Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayanlar: Behsat ARIKBAŞLI Tankut MUTLU ÇÖZELTİLER Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayanlar: Behsat ARIKBAŞLI Tankut MUTLU ÇÖZELTİLER Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri."— Sunum transkripti:

1

2 Hazırlayanlar: Behsat ARIKBAŞLI Tankut MUTLU

3 ÇÖZELTİLER Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Özellikleri Çözeltilerin Özellikleri Çözeltilerin Özellikleri Çözeltilerin Özellikleri Çözeltilerin Bileşenlerine Ayrılması Çözeltilerin Bileşenlerine Ayrılması Çözeltilerin Bileşenlerine Ayrılması Çözeltilerin Bileşenlerine Ayrılması

4 Çözeltiler Bir karışımda genellikle fazla miktarda bulunan ve karışımın halini (katı,sıvı, gaz) belirleyen bileşene çözücü, az bileşene ise çözünen denir.çözen ve çözünenin oluşturduğu homojen ve çoğunlukla saydam bir fazlı karışımlara çözelti denir. Bir karışımda genellikle fazla miktarda bulunan ve karışımın halini (katı,sıvı, gaz) belirleyen bileşene çözücü, az bileşene ise çözünen denir.çözen ve çözünenin oluşturduğu homojen ve çoğunlukla saydam bir fazlı karışımlara çözelti denir.

5 Çözelti Çeşitleri Çözeltiler doygunluklarına göre 3’e ayrılır. doygunluklarına **Doymuş çözeltiler **Doymamış çözeltiler **Doymamış çözeltiler **Aşırı doymuş çözeltiler **Aşırı doymuş çözeltiler DerişimlerineDerişimlerine göre 2’ye ayrılır. Derişimlerine **Seyreltik çözeltiler **Derişik çözeltiler **Derişik çözeltiler Elektrik iletkenliklerine Elektrik iletkenliklerine göre ikiye ayrılır. Elektrik iletkenliklerine **Elektrolit çözeltiler **Elektrolit olmayan çözeltiler **Elektrolit olmayan çözeltiler

6 DOYGUNLUKLARINA GÖRE ÇÖZELTİLER Bir çözeltide doygunluk miktarının altında madde çözünmüş ise,bu çözeltiye doymuş çözelti denir. Bir çözeltide doygunluk miktarının altında madde çözünmüş ise,bu çözeltiye doymuş çözelti denir. Bir çözeltide doygunluk miktarının üstünde madde çözünmüş ise,bu çözeltiye aşırı doymuş çözelti denir. Bir çözeltide doygunluk miktarının üstünde madde çözünmüş ise,bu çözeltiye aşırı doymuş çözelti denir. Belli bir sıcaklıkta,çözücünün çözebileceği kadar çözünen madde içeren çözeltiye doymuş çözelti denir. Belli bir sıcaklıkta,çözücünün çözebileceği kadar çözünen madde içeren çözeltiye doymuş çözelti denir.

7 DERİŞİMLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER Az miktarda çözünmüş madde içeren çözeltilere seyreltik çözelti denir. Az miktarda çözünmüş madde içeren çözeltilere seyreltik çözelti denir. Çok miktarda çözünmüş madde içeren çözeltilere çözeltilere derişik çözelti denir. Çok miktarda çözünmüş madde içeren çözeltilere çözeltilere derişik çözelti denir.

8 İLETKENLİKLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER Elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit çözelti denir.Molekül yapısı polar olan bileşikler ile iyonik yapılı bileşikler, suda iyonlar halinde çözünür ve çözeltide elektrik akımı bu iyonlar sayesinde iletilir. Elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit çözelti denir.Molekül yapısı polar olan bileşikler ile iyonik yapılı bileşikler, suda iyonlar halinde çözünür ve çözeltide elektrik akımı bu iyonlar sayesinde iletilir.elektrolit çözelti elektrolit çözelti Elektrik akımını iletmeyen çözeltilere elektrolit olmayan çözeltiler denir.Su içinde iyonik değil de moleküler biçimde çözünen çözeltiler elektrik akımını iletmez. Elektrik akımını iletmeyen çözeltilere elektrolit olmayan çözeltiler denir.Su içinde iyonik değil de moleküler biçimde çözünen çözeltiler elektrik akımını iletmez.

9 Çözeltilerin Özellikleri Bir çözücüde, uçucu olmayan bir maddenin çözünmesi onun buhar basıncını düşürür. Bir çözücüde, uçucu olmayan bir maddenin çözünmesi onun buhar basıncını düşürür. Bir çözeltide, uçucu olmayan bir maddenin çözünmesi, donma noktasının düşmesine sebep olur. Bir çözeltide, uçucu olmayan bir maddenin çözünmesi, donma noktasının düşmesine sebep olur. Grafikler GrafiklerGrafikler

10 Çözelti Kanunları Bir çözeltide kaynama noktası yükselmesi veya donma noktası düşmesi, çözeltide çözünmüş madde miktarı ile doğru orantılıdır. Bir çözeltide kaynama noktası yükselmesi veya donma noktası düşmesi, çözeltide çözünmüş madde miktarı ile doğru orantılıdır. Aynı çözünen eşit miktarları içinde çözünen elektrolit olmayan maddelerin mol sayıları eşit ise,bu çözeltilerin donma ve kaynama noktaları da eşittir. Aynı çözünen eşit miktarları içinde çözünen elektrolit olmayan maddelerin mol sayıları eşit ise,bu çözeltilerin donma ve kaynama noktaları da eşittir.

11 SAF SU ŞEKERLİ SU

12 Çözeltilerin Derişimleri Kütlece yüzde(%) derişim bir çözeltinin 100 gramında çözünmüş halde bulunan gram cinsinden madde miktarına denir. Kütlece yüzde(%) derişim bir çözeltinin 100 gramında çözünmüş halde bulunan gram cinsinden madde miktarına denir. Kütlece yüzde(%) derişim Kütlece yüzde(%) derişim Molar derişim (molarite)bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısıdır. Molar derişim (molarite)bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısıdır.molarite Normal derişim(normalite ) çözeltinin bir litresinde çözünen maddenin eş değer gram sayısına denir. Normal derişim(normalite ) çözeltinin bir litresinde çözünen maddenin eş değer gram sayısına denir.normalite eş değer gram sayısına normalite eş değer gram sayısına

13 Eş Değer Gram Bir elementin eş değer gramı 1,008gram hidrojenle birleşebilen miktarına denir. Bir elementin eş değer gramı 1,008gram hidrojenle birleşebilen miktarına denir. **Elementlerin eş değer gramı ** Asitlerin eş değer gramı ** Asitlerin eş değer gramı

14 Kütlece Yüzde Derişim çözünen madde miktarı *100 Kütlece yüzde = çözünen madde miktarı *100 Kütlece yüzde = çözelti miktarı çözelti miktarı

15 Molarite Çözünenin mol sayısı Çözünenin mol sayısı Molarite = Molarite = çözelti hacmi çözelti hacmi

16 Normalite Çözünenin eşdeğer gramı Çözünenin eşdeğer gramı Normalite = Normalite = çözelti hacmi çözelti hacmi

17 Çözeltilerin Bileşenlerine Ayrılması Çözücüsünün buharlaştırılmasıyla Çözücüsünün buharlaştırılmasıylabuharlaştırılması Çözünmüş katıyı kristallendirerek Çözünmüş katıyı kristallendirerekkristallendirerek Kaynama noktaları farklılığından faydalanarak Kaynama noktaları farklılığından faydalanarak Kaynama noktaları Kaynama noktaları

18 Çözücünün buharlaştırılmasıyla çözeltilerin bileşenlerine ayrılması Katı maddelerin bir sıvıda çözünmesiyle oluşmuş çözeltiler, ısıya dayanıklı bir kap içinde ısıtılır.Bu yolla çözücü kaptan uzaklaştırılır, katı çözünen çözeltiden ayrılır. Katı maddelerin bir sıvıda çözünmesiyle oluşmuş çözeltiler, ısıya dayanıklı bir kap içinde ısıtılır.Bu yolla çözücü kaptan uzaklaştırılır, katı çözünen çözeltiden ayrılır.

19 Kristallendirilerek Ayırma Sıvı çözende iki ayrı katının çözünmesiyle oluşan çözeltiler,çözünenlerin çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişmesi esasından yararlanarak ayrılır. Sıvı çözende iki ayrı katının çözünmesiyle oluşan çözeltiler,çözünenlerin çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişmesi esasından yararlanarak ayrılır.

20 Kaynama Noktası Farkından Yararlanarak Bileşenlerine Ayrılması Bu yöntemde sıvı içinde diğer bir sıvının çözünmesiyle oluşmuş çözelti, bileşenlerin kaynama noktalarına kadar ısıtılıp, soğutulur.Elde edilen buhar soğutucu yardımıyla soğutularak sıvılaştırılır. Yapılan bu işleme damıtma denir. Bu yöntemde sıvı içinde diğer bir sıvının çözünmesiyle oluşmuş çözelti, bileşenlerin kaynama noktalarına kadar ısıtılıp, soğutulur.Elde edilen buhar soğutucu yardımıyla soğutularak sıvılaştırılır. Yapılan bu işleme damıtma denir.

21

22 Aşağıdakilerden hangisinde verilen maddelerle çözelti elde edilemez? A) Su, alkol B) Su, amonyak C) Su, zeytinyağı D) Sirke, limon suyu E) Sirke, tuz A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)

23 Bir sıvının buharlaştırıldıktan sonra soğutularak yoğunlaştırılmasına işlemine ne denir? A) Seyreltme B) Çözünme C) Damıtma D) Kristalleşme E) Süblimleşme A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)

24 Aşağıdakilerden hangisinde, verilen maddelerin çözünmesiyle hazırlanan sulu çözeltide elektrik akımı iletkenliği en az olur? A) Tuz; HCl B) HCl; şeker C) Tuz; şeker D) Şeker; alkol E) Alkol; NaOH A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)

25 Saf su, 1 atm basınçta, 100 derecede kaynar. Bir kaptaki saf suyun 100 dereceden daha düşük bir sıcaklıkta kaynamaya başlamasını sağlamak için; I. Tuz koyma II. Basıncı düşürme III. Bir karıştırıcı ile karıştırma A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III E) I ve III A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)

26 X sudan daha uçucu bir sıvı, Y suda ve X sudan daha uçucu bir sıvı, Y suda ve X’ de çözünen, uçucu olmayan bir katıdır. Buna göre eşit koşullarda, aşağıdakilerden hangisinin kaynama noktası en düşüktür? A) Saf su B) Saf X C) Saf Y D) X ve Y karışımı E) Y ve su karışımı A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)

27 Katı bir maddenin sıvı bir çözücüde çözünmesiyle hazırlanan çözelti hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Donma noktası saf çözücününkinden yüksektir. B) Kaynama noktası saf çözücününkinden düşüktür. C) Kaynama sırasında sıcaklık sabit kalmaz. D) Renkli olamaz E) Heterojendir A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)

28

29

30


"Hazırlayanlar: Behsat ARIKBAŞLI Tankut MUTLU ÇÖZELTİLER Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri Çözeltilerin Derişimleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları