Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALFA KIMYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALFA KIMYA."— Sunum transkripti:

1 ALFA KIMYA

2 Sezai Çagin Yuzgulec 2011144077 Yavuz Gençoglu 2011144025

3 Alfa Kimya Tarihçesi Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret A. Ş
Alfa Kimya Tarihçesi Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Erkan KARATAŞ tarafından 1997 yılında kurulmuştur. İlk yıllarda tekstil yardımcı kimyasalları ile ticaret hayatına başlamıştır. Akdeniz bölgesinde ve Adana’da birçok kuruluş için su tayini, su sertliği, su iletkenliği ve biyolo-jik kirlilik hakkında araştırmalar yapmıştır. Su hazırlama ve suyunsebep olduğu bütün sorunları gidermede oldukça uzman bir kimyafirması olup, yeterli personel sayısına sahiptir, ve anahtar teslim işyapmaktadır. Firmanın hizmet verdiği başlıca alanlar ve uygulamalar şunlardır; soğutma kulesi temizliği, kazan temizliği, esanjör temizliği yumuşatma revizyonu, su şartlandırma ve dozajlama üniteleri, kireç çözücüler. Şirketin en önemli vizyonu yurtdışında imal edilen kimyasalların Türkiye’de üretimini gerçekleştirmektir. SU HAZIRLAMA VE SUYUN SEBEP OLDUĞU BÜTÜN SORUNLARI GİDERMEDE UZMANIZ.YETERLİ PERSONEL İLE UYGULAMA DAHİL ANAHTAR TESLİMİ İŞ YAPIYORUR ... Ürünler : suarıtma sistemleri,kazan kimyasalları,soputma suyu kimyasalları,kireç çözücüler Çalışan Sayısı: 10 Kuruluş Yılı: 1997

4 Birimler Araştırma bölümümüz iki laboratuvardan oluşmaktadır; -Üretim laboratuvarı -Ar-ge Laboratuvarı Ar-ge laboratuvarında su şartlandırılması, haşıl işlemleri, tekstil kimyasaları, rezerve ozmos sistemi, ve atık kaydırıcı kimyasallar araştırılmaktadır.

5 HAŞILLAMA İŞLEMLERİ Genel olarak haşıl; çözgü ipliklerinin dokuma sırasında maruz kalacakları mekanik hareketlere karşı gerekli fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza veya daha da arttırmak maksadıyla, çözgü ipliklerindeki elyaf uçlarını birbirine yapıştırmak, ipliğin yüzeyini bir haşıl filmi ile kaplamak ve mukavemetini arttırmak için hazırlanan çeşitli ve uygun kimyasal tertipte yapıştırıcı özelliği bulunan viskoz bir sıvıdır. Çözgü ipliklerinin yukarıda tarifi verilen haşıl içerisinden geçirilmesi işlemine haşıllama denir. Haşıllama işlemi, iplik kalitesini değiştirmez. Fakat haşıllanan iplikten istenilen kalitede bir dokuma ve dokuma tezgahlarından yüksek bir randıman alınmasına yardımcı olur. .

6 Kumaşların dokunması sırasında çözgü iplikleri, mekiğin gidip gelmesi ve diğer mekanik zorlamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu iplikleri belirli bir derecede koruyabilmek ve çözgü kaplamalarını azaltmak için yüksek dayanımlı, çok katlı ipliklerin dışında kalan çözgü iplikleri genellikle haşıllanırlar. Çözgü ipliklerini haşıllanmasındaki amaç liflerin birbirine daha iyi yapışarak, daha kapalı, sağlam bir hale gelmelerini ve kayganlıklarının artmasını sağlamaktır. Böylece ipliklerin kopmalarını ve sürtünme özelliklerini geliştireceğinden dokuma sırasında iplik kopması azalmaktadır.

7

8 Haşıllama yardımcı maddeleri ise daha küçük moleküllü olup, bunların gerek kimyasal yapıları gerekse sağladıkları etkiler kendi aralarında büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Yumuşatıcı, kayganlaştırıcı, ıslatıcı, çözünmeyi arttırıcı, makro molekülleri küçültücü, statik elektriklenmeyi azaltıcı, konserve edici, ağırlaştırıcı v.b. Maddeler bunlar arasında sayılabilirler. Haşıl maddeleri şu şekilde sınıflandırılabilir; A) Doğal Kaynaklı Haşıl Maddeleri 1) Nişasta ve Türevleri 2) Selüloz Türevleri 3) Yumurta Akı Haşıl Maddeleri

9 B-) Tam Yapay Haşıl Maddeleri 1-Stiren-Maleik Asit Kopolimeri

10 2- Polivinil Alkoller (PVA)

11 3-Poliakrilatlar

12 Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri Arıtılacak suyun kimyasal analizleri yapıldıktan sonra analiz parametreleri dikkate alınarak su arıtma sistemi olusturulur.Sistemler suyun yapısına göre çeşitlilik gösterir.Ön arıtmada kum arıtma cihazı, aktif karbon cihazı ve yumuşatma cihazı seçenekleri olabilir.Ayrıca ultrafiltrasyon sistemi de olabilir.Sonrasında reverse osmoz cihazıda seçenekler arasında olabilir.Sistemler birbirine bağlı olarak çalışmaktadır.Sistem otomasyonu tarafımızdan kontrol edibilecek şekilde ayarlanmaktadır.

13

14 Soğutma Kulesi Temizliği Soğutma kulesi temizlik ve bakımı; daha az arıza ve daha az enerji tüketimi,optimum performans daha uzun ekipman ömrü, daha iyi kalitesi ve sağlıklı bir ortam sağlamak açısından oldukça önemlidir.Lejyonella nemli ve sulu ortamda yaşar ve çoğalır.En yaygın bulaşma yolu binalardaki sıhhi tesisat ve klima tesisatır.Özellikle oteller, hastaneler, iş merkezleri ve fabrikalar gibi büyük sistemlerde karşılaşılır.Lejyoner hastalığına karşı klima tesisatında sağladığı dezenfeksiyon sistemi ile soğutma kulelerinin ve buharlaşma evaporatörlerinde kir, organik madde, birikinti ve çökelti oluşumunu önleyen kimyasallar ile çözüm sunulmaktadır.

15

16 Eşanjör Temizliği Gaz ya da sıvı olan iki farklı akışkanın birbirine karışmayarak ısı aktarımını gerçekleştiren, ısı değiştiren cihaza eşanjör denmektedir. Bu akışkanların birbirine karışmamaları ısı ileten yüzeyle ayrıldıkları için sağlanır. Eşanjörlerin kullanım alanları; klima santralleri , kağıt imalatı, proses, atık su, petrokimya, ısı geri kazanımı, gemi inşaatı, bina soğutma ve ısıtma ve enerji santralleridir. Hava ısıtıcılarında, kombilerde, araba radyatörlerinde ve split klima serpantinlerinde kullanılarak günlük hayatımızda da yerlerini alırlar.

17

18 Dozajlama Ünitesi Boya, mine, yapıştırıcı, yağ, mühür, pasta kaynak ve buna benzer diğer sıvıların istenilen ve belirli miktarlarda aktarılmasını sağlayan üniversal bir dozaj pompasıdır. Ayak pedalı ile çalışır, maksimum 80 bar hava kullanır, ayarlanabilir basıncı sayesinde şırınga içerisinde bulunan sıvıyı çok ufak veya geiş alanlara dağıtabilme özelliğine sahiptir. Şırınga ve şırınga iğnesi hızlı ve kolay bir biçimde değiştirilebilir.

19

20 Yumuşatma Sistemleri Su yumuşatma cihazları suda bulunan ve sertliğe sebep olan Ca ve Mg iyonların sudan ayrılması için kullanılmaktadır.Su yumuşatma işlemleri, kimyasal arıtım kısmına giren iyon değişim prensibine dayalı bir işlemdir.Filtre malzemesi olarak sentetik reçinelerin kullanıldığı iyon değişimi işlemi: Sertliğe sebebiyet veren Ca ve Mg iyonları içeren suyun Na bazlı katyonik bir reçineden geçirilmesiyle gerçekleşmektedir.Bu geçiş sırasında suda bulunan Ca ve Mg iyonlarının reçineye bağlı Na iyonları ile yerdeğiştirmesi sayesinde su yumuşatma gerçekleşmiş olmaktadır.

21

22 Su Şartlandırma Su şartlandırma, kaynaktan alınan suyun hazırlanarak enerji üretiminde, ısıtma, soğutma sistemlerinde ve sanayinin değişik aşamalarında prosestan imalata istenilen kalitede kullanabilmesini sağlamaktadır.

23 Kum Filtreleme Sistemleri Bu sistem suda bulanıklığa sebep olabilecek ve suyun görüntüsünü bozacak askıda katı madde, tortu ve çamur gibi istenmeyen parametrelerin uzaklaştırılması ile suyun berrak bir görünüm kazanması amacıyla kullanılmaktadır. Kompakt tasarım sayesinde gereksinimi olan az yer ihtiyacı ve tam otomatik çalışma prensibi kum filtre sistemlerinin başlıca özellikleri arasındadır. İlk yatırım maliyeti düşük olan kum filtre sistemlerinde quartz minerallerinin değişme süresi ortalama beş yıldır.

24 Kum filtre sistemi seçiminin uygun olduğu ve verimli çalışan bir sistemde, diğer arıtma birimlerine giden yük minimize edilmiş olur. Bu sistemle, çözünmemiş, askıda katı maddelerin giderilmesi sağlanarak, makine ve tesisatlarda oluşacak tıkanma ve enerji sarfiyatındaki artışlar engellenmiş olur. Katı maddeleri tutma kapasitesi ile kendinden sonra konumlandırılmış olan sistemlere sağladığı işletme rahatlığı da bir avantajdır. 3-8 bar basınç aralığında çalışan kum filtre sistemlerinin filtrasyon hassasiyeti mikron aralığındadır. Zamana ve debiye bağlı olarak single ve tandem prensipte çalışan kum filtre sistemleri mevcuttur. Sistemin ana bileşeni olan otomasyon valfleri önceden belirlenmiş programa göre otomatik olarak ters yıkama yapmaktadır.

25

26 Membran Bakteri Filtresi Membran kelimesi Latince’de ‘zar’ demektir
Membran Bakteri Filtresi Membran kelimesi Latince’de ‘zar’ demektir.Membran filtresi ise belirlenmi büyüklükte gözenek çapından büyük partikül ve mikroorganizmaları geçirmeyen mutlak filtredir.Membran filtrenin basınca dayanıklı, gözenek büyüklükleri mikron seviyesindedir.Sık gözenekli sünger görünümlü bir yapıya sahiptir.Filtreler 0.1 μm ile μm 10 arasında değişen gözenek çaplarda üretilmektedir.Bu filtre fiziksel bir filtrasyondur. Membran filtreler ürüne zarar vermeden tüm mikroorganizmarı tuttuğundan dolayı steril üretimler için bir kurtuluş kaynağı olmuş ve bu yüzden günümüzde başta ilaç sektörü olmak üzere meşrubat, doğal kaynak suları ile gibi suda çözünen gıdaların üretiminde vazgeçilmez bir yöntem olmuştur.

27

28 Membran filtreler, kullanım alanlarına göre farklı materyaller üretilebilmektedir.Örneğin; rejenera ,selüloz,selüloz asetat,naylon,teflon ve benzeri gibi filtre edilebilir.Sıvının yapısına bağlı olarak seçilebilecek değişik özelliklerdeki materyallerden imal edilebilmektedir.

29 Bu temizlik yollarını ve faaliyetlerini birlikte iş yaparak kullandığımız kuruluşlar -Oğuz Gıda :Osmoz cihazı,Bakteri Önleyici kimyasallar -Oğuz Tekstil:Yumuşatma Kimyasalları -Akden:Osmoz Cihazı ve Kazan Temizliği -Efes Pilsen,Botaş:Su Tayini -Konya Çimento:Kazan Temizliği Yaptığımız işlerden örnekler *Kimyasal Temizlik;Bu tarz temizlikler alınan numunelerin size özel reçete ile formülize edilen kimyasallar sayesinde temizlik işlemi ayrılır. *Su sertliği tayini ise Fransız birimiyle ölçülmektedir.

30 KULLANDIĞIMIZ CİHAZLAR -Otomatik Dijital Büret Kimyasal nicel çözümlemede,bir gazın yada sıvının hacmini ölçmek için kullanılır.Yüksek hassasiyet ve tekrarlanılabilirlik için tamamen hava kabarcıksız sıvı transferi sağlar.Pratik kullanım için şişe üzerinde 360 derece dönebilmektedir.

31 REVERSE OSMOZ CİHAZI Bilinen klasik su arıtma cihazlarıyla çözüm sağlanmadığı zaman Reverse Osmoz(Ters Osmoz Sistemi) tekniği uygulanır.Genel olarak deniz suyu arıtımı orta tuzlu sular,az tuzlu sular,acı kuyu suları, sertliği ve iletkenliği çok yüksek olan suların arıtımında Reverse osmoz tekniği kullanılır.Bu sistem,sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan günümüzün en gelişmiş yöntemidir. Reverse osmoz sisteminin çalışma prensibi, konsantre (derişik) çözelti ile seyreltik çözeltinin yarı geçirgen özellikte olan bir membran ile ayrılmasıdır.

32

33 pH-metre Ph değerini ölçen laboratuvar cihazına verilen isimdir
pH-metre Ph değerini ölçen laboratuvar cihazına verilen isimdir. Ph, elektrik sinyali üreten bir araç kullanarak phmetre cihazı sayesinde bu elektriksel sinyali, ph birimine çeviren potansiyometrik bir ölçümdür. Üretilen ve ölçülen sinyal bir voltajdır. pH ölçümü yapabilmek için gerekli olan elektriksel sinyal bu iki gerilim arasındaki fark ile oluşur.


"ALFA KIMYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları