Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışma Soruları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışma Soruları."— Sunum transkripti:

1 Çalışma Soruları

2 REEL FAİZ-NOMİNAL FAİZ
Bir yıl vadeli hazine bonosunun faiz oranı %25’tir. Bir yılın sonunda enflasyon %20 olduğuna göre, reel faiz yüzde kaçtır? = 0,041  %4,1

3 BASİT FAİZ Yatırımcı, basit faiz hesabıyla TL’sini bir bankaya yıllık %16 faizle yatırdığında, yıl sonunda ne kadar faiz alacaktır? I= A*i*n I= *0,16*1 I= TL Vade 3 yıl olursa; I= *0,16*3 = TL

4 BİLEŞİK FAİZ Bir yatırımcı, TL’sini, %8 bileşik faiz üzerinden 3 yıllığına bankaya yatırmıştır. Yatırımcının, 3. yılın sonundaki faiz geliri ne kadar olacaktır? 3 I = (1+0,08) I= – 1000 I= 260 TL Toplam Mevduat: 1000 TL TL = 1260 TL n I (bileşik faiz)= A (1+i) - A

5 EFEKTİF FAİZ Yatırımcı, TL’sini bir bankaya, 5 yıl için, faiz oranı yıllık %14’den 6 ay vadeli olarak yatırmıştır. Yatırımcının 5. yıl sonunda parası kaç lira olacaktır? m: 12/6= 2 kere faizlendirme = , 14 TL

6 GELECEK DEĞER Bir yatırımcı, TL’sini, %8 faiz üzerinden 5 yıllığına bir bankaya yatırmıştır. Yatırımcının 5. yılın sonundaki parası ne kadar olacaktır? GD = BD ( 1 + i )n GD= (1+0.08)5 GD= TL olur.

7 ŞİMDİKİ DEĞER Bir yatırımcının 3 yıl sonra eline geçecek TL’nin, yıllık %10 faiz oranı ile şimdiki değeri kaç TL’dir? BD= GD / (1 + i)n BD = / (1+0.10)3 BD = ,3 TL’dir.

8 İr = 10 + --------------------- = %11,09
İÇ KARLILIK ORANI Yatırım tutarı TL olan bir proje, 3 yıl boyunca sırasıyla TL, TL ve TL net nakit akımı sağlayacaktır. Projenin iç karlılık oranını bulunuz. i= %20  TL i= %10  1174 TL 1174 ( 20 – 10) İr = = %11,09

9 ÖZKAYNAK MALİYETİ Bir işletme 100 TL nominal değerle hisse senedi ihraç etmeyi planlamaktadır. Dağıtılması düşünülen kar payı 35 TL ve ihraç gideri 12 TL’dir. (Kurumlar vergisi %20.) Sağlanacak fon girişi: = 88 35 Maliyet: = 0, (0,39).(1+0,20)= 0,46 88

10 YABANCI KAYNAK MALİYETİ
Nominal değeri 100 TL olan %20 faizli bir tahvilin, itfa süresi 6 yıldır. Tahvil çıkarma giderleri 18 TL’dir. (Kur.vergisi=%20) Tahvilin sağlayacağı faiz : 0.20 x 100 = 20 TL 1 yıl için ihraç maliyeti : 18 / 6 = 3 TL Tahvilin ihracı ile sağlanacak net fon : = 82 TL (20 + 3) Tahvil Maliyeti = = = 0,25 (100+82)/ (0,25) . (1-0,20) =0,20

11 Ortalama Sermaye Maliyeti
Hisse senedi maliyeti:0,46 (k1) Tahvil maliyeti: 0,20 (k2) TL’lik fonun, TL’si hisse senedi ihracıyla, TL’si tahvil ihracıyla sağlanacaktır. OSM nedir? Hisse senedi: / = 0,40 (w1) Tahvil: / = 0,60 (w2) OSM= (w1).(k1) + (w2).(k2) =(0,40).(0,46) + (0,60).(0,20) = 0,30

12 RASYO Dönen Varlıklar 150 Duran Varlıklar 350
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ? Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ? Özkaynaklar ? Kaldıraç oranı 0,50 ise, işletmenin yabancı kaynaklar toplamı kaçtır? İşletmenin cari oranı 1,50 ise kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı kaçtır? İşletmenin devamlı (sürekli) sermaye toplamı kaçtır?


"Çalışma Soruları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları