Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Tarama Yönergeleri ve Arkasındaki Mantık Cagatay Taskiran, MD. Koc University School of Medicine, and VKF American Hospital Department of Obstetrics.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Tarama Yönergeleri ve Arkasındaki Mantık Cagatay Taskiran, MD. Koc University School of Medicine, and VKF American Hospital Department of Obstetrics."— Sunum transkripti:

1 Yeni Tarama Yönergeleri ve Arkasındaki Mantık Cagatay Taskiran, MD. Koc University School of Medicine, and VKF American Hospital Department of Obstetrics and Gynecology Division of Gynecologic Oncology

2

3 Son 20 yılda öğrendiklerimiz HPV ve serviks kanseri Hastalığın doğal seyri Sitoloji ve HPV testleri çalışmaların sonuçları Anormal smear testleri çalışmaları Sunum Planı

4 Her yıl, 530.000 yeni servikal kanser vakasına tanı konuyor

5 275.000 kişi bu nedenle ölüyor

6 Globocan-2012 Servikal Kanser Vaka Sayısı /yılÖlüm sayısı /yıl Dünyada 527624 265672 Gelişmiş ülkeler 83078 35514 Gelişmekte olan ülkeler 444546 230158 Türkiye 1686 663

7

8 Doğal Seyir Enfeksiyondan Serviks Kanserine Gidiş Düşük gradeli skuamöz intraepitelyal lezyon (ASCUS/LSIL) Yüksek gradeli skuamöz intraepitelyal lezyon (HSIL) Invazi v Karsinom Tarama Tedavi 1 Zaman Yıllar Aylar Normal epitel HPV enfeksiyonu; koilositoz CIN I CIN II CIN III Yeni enfeksiyondan inatçı HPV enfeksiyonuna Spontan gerileme Syrjanen KJ, Syrjanen SM Papillomavirus Infections ın human pathology.Wiley;2000:142

9 18453133353951 525658 596668 HPV16 ve 18 Servikal Kanserlerin ~% 70’inin nedenidir. Genotipler%Servikal Kanserlerin Dağılımı %57 %16 %7 %4 %3 <%13 16

10 HPV 16 (+) 5 yıl için CIN 3 riski % 20-30 CIN 3 (+) hasta 30 yıl içinde invaziv kanser riski % 30 İyi tedavi edilenlerde % 1 HPV Enfeksiyonu

11 Servikal Sitoloji PapWHOCINBethesda Class INormal Class IIAtipik İnf. Benign veya ASC ASC-US ve ASC-H Class III DisplaziSIL HafifCIN 1LGSIL OrtaCIN 2 HGSIL Class IVŞiddetli CIN 3 Class VCIS

12 sitoloji % Negatif96 ASC-US2.8 LSIL0.97 HSIL0.21 AGC0.21 ASC-H0.17 Skuamöz serviks kanseri 4.5/100 bin Katki HA, et al. J Low Genit Tract Dis 2013; 17:S28.

13 Serviks Kanseri Önlenebilir! Basen-Engquist K, Cancer, 2003; Clifford GM, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2005

14 Tip 3 Histerektomi & Pelvik Yan Duvar

15 DSÖ Önerisi Mutlaka Tarayın: Meme kanseri Servikal kanserTüm yurtta Kolorektal kanser Kendi ulusal stratejinizi geliştirin

16 Servikal Kanseri Niçin Tarıyoruz? Mortaliteyi düşürmek, İnsidansı düşürmek CIN3’lerin en uygun tespiti Kolposkopiye refere edilen hasta sayısını düşürmek Gereksiz girişimleri azaltmak, Tedaviyi cost-effektif hale getirmek.

17 Sitoloji tabanlı tarama programları geçen 50 yılda serviks kanseri insidans ve mortalitesini %75’ten fazla azalttı.Özellikle de gelişmiş ülkelerde İngiltere - 1971-1995 Servikal Kanser: Son yüzyıl

18 -Tek bir pap-testin sensitivitesi %50-60’tır. Nanda K, et al, systematic review, Ann Intern Med. 2000;132(10):810-819 -Sık tekrar edilmesi gerekir. -3 kez negatif sonuç alınmaksızın tarama aralığı 3 yıla çıkarılırsa servikal kanser riski 3 kat artar. Kitchener HC, Castle PE, Cox JT. Chapter 7: Achievements and limitations of cervical cytology screening. Vaccine 2006;24:S63-70 Sitoloji Tabanlı Taramanın Sorunları

19 Pap-testin yanlış negatiflik oranı çok yüksektir. 1 Amadori A, et al. Int J Gyn Can 1998, 8; 251-256 2 Leyden WA, et al. J Nat Can Ins 2005, 97; 675-683 3 Andrae B, et al. JNCI 2008, 100; 622-629 Sitoloji Tabanlı Taramanın Sorunları Tarama Öyküsü (%)İtalyan Verisi₁Kaiser Verisi₂İsviçre Verisi₃ Taranmadı %62%56%64 Normal Sitoloji %14%32%24 Anormal sitoloji & Yetersiz takip %24%13%7 n=262n=833n=1180 2275 servikal kanser vakasının tarama öyküsü:

20 Oran (%)Lab ALab BLab CLab D Normal 96,294,691,890,1 Anormal 3,85,28,19,9 ASC-US/LSIL 2,11,11,22,3 CIN2+ lezyonlar için Sitolojinin Sensitivitesi 42,051,060,573,0 Sitoloji Tabanlı Taramanın Sorunları Pap-testin tekrarlanabilirliği düşüktür. Wright TC et al. Insights from ATHENA. 2013

21 Sitoloji Tabanlı Tarama Çok zor ve kompleks bir halk sağlığı hizmetidir. Tarama için ana engeller aşılsa bile pap-testin düşük sensitivitesi çok büyük bir sorun teşkil eder. Sonuçta; servikal kanser gelişmiş ülkelerde yaşayıp, rutin taramaya katılan kadınlarda bile gelişmektedir.

22 Pap-test servikal adenokarsinom tanısı koymada yetersizdir. Sitoloji Tabanlı Taramanın Sorunları -Sitoloji tabanlı etkin taramalara rağmen servikal adenokarsinom insidansı artmaktadır. Ault KA et al. 2011 Int J Can. 128, 1344-1353 -AIS özellikle <40 yaş grubunda artmaktadır. Saslow D et al. 2012 CA Can J Clin. 62(3):147-172 -SCC’lerin %70’i HPV16/18’e bağlıyken adenokarsinomların %85-90’ı bu tiplerle ilişkilidir. Katki HA et al. Lancet Oncol 2011;12:663-672

23 HPV Testi HPV servikal kanserlerin % 100 ’ü için etken ajan Munoz N. Int J Cancer 2004 Aug 20;111(2)278-85 HPV testleri daha çok klinik kullanıma girdi İlk metaanalizler HPV testlerinin yüksek sensitivitesini gösterdi Primer tarama için randomize kontrollü çalışmalar planlandı İlk tur sonuçlar Avrupa ve Dünya’da primer taramalar İkinci tur sonuçlar 1990 lar 2000 2012 2007

24 Primer Tarama Aracı Olarak HPV SensitiviteSpesifisite Sitoloji%53%97 HPV testi%96%92

25 CIN3+ için Kümülatif İnsidans (10,000’de) İlk testten beri geçen zaman (ay ) Dillner, J. et al. BMJ 2008;337:a1754 Primer HPV Taraması için İlk Tur Sonuçlar Birleşik Avrupa Kohortu

26 Hindistan Çalışması 4 kollu randomize kontrollü çalışma: N= 131.476 Tek bir HPV testi mortaliteyi anlamlı olarak azalttı HPV- vakalar 4 kat daha az kanser riski taşıyor HPV en objectif ve tekrarlanabilir test Sankaranarayanan R et al. 2009. NEJM 360;14

27 5-15 yıl içinde CIN 3 (+) gelişecekleri daha iyi saptıyor Sensitivite artıyor İntervaller uzuyor Zararlar azalıyor - tarama(+)’nin psikososyal etkileri azalır - ek klinik vizitler ve işlemler azalır - kendiliğinden geçen lezyonlar tedavi edilmez HPV TESTLERİ

28 HPV Taramasındaki Problemler Sitoanomalisi olmayan çok fazla HPV + vaka ▫ Gerileyici lezyonların fazladan tanı alması  Yaş aralığı uygun seçilmeli  İkinci tur sonuçlar  POBASCAM, Swedescreen, ARTISTIC,NTCC  Refleks Sitoloji / HPV Genotipleme / Moleküler Testler HPV tek başına ya da pap ile kombine HPV testleri daha pahalı ▫ Tarama intervalini uzatıyor İletişim sorunları

29 HPV tek vs. HPV+Sitoloji

30 Tarama intervalini uzatıyor Maliyet Etkinlik Testin NPV değeri yüksek. İntervaller yeterli güvence ile 5 yıla kadar uzatılabilir. Dillner, J. et al. BMJ 2008;337:a1754

31 Yeni bir Alman Mikrosimülasyon Analizine Göre de Kok I MCM, et al. BMJ 2012;344

32 HPV taramasının ek faydaları Objektif bir test ve sitoloji tabanlı taramaya kıyasla daha az kompleks kalite kriterine sahip. Otomatize ve santralize edilebilir. HC2’nin sonuçları tüm Dünya’da uyumlu Kendi kendine HPV Testi –Kadın örneği kendi kendine alıp lab’a yollayabilir. Vizit sayısı azalır

33 2009-2011 (ACS,ASCCP,ASCP) Gruplar, ekspertler, telekonferanslar Çeşitli başlıklar altında çalışılmış -optimal interval ne olmalı ->30 yaş, strateji ? -diskonkordant sonuçların yönetimi -ne zaman bitirilmeli -aşılamanın taramaya etkisi -moleküler taramanın rolü - tüm gruplar içim yarar-zarar belirlenmesi TARAMA KILAVUZU NASIL GELİŞTİRİLDİ ?

34 Kansere dönüşebilecek prekanserleri yakalamak Amaç CIN-3 (CIN-2: tartışılmış) İnterval için ara dönemde kanser gelişim riski düşük olmalı TARAMADA AMAÇLAR

35 Tüm servikal kanserleri önleme gibi bir hedef realist değil Bir kısım hasta yakalanmaz Genç yaşlarda ve erken 20’li yaşlardaki kanserler tarama programları ile yakalanıp önlenemez 2-3 yıl ara ile sitoloji kabul edilmiş durumda, daha sık yapıp geçici enfeksiyonlar yakalanmamalı, daha seyrek yapıp cx ca atlanmamalı Farklı yaş gruplarına yaklaşım farklı olmalı TARAMADA AMAÇLAR

36 CIN 2 (+) için sıvı bazlı ile konvansiyonel arasında fark yoktur Arbyn,2008,OG Siebens,2009,JAMA SİTOLOJİ & TEKNİK

37 Bu kılavuzda incelenmemiş: Cx ca öyküsü İn utero DES İmmün yetmezlik-HIV Daha Riskli Popülasyonlar

38 21 yaş Seksüel hayata başlama yaşı ve diğer risk faktörleri göz önüne alınmaz Adölesan ve gençlerde nadir Sitolojik tarama ile önlenemez, artmış tarama ile oran değişmemiş Gereksiz girişim/ regrese olacak lezyonlarda - önlemede ulusal aşılama programı TARAMAYA BAŞLAMA YAŞI

39 21-29 yaş: 3 yılda bir sitoloji Ardışık 2 negatif sonuç sonrası aralığı azaltma ile ilgili veri yetersiz HPV testi kullanımı önerilmez Yıllık sitolojide kolposkopi sayısı 3 yıllığın 2 katı 2 yıl ve 3 yıl aralığını karşılaştıran çalışmalarda fark yok TARAMA SIKLIĞI

40 Tarama yoksa cx ca hayat boyu riski 31-33/1000 3 yılda bir tarama ile5-8/1000 2 yılda bir tarama ile4-6/1000 Yıllık tarama ile 3/1000 Ölüm riski; 3 yıllık tarama ile0,05/1000 2 yıllık tarama ile 0,05/1000 Yıllık tarama ile 0,03/1000 21-29 yaş & Hayat boyu Cx ca ve ölüm riski

41 3 yılda bir tarama 760/1000 kolposkopi 2 yılda bir tarama 1080/1000 kolposkopi Yıllık tarama 2000/1000 kolposkopi 21-29 yaş & Kolposkopi

42 Cotest : tercih edilen sitoloji+HPV ( 5 yılda bir) Sitoloji 3 yılda bir kabul edilebilir Negatif sonuç alınanlarda aralığı daha geniş tutmak için veriler yetersiz HPV testi eklenmesi ile adenokanser ve prekanseröz lezyonların yakalanma oranında artma Bu grupta sitolojinin etkinliği daha az Adenokanser insidansının arttığı da düşünülürse HPV testinin önemi daha da yükselir 2002 ve 2004 önerilerinde 3 yılda bir cotest sonrası yapılan 3 yıllık aralarda yakalama oranı çok artmamıştır 30-65 yaş arası tarama

43 (-) HPV testi sonrası 6 yılda CIN 3(+) %0.27 (-) Cotest sonrası 6 yılda CIN 3(+) %0.28 (-) sitoloji 6 yılda CIN 3(+) %0.97 Sitoloji (-) ise 3 yıl intervalde CIN3(+) %0.51 Dillner,BMJ,2008 COTEST

44 (-) HPV testi 5 yılda CIN 3(+) %0.17 (-) Cotest 5 yılda CIN 3(+) %0.16 (-) sitoloji 3 yılda CIN 3(+) %0.17 (-) HPV testi sonrası 5 yılda Ca riski %0.019 (-) Cotest sonrası 5 yılda Ca riski %0.016 (-) sitoloji 3 yılda Ca riski %0.018 Aralık azaltılınca kolposkopi artıyor, saptama oranı çok değişmiyor Katki,Lancet Oncol,2011 COTEST

45 167 adenokanser, HPV ile % 93 saptanabilmiş Castellsague,JNCI,2006 HPV (+),sitoloji (-) ise 5 yılda adenokanserlerin % 63’ü yakalanabilmiş Katki,Lancet Oncol,2011 ADENOKANSER YAKALAMA ORANI

46 12 ay sonra cotest tekrarlanabilir - herhangi biri (+) çıkarsa kolposkopi - ikisi de (-) ise rutine dönülür HPV 16/18 için test yapılır - (+) ise kolposkopi - (-) ise 12 ay sonra cotest HPV(+), SİTOLOJİ (-) COTEST

47 HPV16 ve HPV18 pozitif olan kadınlar daha önce HG servikal hastalık geliştirir Cumulative incidence rate of ≥CIN3 (%) Follow-up time (months) Other high-risk HPV+HPV18+ Other high-risk HPV  HPV16+ HPV16/18 genotiplemesi servikal hastalığı daha önce tanımlayarak tedavi başarısını artırır 17.2% (11.5, 22.9) 13.6% (3.6, 23.7) 3.0% (1.9, 4.2) 0.8% (0.6, 1.1) 4.51527395163758799119.51110 20 15 10 5 0 Khan MJ, et al. J Natl Cancer Inst 2005; 97:1072–1079.

48 9 çalışmanın sonuçları birlikte incelendiğinde; 30 yaş sonrası HPV (+), sitoloji (-) olma prevelansı %3.4-8.2 HPV(+),sitoloji (+) olma oranının 2 katı HPV(+), sitoloji (-) 12 ayda CIN 3(+)%0.8-%4.1 HPV(+),sitoloji (-) 12 ayda Cx ca %0.08 ( 11 çalışma) HPV(+), SİTOLOJİ (-) COTEST

49 30-65 yaş aralığında sadece HPV testi ile tarama önerilmemekte Spesifite daha az, yeterli veri yok Yapılacaksa 5 yılda bir olabilir; cotest ile veriler paralel Spesifite; kendiliğinden geçecek lezyonları saptayabilir gereksiz kolposkopi Bu grubu inceleyen çalışmalara ihtiyaç var Refleks sitoloji ?? Umut verici olabilir Vesco,2011,USPTF Sadece HPV testi ile tarama

50 “Yeni Tarama Algoritmi – 30-64 Yaş Kadınlar” Normal 5-Yılda Bir Tarama Normal 5-Yılda Bir Tarama HPV (-)HPV (+) Normal veya BorderlineAnormal Sitoloji (-) HPV (-) Sitoloji ≥ orta Sitoloji veya p16/Ki67 HPV Testi &Sitoloji 6 -12 ayda Kolposkopi HPV Testi & Sitoloji 6 -12 ayda Normal 5-Yılda Bir Tarama Normal 5-Yılda Bir Tarama HPV (+) Sitoloji < orta HPV (-) Sitoloji Borderline HPV Bazlı Tarama Programı HPV 16-18 (+)HPV (+) Kolposkopi

51 Son 20 yıl içinde CIN 2(+) yoksa Son 10 yılda 3 ardışık negatif sitoloji 2 ardışık negatif cotest Son test 5 yıldan fazla olmamalı Yeni partner olsa bile Son 20 yılda CIN 2(+) için tedavi alanlarda Cx ca riski 5-10 kat fazla Yeni HPV enfeksiyonu ile persistans farklı değil 65-90 yaş arası tarama 1000 kadında 1.6 kanseri önler; 127 fazladan kolposkopi 65 yaş üzeri

52 CIN2(+) öyküsü yoksa taranmaz Yeni partner olsa da gerekmez Vajinal kanser oranı erkek meme kanseri ile aynı Vajinal kanser: 0.69/100.000 193 CIN histerektomi: 2 yılda anormal smear: 0.7/1000 ve 20 yılda %96 hasta normal Histerektomi Sonrası

53 Aynı guideline Sadece HPV 16-18, servikal kanserlerin %70’i Populasyonun ne kadarı aşılı ?? Aşılanan Populasyon

54  Yetersiz sitoloji sonuçları %1 ve daha azdır  Yetersizlik değerlendirmesi  Squamöz hücre sayısının azlığı  Konvansiyonel  en az 8-12 bin hücre  Likit bazlı  en az 5 bin hücre  Kan ve iltihabi hücrelerin değerlendirmeyi etkilemesi  Fiksasyon yetersizliği  Endoservikal-Transformasyon zon komponentlerinin yokluğu  Epitelyal anormallik ekarte edilemez  Muhtemel örnekleme yetersizliği nedeniyle HPV negatifliği güvenilir değildir YETERSİZ SİTOLOJİ

55 Yetersiz Sitoloji Yönetimi HPV bilinmiyor veya HPV negatif (≥30 Y) HPV pozitif (≥30 Y) Sitoloji tekrarı (@2-4 ay) Kolposkopi ASCCP Önerilerine Göre Yönet AnormalNegatifYetersiz Rutin tarama (HPV - /bilinmiyor) veya Cotesting @ 1 Yıl (HPV +) İkisi de kabul edilebilir

56 Sitoloji NILM Ancak EC/TZ Yok veya Yetersiz Olgularda Yönetim NILM (Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy) EC/TZ (Endoservikal/Transformasyon zon komponent) Yaş (21-29) Yaş ≥30 HPV testi (Tercihan) HPV testi (Tercihan) Rutin tarama ASCCP Önerilerine Göre Yönet HPV negatif HPV bilinmiyor HPV pozitif Sitoloji tekrarı @ 3 Yıl (Kabul edilebilir) Sitoloji +HPV testi @ 1 Yıl veya Genotipleme İnsidansı:  %10-20

57 Global Progress in HPV DNA testing Eylül 2014

58 Global Progress in HPV vaccine introduction Eylül 2014

59 Servikal Kanser Taramalarında Uygulanan ve Gelecekteki Stratejiler 15 Y30 Y45 Y HPV PREKANSER KANSER 60 Y Gelecek HPV (+) ise taramaya devam (Ortalama 600.000 kadın)! HPV Aşılaması HPV DNA Test 1 HPV DNA Test 1 HPV DNA Test 2 HPV DNA Test 2 Pap smear Tarama programı 70 Y

60 Servikal Kanser Taramaları için Sito- Moleküler Model Taramalar mutlaka organize ve toplum bazlı olmalıdır. 30 yaş altında –Sitoloji ve/veya p16/Ki67 Dual Test ile Tarama 30 yaş üstünde –HPV ile Primer Tarama –Sitoloji ve/veya p16/Ki67 ile Triage

61

62 Suggested readings: Soslow D, 2012, J Low Genit Tract Dis Schiffman and Solomon, 2013, NEJM Priebe, 2013, Clin Obs and Gyn Jin XW, 2013, Clev clin j med Teşekkürler

63

64

65 Önceki Guideline’dan Önemli Değişiklikler 2006 kılavuzundan sonra 9 yıllık (2003-2010) periyotta 1.400.000 kadını içeren çalışmayı takiben kılavuz güncellenmiştir.* ASCCP, ACS, 22 diğer kuruluş ve dernekle birlikte anormal servikal smear yönetiminde revizyon yapmış ve yeni kılavuz 14-15 Eylül 2012 yayınlanmıştır. HPV daha çok işin içine girmiştir. Cotest (HPV DNA + Sitoloji) servikal patolojilerin yönetiminde daha fazla yer almaya başlamıştır. Servikal lezyonların takip aralıkları uzatılmıştır. İleri evre lezyon yönetiminde değişiklik yoktur. *Katki HA et al:J Lower Genit Tract. 2013.

66 Önceki Guideline’dan Önemli Değişiklikler Sitoloji negatif ancak endoservikal hücre yok: Erken sitoloji tekrarı gerekmez. ECC’de CIN1 varlığı normal CIN1 gibi değerlendirilmelidir. Yetersiz Sitoloji: HPV negatif bile olsa sitoloji tekrarı gerekir. HPV 16 ve/veya 18 pozitifliğinde sitoloji negatif olsa dahi Kolposkopi önerilir. ASC-US’ta hemen Kolposkopi önerilmez –12 ay sonra sitoloji, sitoloji negatif ise 3 yıl sonra sitoloji tekrarı Rutin tarama ve cotesting aralıkları açılmıştır. < 21 yaş kadınlar servikal smear taraması programdan çıkarıldı. < 30 yaş altındaki kadınlarda HPV DNA bakılmasından vazgeçildi. Tarama yöntemlerine cotest (HPV DNA ve Sitoloji) eklendi ve zaman aralığı 5 yıl olarak belirlendi. Sadece Sitoloji ile takip tamamen reddedilmedi ve zaman aralığı 3 yıl olarak belirlendi. Servikal Pap smear tarama programın sonlandırma zamanı 65 yaş olarak belirlendi.

67

68

69 Servikal Tarama için DSÖ Önerileri: 25 yaş altını taramayın 65 yaş üstünü taramayın Asla yıllık tarama yapmayın Hedef Grup: 33-64 30-59 35-49 30-49 30-39 35-39 Tarama Aralığı: Hayatta bir defa 10 yıl 7 yıl 5 yıl Tarama Testi: Sitoloji HPV-DNA Testi VIA/VILI Paralel ve ardışık Arbyn, M. et. al. 2010.

70 112 % 70 Kapsayıcılık Meme Belçika Güney Kıbrıs Estonya Finlandiya Fransa Almanya Macaristan Lüksemburg Hollanda İspanya İsviçre İngiltere Belçika Güney Kıbrıs Estonya Finlandiya Fransa Almanya Macaristan Lüksemburg Hollanda İspanya İsviçre İngiltere Kanser Taramaları Avrupa Birliği % 70 Kapsayıcılık Servikal Finlandiya İsviçre Danimarka Hollanda İngiltere Maccaristan Slovenya Almanya Finlandiya İsviçre Danimarka Hollanda İngiltere Maccaristan Slovenya Almanya Kolorektal % 70 Kapsayıcılık İngiltere Fransa İtalya Finlandiya Başladı İngiltere Fransa İtalya Finlandiya Başladı 12 Ülke 8 Ülke0 Ülke

71 Pap-testin tekrarlanabilirliği düşüktür. -İnter-observer ve inter-laboratuar variabilitesi yüksektir. -Bu variabilite klinik tutarlılığı azaltır. -Eğitim farkı arttıkça variabilite daha da belirginleşir. -Bu durum özellikle taramanın yeni başlatılacağı yerler için önemli. Castle PE et al. ATHENA study. 2011 Lancet Oncol 12:880-90 Sitoloji Tabanlı Taramanın Sorunları

72 8 randomize kontrollü çalışmanın 4’ü 2. tur sonuçlarını yayınladı:Uzun süreli sonuçlar HPV – vakalar CIN 3 + ve servikal kanser için sitoloji – olanlara kıyasla anlamlı ölçüde daha düşük riskli. M. Arbyn et al. / Vaccine 30S (2012) F88–F99

73 8 randomize kontrollü çalışmanın 4’ü 2. tur sonuçlarını yayınladı:Uzun süreli sonuçlar HPV vs. Pap  İkinci tur taramada daha az CIN3+  CIN3+ lezyonlar için 1. ve 2. tur total yakalama oranı daha yüksek  Preinvaziv lezyonların daha erken tespiti  İkinci tur taramada daha çok CIN2+  Spesivitedeki kayıp şunlarla karşılanabilir: ▫ Refleks sitoloji Düşük risk Orta risk (CIN 3 + lerin % 6 ’sı 5 yılda) Yüksek risk (CIN 3 + lerin % 17 ’si 5 yılda) ▫ HPV Genotipleme HPV 16/18 ve diğerleri ▫ Moleküler Testler (p 16 Ki 67 ) Katı düzenlemeler gerekli Rijkaart DC/ Int J Cancer (2012) Katki HA, Lancet Oncology 2011 M. Arbyn et al. / Vaccine 30S (2012) F88–F99

74 RKÇ:94.370 Kadında HPV ya da Sitoloji TaramaHPV TaramaPap Tarama CIN 2 CIN 3 /AIS Kanser CIN 2 CIN 3 /AIS Kanser 1. Tur 10898 6 5447 8 2. Tur 88015179 Toplamda 116106 6 6964 15 Ronco et al, Lancet Oncol, 2010

75 HPV taramasının ek faydaları Parkin, D.M. and F. Bray, Chapter 2: The burden of HPV-related cancers. Vaccine, 2006. 24 Suppl 3: p. S3/11-25.

76 Bazı Kanser Türlerinin Ortalama Sağkalım Sürelerinin Dağılımı* (Ay) (2009) Sağkalım süre%95 GA (alt sınır-üst sınır) Akciğer (C33-34)16,9(16,4-17,4) Meme (C50)53,6(53,1-54,1) Mide (C16)21,5(20,6-22,5) Uterus Serviks (C53)42,5(40,4-44,6) Uterus Korpusu (C54)51,5(50,3-52,6) Kolorektal (C18, 19, 20)38,3(37,5-39,2) Topografi11,2(10,0-12,4) Larinks (C32)42,8(41,1-44,4) Over (C56)37,4(35,6-39,2) Mesane (C67)44,4(43,5-45,4) Beyin, santral Sinir sistemi (C71)28,5(26,9-30,1) Tiroid (C73)58,2(57,8-58,6) NHL (C85)40,3(38,9-41,8)

77 Tarama Sorunları İnsan Kaynakları İlgi Eğitim Kalite Hasta Kontrolleri Enfeksiyon

78 KETEM Çalışması(2011) 17 Merkez 3500 Normal Taramaya Gelen Kişi Hpv Prevalansı: % 2.9

79 Türk Servikal Kanser Tarama Programı 1992’den beri yürütülüyor Hedef: 30-65 yaş arası kadın İnterval:5 yıl Sitoloji ile yapıldı Katılım Oranı: % 15 Farkındalık düşük YSH: 4/100.000 Yıllık ins: 1500 Yıllık mort: 750 Hedef Pop:15.000.000 AH’leri entegre edildi Pilot Çalışmalarda HPV insidansı: %4 HPV Tarama Her 13 yüksek risk için genotipleme + vakalar için refleks sitoloji ve genotipleme Yerli üretim 12.911.768 3.133.782

80 Verilerin Toplanması AHBS, HSBS, HBYS arasında bağlantı sağlandı Tarama ve kalite kriterleri koyuldu Taramaya katılan kadınların sonuçları Taramayı red edenler HPV testi pozitif olan kadınların, hastaneye sevk işlemleri sonrası nihai teşhisleri Kolposkopi yapılanlar ve sonuçları vb..

81 Kalite Kontrolü Uygulanan tarama programlarının, uluslararası ve Avrupa Birliği kriterlerine uygunluğunu; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi, Kamu Hastaneleri Kurumu ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü denetlenecek ve gerekli önlemler alınacak İLGİLİ DERNEKLER

82 Refleks Sitoloji ve HPV Genotipleme Karşılaştırmasında CIN2+ riskine Bağlı Yönetim Seçenekleri CIN2+ riskiÖneri HPV Neg, Pap Neg %0.1 5 yılda yeniden tara Neg Pap %1 3 yılda yeniden tara ASC-US ya da HPV +, Pap -, 16/18 - %5 12 ayda bir takip ASC-US ve HPV + ya da LSIL veya HPV 16/18 +, Pap - %10 Kolposkopi sonra 12 ayda bir takip ASC-H ya da AGC %50 Kolposkopi sonra 6 ayda bir takip H-SIL %80 LEEP

83 HPV 31 ve HPV 58 bazı çalışmalarda HPV 18 ile aynı riske sahip ASCUS/LSIL triage çalışmasında ASCUS ve LSIL’de HPV (+) ise 2 yıllık risk % 8-10 Bu grupların çalışıldığı RCT yok, sonuçlar gözlemsel çalışmalar HPV(+), SİTOLOJİ (-) COTEST


"Yeni Tarama Yönergeleri ve Arkasındaki Mantık Cagatay Taskiran, MD. Koc University School of Medicine, and VKF American Hospital Department of Obstetrics." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları