Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDYA Medyayı Tanımak - Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri -

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDYA Medyayı Tanımak - Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri -"— Sunum transkripti:

1 MEDYA Medyayı Tanımak - Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri -

2  Düşünce ve ifade özgürlüğü  İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygı  Her türlü ayrımcılığın engellenmesi Medya Ahlakının Temel Koşulları Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

3  Kadınların metalaştırılmasının engellenmesi  Çocuk ve gençlerin korunması  Toplumsal kurumların korunması  Haberin özgürce oluşabilmesi ve habere özgürce ulaşabilme Medya Ahlakının Temel Koşulları Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

4  Haberin gerçek ve doğru olması  Okur, izleyici veya dinleyiciye saygı  Haberlerde şeffaflık Medya Ahlakının Temel Koşulları Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

5  Gerçek dışı haber yapmaz.  Bilgileri ve haber konularını olduğundan daha büyük göstermez.  Haberle ilgili tüm bilgileri paylaşır, bir kısmını saklamaz. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

6  Bilgileri ve belgeleri tahrif etmez, değiştirmez, bu türden bilgi ve belgeleri kullanmaz.  Kaynaklarının gizliliğini kamu yararı gerekmedikçe korur. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

7  Doğru ve sık kullandığı iletişim bilgilerini yurttaşlarla açık bir biçimde paylaşır.  Bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge vb. elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanmaz. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

8  Her türlü baskıya karşı durur, çalıştığı medya kuruluşundaki yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat almaz.  Gerçekleri ve doğruları yayınlamak için sansür ve otosansürle mücadele eder. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

9  İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olur.  Kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygı gösterir.  Özel hayatın gizliliğini korur. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

10  Kişilerin ve kurumların mahremiyetlerini ve mahremlerini korur.  Olaylara, kişilere ve kurumlara tarafsız bir biçimde yaklaşır.  Doğruluk ve dürüstlüğü temel ilke olarak benimser. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

11  Bir kuruma veya bir şahsa göre konum almaz.  Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen gösterir.  Kadınları nesneleştirmekten kaçınır. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

12  Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen gösterir.  İzleyicilerin ve dinleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem verir.  Okurların duymak istediğini değil gerçekleri yazar. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

13  Çoksesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem verir.  Kültürel yozlaşmaya ve bozulmaya neden olabilecek içerikleri sunmaz.  Yayınlarında ırk, renk, dil, din, sosyal düzey ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer vermez. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

14  Genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapmaz.  Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmez. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

15  Edindiği gizli bilgileri para karşılığında ya da ücretsiz olarak kimseyle paylaşmaz.  Sadece reyting ya da tiraj kaygısı ile yayın yapmaz.  Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmaz. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

16  Para karşılığında haber yapmaz.  Kendi çıkarına ya da çalıştığı kurumun çıkarına haberler yapmaz.  Medya dünyasındaki ilişkilerini kendisinin ya da çevresinin çıkarı için kullanmaz. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

17  Medya profesyoneli olmasını kullanıp kamu görevlilerini veya vatandaşları tehdit ederek kişisel ya da kurumsal işlerini yapmaz.  Ticari kurumlarla medya üzerinden ilişki kurmaz. Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz? Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

18  Doğruluk  Haber ve yorumun karıştırılması  Haber ve reklam dengesinin kurulamaması  Özel hayatın gizliliğini ihlal  Kişilik haklarının ihlali Medyada Yaşanan Etik Sorunlar Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

19  Haber kaynağıyla ilişkilerin doğru bir biçimde düzenlenememesi  Çocukların haber unsuru olarak sömürülmesi  Çıkar çatışmalarının haberi etkilemesi  Trajik olayların ayrıntılı tasvir edilmesi Medyada Yaşanan Etik Sorunlar Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri

20 Medya profesyonellerinin etik ilkelere uygun davranması okuyuculara, izleyicilere ve dinleyicilere bağlıdır. Etik ilkelerin ihlal edildiğine tanık olduğunuzda medya profesyonelleriyle iletişime geçerek yeni ihlallerin yaşanmasının önüne geçin. Dikkat! Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri


"MEDYA Medyayı Tanımak - Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri -" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları