Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 10 ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 10 ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 10 ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM

3 Erikson’un Teorisi: Girişimciliğe Karşı Suçluluk
Erikson’un girişimciliğe karşı suçluluk evresinde hangi kişilik değişiklikleri yer alır? Konunun Temel Sorusu

4 Erikson’un Teorisi: Girişimciliğe Karşı Suçluluk
Okul öncesi dönem çocukları Erikson’un psikolojik çatışması olan girişimciliğe karşı suçluluk ile uğraşırken yeni bir amaçlılık kavramı geliştirirler.

5 Erikson’un Teorisi: Girişimciliğe Karşı Suçluluk
Sağlıklı bir girişimcilik sosyal dünyanın oyun aracılığıyla ve sağlam (fakat aşırı katı olmayan) bir vicdanı besleyen destekleyici bir çocuk yetiştirme yoluyla araştırılmasına dayanır.

6 Kendini Anlama Okul öncesi çocuklarda benlik kavramını ve otobiyografik bellek ve benlik saygısının gelişimini tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

7 tutumlardan oluşan bir benlik kavramı inşa
Kendini Anlama Okul öncesi dönem çocukları kendileri hakkında daha dikkatli düşündükçe; büyük ölçüde gözlenebilir özeliklerden, tipik duygu ve tutumlardan oluşan bir benlik kavramı inşa ederler.

8 Kendini Anlama Güvenli bağlanmış çocuklar daha olumlu
ve tutarlı bir benlik kavramına sahiptir. Ebeveynleri ile geçmiş olaylara dair daha detaylı konuşmalar yaparlar. Bu da, daha net bir benlik imgesine katkıda bulunur.

9 Okul öncesi çocukların benlik saygısı çeşitli
Kendini Anlama Okul öncesi çocukların benlik saygısı çeşitli yargılardan oluşur. Yüksek benlik saygısı çevreye karşı yeterlilik–yönelimli bir yaklaşımın geliştirilmesine katkıda bulunur.

10 Duygusal Gelişim Erken çocukluk boyunca duyguları anlama ve ifade etmede ortaya çıkan değişimleri, bu değişimleri etkileyen faktörlerden de bahsederek tanımlayın. Konunun Temel Sorusu

11 Duygusal Gelişim Okul öncesi çocukların temel duyguların
nedenleri, sonuçları ve davranışsal işaretleri ile ilgili etkileyici anlayışları vardır. Bu anlayış bilişsel gelişim, güvenli bağlanma ve duygular hakkında konuşma tarafından desteklenmektedir.

12 Duygusal Gelişim 3 ya da 4 yaşına geldiklerinde çocuklar
çeşitli duygusal öz–düzenleme stratejilerinin farkındadır. Mizaç, ebeveyn modeli ve başa çıkma stratejileri konusunda ebeveynle kurulan iletişim çocukların olumsuz duygularla başa çıkma kapasitesini etkiler.

13 Duygusal Gelişim Benlik kavramı geliştikçe okul öncesi çocuklar
öz–bilinçli duyguları daha sık deneyimlerler.

14 Empati de ilk çocukluk döneminde daha
Duygusal Gelişim Empati de ilk çocukluk döneminde daha yaygın hâle gelir. Empatinin ne ölçüde duygudaşlığa yol açacağı ve prososyal ya da özgeci davranış ile sonuçlanacağı mizaca ve ebeveynlere bağlıdır.

15 Akran İlişkileri Erken çocuklukta akranlarla sosyalleşmeyi, arkadaşlığı ve sosyal problem çözmeyi açıklayın. Bu kavramları kültürün ve ebeveynlerin erken dönem akran ilişkilerine etkileri ile ilişkilendirin. Konunun Temel Sorusu

16 Akran İlişkileri Erken çocukluk dönemi boyunca, çocukların
sosyal olmayan aktiviteden paralel oyuna ve sonra ilişkisel ve iş birliğine dayalı oyuna geçtikçe akranlarla ilişkileri artar.

17 Akran İlişkileri Sosyodramatik oyun çocuk ve yetişkin dünyalarının ayrı olduğu toplumlarda özellikle önemlidir. Toplulukçu kültürlerde oyun genellikle büyük gruplar içinde oynanır ve oldukça iş birlikçidir.

18 Akran İlişkileri Sosyal çatışmalar, okul öncesi ve erken okul
yılları boyunca gelişmekte olan sosyal problem çözme için fırsatlar sunar.

19 Ahlakın Temelleri Ahlaki gelişimi ile ilgili temel yaklaşımların – psikoanalitik, sosyal öğrenme ve bilişsel davranışçı– belli başlı özellikleri nelerdir? Konunun Temel Sorusu

20 Psikoanalitik yaklaşım ahlaki gelişimin duygusal
Ahlakın Temelleri Psikoanalitik yaklaşım ahlaki gelişimin duygusal tarafını öne çıkarır.

21 Ahlakın Temelleri Suçluluk ahlaki eylemi motive eden önemli bir faktör olsa da, Freud’un teorisinin aksine cezalandırılma ve ebeveynin sevgisini kaybetme korkusuna dayalı bir disiplin vicdani gelişimi desteklemez.

22 Tümevarım çok daha etkilidir.
Ahlakın Temelleri Tümevarım çok daha etkilidir.

23 Ahlakın Temelleri Mola ve ayrıcalıkların geri çekilmesi gibi
alternatifler ebeveynlerin katı cezalandırmanın istenmeyen yan etkilerinden kaçınmasına yardım eder.

24 Ahlakın Temelleri Bilişsel–gelişimsel yaklaşım çocukları sosyal
kurallar konusunda aktif düşünürler olarak görür. 4 yaşına geldiklerinde çocuklar ahlaki yargılarda bulunurken niyeti göz önüne alır ve dürüstlüğü yalan söylemekten ayırt ederler.

25 Ahlakın Temelleri Kardeş ve akranlarla etkileşimleri aracılığıyla
çocuklar adalet ve hakkaniyet hakkındaki ilk fikirleri üzerinde çalışırlar. Çocukları ile ahlaki konuları tartışan ebeveynler onların ahlak hakkında akıl yürütmelerine yardım ederler.

26 Ahlakın Temelleri İlk çocuklukta saldırganlığın gelişimini aile ve medyanın etkilerini de dâhil ederek açıklayın. Konunun Temel Sorusu 2

27 Ahlakın Temelleri Erken çocukluk döneminde araçsal saldırganlık
azalırken düşmanca saldırganlık artar. Araçsal ve düşmanca saldırganlık üç biçimde sergilenir:

28 Ahlakın Temelleri Sözel Saldırganlık İlişkisel Fiziksel Saldırganlık
Araçsal Ve Düşmanca Saldırganlık Fiziksel Saldırganlık Sözel Saldırganlık İlişkisel Saldırganlık

29 Cinsiyet Tiplemesi Okul öncesi çocukların cinsiyet streotiplerine dayalı inanç ve davranışlarına genetik ve çevresel etkileri tartışın. Konunun Temel Sorusu

30 Cinsiyet tiplemesi erken çocukluk döneminde
gelişmeye başlar. Okul öncesi çocuklar, davranış için esnek bir rehber olmaktan ziyade uyulması zorunlu kurallar olarak işlev gören geniş bir dizi cinsiyet stereotipine dayalı inanç edinirler.

31 Cinsiyet Tiplemesi Doğum öncesi hormonlar erkeklerin yüksek
aktivite düzeyine ve daha kavgacı oyunlarına ve çocukların aynı cinsiyetten arkadaş seçimlerine katkıda bulunur.

32 Cinsiyet Tiplemesi Cinsiyet kimliğinin ortaya çıkışını açıklayan belli başlı teorileri tanımlayın ve değerlendirin. Konunun Temel Sorusu 2

33 Cinsiyet Tiplemesi Çoğu kişi, geleneksel bir cinsel kimliğe sahip
olmasına rağmen, bazı insanlar androjendir ve hem maskülen hem de feminen kişilik özelliklerini harmanlar.

34 Maskülen ve androjen kimlikler daha iyi psikolojik uyumla ilişkilidir.
Cinsiyet Tiplemesi Maskülen ve androjen kimlikler daha iyi psikolojik uyumla ilişkilidir.

35 Cinsiyet Tiplemesi Sosyal öğrenme teorisine göre, okul öncesi
çocuklar ilk önce model alma ve pekiştirme yoluyla cinsiyet tiplemesine uygun tepkileri edinir ve daha sonra bunları kendileri hakkındaki cinsiyetle ilişkili fikirler içinde organize ederler.

36 Cinsiyet Tiplemesi Bilişsel gelişimsel teori cinsiyet değişmezliğinin, çocuklar cinsiyet tiplemesine uygun davranışları geliştirmeden önce öğrenilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

37 Cinsiyet Tiplemesi Cinsiyet şema teorisi sosyal öğrenme ve bilişsel davranışçı yaklaşımların farklı yönlerini birleştirir.

38 Çocuk Yetiştirme ve Duygusal ve Sosyal Gelişim
Çocuk yetiştirme stillerinin çocukların gelişimi üzerine etkilerini tanımlayın ve otoriter ebeveynliğin neden etkili olduğunu açıklayın. Konunun Temel Sorusu

39 Çocuk Yetiştirme ve Duygusal ve Sosyal Gelişim
Çocuk yetiştirme tutumlarını ayırt eden üç boyut vardır: Kabul ve Karşılık Verme Özerklik Kontrol

40 Çocuk Yetiştirme ve Duygusal ve Sosyal Gelişim
Otoriter, izin verici ve ihmalkâr tutumlar karşılaştırıldığında demokratik tutum çocuklarda bilişsel, duygusal ve sosyal yeterliliği desteklemektedir.

41 Çocuk Yetiştirme ve Duygusal ve Sosyal Gelişim
Yakınlık, açıklama ve olgun davranış için makul taleplerde bulunma demokratik stilin etkinliğini açıklamaktadır. Psikolojik kontrol otoriter ebeveynlik ile ilişkilidir ve uyum sorunlarına yol açar. açıklamaktadır. Psikolojik kontrol otoriter ebeveynlik ile ilişkilidir ve uyum sorunlarına yol açar.


"BÖLÜM 10 ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYGUSAL ve SOSYAL GELİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları