Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ
3.DERS MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

2 11- MENKUL KIYMETLER HESAP GRUBU
Bu grupta, yatırım amacıyla satın alınan hisse senedi, tahvil gibi kıymetli evraklar ile kıymetli madenler izlenir. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır. 110 HİSSE SENETLERİ HESABI 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)

3 110 Hİsse senetlerİ HESABININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
Envanteri: Fiili Sayım Değerleme Ölçeği: VUK’a göre Alış Bedeli TTK’ya göre düşük değerle değerleme Dönem sonu işlemleri: a) Noksanlık/Fazlalığın tespiti (197/397) Hisse senetlerinin değerlemesi

4 HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEMESİ
Hisse senetlerinin değerinde sürekli ve önemli (%10’un üzerinde) bir düşüş bulunuyorsa, değeri düşen kısım “654 Karşılık Giderleri Hesabı”nın borcuna, “119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı”nın alacağına kaydedilir. 31/12/20-- 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI XX 01. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER XX DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS.(-) Değer Düşüklüğü Nedeniyle Hisse Senetlerine Karşılık Ayrılması

5 HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ÖRNEK
Örnek: tarihinde işletmenin portföyünde her biri 22 TL alış fiyatına sahip 600 Adet “X” AŞ. hisse senedi bulunmakta olup tarihinde hisse senetlerinin borsa rayici 19 TL’dir. 31/12/2009 654 KARŞILIK GİDERLERİ HESABI 01. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS.(-) Değer Düşüklüğü Nedeniyle Hisse Senetlerine Karşılık Ayrılması

6 SÖZKONUSU HİSSE SENETLERİ SATILDIĞINDA…
Örneğin sözkonusu hisse senetlerinin tamamı 2010 yılında TL’ye satılırsa olacaktır (aracı kuruma ödenen komisyon tutarı 300 TL’dir). --/--/2010 102 BANKALAR HESABI 653 KOMİSYON GİDERLERİ HESABI 110 HİSSE SENETLERİ HESABI 645 MEN. KIY. SATIŞ KARLARI HS Hisse Senedi Satış Kaydı --/--/2010 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI 644 KONUSU KALMAYAN KARŞ. HS Karşılık İptal Kaydı

7 TAHVİL HESAPLARININ (111 ÖKTSB-112 KKTSB) ENVANTER VE DEĞERLEMESİ
Envanteri: Fiili Sayım Değerleme Ölçeği: İtibari Değer (Nominal Değer) Dönem sonu işlemleri: Noksanlık/Fazlalığın tespiti (197/397) Tahvillerin yıl sonuna kadar işlemiş faizlerinin hesaplanıp kayıt altına alınması

8 İŞLEMİŞ FAİZLERİN TESPİTİ
Dönemsonunda elimizde bulunan tahvillerin dönemsonuna kadar işlemiş faizleri varsa, bu faiz tutarlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır: Anapara x Süre (Ay) x Faiz Oranı 1200 Anapara x Süre (Gün) x Faiz Oranı 36500

9 İŞLEMİŞ FAİZLERİN KAYDI
Dönemsonunda işletmenin portföyünde bulunan tahvillerin dönemsonuna kadar işlemiş faiz tutarları hesaplandıktan sonra, sözkonusu faiz tutarları için aşağıdaki kayıt yapılır. 31/12/20-- 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI XX 02. Tahvil faiz geliri 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI XX 05. Tahvil Faiz Geliri Döneme Ait Faiz Tahakkuk Kaydı Tahvilin itfa zamanı geldiğinde aşağıdaki kayıt yapılır. Tahvil Faiz Geliri ve İtfası 31/12/2009 100 KASA HESABI XX 181 GELİR TAHAKKUKLARI HS XX 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI XX 111 ÖKTSB/ 112 KKTSB XX

10 TAHVİL HESAPLARININ ENVANTER VE DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN ÖRNEK
Örnek 1: ’da şirketin portföyünde faiz başlangıç tarihi olan, TL nominal değerli, 1 yıl vadeli, % 12 faizli devlet tahvili bulunmaktadır. Tahvil faizinin tamamı tahvilin itfa tarihinde anaparayla birlikte tahsil edilecektir. 2010 3 AY Faiz Tutarı = x 12 x 92 36.500 = 302,46 TL

11 31/12/2009 tarihinde yapılacak yevmiye kaydı
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI ,46 02. Tahsil Zamanı Gelmemiş Faiz Geliri 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI ,46 05. Tahvil Faiz geliri Döneme Ait Faiz Tahakkuk Kaydı İtfa tarihinde yapılacak yevmiye kaydı Tahvil Faiz Geliri ve İtfası 31/12/2009 100 KASA HESABI 181 GELİR TAHAKKUKLARI HS ,46 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI ,54 112 KAMU K.TAH.SEN.BONO. HS


"MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları