Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ

2 KAYNAŞTIRMA ; Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. (Madde 67-ÖHY)

3 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
Sayıları azımsamayacak ölçüde olan özel eğitime muhtaç çocukların bir eğitim imkanına kavuşturulması Öğrencinin akranlarıyla sosyal bütünleşmesinin sağlanması, kendini kabul etmesi ve çevresinden kabul görmesinin sağlanması Öğrencinin ihtiyaç duyduğu özel eğitim ve rehberliğin verilmesi

4 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN ENGELLİ ÇOCUĞA YARARLARI
BEP sayesinde kapasite ve öğrenme hızına uygun eğitim alır. Uyum,başarı ve kendine güven kazanması kolaylaşır. Destek eğitimi sayesinde zayıf yönlerini yeterli hale getirebilir. Kendine güven, takdir edilme, cesaret, sorumluluk, bir işe yarama duygusu gibi sosyal değerler gelişir. Kaynaştırma ortamlarında olumsuzdan çok, olumlu davranış gösterme frekansı artar.

5 İletişim, işbirliği, kabullenme ve ortak yaşam becerileri edinir.
Algı sistemi ve öğrenme özelliklerine uygun yöntem teknik araç ve gereçlerin kullanılması sayesinde öğrenmesi pekişir. Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel, serbest zaman etkinlikleri sayesinde bütünsel gelişimleri kolaylaşır.

6 Kaynaştırma Uygulamalarında Görev ve Sorumluluklar
a)Müdür; kaynaştırma uygulamaları için kurumda gerekli düzenlemeleri plânlar ve uygulanmasını sağlar, özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapar. b)Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen; bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygular, değerlendirir, gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir. c)Öğretmen; özel eğitim gerektiren öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için önlemler alır, bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar, programını bireyselleştirerek uygular. Bu çerçevede aileler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışır.

7 d)Rehber öğretmen-psikolojik danışman; kaynaştırma uygulaması kararı ile gelen öğrenciler için, uygun eğitim ortamının düzenlenmesinde ve uygulamada yer alan öğretmenlere, öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında rehberlik eder. e)Aile; programın uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç-gereç desteği sağlayabilir. f)Özel eğitim gerektiren birey; değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.

8 DEĞERLENDİRME Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir. (İÖKY Madde 32/h) Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarısının tespiti, 31/5/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (İÖKY Madde 47/e)

9 Madde 73 :"Kaynaştırma uygulamalarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır.Değerlendirmede, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınır.“ (ESKİ) Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır (ÖEHY Madde 24) **Bu öğrencilere ilgili yönetmelik hükmüne göre “Sınıf tekrarı” (İÖKY Madde 47) yaptırılmamaktadır.(YENİ) DEĞERLENDİRME

10 Görme yetersizliği olan öğrencilere; yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilir. Braille (kabartma yazı) olarak verilen yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Yazılı yoklamalarda daktilo, bilgisayar gibi cihazlardan yararlanılabilir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.

11 İşitme yetersizliği olan öğrenciler; ilköğretim ve orta öğretimde, istekleri doğrultusunda, yabancı dil programlarının bazı konularından veya tamamından muaf tutulurlar. Bu öğrencilerin başarıları yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilir.

12 Ortopedik yetersizliği olan öğrencilerden; yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü olarak değerlendirilir. Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizliği olanlar ise, çoktan seçmeli testler ile değerlendirilebilir.

13 Dil ve konuşma güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesinde yazılı sınavlar, ödevler ve projeler dikkate alınır.

14 Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler; güçlükten etkilenme durumlarına göre yazılı sınav veya sözlü değerlendirmelerin herhangi birinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar. Hiperaktivite ve dikkat yetersizliği olan öğrencilerin bu özellikleri göz önüne alınarak, kısa yanıtlı ve az sorulu yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilirler.

15 Otistik ve duygusal uyum güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmeleri; öğrencilerin hazır oldukları zamanlarda yapılır.

16 Sosyal uyum güçlüğü olan öğrencilerin durumu okul tarafından ayrıntılı bir rapor düzenlenerek özel eğitim hizmetleri kuruluna gönderilir. Özel eğitim hizmetleri kurulu, bu öğrenciler için tedavi, psikolojik danışmanlık, rehabilite, bakım-gözetim-koruma altına alma, moral ve maddi destek gibi konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği kurarak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Bu öğrencilerin değerlendirilmesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin görüşü dikkate alınır, esnek ve hoşgörülü davranılır. Üstün veya Özel Yetenekli Öğrenciler

17 SINIF ÖĞRETMENİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE DİKKATE ALMASI GEREKEN KONULAR
Sınıf öğretmeni, sınıfındaki tüm çocukların eğitiminden sorumlu olduğunu dikkate almalıdır. Sınıftaki her çocuk, özellikleri, kendine özgü öğrenme gereksinimleri ve her birisi ayrı bir birey olarak öğretmenin yönetimi altındadır. Özel gereksinimli öğrenciler de aynı diğer öğrenciler gibidirler. Onları farklı kılan gereksinimlerinin daha yoğun olması ve giderilmesi için ayrı bir strateji ve yardım gerektirmesidir. Özel yardım gerektiren alanlardaki gereksinim özel eğitimle giderilebilir . Ancak normal bir sınıfta uygulanacak olan programın çocuğun gereksinimlerine göre düzenlenmesi gerekmektedir. Engel durumlarına ilişkin özellikleri tanıyabilmelidir.

18 Kaynaştırma öğrencisinin başarısı için sınıf süreçlerini, yöntem ve materyallerini uyarlamalıdır
Öğrencinin BEP’inin geliştirilmesine katılma ve ekibin bir üyesi olarak çalışmalıdır. Bilgileri ailelerle paylaşmalıdır. Belirlenen özel gereksinimlere ilişkin olarak çevreyi düzenleyebilmelidir. Gerekli durumlarda uzman kişilerden yardım alabilmelidir. Kendi sınırlılıklarını tanıyabilme ve bunları geliştirmelidir.

19 FEDA EDİLECEK FERT YOKTUR.”
“EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK FERT YOKTUR.” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


"KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları