1) MUTLAK YOKSULLUK 5

6 Mutlak yoksulluk seviyesini belirleyen iki unsur bulunmaktadır. Bunlar; Aile büyüklüğü ile en düşük seviyede tüketilecek mal ve hizmet gereksinimleri, İkincisi ise, bu gereksinimleri giderecek olan harcama miktarının belirleyicisi olan mal ve hizmetlerin fiyatlarıdır. 1) MUTLAK YOKSULLUK 6

7  Göreli yoksulluk; bir toplumdaki en düşük tüketim düzeyinin altında kalanları tanımlamak için kullanılır.  Yaşanılan toplumun kabul ettiği hayat standartlarına ulaşılamaması durumunda göreli yoksulluk ortaya çıkar. 2) GÖRELİ YOKSULLUK 7

8  İnsani yoksulluk indeksi temiz su, sağlık hizmetleri ve okur- yazarlık düzeyi gibi yetenekler ve olanaklar üzerinde durur.  Ayrıca insani yoksulluk kavramı, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile yoksulluk arasındaki ilişkilere ışık tutmada yardımcı olur. 3) İNSANİ YOKSULLUK 8

9 MUTLAK YOKSULLUKGÖRELİ YOKSULLUK  Yoksulluğun yalnızca gelişmekte olan ülkelerde veya pazar ekonomisine geçiş yapan ülkelerde oluştuğu, gelişmiş ülkelerde yoksulluk sorunuyla karşılaşılmadığı ortaya koyulmaktadır.  Mutlak yoksulluk kavramına göre bir toplumda hiç yoksul olmayabilir.  Mutlak yoksulluk seviyesinin, göreli yoksulluk seviyesinin üstünde kaldığı ülkelerde önemli bir kesim yoksul olarak görülmektedir.  Göreli yoksulluk tanımına göre ise her toplumda mutlaka yoksul bir kesim olacaktır. 9

10 BÖLGESEL ÖZELLİKLER HANE HALKI ÖZELLİKLERİ TOPLUMSAL ÖZELLİKLER BİREYSEL ÖZELLİKLER 10

11  İzolasyon,  Daha az altyapı ile piyasa ve hizmetlere ulaşımda zorluklar,  Doğal kaynaklar,  Elverişli arazi,  Çevre ve hava koşulları,  Bölgesel yönetim  Eşitsizlik BÖLGESEL ÖZELLİKLER 11

12  Altyapı,  Arazi dağılımı,  Sosyal yapı ve sosyal sermaye,  Kamu hizmetleri (ör:sağlık veya eğitim hizmetlerine yakınlık) TOPLUMSAL ÖZELLİKLER 12

13  Hane halkı büyüklüğü,  Bağımlılık oranı,  Hane halkı reisinin cinsiyeti,  Mallar (ör: toprak ve diğer üretim faktörleri ile konut, menkul kıymet),  İstihdam ve gelir yapısı,  Hane halkı fertlerinin eğitim ve sağlık durumları HANE HALKI ÖZELLİKLERİ 13

14 14 KAYNAK: TUİK

15  Yaş,  Eğitim,  İstihdam durumu,  Sağlık durumu. BİREYSEL ÖZELLİKLER 15

16 ÇEVRESEL NEDENLER EKONOMİK NEDENLER SİYASİ NEDENLER TOPLUMSAL NEDENLER 16

17  Yoksullaşmanın en bariz belirtilerinden olan çevresel nedenlerin başında ; Doğal afetler Çölleşme Kuraklık Aşırı otlatma Ormanların tahrip edilmesi İnsan tahribatları sonucunda oluşan doğal yıkımlar da yoksulluğa neden olabilmektedir. ÇEVRESEL NEDENLER 17

18  Kimi zamanlarda, tarımın elverişli olduğu bölgelerde kullanılan yanlış gübreleme, aşırı su israfı, bölgede kıtlığa ve yoksulluğa neden olabilmektedir. Zira, suyun ve besinin yetersiz olduğu bölgelerde yoksulluk kaçınılmazdır. ÇEVRESEL NEDENLER 18

19  Yoksulluğun bariz nedenlerinden olan ekonomik nedenler arasında işsizlik en başta yer almaktadır.  Koşulların yetersizliğinden seçilen kalitesiz yakıtlar, oluşturduğu çevresel gıda israfları, yoksulluğu tetiklemektedir.  Ekonomik yetersizlikler nedeniyle sulamada yapılan su israfları, açtığı tahribat sonucunda yoksulluğu tetiklemektedir. EKONOMİK NEDENLER 19

20  Siyasi politikalar, büyük yoksulluklara neden olabilmektedir.  Özellikle izlenen yanlış politikalar,tarıma ve ağaçlandırmaya yapılan düşük destek,sanayinin çarpıklaşması, kirlilik yoksulluğu beslemektedir.  Eğitime verilen desteğin çok az olması, yoksul bir nesil yetişmesine neden olmaktadır.  Ülke yönetimlerindeki yozlaşmalar ve belirsiz politikalar. SİYASİ NEDENLER 20

21  Aşırı nüfus artışı yaşanan ülkelerde yoksulluğun önemli bir sorun olduğu bilinmektedir.  Özellikle doğum kontrol konusunda bilinçsiz ve yetersiz bir ülke, aşırı nüfus artışlarına ve çarpık kentleşmeye yol açabilmektedir. TOPLUMSAL NEDENLER 21

22  Beyin göçleri ve tarihteki yönetim biçimleri insanları ve toplulukları yoksul bırakabilmektedir. Ayrıca savaşlar, soykırımlar, toplumları uzun süre muhtaç bırakabilmektedir. TOPLUMSAL NEDENLER 22

23 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ULUSAL GELİR BİREYLER İÇİN YAPILAN EĞİTİM HARCAMALARI CİNSİYETE GÖRE OKUR YAZARLIK ORANI DOĞUM ORANI ARTIŞ HIZI CİNSİYETE GÖRE ORTALAMA YAŞAM BEKLENTİSİ 23

24 GENEL İŞSİZLİK ORANI CİNSİYETE DAYALI İŞSİZLİK ORANI KİŞİ BAŞINA YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARI BEBEK ÖLÜM ORANI KİŞİ BAŞINA TÜKETİLEN ENERJİ KULLANIMI 24

25  Her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirin %50’ si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler %15,3 ile ERZURUM,ERZİNCAN,BAYBURT ve %14,4 ile İZMİR olarak gerçekleşmiştir. 25

26  Yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise %6,3 ile ZONGULDAK,KARABÜK, BARTIN’ dır.  Okur-yazar olmayanların %27,7’si üniversite mezunlarının ise %1,3’ü yoksuldur. 26

27  Türkiye için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirin %50’si bazında hesaplanan yoksulluk sınırına göre, Türkiye’de yoksulluk oranı %15’tir. 27

28 HANE HALKI FERTLERİNİN ÇALIŞTIĞI SEKTÖRE GÖRE YOKSULLUK ORANLARI (TÜRKİYE) 28 KAYNAK: TUİK

29 29 KAYNAK: TUİK

30 Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre yoksulluk oranı 30

31 YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DOLAYLI POLİTİKALARIN YANINDA DOĞRUDAN POLİTİKALARIN UYGULANMASI EĞİTİM SEVİYESİNİN ARTIRILMASININ GEREKLİLİĞİ SOSYAL YARDIM UYGULAMALARINDA TEK KURUM TEK MEVZUAT 31

32 SOSYAL YARDIM HARCAMALARINA AKTARILAN KAYNAĞIN ARTIRILMASI YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DÜZENLİ YARDIM PROGRAMLARININ GEREKLİLİĞİ POLİTİKA TRANSFERİ STRATEJİSİ KAPSAMINDA ASGARİ GELİR DESTEĞİ MODELİNE GEÇİLMESİ 32

33  Adil olmayan gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu, gerek dünya gerekse Türkiye’de çok uzun yıllardır varlığını sürdürmektedir.  Tüm dünyada artan küreselleşme eğilimleri ve ülkemizde uygulanan yeni ekonomik politikalar değişikliğe uğramaktadır. 33

34  Yoksullukla mücadele teknik ve ekonomik olduğu kadar, aynı zamanda sosyal ve politik bir süreçtir. Ekonomik küreselleşmenin; özellikle gelişmekte olan ülkelerde, iş ve gelirde güvensizliği, işsizlik ve yoksulluk riskini daha da arttırdığı gerçeği göz önünde bulundurulursa; dünya ile bütünleşmeyi arzulayan Türkiye’nin bu süreçte etkin olabilmesi için; işgücünün kalifiye ve örgütlü olmasında ve sosyal güvenceli çalışma koşullarının oluşturulmasında öncü olması gerekir. 34

35 35

36 36

37  “TÜRKİYE’DE YOKSULLUK ÇALIŞMALARI” Kitabı Derleyen:Nurgül OKTİK  http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr  https://www.cihan.com.tr https://www.cihan.com.tr  www.tuik.gov.tr www.tuik.gov.tr  https://www.youtube.com  http://www.msxlabs.org.html http://www.msxlabs.org.html  www.ekmekisrafetme.com www.ekmekisrafetme.com 37

38 38

39 39


"TÜRKİYE’DE YOKSULUK HAZIRLAYANLAR : NADİYE ÇAVDAR SUNA ÖNCEBE S.NERGİS TERZİ DERSİN ADI : TÜRKİYE EKONOMİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları