Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tam Öğrenme Modeli’nin Ana Değişkenleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tam Öğrenme Modeli’nin Ana Değişkenleri"— Sunum transkripti:

1 Tam Öğrenme Modeli’nin Ana Değişkenleri
Öğretim hizmetinin niteliği Öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen öğeler; ipuçları, öğrenci katılımı, pekiştirme, dönüt ve düzeltmedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, öğretim hizmetinin niteliğinin, öğretmen niteliklerinden çok daha etkili ve önemli olduğunu göstermektedir.

2 Tam Öğrenme Modeli’nin Ana Değişkenleri
Öğretim hizmetinin niteliği İpucu Bloom ipuçlarını, "öğrenme sürecinde öğrenciye, neyi öğreneceğini, bunları öğrenirken ne yapacağını anlatmak için kullanılan iletilerin tümü" olarak tanımlamıştır. Sözlü ve yazılı hedef ifadeleri, söz, yazı ya da jest, mimik gibi sözsüz işaretlerle yapılan uyarılar, gösterilmesi beklenen kritik davranışların açıklanması gibi öğretim sürecindeki her çeşit uyarı, öğretmenin ipucu verme becerisinin sınırları içinde yer alır.

3 İpucu Öğrenme-Öğretme sürecinde kullanılan başlıca ipuçları şunlardır : Sorular sorma Örnekler verme Açıklamalar yapma Kaynak kitaplar Gerçek varlıklar ve olaylar Numuneler ve modeller Konuşma sırasındaki vurgular, ses tonu Yönergeler Grafik, şema ve haritalar

4 İpuçlarının öğrenme düzeyini yükseltmede etkili olması için gerekli olan özellikleri
İpuçları öğrencinin düzeyine uygun olmalıdır. Küçük yaşlardaki çocuklara verilecek ipuçları olabildiğince somut ve onların yaşamının bir parçası olmalıdır. İpuçları öğrencilerin bilişsel giriş davranışlarına uygun olmalıdır. Öğrencinin ünite ile ilgili herhangi bir ön bilgisi olmadığında, çok sayıda duyu organına hitap eden, somut ve çok sayıda ipucu verilmelidir.

5 İpuçlarının Öğretimdeki İşlevleri
Dikkati sağlar. Öğrencileri hedeften haberdar eder. Hedef-davranışlarla ilgili ön bilgileri hatırlatır. Öğrenci katılımını sağlar. Öğrenme güçlüğü çekilen konuları kolaylaştırır.

6 Öğrenci Katılımı Öğrencinin açık ya da örtülü olarak öğrenme -öğretme sürecine katılma derecesi onun başarısını sağlayan önemli değişkenlerden biridir. Öğrenci soru sorarak, açıklama yaparak, örnek vererek derse katılabilir. Ya da öğrenci doğrudan gözlenemeyecek şekilde örtülü olarak da derse katılabilir. Ders sırasında açık olarak cevap vermeyebilir ancak zihinsel işlemler yapabilir.

7 Öğrencinin katılımını sağlamak için uyulması gereken ilkeler
Öğrencilerin dikkati hedefler üzerinde toplanmalıdır. Öğrenciler güdülenmelidir. Sorular tüm sınıfa sorulmalı, yanıtlamada adil davranılmalıdır. Geç ve güç öğrenen öğrencilere tekrar yapma olanağı tanınmalıdır.

8 Öğrencinin katılımını sağlamak için uyulması gereken ilkeler
Önkoşul niteliğindeki davranışlar kazandırıldıktan sonra dersin hedeflerinin öğrenilmesine geçilmelidir. Öğretmen çeşitli yöntemleri birlikte kullanmalıdır. Kullanılan araç-gereçler öğrenci düzeyine uygun ve çeşitli olmalıdır. Öğretmen sevecen, hoşgörülü ve sabırlı olmalı ve cezaya başvurmamalıdır.

9 Pekiştireç Pekiştirme, davranışların tekrar edilme sıklığını arttıran uyarıcıların verilmesi işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren uyarıcılara pekiştireç adı verilmektedir. Öğrenme sürecinde öğrenilmesi beklenen davranışlar ortaya çıktıkça pekiştirilir. Olumlu ve olumsuz olmak üzere iki çeşit pekiştireç vardır.

10 Dönüt ve Düzeltme Dönüt, öğreneni ve öğreticiyi öğrenme güçlükleri ve eksiklikleri konusunda bilgilendirmektir. Eğitim süreci sırasında hedef davranışların öğrenciler tarafından kazanılıp kazanılmadığı, kazanıldıysa ne derece kazanıldığı, kazanılmadıysa neden kazanılmadığı saptanarak öğrenciye bilgi verilir ve eğitim programında gerekli düzeltmeler yapılır. Dönütün yönlendirici, güdüleyici ve pekiştirici olmak üzere üç temel görevi vardır.

11 Dönüt ve Düzeltme “Doğru, eksik, yanlış” gibi yargılar birer dönüttür. Dönüte bakarak öğrencinin eksik ve yanlışları belirlenir. Dönütün bilgi verme işlevinin yanı sıra pekiştirme işlevi de olduğu bir çok kuramcı tararından kabul edilmektedir. Pekiştirme kuramcıları, anında verilen dönütün öğrenme hızına, geciktirilmiş dönüt'ün de daha çok hatırlamaya yardım edebileceğini savunmaktadırlar.

12 Dönüt ve Düzeltme Eksikleri tamamlama, yanlışları doğrulama işlemine ise düzeltme adı verilir. Bu amaçla her ünitenin sonunda izleme testleri yapılabilir. Bu izleme testlerinin sonuçlarına göre, öğrencilerin öğrenme eksiklikleri ve bu eksikliklere neden olabilecek olası öğrenme güçlükleri saptanır. Her öğrencinin hangi davranışları tam, hangi davranışları eksik ya da yanlış öğrendiği incelenerek düzeltme etkinlikleri planlanır ve uygulanır.

13 Dönüt ve Düzeltme Dönüt ve düzeltme bir sınıftaki öğretim hizmetinin niteliğini ve öğrenme düzeyinin etkisini belirleyen en önemli öğe olarak kabul edilir. Ayrıca öğretimin bireyselleştirilmesi açısından her öğrencinin düzeyi ile ilgili somut sonuçlar verir.

14 Öğrenme Ürünleri Bloom’ un modelinde öğrenme ürünü, öğrencilerin başarısı, öğrenme hızı ve duyuşsal özelliklerdir. Okula başlayan öğrencilerin bir öğrenme ünitesi başındaki giriş davranışları normal dağılım gösterir. Öğrencilerin giriş davranışları öğrenmenin başında eşitlenir, her üniteden sonra öğrenme eksiklikleri tamamlanır, öğrenciler için nitelikli bir öğretim hizmeti sunulursa, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar azalır ve öğrencilerin başarıları artar. .

15 Tam Öğrenme Modelinin Uygulanmasında İzlenecek Adımlar
Ünite ya da konunun hedef-davranışlarının belirlenmesi Öğrenme konularının ayrıntılı olarak belirlenmesi Ön koşul öğrenme düzeyinin (bilişsel ve duyuşsal giriş davranışları) belirlenmesi Ön koşul öğrenmelerindeki eksiklikler ve yetersizliklerin giderilmesi için öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi

16 Tam Öğrenme Modelinin Uygulanmasında İzlenecek Adımlar
Öğretim ünitesinin işlenmesine geçilmesi (ipucu, pekiştireç, öğrenci katılımı, dönüt-düzeltme) Ünite ya da konunun öğretimi bittikten sonra izlemeye yönelik izleme testlerinin yapılması En az %70 öğrenme ölçütünü kullanarak öğrenme düzeyini belirleme Tam öğrenme standardına (en az %70) ulaşamayan öğrenciler için ilave öğretim etkinlikleri (tamamlayıcı öğretim etkinlikleri) düzenleme

17 Tam Öğrenme Modelinin Uygulanmasında İzlenecek Adımlar
Tekrar izlemeye yönelik değerlendirme yapmak ve tüm öğrencilerin öğrenme standartlarına ulaşmış olmasını kontrol etme Bir sonraki üniteye veya konuya geçiş Birkaç ünite işlendikten sonra genel değerlendirme yapılır. Öğrencilerin öğrenme düzeyi ya da başarı düzeyi belirlenir. Bunun için ara sınavlar ve yıl sonu sınavları yapılır.

18 İlave (Tamamlayıcı) Öğretim Etkinlikleri
Ek süre içinde öncekilerden farklı yöntemleri kullanma ve bol örneklerle anlatma Öğretmen veya özel bir öğretici tarafından birebir öğretim yapma Grupla öğretim yapmak Kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim Okulda ve evde ek öğretim ya da ödev verme Programlı öğretim uygulamasına başvurma Akademik oyunlarla öğretim

19 Tam öğrenme modelinin başarısında rol oynayan değişkenler
Öğretilmesi hedef alınan bilgi ve becerilerin öğrenilebilmesi için gerekli ön koşulları oluşturan ilgili ön öğrenmelerin önceden gerçekleşmiş olma derecesi Öğrencinin kendini öğrenmeye verme, öğrenme sürecine katılma veya onun kendini öğrenmeye vermiş ya da sürece katılmış bir duruma getirebilme derecesi Uygulamaya dönüşen hali ile öğretimin öğrenci ihtiyaçlarına uygunluk derecesi .

20 Tam Öğrenme Modeli’nin sınırlılıkları 1
Tam Öğrenme Modeli’nin sınırlılıkları 1.Tüm öğrencilerin aynı seviyeye gelmesi vakit olmaktadır. 2.Yavaş öğrenen öğrenciler hızlı öğrenen öğrencilerin vaktini olarak onları yavaşlatmaktadır. 3.Tam öğrenme modeli öğretmenlere yük getirmektedir.

21 TAM ÖĞRENME YÖNTEMİNİN YARARLARI
ÖGRENCİ ARAŞTIRMAYA TEŞVİK EDİLİR ÖĞRENCİLERDE %80 İLA %90 ARASINDA BAŞARI SAĞLAR TAM ÖĞRENME ÖĞRENCİNİN DERSE KATILIMI SAĞLANIR ÖĞRENCİ METARYAL KULLANMAYI ÖĞRENİR


"Tam Öğrenme Modeli’nin Ana Değişkenleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları