Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİCARİ MAL HAREKETLERİ ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİCARİ MAL HAREKETLERİ ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN."— Sunum transkripti:

1 TİCARİ MAL HAREKETLERİ ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN

2 153 TİCARİ MALLAR 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 601 YURT DIŞI SATIŞLAR TİCARİ MAL alındığındasatıldığında 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 191 İNDİRİLECEK KDV 391 HESAPLANAN KDV

3 BA 153 TİCARİ MALLAR X.... X 153 TİC. MALLAR BA TİCARİ MAL ALINIŞI Yevmiye DefteriDefteri Kebir BA 153 TİCARİ MALLAR X … X 153 TİC. MALLAR BA TİCARİ MALIN İADESİ veya İSKONTOSU Yevmiye DefteriDefteri Kebir

4 05.01.2009 BA 1 100 KASA 153 TİCARİ MALLAR 40.000 ÖRNEK 1: CAN Ticaret işletmesi 40.000 TL değerinde ticari malı peşin almıştır (KDV’yi ihmal ediniz). 05.01.2009 BA 2 ÖRNEK 2: CAN Ticaret işletmesi 40.000 TL değerinde ticari malı peşin almıştır (KDV hariç %18). 100 KASA 153 TİCARİ MALLAR 47.200 40.000 191 İNDİRİLECEK KDV7.200

5 15.01.2009 BA 3 101 ALINAN ÇEKLER 153 TİCARİ MALLAR 10.000 ÖRNEK 3: CAN Ticaret işletmesi 15.01.2009 tarihinde elindeki müşteri çekini vererek 10.000 TL değerinde ticari mal almıştır (bu işlemle ilgili KDV’yi şimdilik ihmal ediniz). 25.01.2009 BA 4 103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİR. 153 TİCARİ MALLAR 10.000 ÖRNEK 4: CAN Ticaret işletmesi 25.01.2009 tarihinde çek vererek 10.000 TL değerinde ticari mal almıştır (bu işlemle ilgili KDV’yi şimdilik ihmal ediniz).

6 05.01.2009 BA 1 320 SATICILAR 153 TİCARİ MALLAR 40.000 ÖRNEK 5: CAN Ticaret işletmesi 40.000 TL değerinde ticari malı veresiye almıştır (KDV’yi ihmal ediniz). 05.01.2009 BA 2 ÖRNEK 6: CAN Ticaret işletmesi 40.000 TL değerinde ticari malı veresiye almıştır ancak KDV tutarını peşin ödemiştir (KDV hariç %18). 320 SATICILAR 153 TİCARİ MALLAR 40.000 191 İNDİRİLECEK KDV7.200 100 KASA7.200

7 05.01.2009 BA 2 ÖRNEK 7: CAN Ticaret işletmesi 47.200 TL tutarındaki ticari malı satın almıştır (KDV dahil %18). KDV tutarını peşin ödemiş, kalan tutarın yarısı için senet imzalamıştır. Ayrıca 10.000 TL’lik çek ile 2.000 TL’lik de müşteri çeki verilmiştir. Kalan borç açık hesap olarak kaydedilmiştir. 321 BORÇ SENETLERİ 153 TİCARİ MALLAR 20.000 40.000 191 İNDİRİLECEK KDV7.200 100 KASA7.200 103 VERİLEN ÇEKLER10.000 101 ALINAN ÇEKLER2.000 320 SATICILAR8.000

8 05.01.2009 BA 1 153 TİCARİ MALLAR 100 KASA 40.000 ÖRNEK 8: CAN Ticaret işletmesi satın aldığı 40.000 TL değerinde ticari malı bozuk çıktığı için gerisingeriye iade etmiş ve parasını peşin almıştır (KDV’yi ihmal ediniz). 05.01.2009 BA 2 ÖRNEK 9: CAN Ticaret işletmesi 4.000 TL değerinde ticari malı satıcısına iade etmiş ve parasını peşin olarak almıştır (KDV hariç %18). 153 TİCARİ MALLAR 100 KASA 4.000 4.720 391 HESAPLANAN KDV720

9 05.01.2009 BA 1 153 TİCARİ MALLAR 320 SATICILAR 1.000 ÖRNEK 10: CAN Ticaret işletmesi satıcısının kendisine 1.000 TL’lik indirim yaptığını ve bunu borcundan mahsup ettiğini öğrenmiştir (KDV ihmal ediniz). 05.01.2009 BA 2 ÖRNEK 11: Satıcı 1.000 TL’lik indirim yapmış ve indirim tutarını nakit olarak işletmeye vermiştir (KDV hariç %18). 153 TİCARİ MALLAR 100 KASA 1.000 1.180 391 HESAPLANAN KDV180

10 BA 600 YURT İÇİ SATIŞ. X....X 600 Y. İ. SATIŞLAR BA TİCARİ MALIN SATILMASI (Satış Boyutu: GELİR) Yevmiye DefteriDefteri Kebir BA 153 TİCARİ MALLAR X 621 STMM X X 153 TİC. MALLAR BA TİCARİ MALIN SATILMASI (Maliyet Boyutu: GİDER) Yevmiye DefteriDefteri Kebir

11 05.01.2009 BA 1 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 100 KASA 50.000 59.000 ÖRNEK 1: CAN Ticaret işletmesi 40.000 TL değerinde ticari malı 50.000 TL’ye peşin satmıştır (KDV hariç %18). 391 HESAPLANAN KDV9.000 1 153 TİCARİ MALLAR 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 40.000

12 05.01.2009 BA 1 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 120 ALICILAR 50.000 59.000 ÖRNEK 2: CAN Ticaret işletmesi 40.000 TL değerinde ticari malı 50.000 TL’ye veresiye satmıştır (KDV hariç %18). 391 HESAPLANAN KDV9.000 1 153 TİCARİ MALLAR 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 40.000

13 05.01.2009 BA 1 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 100 KASA 50.000 9.000 ÖRNEK 3: CAN Ticaret işletmesi 40.000 TL değerinde ticari malı 50.000 TL’ye (KDV hariç %18) veresiye satmış ancak KDV tutarını nakit tahsil etmiştir. 391 HESAPLANAN KDV9.000 1 153 TİCARİ MALLAR 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 40.000 120 ALICILAR50.000

14 05.01.2009 BA 1 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 100 KASA 50.000 9.000 ÖRNEK 4: CAN Ticaret işletmesi 40.000 TL değerinde ticari malı 59.000 TL’ye (KDV dahil %18) satmıştır. KDV tutarını nakit tahsil etmiş ayrıca 10.000 TL’lik çek, 10.000 TL’lik de senet almıştır. Kalan tutar müşterinin açık hesabına kaydedilmiştir. 391 HESAPLANAN KDV9.000 1 153 TİCARİ MALLAR 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 40.000 101 ALINAN ÇEKLER10.000 121 ALACAK SENETLERİ10.000 120 ALICILAR30.000

15 05.01.2009 BA 1 610 SATIŞTAN İADELER25.000 ÖRNEK 5: CAN Ticaret işletmesi daha önce 40.000 TL değerinde ticari malı 50.000 TL’ye veresiye satmıştı (KDV hariç %18). İşte bu malların yarısı arızalı olduğu gerekçesiyle iade gelmiştir. 120 ALICILAR29.500 1 621 SATILAN TİC.MAL.MALİYETİ 153 TİCARİ MALLAR 20.000 191 İNDİRİLECEK KDV4.500

16 05.01.2009 BA 1 611 SATIŞ İSKONTOLARI5.000 ÖRNEK 5: CAN Ticaret işletmesi daha önce 40.000 TL değerinde ticari malı 50.000 TL’ye veresiye satmıştı (KDV hariç %18). Alıcı borcunu hemen nakit olarak ödemek istediği için kendisine %10 iskonto yapılıyor. 120 ALICILAR5.900 1 120 ALICILAR 100 KASA 53.100 191 İNDİRİLECEK KDV900

17 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI TİCARİ MAL Siparişi verildiğinde ödenenSiparişi alındığında alınan

18 BA 159 VER.SİP.AVANS. X.... X 159 VER.SİP.AVANS. BA TİCARİ MAL SİPARİŞİ VERİLİRKEN ÖDENEN AVANS Yevmiye DefteriDefteri Kebir BA 159 VER.SİP.AVANS. X … X 159 VER.SİP.AVANS. BA TİCARİ MAL TESLİM ALINIRKEN MAHSUP EDİLEN AVANS Yevmiye DefteriDefteri Kebir

19 05.01.2009 BA 1 100 KASA 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 4.000 ÖRNEK 1a: CAN Ticaret işletmesi 40.000 TL değerinde ticari mal siparişi vermiş ve 4.000 TL peşinat (avans) ödemiştir. 05.01.2009 BA 2 ÖRNEK 1b: CAN Ticaret işletmesinin sipariş etmiş olduğu 40.000 TL değerinde ticari mal 10 gün sonra teslim alınmış ve (avans mahsup edilerek) parası ödenmiştir (KDV hariç %18). 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 153 TİCARİ MALLAR 4.000 40.000 191 İNDİRİLECEK KDV7.200 100 KASA43.200

20 TİCARİ MAL SİPARİŞİ ALINIRKEN ALINAN AVANS BA 340 ALI.SİP.AVANS. X … X 340 ALI.SİP.AVANS. BA TİCARİ MAL TESLİM EDİLİRKEN MAHSUP EDİLEN AVANS Yevmiye DefteriDefteri Kebir BA 340 ALI.SİP.AVANS. X.... X 340 ALI.SİP.AVANS. BA Yevmiye DefteriDefteri Kebir

21 05.01.2009 BA 1 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 100 KASA 50.000 49.000 ÖRNEK 1b: CAN Ticaret işletmesi 40.000 TL değerinde ticari malı 50.000 TL’ye peşin satmıştır (KDV hariç %18). 391 HESAPLANAN KDV9.000 1 153 TİCARİ MALLAR 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 40.000 05.01.2009 BA 1 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 100 KASA 10.000 ÖRNEK 1a: CAN Ticaret işletmesi 50.000 TL değerinde ticari mal siparişi almış ve bunun için%20 peşinat (avans) almıştır. 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI10.000

22 Teşekkürler


"TİCARİ MAL HAREKETLERİ ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları