Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 3.DERS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 3.DERS."— Sunum transkripti:

1 MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 3.DERS

2 Bu grupta, yatırım amacıyla satın alınan hisse senedi, tahvil gibi kıymetli evraklar ile kıymetli madenler izlenir. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır. 110 HİSSE SENETLERİ HESABI 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)

3 Envanteri: Fiili Sayım Değerleme Ölçeği: VUK’a göre Alış Bedeli TTK’ya göre düşük değerle değerleme Dönem sonu işlemleri: a) Noksanlık/Fazlalığın tespiti (197/397) b)Hisse senetlerinin değerlemesi

4 Hisse senetlerinin değerinde sürekli ve önemli (%10’un üzerinde) bir düşüş bulunuyorsa, değeri düşen kısım “654 Karşılık Giderleri Hesabı”nın borcuna, “119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı”nın alacağına kaydedilir. 31/12/ KARŞILIK GİDERLERİ HESABI XX 01. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER XX DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS.(-) Değer Düşüklüğü Nedeniyle Hisse Senetlerine Karşılık Ayrılması

5 Örnek: tarihinde işletmenin portföyünde her biri 22 TL alış fiyatına sahip 600 Adet “X” AŞ. hisse senedi bulunmakta olup tarihinde hisse senetlerinin borsa rayici 19 TL’dir. 31/12/ KARŞILIK GİDERLERİ HESABI Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS.(-) Değer Düşüklüğü Nedeniyle Hisse Senetlerine Karşılık Ayrılması

6 Örneğin sözkonusu hisse senetlerinin tamamı 2010 yılında TL’ye satılırsa olacaktır (aracı kuruma ödenen komisyon tutarı 300 TL’dir). --/--/ BANKALAR HESABI KOMİSYON GİDERLERİ HESABI HİSSE SENETLERİ HESABI MEN. KIY. SATIŞ KARLARI HS Hisse Senedi Satış Kaydı --/--/ MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI 644 KONUSU KALMAYAN KARŞ. HS Karşılık İptal Kaydı

7 Envanteri: Fiili Sayım Değerleme Ölçeği: İtibari Değer (Nominal Değer) Dönem sonu işlemleri: a)Noksanlık/Fazlalığın tespiti (197/397) b)Tahvillerin yıl sonuna kadar işlemiş faizlerinin hesaplanıp kayıt altına alınması

8 Dönemsonunda elimizde bulunan tahvillerin dönemsonuna kadar işlemiş faizleri varsa, bu faiz tutarlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır: Anapara x Süre (Ay) x Faiz Oranı 1200 Anapara x Süre (Gün) x Faiz Oranı 36500

9 Dönemsonunda işletmenin portföyünde bulunan tahvillerin dönemsonuna kadar işlemiş faiz tutarları hesaplandıktan sonra, sözkonusu faiz tutarları için aşağıdaki kayıt yapılır. Tahvilin itfa zamanı geldiğinde aşağıdaki kayıt yapılır. 31/12/ GELİR TAHAKKUKLARI HESABI XX 02. Tahvil faiz geliri 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI XX 05. Tahvil Faiz Geliri Döneme Ait Faiz Tahakkuk Kaydı Tahvil Faiz Geliri ve İtfası 31/12/ KASA HESABI XX 181 GELİR TAHAKKUKLARI HS. XX 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI XX 111 ÖKTSB/ 112 KKTSB XX

10 Örnek 1: ’da şirketin portföyünde faiz başlangıç tarihi olan, TL nominal değerli, 1 yıl vadeli, % 12 faizli devlet tahvili bulunmaktadır. Tahvil faizinin tamamı tahvilin itfa tarihinde anaparayla birlikte tahsil edilecektir AY Faiz Tutarı = x 12 x = 302,46 TL

11 31/12/ GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 302, Tahsil Zamanı Gelmemiş Faiz Geliri 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI 302, Tahvil Faiz geliri Döneme Ait Faiz Tahakkuk Kaydı 31/12/2009 tarihinde yapılacak yevmiye kaydı İtfa tarihinde yapılacak yevmiye kaydı Tahvil Faiz Geliri ve İtfası 31/12/ KASA HESABI GELİR TAHAKKUKLARI HS. 302, FAİZ GELİRLERİ HESABI 897, KAMU K.TAH.SEN.BONO. HS


"MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 3.DERS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları