Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUM Company – friendly association with others Social – living with others Ortak bir coğrafi mekan Ortak bir kültür İşlevsel olarak farklı temel gruplar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUM Company – friendly association with others Social – living with others Ortak bir coğrafi mekan Ortak bir kültür İşlevsel olarak farklı temel gruplar."— Sunum transkripti:

1 TOPLUM Company – friendly association with others Social – living with others Ortak bir coğrafi mekan Ortak bir kültür İşlevsel olarak farklı temel gruplar Düzenli karşılıklı ilişkiler Çok yönlü örgütlü etkileşim

2 İDEOLOJİ Dünya görüşü kazandırır Toplumları tasarlar İdeolojiler toplumsal hareketlere yol açar İdeolojilerinin realitede yer bulmadığını düşünenler Bulduğunu düşünen bunu korumak için

3 TOPLUMSAL HAREKET Hayatın akışını etkileyen toplumsal sorunların giderilmesi Örgütlü hareket Değişik çıkar gruplarından – kadınlar, işçiler, gençler Fikir özgürlüğü arttıkça artar Bireylerin insiyatif alması gerekir Legal veya illegal olabilir

4 TOPLUMSAL HAREKET TÜRLERİ Biçimsel örgütlenmeler – Salvation Army–Uluslararası Yardım Organizasyonu–4 yaş İdeolojik akımlar – İşçi hareketi – Maoculuk Devrimler – 1789 Fransız Devrimi–Özgürlük–Ulusal bağımsızlık hareketleri Rejime yönelik hareketler – Bolşevik devrimi – Küba 26 temmuz hareketi – Zapatistalar Belirli bir kitle veya amaca yönelik hareketler – Fundamentalizm – siyonizm – nazizm – faşizm

5 TOPLUMSAL HAREKET TÜRLERİ Dönüştürücü hareketler – toplumu baştan aşağı değiştirme Reform yapıcı hareketler – mevcut düzenin sınırlı yönlerinde değişiklik Kurtarıcı hareketler – kokuşmuş bir yaşam tarzından tümüyle koparma Alternatif hareketler – kişilerin sadece belirli özelliklerini değiştirme

6 TOPLUMSAL HAREKETE YOL AÇAN NEDENLER Temel neden memnuniyetsizlik Bir insanın karnı bile ağrısa dünyanın düzeninin değişmesini arzulayabilir Demokrasi eksikliği Fikirlerin özgürce dile getirilememesi Dış dünyayı değiştirme isteği Toplumların geleceğine ilişkin umutsuzlukları

7 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER İşçi sınıfı yok, Sorunlar toplumun genelini ilgilendirmiyor Hedef daha demokratik ve eşitlikçi bir toplum Kimliği rahatça ifade edebilme Mikro düzeydeki talepler ve marjinallerin sesi Çıkış noktası güçlü demokrasinin olduğu ülkeler 1968 Fransa öğrenci hareketleri öncüsü olmuştur. Aynı zamanda bu ülkelerden kaynaklı Çifte standart, sömürü, adaletsizlik, eşitsizlik gibi.

8 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER Toplumsal yapıdaki gelişimle pozitif orantılı Yeni toplum gösterişçi bir toplum Hareketler de buna ayak uydurmaktadır. Medya ile kısa süreliğine gündeme oturmakta Sonra saman alevi gibi ortadan kaybolmaktadır. Gündemin sürekli değişmesiyle Hareketler bir öncekinin etkisini azaltmakta

9 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER Ekoloji Hareketi (Çevreci Hareket) Anti-Atom Enerjisi Hareketi Barış Hareketi (Pasifizm) Kadın Hareketi (Feminist Hareket) Marjinal Cinsel Kimliklere Dayalı Hareketler (LGBT) “Küreselleşme Karşıtı” hareketler yeni soluk getirdi Alternatif bir sistem ve ideoloji değişimi talep etmiyorlar

10 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER Bildiğimiz dünyanın sonunu hazırlayan üç dönem – 1968 Kilidin Açılması Fransada başlayan öğrenci hareketleri – 1989 Kapının Açılması Berlin Duvarının Yıkılması – 2001 Yeni Dünyanın Kapısının Açılması İkiz kulelerin yıkılması

11 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER Fukuyama-Tarihin Sonu ideolojiler bitmiştir İnsanoğlu felsefi ve siyasi arayıştan vazgeçti Liberalizm insanların mutluluğunu sağlamaya yeter Batı medeniyetler diğer medeniyetleri silecek

12 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER 20 yy ideolojileri ütopyaların temelini oluşturur ve İdeolojilerin son bulması ile distopyalar Bradbury’nin Fahrenight 451’i Zamyatin’in Biz’i, Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sı, Orwell’ın 1984’ü

13 YENİ TOPLUMSAL HAREKETLERİN NEDENLERİ Önceki döneme ait toplumsal hareketlerde gerileme Bu hareketleri canlandırmaya çalışanların ilgi görmemesi Mevcut toplum yapısını sarsacak bir kültür krizi. Sosyal düzenin reddedilmesi Yeni düzen arayışı. İktidarın merkeziliğinin reddedilmesi Geçmiş toplulukların hayat tarzlarına yönelme.

14 ALTERNATİF MEDYA Kısıtlardan doğmuştur İhtiyaçtır Tepkidir Amaç toplumsal bağlamı güçlendirmek. Haberlerin arka planında yatan nedenleri aktarmak Eleştirel düşünmeye sevk etmek Halkın yararı için Halktan taraf Halk tarafından

15 ALTERNATİF MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Küçük ölçekli Farklılıklara saygı gösteren Özgün topluluklara yönelen Devlet ve pazardan bağımsız Hiyerarşik yapının olmadığı İzleyicinin katılımına açık Egemen olmayan söylemlerin taşıyıcısı

16 ALTERNATİF MEDYA Özgür Hızlı Aracısız Zamansız Toplumsal muhalefete paralel hareket etmesi gerekir Sunulan içeriğin radikal olması gerekir İçeriğin ses bulması için uygun platform bulması gerekir Temel motivasyon kaynağının para olmaması gerekir Üretilen bilginin ticarileşmemesi için mücadele vermek

17 ALTERNATİF MEDYA Dünyaya bakış açısı medya ile şekillenir Ana akım medya eğlendirmeyi hedefler Bu sayede suskun toplumlar yaratmayı Alternatif medya bilgilendirmeyi hedefler Do it yourself Güçsüzün medyası Bir başka dünya mümkün

18 ALTERNATİF MEDYA Kapitalist düzen ezenler ve ezilenler hiyerarşisi Özgürleşme hareketi sürekli ezilen kesimden gelir Bazen ezenlerin yerini alma eğiliminde de olurlar Kuralları ezenler belirler Ezilenler bunu Tanrının iradesi olarak algılarlar Ezilenler varolan sistemi deşifre edemezler Sistemin dönüşeceğine inanmazlar

19 ALTERNATİF MEDYA Deşifre edilmesi ise mevcut eğitim modelleri ile imkansız Mevcut eğitim modeli bankacı eğitim modelidir. Öğrenciler yatırım aracı öğretmen ve veliler sermaye sahibi Öğretmen öğrenciyi hiçbirşey bilmez kabul eder Ona sürekli tahviller çıkartır yani birşeyler anlatır Öğrenciler sorgulamadan kabul eder. Böylece sığ beyinler üretilmektedir Güncel hayata ezen-ezilen ilişkisi şeklinde yansır Ödev yaparsan şu notu alırsın Edilgen yapının devamı.

20 ALTERNATİF MEDYA Çözüm problem tanımlayıcı eğitim modelidir. Sistemin bir problem olduğunun kabul edilmesi Öğretmen ve öğrencinin birer partner olması Öğretmen öğrencisinden birşeyler öğrenebilir Öğretmen alternatif görüşleri teşvik etmelidir Bu ise diyalog ile mümkündür

21 ALTERNATİF MEDYA Liderler diyalog yerine görüşlerini kabule zorlar Bu bir kültürel istiladır ve şiddet eylemidir. Alternatif medya sistemi deşifre eder Geleneksel medya güç karşısında bağımsız kalamaz Geleneksel medya ezenden yanadır Geleneksel medya öğretmen pozisyonundadır Alternatif medya ezilenleri özne konumuna yerleştirir

22 ALTERNATİF MEDYA Eleştirel bakış açısına sahip halk da lazımdır En ufak bir yolsuzluk haberinin deşifre edilmesi Problemin çözülebileceğini halka kanıtlar Tünelin ucunun görüldüğü bir ışık yaratır

23 ALTERNATİF MEDYA Etkileşim kavramı diyalog için önemlidir Geleneksel medya bilinçli olarak buna yer vermemekte Geleneksel medya birer kültür istilacısıdır Şiddet uygular Küçük sektörel olumsuzluklar medyada yer almaz Alternatif medya kimsesizlerin kimsesidir Kültürel eylem gerçekleştirmeye adaydır

24 AARON SWARTZ The Info.org adında yaratmış olduğu site-wikipedia benzeri RSS’I geliştirdi-web sayfalarının özeti Sorgulamaya eğitim sistemi ile başladı-devletin kurduğu düzen Telif hakları Creative commons-bazı hakları saklıdır Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorum Stanford’u reddedip Y Combinator (infogami) şirketini tercih etti Kullanıcı bulamayınca Reddit ile birleştirdi Conde (dergi grubu) 1 Milyon dolara satın aldı Internet herkesin kendini ifade edebileceği bir yer Mesele buna erişme yöntemlerine kimin hükmettiğidir Güç google’da size internette nereye gitmeniz gerektiğini söylüyor

25 AARON SWARTZ Kurumsal bir firmada çalışmak istemediğinden kendini kovdurdu Tim Bernes Lee’den etkilendi (interneti ücretsiz dağıttı) İnternet özgür bırakılmasaydı tek bir web olmazdı ve birinden diğerine geçemezdin Dünyayı olduğu gibi kabullenmeme Sana verilenle yetinmemelisin her şeyi sorgulamalısın Öğrendiklerin geçicidir bu topluma da uygulanabilir Kamusal alana kamusal erişim hesap sorulabilirlik sitesi watchdog.net Open library projesi Kitaplar kültürel mirasımız Federal mahkeme kayıtlarına ulaşma PACER Elektronik Mahkeme Kayıtlarına Kamusal Erişim kayıt başına 10 Cent Yıllık 10 milyar dolarlık bir pazar PACER geri dönüşüm projesi – edindiklerini paylaşma 17 kütüphanede pacer’a ücretsiz erişim (57.000 km’de bir) flash bellek kuvvetlerine katıl-pacer’ı download edin ve geri dönüşüme yükle Aaron bu kuvvete katıldı Otomatik veri çekme programı-760 GB (20 milyon sayfa) veri çekme

26 AARON SWARTZ FBI’ın dikkatini çekti ve evi gözetlenmeye başladı Yanında avukatı olmadan görüşmeye ikna etme Gelir dağılımındaki adaletsizlik ile mücadele Evden para kazanma ve madencinin çalışma şartları Dünya saçma bir yer Yenilikçi Değişim Mücadelesi Komitesi üyesi Siyasette yenilikçi adayları destekleme sistemi Üniversitelerin akademik veritabanlarına erişimi var ya diğerlerinin Bilimsel eserler kamusal bir miras, vatandaşların vergileriyle JSTOR’u hedef seçti Veritabanını kullanıma açma bedeli 200 milyon dolar MIT’ye tanıtılan hayalet laptop makaleleri çekti JSTOR ve MIT önlemler alır-ip engelleme Bilgisayarı doğrudan ağa bağladı Bilgisayar bulundu kameralar yerleştirildi Aaron tespit edildi Polis takip eder ve döver George Bush Patriot yasalarında faydalanarak Elektronik suçlar görev kuvvetlerini kurdu Hakimin Hırsızlık hırsızlıktır söylemi levye ile veya bilgisayar ile Hangi zararın gerçekten zararlı olduğunun belirlenmesi lazım

27 AARON SWARTZ Aaron FBI bulmasın diye konumunu paylaşmıyor Daha önce görülmemiş aktivist hareketlerin olduğu dönem Wikileaks Time Dergisi 2011 yılı kişisi olarak göstericiyi seçti Böyle bir dönemde aaron’un tutuklanması anlamsız Dava açılmadan önce teklif 1 yıl bilgisayardan men Reddetti Devletin daha fazla delile ihtiyacı vardı ne için bu işi yapıyordu? Daha önce de yapmıştı, yoksul ülkeler için yapmış olabilirdi? Mahkeme kredi kartı çalma kapsamında değerlendirdi Aaron’ı zor duruma düşürmek için kız arkadaşına baskı Bir günlük kraliçe teklifi-bilgi karşılığında dokunulmazlık Gerilla açık erişim manifestosu (bilgilere erişip arkadaşlarla paylaşmak) Bu bir suç değildir aksine ahlaki bir durumdur Internet bir insani haktır ve devlet buna engel olmamalıdır Ulusal güvenlik internetin engellenmesi için gerekçe gösterilemez 35 yıl hapis 1 milyon dolar para cezası ile yargılama

28 AARON SWARTZ JSTOR vazgeçmesine rağmen devlet vazgeçmedi Devlet ibretlik olsun diye cezalandırmak istedi Bardağı taşıran son damla Demand Progress’in destek açıklaması MIT vazgeçmedi MIT bunun için vardı Steve Jobs ve Wozniak bluebox’ı satarak işe başlamışlardı bu da telefon şirketini dolandırmaktı Bill Gates’de Harvard’ın bilgisayarlarını kullanarak başlamıştı Aralarındaki fark dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek Dikkatini SOPA (Stop Online Piracy Act)’ya yöneltmişti Neşterlik meseleye balyozla müdahale etme Firmalara Yargı süreci olmadan sitelere engel koyma hakkı veriyordu Google’ı linkleri kaldırmaya zorlayabileceklerdi Internetin özgür yapısına tehdit Demand Progress (ilerleme talep et)’I kurdu-dijital aktivizm VOIP ile meclisi aratıyorlardı Tek mesele şirketlerin çıkarları

29 AARON SWARTZ Büyük bir değişimin parçası olmaktansa küçük bir değişimi gerçekleştirmeyi tercih etmek Sürdürmek istediğim hayat tarzı mümkün bunu ispatladım Obama hackerlara Aaaron ile mesaj yolluyor Internetle iki iki kutuplu görüş var ve her ikisi de doğru Korunmuş bir bilgisayardan bilgi temini suçu War Games filmine dayanan Bilgisayar sahtekarlığı ve istismarı yasası 17 dergisinin kurallarında okumak için 18 yaşında olmanız gerekir yazması Herkes suç işliyor Devlet açık erişim manifestosunu çok ciddiye aldı Devletin elindeki çekiç sürekli büyüyor O internetin öz evladıydı ve eski dünya onu katletmişti Ekonomik krizin mimarları başkanla akşam yemeği yiyiyorlar Değişim kendiliğinden kaçınılmaz olarak gelen bir şeydir. Sürekli mücadele ile gelir Bilgisayar sahtekarlığı ve istismarı yasasının adı Aaaron’s Law olarak değişiyor 14 yaşındaki çocuğun JSTOR ‘u tarayıp pankreas kanserine çözüm bulması

30 WE ARE LEGION Kilisenin Anonymous hakkında fetva vermesi Internetin son patronu Düzensiz özgürlüğün temsilcileri Jeopolitik etki yaratıyorlar Hükümetin halkından korktuğu bir ülkede yaşamak isterdim. Herşey gibi hiçbirşey olabilme gücü Bize Klavye delikanlısı, çapulcu dediler Kuralsız yaşabilmek için dürüst olmak zorundasınız Hacker kültürü MIT’den (şakalardan) doğdu

31 WE ARE LEGION MIT’nin tepesine vw koymak Köprüyü insan boyuyla ölçme Otobüs durağı örneği gerçekten binmek isteyenlerin binememesi Lufthansa havayollarını protesto için siteyi çökertme Özgürlük henüz fark edilemeyen oldu Ayrıcalık ve mahremiyet zenginlerin oldu Teknoloji ile hak ettiklerini alabilme Çan eğrisinin tepesine çıkma Toplumun efendileri ile eşit koşullarda mücadele edebilmek 4chan’da büyümüştür (insanların anonoim olarak resim yüklemesi) b book iğrenç paylaşımlar, insanların tekrar gelmesini engelleme facebook un tam tersi facbook ta kendiniz olmak zorundasınız Kedi capsleri b book ta başladı habbo hotel I işgal et-binlerce aynı kıyafet giyen avatar yaratmak-zenciler Birbirlerini tanımka için kullandıkları sözcükler, 9000’in üzerinde, iphonumu kaybettim. İnternet radyosu olan neo nazi Hal turner’ın peşine düşme, Denial of Service uygulandı Gerçek hayatta da trolleme – evine binlerce pizza gönderme Anonymous-internetin ilk ordusu Tom cruise’un videosu-yasa çıkarttılar (yayınları kaldırtacak)

32 WE ARE LEGION Barbra straisand etkisi Low Orbit Ion Cannon–scientology kilisesini çökertme Bilgi özgürdür 10 aralık 2008’de sokağa maske (Guy Fawkes-V for vendetta) ile çağırma Gerçek hayatta anonimliği sergilemek 1 yıl hapis, 1 yıl denetimli serbestlik, bilgisayara dokunamama Bölünme, kuş sürüsüne benzetme Operation Titstorm (avustralya’da küçük göğüslü kadınların pornolarının yasaklanması) Anonymous bunun için hükümeti DOS ile çökertti Julian Assange, hacker, bilgiyi yayma kültürü Gerçekler özgür olmak ister Seçkinlerin güçlerinin nasıl işlediğini dünyaya gösterme Wikileaks’e kredi kartıyla bağış yapılamaması Anonymous tarafından Paypal’a DDOS yapıldı Tunus hükümetinin yaptıkları (wikileaks engelleme) anonymous’un müdahalesi Tunus Lideri Ben Ali’nin devrilmesi Mısırlılar adına tweetler atarak yaşadıklarını anlatmaları LulZec girişimi (kötü amaçlı) Tarih bize değişimin çiçeklerle gelmediğini gösterir


"TOPLUM Company – friendly association with others Social – living with others Ortak bir coğrafi mekan Ortak bir kültür İşlevsel olarak farklı temel gruplar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları