Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL. 9. SINIF ÖĞRENME ALANLARI İNANÇ 1 DİN VE LAİKLİK DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET AHLAK VE DEĞERLER VAHİY VE AKIL İBADET HZ. MUHAMMET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL. 9. SINIF ÖĞRENME ALANLARI İNANÇ 1 DİN VE LAİKLİK DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET AHLAK VE DEĞERLER VAHİY VE AKIL İBADET HZ. MUHAMMET."— Sunum transkripti:

1 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

2 9. SINIF ÖĞRENME ALANLARI İNANÇ 1 DİN VE LAİKLİK DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET AHLAK VE DEĞERLER VAHİY VE AKIL İBADET HZ. MUHAMMET 32 7 6 5 4 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

3

4 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR 3. LAİK DEVLET 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER 1. DİN BİREYİ ESAS ALIR HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

5 1. DİN BİREYİ ESAS ALIR Tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda din olgusu ile karşılaşmaktayız. Çünkü insanın maddi ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyacı da din karşılar. Allah'ın bütün emir ve yasakları insana yöneliktir. Din, insanın düşünce ve davranışlarında kendini gösteren manevi bir değer ve disiplindir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

6 1. DİN BİREYİ ESAS ALIR İnsan, akıllı ve inanan bir varlıktır. Bu özellikleriyle diğer varlıklardan ayrılır. Bu üstün konumu ve özellikleri nedeni ile din bireyi esas alır. İslam dini insanı muhatap kabul eder. Onun mesajları insana yöneliktir. Bireyler doğru davranışlar sergilemedikçe huzurlu toplumların oluşması mümkün değildir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

7 1. DİN BİREYİ ESAS ALIR Din, bireyleri yüce duygu ve güzel alışkanlıklarda birleştiren, toplumları yükselten, onların gelişmesini sağlayan bir kurumdur. Din, kin gütmeyi, nefreti ve haksızlık yapmayı yasaklar. Sevgiyi, saygıyı ve nezaketi öğütler. İnsanlık dine her zaman muhtaçtır. Çünkü hayatımıza anlam katan değerlerden en önemlisi dindir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

8 DİN İNSANIN MERAK ETTİĞİ PEK ÇOK SORUYA CEVAP VERİR BEN KİMİM ? NEREDEN GELDİM ? NİÇİN YARATILDIM ? SONUM NE OLACAK ? HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

9 1. DİN BİREYİ ESAS ALIR İnsan asıl sorumluluğunu ve görevlerini din sayesinde öğrenme imkanı bulur. Dinde yer alan pek çok emir ve yasak bireye yöneliktir. Nitekim Kuran’da bulunan konuyla ilgili ayetlerden birinde şöyle buyrulmuştur; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

10 De ki: Allah'a itaat edin; Peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ görevini yapmak, sizin sorumluluğunuz da size yüklenen görevleri yerine getirmenizdir..." AYET HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

11 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR 3. LAİK DEVLET 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER 1. DİN BİREYİ ESAS ALIR HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

12 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER Laiklik, ilk olarak Avrupa'da Hıristiyan din adamlarının anlayış ve uygulamalarına, devlet işlerine karışmalarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Laiklik ilkesinin tarihi, kral ve imparatorlar ile papalık makamı arasında meydana gelen mücadelelerin tarihidir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

13 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER Batı dünyasında üstünlüğü kabul edilen merkezi bir kilise iktidarı vardı. Bu iktidarın başı papaydı. Papa hem dinî lider hem de siyasi iktidarın başıydı. Kilise yönetimi, dini temsil etmekte yetersiz olduğu gibi aynı zamanda halkına karşı baskı uyguluyordu. Bu uygulamalar tamamen menfaat hesaplarına dayanıyordu. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

14 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER Bu durum halkın kiliseye olan güven duygusunu sarsıyordu. Kilise din işlerini düzenleyen değil, korkulan bir müessese hâline gelmişti. Hıristiyan dünyasında kilise ve din adamlarının baskısı fikir hayatı üzerinde de etkisini göstermekteydi. Kilise eğitim kurumlarının tek hakimiydi. Kendi görüşleri dışında gelişen fikirlere karşı amansız bir savaş içindeydi. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

15 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER Engizisyon mahkemesi bilim ve keşiflere de müdahale ediyor, bilim adamlarını cezalandırıyordu. Birçok bilim adamının baskılar gördüğüne dair örnekler vardır. Kilisenin bu mücadelede belli bir süre başarı göstermesinde, kendine bağlı dinî teşkilatların mali yönden çok güçlü olmasının önemli rolü olmuştur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

16 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER Kilise otoritesine başkaldıran ilk kişi Martin Luther'dir. Avrupa'da güçlü siyasi iktidarların ortaya çıkması, değişen ve gelişen ticari ilişkiler, kentlerin zenginleşmesi, papalar ile imparatorlar arasında uzun seneler süren bir mücadeleyi başlattı. Bu mücadelelerin temelinde iktidar paylaşımı gibi çok önemli bir mesele vardır. Kilise-siyasi iktidar mücadelesi 15. yüzyıldan başlayıp 18. yüzyıla kadar devam etmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

17 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER Bu anlayış sahipleri, "Siyasi iktidar milletin oyuna dayanır ve ona karşı sorumludur." diyerek vicdan hürriyeti fikrini ileri sürmüşlerdir. 1789 Fransız Devrimiyle kilisenin otoritesi son bulmuştur. 1905’te Fransız Parlamentosunun kabul ettiği bir kanunla din ve devlet işleri resmen birbirinden ayrılmış ve laik devlet anlayışı her alanda kendini göstermiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

18 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER Laiklik ilkesinin benimsenmesinden sonra kilise birçok alanda etkisini kaybederek kendi alanına çekilmiştir. Laiklik kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş bir sözcüktür. Bu sözcük de Yunanca "Laikos" sözcüğünden gelmektedir. Laik kimse, halktan olan yani ruhban sınıfına mensup olmayan kimse demektir. Terim olarak laiklik, din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrılmış olarak yürütülmesidir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

19 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER Laiklik, Atatürk ilke ve inkılaplarının temelidir. Laikliğe bağlı olarak ülkemizde birçok karar alınmıştır. 1924'te halifelik kaldırılmıştır. 1937'de çıkan Anayasa'mızda Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olduğu belirtilmiştir. Laiklik ilkesinde akla ve bilime önem verilir. Atatürk bu konuda şöyle demektedir; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

20 “...Benim manevi mirasım, ilim ve akıldır. Benden sonrakiler,...akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir... Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.” ATATÜRK DİYOR Kİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

21 LAİKLİĞİN AMAÇLARI RUHBANLIK ANLAYIŞINA MÜSAADE ETMEMEK DİN İSTİSMARCILIĞINI ORTADAN KALDIRMAK DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ SAĞLAMAK HERKESİN KANUN VE YASALAR ÖNÜNDE EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK BİLİMSEL ESASLARIN VE İLERİ TEKNOLOJİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK TÜRKİYE’ Yİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ KÖTÜ ŞARTLARDAN KURTARMAK HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ESAS ALAN DEMOKRATİK BİR DEVLET KURMAK

22 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR 3. LAİK DEVLET 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER 1. DİN BİREYİ ESAS ALIR HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

23 3. LAİK DEVLET din ve devlet işlerini birbirinden tamamen ayırarak vatandaşların dini inanç ve ibadetlerine hiçbir şekilde müdahale etmez. dini kurallar ve kuruluşlar yönetime karıştırılmaz. Laik bir devlet, Laik bir devlette, HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

24 3. LAİK DEVLET belli bir dini vatandaşlarına benimsetmek ve uygulatmak için çalışmaz. din ve inanca karşı değildir. Din ve inançlar karşısında tamamen tarafsızdır. Laik bir devlet, Laik bir devlet, HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

25 3. LAİK DEVLET din hürriyetine önem verir. Çünkü böyle bir devlet içinde kişiler hiçbir zorlama olmaksızın dinlerini seçebilirler. din hürriyeti, belli bir dine inanma ve onun ibadetlerini yerine getirme hürriyetini ifade eder. Bir dini seçen kimselerin birbirlerini zorlamadan dinin gereklerini yerine getirmek istemeleri doğaldır. Laik bir devlet, Laik bir devlette, HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

26 3. LAİK DEVLET her türlü inanç ve düşünce serbesttir. İslam dininde zorlamanın olmadığı, din ve vicdan özgürlüğünün olduğu birçok ayette belirtilmiştir. Bu ayetlerden birinde şöyle buyrulmuştur; "Dinde zorlama yoktur..." Laik bir devlette, HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

27 3. LAİK DEVLET dini müesseselerin, temel vazifelerini yapacak şekilde faaliyet göstermelerini düzenler. çeşitli dinlerin mensuplarına kanun önünde ayırım yapılmaz, hepsine eşit davranılır. Laik bir devlet, Laik bir devlette, HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

28 3. LAİK DEVLET yönetim, aklı ve bilimi esas alır. toplumun her kesimine inanç ve davranış özgürlüğü tanınmıştır. Nitekim Atatürk, bu konuda şöyle demiştir; Laik bir devlette, Laik devlet, HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

29 “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılmaz.” ATATÜRK DİYOR Kİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

30 3. LAİK DEVLET dini inanç ve görevlerin rahatça yapılmasına imkan sağlar. Vatandaşlarına dini inançlarından dolayı farklı muamele yapmaz. Laik bir devlette, Laik devlet, HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

31 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR 3. LAİK DEVLET 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER 1. DİN BİREYİ ESAS ALIR HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

32 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR Laiklik ilkesi, din hürriyetini, vicdan (inanç) hürriyetini ve ibadet hürriyetini kapsar. Atatürk din ve vicdan özgürlüğünü şu şekilde tanımlamaktadır; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

33 “Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, mensup olduğu bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Vicdan hürriyeti, mutlak ve taarruz edilemez ferdin tabii haklarının en mühimlerindendir.” ATATÜRK DİYOR Kİ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

34 ANAYASAMIZDA DİN HÜRRİYYETİ “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

35 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR Laikliğin benimsendiği ülkelerde bütün vatandaşlar her türlü hak ve özgürlüğe sahiptirler. Herkes istediği inancı ve dini benimseyip benimsememekte serbesttir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

36 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR Kişiler, inanç ve düşüncelerini özgürce ifade edebilirler. Nitekim ülkemizde laikliğin kabul edilmesiyle önemli gelişmeler olmuştur. Örneğin; vatandaşların din, vicdan ve ibadet özgürlükleri yasalarla güvence altına alınmıştır. Hukuk alanında çağdaş düzenlemeler yapılmıştır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

37 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR Toplumda kadın ve erkek eşit haklara sahip olmuştur. Eğitim modernleştirilmiş, öğretim birliği gerçekleştirilmiş, kız ve erkek tüm Türk çocuklarına eğitim ve öğretim hakkı sağlanmıştır. Ülkemizde din ve vicdan özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alındığı için toplumda huzur ve güven hakim olmuştur HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

38 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR Bunun gereği, her vatandaş, inancına göre rahatça ibadet edebilme hürriyetine kavuşmuş; halkımız arasında hoşgörü, saygı ve sevgi ortamı meydana getirmiştir. Atatürk, din ve vicdan hürriyetini Türk devletinin modern bir devlet olmasının koşulu kabul etmiştir. Bunun sonucu olarak devlet kurumları, kendi görevlerini, dini kurumlar da yasal çerçevede kendi görevlerini yerine getirirler. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

39 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR İnsanların din ve vicdan özgürlüğüne sahip olmaları, toplumsal barışın sağlanmasının temel şartlarındandır. Bir toplumda farklı dinlere mensup kimselerin bulunması doğaldır. Bunlar aynı toplumun bireyleridir. Birlikte yaşamak durumundadırlar.

40 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR Bu insanların birlik, beraberlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmeleri için birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı göstermeleri gerekir. Din ve vicdan özgürlüğü herkesin doğal hakkıdır, laikliğin de bir gereğidir.

41 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI 4. LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİDİR 3. LAİK DEVLET 2. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER 1. DİN BİREYİ ESAS ALIR HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

42 "Laiklik sadece din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek değildir. Laiklik, tüm vatandaşların vicdan, ibadet ve din hürriyetini tekeffül etmek demektir." ATATÜRK DİYOR Kİ Atatürk'ün laiklik anlayışını şekillendiren, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün hedefi, Türk ulusunu içine düştüğü kötü durumdan bir an önce kurtararak uygar dünyada hak ettiği yeri almasını sağlamaktır. Atatürk laikliği bir sözünde şöyle tanımlamıştır; 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

43 "Laiklik prensibinde ısrar ediyoruz. Çünkü millî iradenin insanlığa mal olmuş değerlerin belki de en mukaddesi (kutsalı) olan din hürriyeti ancak laiklik prensibine bağlanmakla korunabilir." ATATÜRK DİYOR Kİ Atatürk'ün laiklik anlayışının en önemli özelliği dinin aslından uzaklaştırılıp kötüye kullanılmasına karşı olmasıdır. Atatürk, Laiklik ile dinin, din duygusu ile inanç ve ibadet alanının asla zedelenmeyeceğini, tersine manevi bakımdan değer kazanacağını çok iyi biliyordu. Bundan dolayıdır ki o bir sözünde şöyle demiştir; 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

44 "Din lüzumlu bir müessesedir." ATATÜRK DİYOR Kİ Atatürk'ün laiklik anlayışı dine kesinlikle karşı değildir. Ona göre din bir vicdan işidir. Herkes vicdanına uyup uymamakta özgürdür. Atatürk, laikliği gerçek dindarlığın yaşanmasına ve gelişmesine zemin hazırlayan hatta onu teminat altına alan bir ilke olarak görür. Atatürk, din gerçeğini inkar etmez. Hatta dinin lüzumlu bir kurum olduğunu belirtir ve şöyle der; 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

45 "Allah kavramı, insan beyninin çok güç kavrayacağı metafizik (fizik ötesi) bir meseledir." ATATÜRK DİYOR Kİ Atatürk, din kavramı üzerinde çok ciddi bir biçimde durmuştur ve şöyle demekle bu konu üzerinde ne kadar derin düşündüğünü göstermiştir; 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

46 "İslam akla ve bilime en uygun, en mükemmel dindir, ancak ondan dolayı son din olmuştur." ATATÜRK DİYOR Kİ Atatürk, İslam dini hakkında yaptığı konuşmalarının birinde şöyle demiştir; 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

47 "Nasıl her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyerek araştıracak ilmi ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak, seçkin ve gerçek din ilim adamlarını yetiştirecek yüksek öğrenim kurumlarına sahip olmalıyız." ATATÜRK DİYOR Kİ Atatürk, din eğitimi verecek kişilerin iyi yetiştirilmelerini, sağlıklı ve çağa uygun bir eğitimden geçirilmelerinin gerekliliğine inanır. O, bir sözünde şöyle demiştir; 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

48 Atatürk, ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmuştur. Kuran’ın anlaşılması için çalışmalar yaptırmış Türkçe Kuran tercümesi ve tefsiri yapılmasını sağlamıştır. Böylece o, din eğitimi yapacak kimselerin, iyi bir şekilde eğitilmelerini ve Türk toplumuna millî ve manevi değerlerine uygun dini bilgiler vermelerini istemiştir. 5. ATATÜRK’ÜN LAİKLİK ANLAYIŞI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL


"HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL. 9. SINIF ÖĞRENME ALANLARI İNANÇ 1 DİN VE LAİKLİK DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET AHLAK VE DEĞERLER VAHİY VE AKIL İBADET HZ. MUHAMMET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları