Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Her ishal ishal midir? Her BUN ↑ ABY midir? Dr.Yasin YILDIZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Her ishal ishal midir? Her BUN ↑ ABY midir? Dr.Yasin YILDIZ."— Sunum transkripti:

1 Her ishal ishal midir? Her BUN ↑ ABY midir? Dr.Yasin YILDIZ

2 Vaka 57 E İshal Metastatik kolon ca, terminal dönem, palyatif tedavi

3 Geliş: 05:47 GKS: 15 TA: 121/74 sPO2: %98 Ateş: 36,6°C Batın rahat d – r –

4 Tetkik alınıyor Semptomatik tedavi ile müşahadeye alınıyor 500cc SF + 1 amp ulcuran + 1 amp metpamid iv inf.

5 İlk Sonuçlar ALT 73 AST 127 GGT 696 ALP 692 Glu 111 BUN 261,08 Kre 1,63 Na+ 135 K+ 5,3 Cl- 101 WBC 14,9 Neu% 83 Hgb 12 Hct 34,8 PLT 145

6 Sabah Viziti... Hasta yeni ekibe devrediliyor. Hasta müşahadede yatağında görülüyor. Hasta soluk, solgun ve toksik görünümde Onkoloji hastası, terminal dönem...

7 Devir Anında Sorular... BUN ve Kre ↑ Renal met? ABY? Dehidratasyon? BUN / Kre oranı? = 160! Foley sonda? = YOK! İshalin rengi? = SİYAH! Rektal tuşe = YAPILMAMIŞ!

8 Vizit Sonrası Rektal Tuşe MELENA!

9 Tedavi Değişiyor... Oral stop 80mg pantoprazol iv puşe Devamında pantoprazol iv infüzyon 8mg/sa Dahiliye konsültasyonu DEVİR.

10 BUN / Kre oranı? Ne ifade eder?

11 ABY >20 = Prerenal 10-20 = Normal / Postrenal <10 = Renal Hemoglobin yıkımı? = ÜST GİS KANAMA! BUN/Kre > 30 oranı Üst GİS kanamalarında %95 spesifik, %70 duyarlıdır* * Tarascon

12 BLATCHFORD ÜST GİS KANAMA RİSK SKORU 9

13 Blatchford skoru > 0: Yüksek risk Skorun 0 olduğu hiçbir hasta yeniden kanamamış, ölmemiş veya transfüzyona gereksinim duymamış.

14 SONUÇ İshallerin rengi sorgulanmalı. Başı dönen, senkopla gelen, komorbiditesi olan/antiplatellet/antikoagülan ajan kullanan hasta... TUŞEYİ HAKEDER! BUN / Kre > 30 ise; Üst GİS kanamayı düşün ve dışla!

15


"Her ishal ishal midir? Her BUN ↑ ABY midir? Dr.Yasin YILDIZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları