Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

XIII. DERS NOTLARI: BAĞİMSİZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "XIII. DERS NOTLARI: BAĞİMSİZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası."— Sunum transkripti:

1

2 XIII. DERS NOTLARI: BAĞİMSİZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi “DÖNÜŞÜM EKONOMİLERİ” dersi Öğr. Gör. Elşen Resul oğlu BAĞIRZADE BAKÜ -2011

3 BDT ÜLKELERİ Ermenistan, Ermenistan, Azerbaycan, Azerbaycan, Beyaz Rusya Beyaz Rusya Gürcistan, Gürcistan, Kazakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kırgızistan, Moldova, Moldova, Rusya, Rusya, Tacikistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkmenistan, Ukrayna, Ukrayna, Özbekistan, Özbekistan,

4 DÖNÜŞÜM ÖNCESİ Yoksulluk, Yoksulluk, Az gelişmiş altyapı, Az gelişmiş altyapı, Güçlü, ancak esnek olmayan komuta sistemi, Güçlü, ancak esnek olmayan komuta sistemi, Büyük bir kamu sektörü, Büyük bir kamu sektörü, Nüfusun piyasa ekonomisi ilkelerinden tamamen habersiz olması, Nüfusun piyasa ekonomisi ilkelerinden tamamen habersiz olması,

5 DÖNÜŞÜMÜN TEMEL AŞAMALARI Bağımsızlıktan sonra BDT ülkelerinin gelişmesini aşağıdakı aşamalara bölmek mümkündür: Bağımsızlıktan sonra BDT ülkelerinin gelişmesini aşağıdakı aşamalara bölmek mümkündür: İlk dönem: bağımsızlığın ilk yıllarında ekonomik kriz ve sosyo-ekonomik buhran dönemi. İlk dönem: bağımsızlığın ilk yıllarında ekonomik kriz ve sosyo-ekonomik buhran dönemi. İkinci dönem: Siyasal ve ekonomik reform uygulamalarının sonucu olarak istikrar dönemi. İkinci dönem: Siyasal ve ekonomik reform uygulamalarının sonucu olarak istikrar dönemi. Üçüncü dönem: Sosyo-ekonomik gelişme ve ekonomik büyüme dönemi. Üçüncü dönem: Sosyo-ekonomik gelişme ve ekonomik büyüme dönemi.

6

7

8 İLK DÖNEM İlk dönemde ülkelerin hepsi aynı problemlerle karşı-karşıya kalmıştır. Bunların sırasına aşağıdakıları ait ede biliriz: İlk dönemde ülkelerin hepsi aynı problemlerle karşı-karşıya kalmıştır. Bunların sırasına aşağıdakıları ait ede biliriz: Ekonomik buhran; Ekonomik buhran; Ekonomik ilişkilerin kırılması ile geleneksel satış pazarlarının yitirilmesi ve bunun sonucunda sanayi işletmelerinin kapanması ve insanların rifah seviyesinin düşmesi; Ekonomik ilişkilerin kırılması ile geleneksel satış pazarlarının yitirilmesi ve bunun sonucunda sanayi işletmelerinin kapanması ve insanların rifah seviyesinin düşmesi; Yoksulluk ve işsizliğin büyümesi; Yoksulluk ve işsizliğin büyümesi; Eğitim ve sağlık hizmetlerinin tıkanması; Eğitim ve sağlık hizmetlerinin tıkanması; Sosial güvenlik sisteminin çökmesi Sosial güvenlik sisteminin çökmesi Sermaye ve işgücü verimliliğinde düşüş, Sermaye ve işgücü verimliliğinde düşüş, Teknolojinin üretimde kullanımının azalması, Teknolojinin üretimde kullanımının azalması, Tarımsal yeterliliğin sağlanamaması, Tarımsal yeterliliğin sağlanamaması, Savunma sanayi harcamalarının artması, Savunma sanayi harcamalarının artması, Kayıtdışı ekonominin derinleşmesi, Kayıtdışı ekonominin derinleşmesi, Hayat standartı ve tüketimin düşmesi Hayat standartı ve tüketimin düşmesi

9

10

11

12 İKİNCİ DÖNEM İkinci dönem genellikle, 1990’lı yılların ikinci yarısından başlamaktadır. Bu zaman temel reform politikaları aşağıdakı yönlerde ölmuştur: İkinci dönem genellikle, 1990’lı yılların ikinci yarısından başlamaktadır. Bu zaman temel reform politikaları aşağıdakı yönlerde ölmuştur: - Mali ve parasal istikrarın sağlanması; - Mali ve parasal istikrarın sağlanması; - Özelleştirme; - Özelleştirme; - Rekabet sisteminin oluşturulmasına yönelik - Rekabet sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar; çalışmalar; - Tarım ve toprak reformları; - Tarım ve toprak reformları; - Temel hammadde kaynaklarının piyasaya - Temel hammadde kaynaklarının piyasaya sunulması çalışmaları; sunulması çalışmaları;

13 ÜÇÜNCÜ DÖNEM Üçüncü dönem genellikle aşağıdakı özellikler taşımaktadır: Üçüncü dönem genellikle aşağıdakı özellikler taşımaktadır: - Petrol ve doğalgaz gelirlerinin artması; - Petrol ve doğalgaz gelirlerinin artması; - Bölgesel kalkınma politikaları; - Bölgesel kalkınma politikaları; - Altyapının geliştirilmesi politikaları; - Altyapının geliştirilmesi politikaları; - Yolsuzluk ve kayıtdışı ekonomi ile - Yolsuzluk ve kayıtdışı ekonomi ile mücadele politikaları; mücadele politikaları; - Yoksullukla mücadele politikaları - Yoksullukla mücadele politikaları - Batıya yönelik entegrasyon politikalarının - Batıya yönelik entegrasyon politikalarının sıklaştırılması. sıklaştırılması.

14 KAYNAKLAR Elşen BAĞIRZADE, Piyasa Ekonomisinde Tarımsal İlişkilerin Hukuksal Düzenlenmesi Sorunları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bakü, Devlet İktisat Üniversitesi, 2005. Elşen BAĞIRZADE, Piyasa Ekonomisinde Tarımsal İlişkilerin Hukuksal Düzenlenmesi Sorunları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bakü, Devlet İktisat Üniversitesi, 2005. İbrahim ÖRNEK, Seyhan TAŞ, Metin YILDIRIM, Geçiş Ekonomileri, Bursa, 2009 İbrahim ÖRNEK, Seyhan TAŞ, Metin YILDIRIM, Geçiş Ekonomileri, Bursa, 2009 Betül DURAL, Betül DURAL, Geçiş Ekonomileri: Plandan Piyasaya, İstanbul, 2007 Hasan YAVUZ, Geçiş Ekonomileri, Gelişmekte olan Ülkeler ve Türkiye, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2005 http://www.wikipedia.org – ONLINE Ensiklopedi http://www.wikipedia.org – ONLINE Ensiklopedi http://www.wikipedia.org


"XIII. DERS NOTLARI: BAĞİMSİZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları