Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE NEDİR? Proje; Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE NEDİR? Proje; Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik."— Sunum transkripti:

1 PROJE NEDİR? Proje; Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. 22:101

2 PROJE İÇİN 22:102 Somut bir ihtiyacın olması, Karşı karşıya olunan bir sorunun varlığı, Müdahale edilerek değiştirilmek/dönüştürülmek istenilen bir durumun varlığı, gereklidir….

3 22:103

4 Proje Hazırlama Süreci Sorun Analizi (Problem Nedir) Sorun Analizi (Problem Nedir) Hedef Analizi (Ne Yapılacak) Hedef Analizi (Ne Yapılacak) Strateji Analizi (Nasıl Yapılacak) Strateji Analizi (Nasıl Yapılacak) AMAÇ (SONUÇ) AMAÇ (SONUÇ) 22:104

5 SORUN ANALİZİ 5 Mevcut Durum Nedir ? Problem Nedir? Projeyi hangi sorunlara yönelik hazırlıyoruz?

6 Projenin uygulanacağı yer, Projenin uygulanacağı yer, Projeden faydalanacak hedef kitle, Projeden faydalanacak hedef kitle, Proje ortakları (işbirliği yapılacak…), Proje ortakları (işbirliği yapılacak…), Var olan problemler (sorunlar ve sonuçları), Var olan problemler (sorunlar ve sonuçları), belirlenir, bunlarla ilgili bilgiler derlenir ve analizler yapılır. Problem bir çözümün olmaması değil var olan olumsuz bir durumdur. Problem bir çözümün olmaması değil var olan olumsuz bir durumdur. - Yeterince sınıf yok …… - Sınıflarda çok fazla öğrenci var …… 22:106 YANLI Ş DOĞR U

7 22:107 1.Konu ile ilgili literatür taraması ve özetlenmesi 2.Proje alanının coğrafi yapısı ve iklim özellikleri 3.Temel altyapıya ilişkin bilgiler 4.Hükümet politikaları ve programlar 5.Alanın sosyal göstergeleri 6.Alanın ekonomik göstergeleri 7.Alanın kültürel göstergeleri 8.Çevresel sorunlar ve riskler 9.Beşeri ve sosyal sermaye durumu 10.Alana ait diğer istatistikler

8 22:10 8 Amaç- Madde Bağımlılığı Araç- Kişisel Bozukluk Neden- Özenti Neden- Ailenin İlgisizliği Araç- Kültürel Çöküntü Neden- Medya Neden- Eğitim

9  Paydaşlar belirlemek için: 22:109  Bu sorun kimin sorunu?  Bu sorunun çözümünden en çok kim etkilenecek?  En çok kim katkıda bulunabilir?  Bu sorun kimin sorunu?  Bu sorunun çözümünden en çok kim etkilenecek?  En çok kim katkıda bulunabilir?

10 22:1010  Yararlanıcılar: Projeden ve ortaya çıkacak hizmetlerin kalitesinden olumlu etkilenecek olanlar  Hedef Kitle: Proje amacı düzeyinde projeden bir şekilde doğrudan olumlu etkilenecek olanlar  Nihai Yararlanıcılar: Toplum ve sektör düzeyinde genel olarak projeden uzun dönemde faydalanacak olanlar. Örneğin, artan eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle çocuklar, kalitesi artan tarımsal üretim ve pazarlama nedeniyle tüketiciler.  Proje ortakları: Projeyi uygulayacak olanlar. Hedef kitle ve proje ortakları ideal sayıda olmalıdır.

11 Belirlenen sorunlardan hangisinin veya hangilerinin çözülmek istendiği analiz edilir. 22:1011

12 Mevcut sorunlardan hangilerine çözüm üretilecek ? Proje neyi başaracak ? Projeyi hangi sorunlara yönelik hazırlıyoruz ? Sorunların tamamının üstesinden gelinebilir mi? Yoksa sadece bazı sorunlar mı çözülecek? 22:1012

13 SORUN lerin İlgisizliği Ailelerin İlgisizliğiÖzentiEğitimsizlikMedya Kişilik Bozukluğu Kültürel çöküntü Boşanma oranlarının artması Çevresel faktör 22:1013 “OLUMSUZ DURUMLAR” HEDEF Daha Duyarlı Aile Daha Duyarlı Aile Rol Modeli İyi Seçim Kaliteli Eğitim … Özgüvenin artırılması Manevi duyguların artırılması … Etkin denetim “OLUMLU DURUMLAR”

14  Bu sorunlar nasıl çözülecek?  Projenin hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken işler nelerdir? (somut) 22:1014

15 Faaliyetler belirlenirken projenin sürdürülebilirliği göz önüne alınmalıdır. Bütçe kısıdına dikkat edilmelidir. Faaliyetler için gerekli girdiler nelerdir, bu girdilerin maliyetleri nelerdir? Proje bütçesi, proje faaliyetlerine ve faaliyet planına uygun olmalıdır. Faaliyetler uygulanabilir alt faaliyetlere bölünmelidir. 22:1015

16 22:1016

17 Projenin Amacı Ben bu projeyi niçin yapıyorum ? 22:1017

18 22:1018

19 BAŞARILI BİR PROJE İÇİN 22:10 19 PROJE; İyi planlanmalı Amacı gerçekçi olmalı Taraflar tam olarak belirlenmeli Finansman dengesi iyi kurulmalı Zamanlama iyi yapılmalı

20 Projenin Başarısızlık Nedenleri Mevcut Durumun yetersiz analizi Mevcut Durumun yetersiz analizi Proje alanı ve hedef kitle hakkında genel bir bakış sağlayacak bilgi derleme ve bu bilgileri sınıflandırıp analiz etme işlemidir. Proje alanı ve hedef kitle hakkında genel bir bakış sağlayacak bilgi derleme ve bu bilgileri sınıflandırıp analiz etme işlemidir. 22:1020  Doğru stratejilerin belirlenememesi  Risklerin yeterince dikkate alınmaması

21 Projenin Başarısızlık Nedenleri Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama 22:1021  Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları  Yetersiz proje dokümanları

22 nenerede ne zaman niçinnasıl 22:1022 Kim için kim tarafından kaç paraya

23


"PROJE NEDİR? Proje; Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları