Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışma Soruları. REEL FAİZ-NOMİNAL FAİZ Bir yıl vadeli hazine bonosunun faiz oranı %25’tir. Bir yılın sonunda enflasyon %20 olduğuna göre, reel faiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışma Soruları. REEL FAİZ-NOMİNAL FAİZ Bir yıl vadeli hazine bonosunun faiz oranı %25’tir. Bir yılın sonunda enflasyon %20 olduğuna göre, reel faiz."— Sunum transkripti:

1 Çalışma Soruları

2 REEL FAİZ-NOMİNAL FAİZ Bir yıl vadeli hazine bonosunun faiz oranı %25’tir. Bir yılın sonunda enflasyon %20 olduğuna göre, reel faiz yüzde kaçtır? = 0,041  %4,1

3 BASİT FAİZ Yatırımcı, basit faiz hesabıyla 10.000 TL’sini bir bankaya yıllık %16 faizle yatırdığında, yıl sonunda ne kadar faiz alacaktır? I= A*i*n I= 10.000*0,16*1 I= 1.600 TL Vade 3 yıl olursa; I= 10.000*0,16*3 = 4.800 TL

4 BİLEŞİK FAİZ Bir yatırımcı, 1.000 TL’sini, %8 bileşik faiz üzerinden 3 yıllığına bankaya yatırmıştır. Yatırımcının, 3. yılın sonundaki faiz geliri ne kadar olacaktır? 3 I = 1.000 (1+0,08) - 1000 I= 1.260 – 1000 I= 260 TL Toplam Mevduat: 1000 TL + 260 TL = 1260 TL n I (bileşik faiz)= A (1+i) - A

5 EFEKTİF FAİZ Yatırımcı, 100.000 TL’sini bir bankaya, 5 yıl için, faiz oranı yıllık %14’den 6 ay vadeli olarak yatırmıştır. Yatırımcının 5. yıl sonunda parası kaç lira olacaktır? m: 12/6= 2 kere faizlendirme = 196.715, 14 TL

6 GELECEK DEĞER Bir yatırımcı, 1.000 TL’sini, %8 faiz üzerinden 5 yıllığına bir bankaya yatırmıştır. Yatırımcının 5. yılın sonundaki parası ne kadar olacaktır? GD = BD ( 1 + i ) n GD= 1.000 (1+0.08) 5 GD= 1.469 TL olur.

7 ŞİMDİKİ DEĞER Bir yatırımcının 3 yıl sonra eline geçecek 20.000 TL’nin, yıllık %10 faiz oranı ile şimdiki değeri kaç TL’dir? BD= GD / (1 + i) n BD = 20.000 / (1+0.10) 3 BD = 15.026,3 TL’dir.

8 İÇ KARLILIK ORANI Yatırım tutarı 60.000 TL olan bir proje, 3 yıl boyunca sırasıyla 30.000 TL, 20.000 TL ve 20.000 TL net nakit akımı sağlayacaktır. Projenin iç karlılık oranını bulunuz. i= %20  -9538 TL i= %10  1174 TL 1174 ( 20 – 10) İ r = 10 + --------------------- = %11,09 1174 + 9538

9 ÖZKAYNAK MALİYETİ Bir işletme 100 TL nominal değerle hisse senedi ihraç etmeyi planlamaktadır. Dağıtılması düşünülen kar payı 35 TL ve ihraç gideri 12 TL’dir. (Kurumlar vergisi %20.) Sağlanacak fon girişi: 100-12= 88 35 Maliyet: = 0,39 (0,39).(1+0,20)= 0,46 88

10 YABANCI KAYNAK MALİYETİ Nominal değeri 100 TL olan %20 faizli bir tahvilin, itfa süresi 6 yıldır. Tahvil çıkarma giderleri 18 TL’dir. (Kur.vergisi=%20) Tahvilin sağlayacağı faiz: 0.20 x 100 = 20 TL 1 yıl için ihraç maliyeti : 18 / 6 = 3 TL Tahvilin ihracı ile sağlanacak net fon: 100-18 = 82 TL (20 + 3) 23 Tahvil Maliyeti = = = 0,25 (100+82)/2 91 (0,25). (1-0,20) =0,20

11 Ortalama Sermaye Maliyeti Hisse senedi maliyeti:0,46 (k 1 ) Tahvil maliyeti: 0,20 (k 2 ) 100.000 TL’lik fonun, 40.000 TL’si hisse senedi ihracıyla, 60.000 TL’si tahvil ihracıyla sağlanacaktır. OSM nedir? Hisse senedi: 40.000/100.000= 0,40 (w 1 ) Tahvil: 60.000/100.000= 0,60 (w 2 ) OSM= (w 1 ).(k 1 ) + (w 2 ).(k 2 ) =(0,40).(0,46) + (0,60).(0,20) = 0,30

12 RASYO Dönen Varlıklar 150 Duran Varlıklar 350 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ? Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ? Özkaynaklar ? Kaldıraç oranı 0,50 ise, işletmenin yabancı kaynaklar toplamı kaçtır? İşletmenin cari oranı 1,50 ise kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı kaçtır? İşletmenin devamlı (sürekli) sermaye toplamı kaçtır?


"Çalışma Soruları. REEL FAİZ-NOMİNAL FAİZ Bir yıl vadeli hazine bonosunun faiz oranı %25’tir. Bir yılın sonunda enflasyon %20 olduğuna göre, reel faiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları