Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 10 ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 10 ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 10 ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM

3 Erikson’un Teorisi: Girişimciliğe Karşı Suçluluk Erikson’un girişimciliğe karşı suçluluk evresinde hangi kişilik değişiklikleri yer alır? Konunun Temel Sorusu

4 Erikson’un Teorisi: Girişimciliğe Karşı Suçluluk Okul öncesi dönem çocukları Erikson’un psikolojik çatışması olan girişimciliğe karşı suçluluk ile uğraşırken yeni bir amaçlılık kavramı geliştirirler.

5 Erikson’un Teorisi: Girişimciliğe Karşı Suçluluk Sağlıklı bir girişimcilik sosyal dünyanın oyun aracılığıyla ve sağlam (fakat aşırı katı olmayan) bir vicdanı besleyen destekleyici bir çocuk yetiştirme yoluyla araştırılmasına dayanır.

6 Kendini Anlama Okul öncesi çocuklarda benlik kavramını ve otobiyografik bellek ve benlik saygısının gelişimini tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

7 Kendini Anlama Okul öncesi dönem çocukları kendileri hakkında daha dikkatli düşündükçe; büyük ölçüde gözlenebilir özeliklerden, tipik duygu ve tutumlardan oluşan bir benlik kavramı inşa ederler.

8 Kendini Anlama Güvenli bağlanmış çocuklar daha olumlu ve tutarlı bir benlik kavramına sahiptir. Ebeveynleri ile geçmiş olaylara dair daha detaylı konuşmalar yaparlar. Bu da, daha net bir benlik imgesine katkıda bulunur.

9 Kendini Anlama Okul öncesi çocukların benlik saygısı çeşitli yargılardan oluşur. Yüksek benlik saygısı çevreye karşı yeterlilik– yönelimli bir yaklaşımın geliştirilmesine katkıda bulunur.

10 Duygusal Gelişim Erken çocukluk boyunca duyguları anlama ve ifade etmede ortaya çıkan değişimleri, bu değişimleri etkileyen faktörlerden de bahsederek tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

11 Okul öncesi çocukların temel duyguların nedenleri, sonuçları ve davranışsal işaretleri ile ilgili etkileyici anlayışları vardır. Duygusal Gelişim Bu anlayış bilişsel gelişim, güvenli bağlanma ve duygular hakkında konuşma tarafından desteklenmektedir.

12 Duygusal Gelişim 3 ya da 4 yaşına geldiklerinde çocuklar çeşitli duygusal öz–düzenleme stratejilerinin farkındadır. Mizaç, ebeveyn modeli ve başa çıkma stratejileri konusunda ebeveynle kurulan iletişim çocukların olumsuz duygularla başa çıkma kapasitesini etkiler.

13 Duygusal Gelişim Benlik kavramı geliştikçe okul öncesi çocuklar öz–bilinçli duyguları daha sık deneyimlerler.

14 Duygusal Gelişim Empati de ilk çocukluk döneminde daha yaygın hâle gelir. Empatinin ne ölçüde duygudaşlığa yol açacağı ve prososyal ya da özgeci davranış ile sonuçlanacağı mizaca ve ebeveynlere bağlıdır.

15 Akran İlişkileri Erken çocuklukta akranlarla sosyalleşmeyi, arkadaşlığı ve sosyal problem çözmeyi açıklayın. Bu kavramları kültürün ve ebeveynlerin erken dönem akran ilişkilerine etkileri ile ilişkilendirin. Konunun Temel Sorusu

16 Akran İlişkileri Erken çocukluk dönemi boyunca, çocukların sosyal olmayan aktiviteden paralel oyuna ve sonra ilişkisel ve iş birliğine dayalı oyuna geçtikçe akranlarla ilişkileri artar.

17 Sosyodramatik oyun çocuk ve yetişkin dünyalarının ayrı olduğu toplumlarda özellikle önemlidir. Akran İlişkileri Toplulukçu kültürlerde oyun genellikle büyük gruplar içinde oynanır ve oldukça iş birlikçidir.

18 Akran İlişkileri Sosyal çatışmalar, okul öncesi ve erken okul yılları boyunca gelişmekte olan sosyal problem çözme için fırsatlar sunar.

19 Ahlakın Temelleri Ahlaki gelişimi ile ilgili temel yaklaşımların – psikoanalitik, sosyal öğrenme ve bilişsel davranışçı– belli başlı özellikleri nelerdir? Konunun Temel Sorusu

20 Ahlakın Temelleri Psikoanalitik yaklaşım ahlaki gelişimin duygusal tarafını öne çıkarır.

21 Ahlakın Temelleri Suçluluk ahlaki eylemi motive eden önemli bir faktör olsa da, Freud’un teorisinin aksine cezalandırılma ve ebeveynin sevgisini kaybetme korkusuna dayalı bir disiplin vicdani gelişimi desteklemez.

22 Ahlakın Temelleri Tümevarım çok daha etkilidir.

23 Ahlakın Temelleri Mola ve ayrıcalıkların geri çekilmesi gibi alternatifler ebeveynlerin katı cezalandırmanın istenmeyen yan etkilerinden kaçınmasına yardım eder.

24 Ahlakın Temelleri Bilişsel–gelişimsel yaklaşım çocukları sosyal kurallar konusunda aktif düşünürler olarak görür. 4 yaşına geldiklerinde çocuklar ahlaki yargılarda bulunurken niyeti göz önüne alır ve dürüstlüğü yalan söylemekten ayırt ederler.

25 Ahlakın Temelleri Kardeş ve akranlarla etkileşimleri aracılığıyla çocuklar adalet ve hakkaniyet hakkındaki ilk fikirleri üzerinde çalışırlar. Çocukları ile ahlaki konuları tartışan ebeveynler onların ahlak hakkında akıl yürütmelerine yardım ederler.

26 Ahlakın Temelleri İlk çocuklukta saldırganlığın gelişimini aile ve medyanın etkilerini de dâhil ederek açıklayın. Konunun Temel Sorusu 2

27 Ahlakın Temelleri Erken çocukluk döneminde araçsal saldırganlık azalırken düşmanca saldırganlık artar. Araçsal ve düşmanca saldırganlık üç biçimde sergilenir:

28 Ahlakın Temelleri Araçsal Ve Düşmanca Saldırganlık Fiziksel Saldırganlık Sözel Saldırganlık İlişkisel Saldırganlık

29 Cinsiyet Tiplemesi Okul öncesi çocukların cinsiyet streotiplerine dayalı inanç ve davranışlarına genetik ve çevresel etkileri tartışın. Konunun Temel Sorusu

30 Cinsiyet Tiplemesi Cinsiyet tiplemesi erken çocukluk döneminde gelişmeye başlar. Okul öncesi çocuklar, davranış için esnek bir rehber olmaktan ziyade uyulması zorunlu kurallar olarak işlev gören geniş bir dizi cinsiyet stereotipine dayalı inanç edinirler.

31 Cinsiyet Tiplemesi Doğum öncesi hormonlar erkeklerin yüksek aktivite düzeyine ve daha kavgacı oyunlarına ve çocukların aynı cinsiyetten arkadaş seçimlerine katkıda bulunur.

32 Cinsiyet Tiplemesi Cinsiyet kimliğinin ortaya çıkışını açıklayan belli başlı teorileri tanımlayın ve değerlendirin. Konunun Temel Sorusu 2

33 Cinsiyet Tiplemesi Çoğu kişi, geleneksel bir cinsel kimliğe sahip olmasına rağmen, bazı insanlar androjendir ve hem maskülen hem de feminen kişilik özelliklerini harmanlar.

34 Cinsiyet Tiplemesi Maskülen ve androjen kimlikler daha iyi psikolojik uyumla ilişkilidir.

35 Cinsiyet Tiplemesi Sosyal öğrenme teorisine göre, okul öncesi çocuklar ilk önce model alma ve pekiştirme yoluyla cinsiyet tiplemesine uygun tepkileri edinir ve daha sonra bunları kendileri hakkındaki cinsiyetle ilişkili fikirler içinde organize ederler.

36 Cinsiyet Tiplemesi Bilişsel gelişimsel teori cinsiyet değişmezliğinin, çocuklar cinsiyet tiplemesine uygun davranışları geliştirmeden önce öğrenilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

37 Cinsiyet Tiplemesi Cinsiyet şema teorisi sosyal öğrenme ve bilişsel davranışçı yaklaşımların farklı yönlerini birleştirir.

38 Çocuk Yetiştirme ve Duygusal ve Sosyal Gelişim Çocuk yetiştirme stillerinin çocukların gelişimi üzerine etkilerini tanımlayın ve otoriter ebeveynliğin neden etkili olduğunu açıklayın. Konunun Temel Sorusu

39 Çocuk Yetiştirme ve Duygusal ve Sosyal Gelişim Çocuk yetiştirme tutumlarını ayırt eden üç boyut vardır: Kabul ve Karşılık Verme Özerklik Kontrol

40 Çocuk Yetiştirme ve Duygusal ve Sosyal Gelişim Otoriter, izin verici ve ihmalkâr tutumlar karşılaştırıldığında demokratik tutum çocuklarda bilişsel, duygusal ve sosyal yeterliliği desteklemektedir.

41 Çocuk Yetiştirme ve Duygusal ve Sosyal Gelişim Yakınlık, açıklama ve olgun davranış için makul taleplerde bulunma demokratik stilin etkinliğini açıklamaktadır. Psikolojik kontrol otoriter ebeveynlik ile ilişkilidir ve uyum sorunlarına yol açar.


"BÖLÜM 10 ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları