Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERGY EFFICIENCY WORKING GROUP ENERGY EFFICIENCY WORKING GROUP Dr. Mehmet BULUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERGY EFFICIENCY WORKING GROUP ENERGY EFFICIENCY WORKING GROUP Dr. Mehmet BULUT."— Sunum transkripti:

1 ENERGY EFFICIENCY WORKING GROUP ENERGY EFFICIENCY WORKING GROUP Dr. Mehmet BULUT

2

3 a)Strategic analysis of all issues related to the efficient use of resources mainly focused on energy efficiency with a specific impact on the Electricity Industry (EI). Elektrik sanayii üzerinde belli bir etkisi olan enerji verimliliği odaklı kaynakların verimli kullanılması ile ilgili bütün konuların stratejik analizi b) Monitor and react to EU policy activities concerning energy efficiency and energy services related to efficiency. Verimlilik ile ilgili enerji hizmetlerinin ve enerji verimliliği ile ilgili faaliyetlerin AB politikalarına etkilenmesinin sağlanması ve izlenmesi c) Manage and promote the Energy Wisdom Programme (a voluntary EURELECTRIC initiative to disseminate electricity companies’ energy efficiency improvements and reductions in greenhouse gas emissions). Akıllı Enerji Programının desteklenmesi ve yönetilmesi

4

5 Toplantı Gündem Konuları 19/09/2012 1. Tanışma ve Katılımcıları Selamlama 2. Taslak gündemin onaylanması 3. 15 Mayıs 2012 de yapılan son WG toplantısının eylem listesi 4. AB Girşimlerinin İzlenmesi 4.1 Enerji Verimliliği Directifi (EED) Oturum Belgesi : Avrupa Parlamentosunda kabul edilen doküman 4.2 Enerji dönüşüm faktörü / Eko-dizayn ve Enerji Etiketleme 5. Isıtma ve Soğutmada Elektrifikasyon alt çalışma grubu 6. Enerji Sektörü Göstergeleri Ortak Projesi IEA Önerisi 7. Yuvarlak Masa Bölümü : Ülkelerin ulusal enerji verimliliği politikalarında gelişmeler 8. Enerji verimliliği politikaları üzerine IEA Çalışmasınn izlenmesi 9. Bir sonraki toplantı tarihinin netleştirilmesi - Kapanış

6 AB Enerji Verimliliği Politikası Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, enerji güvenliğini artırmak ve iklim değişiklikleriyle mücadele Avrupa Birliği’nin yeni enerji verimliliği eylem planının en önemli hedefleri olarak belirlenmiştir. Dönüm noktaları: 23 Ekim 2006: Avrupa Komisyonu enerji verimliliği eylem planını sundu. 10 Ocak 2007: Komisyon’un enerji ve iklim değişikliği paketinde enerji verimliliğini öncelikli alan olarak tanımladı. 30 Haziran 2007: AB üye ülkeler ulusal enerji verimliliği eylem planlarını Komisyon’a sunmaya başladılar.Ekim 2009: AB araç lastiklerine "yakıt verimliliği" etiketi getirilmesi konusunda anlaştı.17 Kasım 2009AB “Binalarda Enerji Performansı” Direktifi üzerinde uzlaşmaya vardı. 6-7 Eylül: Avrupa Birliği Çevre Bakanları, gayri resmi toplantıda enerji verimliliğini tartıştılar. 2011 başı: Komisyon yeni enerji verimliliği eylem planı sundu 2012 sonu: Yeni Enerji verimliliği direktifi EED yürürlüğe girdi.

7 * AB Konseyi (Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi, AB Liderler Zirvesi, European Council ), 14 Kasım 2012 tarihinde Enerji Verimliliği Directifi (EED) ni onayladı ve Official Journal (Resmi Gazete) de yayınlandı.

8 AB 20-20-20 HEDEFİ

9 MS: Member States

10 AB’nin 20-20-20 Hedefi ile Enerji tüketiminin azaltılması ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasında kilit çözüm AB’nin hedeflediği enerji tasarrufunun mevcut karbondioksit emisyonlarını 860 milyon ton azaltması Enerji tüketiminin azaltılması ile AB’nin önemli problemlerinden biri olan enerjide arz güvenliği probleminin çözümüne katkı Enerji tüketiminin azaltılması AB’nin toplam enerji tüketimini karşılayan kaynaklarda dışa bağımlılığı azaltarak, enerji güvenliğinin artırılması. Sanayide ve hizmetlerde enerji tüketiminin azaltılması, AB sektörlerinin rekabet gücünü de artırılması Yüzde 20 tasarrufun parasal karşılığı olarak 220 milyar Avro, Enerji tasarrufu rakamsal olarak 400 milyon TEP olarak ifade ediliyor Enerji tüketiminin azaltılması hedefinden AB’nin beklediği diğer bir fayda da, enerji verimliliği ürünlerinin, araçlarının ve hizmetlerinin bir pazar yaratmasıdır.

11 Enerji Verimliliği Eylem Planı Komisyon’un 2006’da onayladığı Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2020 yılına kadar AB’nin bugün kullandığı enerjiden %20 daha az enerji tüketerek her yıl yaklaşık 780 ton daha az karbondioksit açığa çıkması ve 100 milyar Euro tasarruf sağlanması öngörülmektedir. AB’nin kendi enerji tüketiminden kaynaklanan sera gazı salınımının(CO2) 2020 yılına kadar %20 oranında azaltılması gibi AB’nin yeni stratejik hedefine ulaşabilmesi için eylem planında belirtilen 10 öncelikli alan belirlendi. 15 milyon binanın 2020 yılına kadar yenilenmesi 2020 yılına kadar emisyon salımını %20 oranında düşürülmesi Binalarda Avrupa’nın enerji tüketiminde %40 tasarruf sağlanması v.b

12 Enerji Verimliliği Direktifi uygulamaları ile 2020 yılına kadar yalnızca %15 enerji tasarrafu meydana getireceği tahmin edilmektedir, diğer tamamlayıcı önlemlerin (enerji etiketlemesi gibi) 2020 yılı %20 hedefi için kalan %5'i sağlayacağı beklenmektedir.  Direktifin nihai kabul edilen versiyonu ile başlangıçtaki ilk öneriye gore yapılan ana değişiklikler Enerji Verimliliği hedefleri (Madde. 3) Ulusal hedefler şu anda açıkça gösterilmiş ve belirlidir.  Eğer 2014’de, AB kendi %20 hedefinine erişmeye doğru eğilimi sağlayamazsa, AB Komisyonu başka önlemler önerecektir ( teklifte öngörülen bağlayıcı hedefler yerine).  AB'nin 2020'de enerji tüketimi 1474 (1078) Mtoe 'yi aşmayabilirse, yeni madde eklenmesi gereklidir. AB üzerinde bağlayıcı enerji verimliği hedefi başka bir yoldan sağlanması planlanmaktadır. New Energy Efficiency Directive (EED)

13 What is the objective? Kendi halinde olursa Son durum -20% Hedefi GAP

14

15 Enerji verimliliği potansiyeli ve hedeflere ulaşmada araçlar AB’nin enerji verimliliği tedbirleri ile sağlayabileceği tüketim azaltımı potansiyeli; sanayide yüzde 19, ulaştırmada yüzde 20, konutlar ve hizmet sektöründe de yüzde 30 olarak belirlenmiştir. Bu potansiyeli enerji verimliliği araçları ile enerji tüketiminin azaltılmasına dönüştürmek, buna yönelik olarak politikalar geliştirilmesine ve bu politikaları gerçekleştirilecek somut tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasına bağlıdır. AB, bu tedbirleri Avrupa Enerji Verimliliği Eylem Planı ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planları kapsamında belirleme ve uygulamayı tercih etmiştir. Üretim ve hizmetlerde enerji tüketimini azaltacak teknolojilerin geliştirilmesi, AB’nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasında en önemli araç olarak ön plana çıkmıştır. ARGE çalışmaları ile teknoloji geliştirme üzerinde uzun süredir çalışılmaktadır.

16

17 ENERGY EFFICIENCY WORKING GROUP ÇALIŞMALARINDAN…….

18

19

20

21 TEŞEKKÜRLER Member of WG ON EE TEŞEKKÜRLER Member of WG ON EE Dr. Mehmet BULUT


"ENERGY EFFICIENCY WORKING GROUP ENERGY EFFICIENCY WORKING GROUP Dr. Mehmet BULUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları