Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Girişimcilik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Girişimcilik."— Sunum transkripti:

1 Girişimcilik

2 KÜÇÜK İŞLETMELERİN YÖNETİM VE ÜRETİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
KÜÇÜK İŞLETMELERİN PAZARLAMA VE FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI KÜÇÜK İŞLETMELERİN KAMU YÖNETİMİ İLE İLGİLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

3 Günümüzde Türkiye'de girişimcilik olgusu günden güne daha çok artan bir anlam ve önem kazanarak ekonomik gündemin ilk sıralarındaki yerini almıştır. Girişimciliğin artan önemiyle birlikte girişimcilikte karşılaşılan engeller ve sorunların da önem kazandığı görülmektedir. Bu amaçla girişimcilik politikaları oluşturularak bu engel ve sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gereklidir.

4 Girişimcilik politikaları oluşturulurken bu konuda gelişmiş ülkelerdeki girişimcilik sisteminin, girişimcilik teşvik ve kredi politikalarının örnek alınarak incelenmesi ve ülkemize özgü bir model ve sistem geliştirilmesi yerinde olacaktır.

5 Girişimcilerin, girişimcilik öncesi, girişimcilik aşaması ve girişimcilik sonrasında karşılaştıkları önemli sorunlar vardır. Girişimcilikte karşılaşılan sorunlar girişimciden kaynaklanabileceği gibi girişimcinin yakın çevresi pazar şartları ve diğer faktörlerden de kaynaklanabilmektedir.

6 Girişimcilerden Kaynaklanan Başlıca Sorunlar
Girişimcilerin eğitim düzeylerinin düşük olması Girişimcilerin girişimcilik eğilimlerinin yetersiz olması Girişimcilerin girişimcilik dışında başka seçeneklerinin bulunmaması Girişimcilerin girişimcilik için ideal yaş düzeyinde olmaması Girişimcinin iş sahibi olmanın gerektirdiği yetenek ve sorumluluğa sahip olmaması Girişimcinin iş hayatının zorluklarına ve stresine dayanma gücünün olmaması Girişimcinin yeterli sermayesinin olmaması

7 Girişimcilerden Kaynaklanan Başlıca Sorunlar
Girişimcinin yeterli sermayesinin olmaması Girişimcinin işini sevmemesi ve işine ilgi duymaması Girişimcinin yöneticilik yeteneğinin bulunmaması Girişimcinin amacının ve hedefinin belli olmaması Girişimcinin katlanacağı risklerin farkına varmaması Girişimcinin özgüven yetersizliği İş fikirlerini geliştirme ve uygulamada yetersizlik

8 Küçük işletmelerde girişimciler girişimcilik aşamasında, işletme döneminde ve iş hayatlarının büyük bölümünde önemli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar genel olarak şu gruplardan oluşmaktadır. Yönetim sorunları Üretim sorunları Pazarlama sorunları Finansman sorunları Kamu yönetimi sorunları

9 Küçük İşletmelerde Yönetim ve Üretim Sorunları ve Çözüm Yolları
Girişimciler tarafından kurulan küçük işletmelerde yönetim ve üretimde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Girişimcilerin başarılı olabilmeleri öncelikle bu sorunları çözebilmelerine bağlıdır. Küçük işletmelerde çeşitli üretim sorunlarıyla karşılaşılmaktadır.

10 Küçük İşletmelerde Yönetim Sorunları ve Çözüm Yolları
Küçük işletmelerde yönetimde karşılaşılan sorunlar yönetici ve yönetim fonksiyonunu temel aşamaları ile yakından ilgilidir. Küçük işletmelerde yönetimin fonksiyonları ile ilgili bazı temel sorunlar yaşanabilir. Yönetim ile ilgili karşılaşılan sorunlar sistem yaklaşımı ile bütün olarak ele alınmalıdır. Küçük işletmelerde karşılaşılan sorunlar iki grupta ele alınmalıdır. Birinci olarak, küçük işletmelerde yöneticilik yapacak kişilerin kişilik özellik ve yetenekleri ile ilgili çözüm yolları. İkinci olarak yönetim fonksiyonlarıyla ve genel sorunlarla ilgili çözüm yolları incelenmelidir.

11 Küçük İşletmelerin Üretim Sorunları ve Çözüm Yolları
Üretim sorunları arasında; teknoloji, kalite, stok, standardizasyon, üretim planlama, ürün geliştirme, satın alma, işyeri seçimi, hammadde vb. sayılabilir. Küçük işletmelerde özellikle satınalma konusunda önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Üretimde kullanılan hammadde ve yardımcı malzemelerin işletmeye zamanında gelmemesi siparişlerin tesliminde gecikmelere ve müşteri kayıplarına neden olmaktadır. Bu durumu önlemek için stoklama yapmak ise stoklara yatırım için sermaye gerektireceğinden dolayı bu konuda sorunlarla karşılaşılmaktadır.

12 Küçük İşletmelerde Pazarlama Sorunları ve Çözüm Yolları
Küçük işletmelerin pazarlamada başarılı olabilmeleri için bir ekip çalışması yapılması gereklidir. Pazarlama konusunda küçük işletmelerde yeterli ve eğitimli ekibin olmaması bu işletmelerde başarısızlığa neden olmaktadır. Pazarlama konusunda küçük işletmeler büyük işletmeler kadar başarılı olamamaktadırlar. Bu durum birçok küçük işletmenin büyüme sürecine girmesini engellemektedir. Pazarlamada istenilen başarıyı sağlayamayan küçük işletme faaliyetlerini hep küçük ölçekte sürdürmekte ve karşılarına çıkan fırsatlardan yararlanamamaktadır.

13 Küçük İşletmelerin Finansman Sorunları ve Çözüm yolları
Küçük işletmelerde çeşitli finansman sorunlarıyla da karşılaşılmaktadır. Küçük işletmeler yeterli finansal kaynaklara ve sermayeye sahip olmadığı zaman girişimcilikte önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların çözümünün sağlanmaması durumunda girişimcilik sona erebilmektedir.

14 Küçük İşletmelerin Kamu Yönetimi Sorunları ve Çözüm Yolları
Küçük işletmelerin kuruluş aşamasından işletme aşaması ve sonraki aşamalarda kamu yönetimiyle ilgili sorunlarla karşılaşabilmektedir. Kamu yönetimi sorunları bürokratik işlemlerden ve değişen yasalardan kaynaklanmaktadır.

15 Küçük işletme yöneticisi, bu sorunları üniversiteler, danışmanlık kuruluşları ve KOSGEB gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak çözebilir. Ayrıca bu kuruluşlardan eğitim ve danışmanlık desteği alabilir.

16 Küçük işletme yöneticilerinin işletme ve girişimcilikte karşılaşılan sorunları çözerek girişimcilikte başarılı olabilmek için; küçük işletmelerin sahip olduğu avantajların farkında olarak bu avantajlardan en iyi şekilde yararlanmak gerekir. Girişimcilerin büyük çoğunluğu işe başlama ve sonraki aşamalarda genellikle küçük işletmede girişimcilik faaliyetlerini sürdürmektedir.

17 Küçük işletmelerin, sahip olduğu başlıca avantajlar arasında; kaynak kullanmada etkinlik, bölgesel dengelerin sağlanması ve yaşam standardını yükseltme sayılabilir.

18 Dünya ekonomisindeki daralmayla birlikte işletmeler açısından ölçek ve verim ekonomisinin önem kazandığı görülmektedir. Küçük işletmeler üretim yaparak kapasite kullanım oranlarını en yüksek düzeyde kullanabilirler. Böylece küçük işletme sahibi girişimciler ekonomik açıdan önemli olan sermaye, insan gücü, hammadde, enerji gibi kıt kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sonucu ülke ekonomisinin büyüme ve gelişmesinde öncü rolü oynarlar.


"Girişimcilik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları