Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROJE VE DESTEKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROJE VE DESTEKLER."— Sunum transkripti:

1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROJE VE DESTEKLER

2 2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON ÜYELERİ UNVAN-ADI-SOYADIGÖREVİ Prof. Dr. Mustafa YAŞARRektör Yardımcısı - Başkan Prof. Dr. Nevin AYTEMİZFen Bil. Ens. Müdürü - Üye Prof. Dr. M. Nurettin SERTÇELİKSağlık Bil. Ens. Müdürü - Üye Doç. Dr. İlyas SÖĞÜTLÜSosyal Bil. Ens. Müdürü - Üye Yrd. Doç. Dr. Memiş IŞIKDemir-Çelik. Ens. Müdürü - Üye Doç. Dr. Kamil ARSLANMühendislik Fak. Öğr. Üyesi – Üye (Koordinatör) Doç. Dr. Yavuz SUNMühendislik Fak. Öğr. Üyesi - Üye Yrd. Doç. Dr. Ümit ATİLAMühendislik Fak. Öğr. Üyesi - Üye Yrd. Doç. Dr. Emre TAŞKINTıp Fak. Öğr. Üyesi - Üye Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TECİMERTeknoloji Fak. Öğr. Üyesi - Üye Yrd. Doç. Dr. A. Canan KARAKAŞİlahiyat Fak. Öğr. Üyesi - Üye Yrd. Doç. Dr. Ramazan CANSOYEdebiyat Fak. Öğr. Üyesi - Üye

3 3 LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ ALT YAPI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROJELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ PROJELERİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ ÜNİVERSİTE İÇİ ÇAĞRILI PROJELER PATENT DESTEK PROJESİ YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE DESTEK PROJELERİ DESTEKLENEN PROJELER

4 4 Amaç: Karabük Üniversitesi bünyesinde bulunan enstitülerde lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin tez çalışmalarını gerçekleştirmeleri için açılmış bir programdır. Kimler Başvurabilir: Tez aşamasına gelmiş olan (tez gerekçeleri ilgili enstitüde kabul edilen) lisansüstü öğrencilerin danışmanları Tıpta Uzmanlık/Diş Hekimliğinde Uzmanlık eğitiminde tez aşamasına gelen öğrencilerin danışmanları Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Proje bütçesi üst limiti “Yüksek Lisans Tez Projeleri” için 10000 TL, “Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri” için 20000 TL’dir. Proje yürütücüsünün proje konusundan Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri tarafından taranan dergilerde tez projesini gerçekleştiren lisansüstü öğrencisinin veya danışmanının ilk isim olduğu en az bir adet uluslararası yayın yayınlamayı taahhüt etmesi durumunda proje bütçesinin %50 oranında artırılması sağlanacaktır. Tezin BAP birimine teslim edilme tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içerisinde taahhüt edilen yayın basıma kabul edilmiş veya basılmış olmaması durumunda, proje yürütücüsü bu taahhüdünü yerine getirene kadar yeni herhangi bir proje önerisi yapamaz. Başvuru Tarihleri: I. Dönem: Online: Şubat ayının ilk iki haftası II. Dönem: Online: Nisan ayının ilk iki haftası III. Dönem: Online: Eylül ayının ilk iki haftası IV. Dönem: Online: Kasım ayının ilk iki haftası Açıklama: - LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ

5 5 Amaç: Araştırmacıların bilimsel araştırma çalışmalarına destek vermek için açılmış bir programdır. Kimler Başvurabilir: Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan; öğretim üyeleri tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Proje bütçesi üst limiti 30000 TL’dir. Proje yürütücüsü programa başvurmadan önce aynı proje konusu ile TÜBİTAK 1002 kodlu proje dışındaki herhangi bir projeye başvurmuş ve başvurusu panel veya hakem görüşü doğrultusunda reddedilmiş ise bu programa başvuru yapması durumunda proje bütçesinin üst sınırı 60000 TL olacaktır (Proje yürütücüsünün panel veya hakem görüşü ile birlikte projesinin daha önce reddedildiğini beyan etmesi gerekmektedir). Başvuru Tarihleri: Her ayın ilk haftası Açıklama: - KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ

6 6 Amaç: Programın amacı üniversitemiz bünyesindeki bölümlerin araştırma ve eğitim alt yapılarının oluşturulması, geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Kimler Başvurabilir: Proje ilgili fakülte, yüksekokul ve meslekyüksekokulu bölümlerinin bölüm başkanlığı, tıp fakültelerinin ise anabilim dalı başkanlığı tarafından bölüm kurulu kararı ile atanan bir öğretim üyesi tarafından yürütülmelidir. Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Proje bütçesi üst limiti 50000 TL’dir. Başvuru Tarihleri: I. Dönem: Mart ayının ilk iki haftası II. Dönem: Ekim ayının ilk iki haftası Açıklama: Her bölüm/anabilim dalı yılda en fazla bir defa başvuru yapabilecektir. ALT YAPI ARAŞTIRMA PROJELERİ

7 7 Amaç: Araştırmacıların bilimsel çalışmalarını yürütebilmek için gerek duydukları sarf malzemelerini, hizmet alımlarını, bakım- onarım giderlerini veya yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere önerilen projelerdir. Kimler Başvurabilir: Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan; öğretim üyeleri tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Proje bütçesi üst limiti 10000 TL’dir. Başvuru Tarihleri: Her ayın ilk haftası Açıklama: Proje bütçesinden makine teçhizat alımına ve kongre/sempozyum giderlerine izin verilmeyecektir. DESTEK PROJELERİ

8 8 Amaç: Öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili eğitim ve öğretim kalitesini arttırmaya ve yeni teknolojileri kullanmaya yönelik projelerdir. Kimler Başvurabilir: Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanı Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Proje bütçesi üst limiti 3000 TL’dir. Başvuru Tarihleri: I. Dönem: Mart ayının ilk iki haftasıII. Dönem: Ekim ayının ilk iki haftası Açıklama: Proje bütçesinden makine teçhizat alımına ve kongre/sempozyum giderlerine izin verilmeyecektir. EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ

9 9 Amaç: Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanı ile birlikte Karabük Üniversitesi dışındaki sektörel kuruluşların katılımı ile oluşturulan projelerdir. Kimler Başvurabilir: Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanı Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Proje bütçesi üst limiti 30000 TL’dir. Proje yürütücüsü programa başvurmadan önce aynı proje konusu ile TÜBİTAK 1002 kodlu proje dışındaki herhangi bir projeye başvurmuş ve başvurusu panel veya hakem görüşü doğrultusunda reddedilmiş ise bu programa başvuru yapması durumunda proje bütçesinin üst sınırı 60000 TL olacaktır. Proje yürütücüsünün proje konusundan Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri tarafından taranan dergilerde en az bir adet uluslararası yayın yayınlamayı taahhüt etmesi durumunda proje bütçesinin %50 oranında artırılması sağlanacaktır. Başvuru Tarihleri: Her ayın ilk haftası Açıklama: Proje bütçesinin en az %25’i ilgili sektör tarafından karşılanmalıdır. Proje bütçesinden makine teçhizat alımları toplam bütçenin %70’ini geçmemelidir. Proje kapsamında alınacak her türlü makine teçhizatın durumu sanayi-mülkiyet kapsamında değerlendirilecektir. SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

10 10 Amaç: Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanı ile birlikte Karabük Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulan projelerdir. Kimler Başvurabilir: Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan en az doktora derecesine sahip öğretim elemanı Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Proje bütçesi üst limiti 30000 TL’dir. Proje yürütücüsü programa başvurmadan önce aynı proje konusu ile TÜBİTAK 1002 kodlu proje dışındaki herhangi bir projeye başvurmuş ve başvurusu panel veya hakem görüşü doğrultusunda reddedilmiş ise bu programa başvuru yapması durumunda proje bütçesinin üst sınırı 60000 TL olacaktır. Proje yürütücüsünün proje konusundan Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri tarafından taranan dergilerde en az bir adet uluslararası yayın yayınlamayı taahhüt etmesi durumunda proje bütçesinin %50 oranında artırılması sağlanacaktır. Başvuru Tarihleri: Her ayın ilk haftası Açıklama: Proje bütçesinden makine teçhizat alımları toplam bütçenin %70’ini geçmemelidir. Proje kapsamında alınacak her türlü makine teçhizatın durumu sanayi-mülkiyet kapsamında değerlendirilecektir. KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ

11 11 Amaç: Öncelikli olarak Karabük’te uygulamayı taahhüt eden kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, üniversite yönetimince belirlenen alanlarda: üniversite/kamu, araştırma merkezleri ve enstitülerdeki bilgi birikimi, teknolojilerin ve proje sonuçlarının ürüne yada sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileşmesine katkı sağlamak amacıyla, yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki projeleri kapsamaktadır. Kimler Başvurabilir: Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyesi Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Bütçesinin üst sınırı BAP Koordinatörlüğü’ne gelen talep doğrultusunda belirlenmektedir. Başvuru Tarihleri: Başvurular gelen talepler doğrultusunda açılmaktadır. Açıklama: Proje bütçesinden makine teçhizat alımları toplam bütçenin %70’ini geçmemelidir. Proje kapsamında alınacak her türlü makine teçhizatın durumu sanayi-mülkiyet kapsamında değerlendirilecektir. ÜNİVERSİTE İÇİ ÇAĞRILI PROJELER

12 12 Amaç: Tamamlanmış veya devam eden çalışma sonuçlarının ulusal/uluslararası patentlere konu olması halinde bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek giderlerin desteklendiği projelerdir. Kimler Başvurabilir: Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyesi Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Bütçesinin üst sınırı Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin görüşü alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Başvuru Tarihleri: Başvurular online olarak sürekli yapılabilmektedir. Açıklama: Projelerin kabul edilebilmesi için, Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin uygun görüşü alınır. Proje kapsamında patent başvuru işlemleri, Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteği ve sorumluluğu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir. PATENT DESTEK PROJESİ

13 13 Amaç: Karabük Üniversitesi'nde görevli öğretim elemanları ve yardımcıları tarafından yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası düzeyde yayınlanmasını, tanınmasını ve bu bilim insanlarının yurtdışı bilimsel etkinliklere (kongre, sempozyum, konferans vs. sunum yapmak/poster sunmak üzere) katılımını teşvik etmeye yönelik projelerdir. Kimler Başvurabilir: Karabük Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanı Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: "Yurtdışı Kongre Desteği" bütçesinin üst sınırı 5000 TL, "Bilimsel Makale Hazırlama Desteği" bütçesinin üst sınırı ise 1000 TL’dir. Başvuru Tarihleri: "Yurtdışı Kongre Desteği" için kongre tarihinden en az 1 (bir) ay önce başvuruda bulunulması gerekmektedir. "Bilimsel Makale Hazırlama Desteği" için başvurular her ayın ilk haftası online olarak yapılabilmektedir. Araştırmacıların programlara yılda bir defa başvuru yapabilme hakkı bulunmaktadır. Açıklama: "Yurtdışı Kongre Desteği" ve "Bilimsel Makale Hazırlama Desteği" olmak üzere ikiye ayrılır. "Yurtdışı Kongre Desteği" kapsamındaki projelere başvurular, başvuru formuna bildirinin yapılacağını belirtir kabul yazısı (kongre sekreteryasından) eklenerek yapılır. Bildirinin tam metni veya özeti başvuru dosyasına eklenmelidir. "Yurtdışı Kongre Desteği" programından yararlanılması halinde durumun ilgili fakülte, yüksekokul veya meslekyüksekokulu yönetim kurulu kararında proje numarası ile belirtilmesi gerekmektedir. YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE DESTEK PROJELERİ

14 14


"KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROJE VE DESTEKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları