Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme, Öğrencilerin Gelişim Özellikleri ve İhtiyaçları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme, Öğrencilerin Gelişim Özellikleri ve İhtiyaçları"— Sunum transkripti:

1 Öğrenme, Öğrencilerin Gelişim Özellikleri ve İhtiyaçları

2 ÖĞRENME Bireyin olgunlaşma düzeyine göre çevresiyle etkileşimi sonucu
davranışlarında meydana gelen kalıcı izli değişimlere denir. Öğrenme; zekanın, transferin ve güdülenmenin ürünüdür.

3 Ayrıca,yaşantı ya da tekrar
sonucu bireyin davranışlarında ki değişmeler olarak da ifade edilebilir. Olgunlaşma olmadan,öğrenme olmaz.

4 Öğrenmenin Gerçekleşmesi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Öğretirken öğrencinin kavrama gücü göz önünde bulundurulmalıdır. Uyarılan insan, uyarılmayan insana göre daha kolay öğrenir (Motivasyon). Uyarının ölçülü olmasına dikkat edilmelidir. Öğretimde esas olan başarıdır.

5 Ödüllendirme ile kontrol edilen öğrenme, ceza ile kontrol edilen öğrenmeye nazaran daha etkilidir.
Bireyin içinden gelen uyarım dışarıdan gelen ve empoze edilen uyarıma oranla daha etkilidir.

6

7 Dikkat edilmesi gereken, öğretim kavramının öğrenme kavramı ile birlikte düşünülmesidir. Bunun nedeni; öğretimin öğrenmeyi gerçekleştirdiği taktirde, bir eğitim değerinin olmasıdır. Okulda yapılan öğretime öğretmen açısından bakıldığında bu öğretimdir, öğrenci açısından bakıldığında ise bu bir öğrenmedir.

8 Öğrenme Kuramları Davranışçı Kuram (Watson, Pavlov, Thorndike)
Klasik Koşullanma (U-T) Edimsel Koşullanma (T-U) Bilişsel Kuram Duyusal Kayıt : Bellek sisteminin ilk yapısal öğesidir. Kısa Süreli Bellek : Bilgi akışını düzenler. Kapasitesi oldukça sınırlıdır. Uzun Süreli Bellek : Kısa süreli bellekten sonra gelen yapısal öğesini oluşturur.

9 Piaget’in Öğrenme Kuramı
Çocuklar yetişkinlerden farklı zihinsel yapıya sahiptirler. Yetişkinlerin minyatürü değildirler. Çevresindekileri algılamada ve karar vermede kendilerine özgü yolları vardır. Olgunlaşma : Öğrenme yaşantılarından bağımsız, vücut organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için geçirdiği biyolojik değişimdir. Olgunlaşmada ön öğrenme yoktur.

10 Yaşantı : Bireyin çevresi ile etkileşimi sonucu kazanılır.
Uyum : Bireyin çevreye ve çevredeki değişikliklere uyum sağlamasıdır. Örgütleme (Organize Etme) : Kafamızdaki bilgiler çöplük gibi karmakarışık bir halde bulunmaz. Tıpkı bilgisayardaki klasörleme sistemi gibi beynimiz de bilgileri kendine has bir şekilde düzenler, organize eder.

11 Dengeleme : Bireyin bilişsel dengesi, yeni karşılaştığı olay, durum ve varlıklarla önceden öğrendikleri arasında bir denge kurmak için yaptığı zihinsel işlemlerdir. Bireyin etkileşimde olduğu çevre sürekli değiştiğinden, denge sürekli bozulur ve yeniden kurulur.

12 Buluş Yoluyla Öğrenme Kuramı
Bruner’in geliştirdiği bu kuram, öğrenmeyi bilişsel gelişime dayalı olarak açıklamaktadır. Bilişsel gelişim; Eylemsel Dönem : Tüm duyu organları işe koşar ve öğrenilecek öğeleri yaparak, yaşayarak öğrenmeye çalışır İmgesel Dönem : Bireyin belleğindeki yapılar görsel imgeden oluşur. Öğretim sırasında resim, fotoğraf vs. araç ve gereçlerden yararlanılır.

13 Sembolik Dönem : Bu dönemde birey öğrenmesini yazılı ya da sözel semboller kullanarak gerçekleştirir. Bruner’e göre; bireyin öğrenmeye etkin olarak katılması ve düşünmeye sevk edilmesi önemlidir. Öğrenciyi buluşa götürecek tüm etkinlikler öğretmen tarafından planlanır. Süreç, öğrencide merak uyandıracak bir problemle başlar. Öğretmen yönelttiği sorularla öğrencileri yönlendirir; onların keşfederek öğrenmelerini sağlar.

14 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
İnsanın diğer canlılardan farklı ve üstün yönü; zekası ve öğrenme yeteneğidir. Öğrenme yeteneği, bireysel farklılıktan dolayı her insanda farklıdır. Farklı yeteneklere sahip öğrencilere, öğretilecek konulardaki ağırlık da farklı olmalıdır. *Spora yetenekli öğrenciye, ileri düzeyde matematik öğretmek şart değildir. Ayrıca öğrencinin bilişsel ve duyuşsal özelliklerini bilmek ve tedbir almak öğrenmeyi olumlu yönde etkileyecektir.

15 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Öğrenmenin gerçekleşmesinde; Öğrenmeye Hazır Olma Motivasyon (Güdülenme) Alıştırma-Tekrar Öğrenme Materyali, etkilidir.

16 1. Öğrenmeye hazır Olmak : Öğrenci bir konuyu öğrenmeye ne kadar istekli ise, o kadar çabuk ve kolay öğrenmektedir. 2. Motivasyon (Güdülenme): Öğrenmeyi teşvik eden ve sağlayan şartlara motivasyon denir.Öğrencinin bir bilgiyi neden öğrenmesi gerektiğini bilmesi,bu bilgiyi nerede,nasıl ve hangi amaçlarla kullanacağını kavraması veya yarışmayı kazanma isteği birer motivasyon kaynağıdır

17 Alıştırma-Tekrar : Ustalık ve alışkanlık kazanmak üzere yapılan tekrarlara alıştırma denir.
Öğrenme Materyali : Öğrenmenin çabuk ve kolay olmasında kullanılacak materyalin türü ve özellikleri çok önemlidir. Materyal seçiminde; anlama, kavrama yeteneklerini harekete geçiren ve öğrencilerin seviyesine uygun olanların tercih edilmesi gerekir.

18 Yaş Gruplarına Göre Öğrencilerin Gelişim Özellikleri İlgi ve İhtiyaçları

19 6-8 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişim Özellikleri, İlgi ve İhtiyaçları
Atılgan ve çok hareketlidir. Teorik bilgiden çok hareketin içinde olmayı ister. Dikkati kısa süreli, ancak gelişme halindedir. Sevgiyi paylaşmaktan hoşlanmaz. Duygusal durumları çok çabuk değişir. Organlar arasında orantı yoktur.

20 6-8 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişim Özellikleri,
Büyüme , kol ve bacakların boyuna uzaması biçimindedir Büyük kaslar ile büyük eklemler arasında koordinasyon sağlanmaya başlamıştır. Büyük kaslar ile küçük kaslar arasındaki koordinasyon zayıftır (parmak, bilek hareketleri, gözün hareketlere uyumu vb.) Boy uzamasında hızlı gelişim gösteren çocuklarda, iskelet bozuklukları görülebilir. Yanılmış olmaktan ve kusurlu görülmekten huzursuz olur.

21 Grup ya da takım halinde oynamaya isteklidir.
6-8 Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: Grup ya da takım halinde oynamaya isteklidir. Etkinlikler arasında sık sık dinlenmeye gerek duyar. Anne, baba, öğretmen ve diğer büyüklerinden şefkat, övgü ve ilgi beklerler. Karmaşık ve çok kurallı oyunlardan hoşlanmaz. Uzun süreli ve dikkat gerektiren etkinliklerden çabuk bıkar. Hareketli ve eğlenceli oyunlar ile yarışmalara ilgileri fazladır.

22 İyi beslenmeye ve günde 10-12 saat uykuya ihtiyaçları vardır.
6-8 Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: İyi beslenmeye ve günde saat uykuya ihtiyaçları vardır. Dönem sonunda, kız ve erkek çocukların oyunları ve ilgileri ayrılmaya başlar.

23 8-10 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişim Özellikleri, İlgi ve İhtiyaçları
Küçük kasların gelişimi hızlanmıştır. Boyuna büyüme yavaş, enine büyüme daha hılıdır. Erkekler kızlara oranla dayanıklı ve kuvvetlidir. Ancak bu fark azdır. Yorulduğunun farkına varamaz. Gerçekçi düşünmeye başlamıştır. Başkalarıyla olan ilişkilerini gerçek yönleriyle görür ve kendini eleştirebilir.

24 8-10 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişim Özellikleri:
Sinir, kas ve eklem koordinasyonu sağlanmaya başlanmıştır. Kas ve organ gücü gelişimi arasında uyum sağlanmıştır. Dönemin sonunda vücut ve hareket gelişimi yönünden “Çocukluk Olgunluğuna” ulaşılır. Dikkatin gelişimi sürer. Yoğun dikkat gerektiren konularda dk, ilgi alanındaki konularda ise daha uzun süre çalışabilir. İlişkilerinde dürüst olmaya duyarlıdır.

25 8-10 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişim Özellikleri:
Görev ve sorumluluğa ilişkin davranışları gelişim içerisindedir. Beden ve ruh sağlığı arasındaki denge sağlanmıştır.

26 Kız ve erkek çocukların ayrı ayrı takım oyunlarına ilgileri fazladır.
Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: Kız ve erkek çocukların ayrı ayrı takım oyunlarına ilgileri fazladır. Sürekli bir öğrenme açlığı duyar. Zamanın büyük kısmını arkadaşlarıyla dışarıda ve oynayarak geçirmek ister. Büyüklerden anlayış ve ilgi bekler. Vücut gelişimi ve güzelliği konusunda duyarlı ve özenlidir.

27 8 - 10 Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları:
Oyun ve spor etkinlikleri ilgi alanının merkezidir. Başarılı olmak için çaba gösterir. Başarılı sporcuları önemli bir kişi olarak görür ve adlarıyla tanır. Erkek çocuklar, kuvvet ve cesaret isteyen yarışmalı etkinliklerden hoşlanır. Kız çocuklarda eğlenceli takım oyunlarına ilgi fazladır. Kız ve erkekler ayrı oynamak ister. Çok enerji harcadıkları için, yetişkinlere yakın kalori ihtiyaçları vardır.

28 Yeterli dinlenme ve beslenmeleri gerekir. (10-11 saat uyku)
Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: Yeterli dinlenme ve beslenmeleri gerekir. (10-11 saat uyku) Ritmik etkinliklerde yaratıcıdır. Yeteneklerini sergilemekten büyük mutluluk duyar.

29 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişim Özellikleri, İlgi ve İhtiyaçları
Hareketleri doğru ve çabuk kavrar. Sportif etkinliklerde verimlilik dönemindedir. Öğrenme isteği çok yüksektir. Kendine güvenlidir. Eleştiriye açıktır. Başkalarını gerçekçi yönde eleştirebilir. Organlar ve sistemleri arasında uyum sağlanmıştır. Dikkati büyüklerinkine yakın sürelidir. Dönemin sonunda büyüme hızı artar ve vücuttaki değişiklikler başlar.

30 Kız ve erkek çocuklar ayrı ayrı oynarlar.
Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: Kız ve erkek çocuklar ayrı ayrı oynarlar. Grup içindeki faaliyetlerden ve liderlikten hoşlanır. Bir önceki yaş grubuna oranla ilgileri daha gerçekçi bir boyut kazanır. Enerji tüketimi üst düzeydedir. Bu nedenle iyi beslenme ve dinlenmeye ihtiyaçları vardır.

31 Kalp ve dolaşım sistemindeki gelişim, normal seyrini sürdürür.
Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: İç salgı bezlerinin faaliyeti artmıştır. Aşırı terleme olur. Yüzde ergenlik sivilceleri çıkar. Cinsel olgunlaşma başlamıştır. Tüy ve kıllar çoğalır, ses değişir, cinsel organlar gelişir. Kalp ve dolaşım sistemindeki gelişim, normal seyrini sürdürür.

32 12-14 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişim Özellikleri, İlgi ve İhtiyaçları
Eleştirilmekten hoşlanmaz, öfkeli ve saldırgandır. Duygusal dengesizliğini sevgide de belli eder. Bazen çok hareketli bazen de çok tembeldir. Kolay yorulur. Kız çocuklarındaki gelişme ve büyüme, erkek çocuklara oranla yaklaşık 1 yıl önde gider. Hızlı bir büyüme ve gelişme dönemidir. Kollar ve bacaklar orantısız büyüdüğünden, koordinasyonu sağlamakta güçlük çekilir.

33 Büyüklerden ilgi ve anlayış bekler
Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: Takım oyunlarına ve spor dallarına aşırı ilgi duyar. Okul ve kulüp takımlarına girmek ister. Kendisine büyükler gibi davranılmasını ve özgür olmayı ister. Erkekler kuvvetli ve cesur; kızlar güzel olmaya özenir. Büyüklerden ilgi ve anlayış bekler Bir grup içerisinde yer almak ve candan arkadaşlık kurmak ister. Ancak uyum sağlamakta güçlük çeker.

34 Karşı cinse ilgi duyar. Cinsel konularda bilgi edinmek ister.
Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: Vücut gelişimiyle ilgili endişeleri vardır. Bu korkuyu yenmek için beden eğitimi, spor, halkoyunları ve dans faaliyetlerine katılmaya aşırı isteklidir. Beslenmesine ve dinlenmesine özen göstermesi gerekir.8-10 saat uyumalıdır. Karşı cinse ilgi duyar. Cinsel konularda bilgi edinmek ister. Kafasında canlandırdığı kahramanı örnek alır. Vücut gelişimi ve davranışlarındaki değişikliklerin nedeninin açıklanması gereklidir. Başarılarını övüp özendirilmelidir.

35 14-16 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişim Özellikleri, İlgi ve İhtiyaçları
Özellikle erkek çocuklar için hızlı büyüme ve gelişme dönemidir. Bu dönemin başında kızlar erkeklere oranla daha gelişkindir. Dönem sonunda erkekler, boy ve kilo olarak kızları geçer ve bu fark kapanmaz. Kızlar gelişimini tamamlamak üzeredir. Genellikle huysuz ve hayalperesttir. Arkadaşlar arasında birlik ve koruma duygusu güçlüdür. Bu yaş grubunda bireysel farklılıklar çok fazladır.

36 14-16 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişim Özellikleri:
Vücut bölümleri arasında denge kurulmaya başlamıştır. Dış görünümün tersine yeterince güçlü ve dayanıklı değildir. Bedensel gelişimlerine ilişkin endişe ve huzursuzlukları sürer. Vücut güzelliği ve çekicilik sosyal bir değere taşır. Belleği güçlüdür. Toplum kurallarına uymaya özen gösterir. Kişilik gelişimi devam eder.

37 Karşı cinsten arkadaş edinmek ister.
Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: Karşı cinsten arkadaş edinmek ister. Özgür olmak ve aile otoritesinden kurtulmak ister. Serüvenlere ilgi duyar ve fırsat bulduğunda uygular. İyi beslenme ve dinlenmeye gerek duyar. Güçlü ve zengin olmayı ister. Anne ve babadan hoşgörü, korunduğunu, kendisine değer verildiğini görmek ister. İnandırıcılığı ve ilmi değeri olmayan öğütler vermekten kaçınılmalıdır.

38 Başarısını gösterebileceği fırsatlar verilmelidir.
Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: Kendine uygun ve tek arkadaş seçmek ister. (Genellikle 15 yaşından sonra) Başarısını gösterebileceği fırsatlar verilmelidir.

39 16-18 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişim Özellikleri, İlgi ve İhtiyaçları
Kızlar gelişimlerini tamamlamıştır. Erkeklerde vücut bölümleri arasındaki denge kurulmuştur. Olayları yargılama ve yargılama yeteneği gelişmektedir. Objektif davranmaya değer verir. Grup içerisinde uyumlu olmaya özen gösterir. Görev ve sorumluluk yüklenir. Kendisini ve ailesini ilgilendiren konularda karar verebilir.

40 16-18 Yaş Grubu Öğrencilerin Gelişim Özellikleri:
Özel yetenekleri belirginleşmiştir. Kalbin gelişimi, damarlara göre daha yavaş seyreder. Uzun süreli ve aşırı yüklenmelerde yorulur. Sinir, kas, eklem koordinasyonu sağlanmıştır. Dikkat süreleri uzamıştır. Aşırı büyümeden dolayı çekinme ve üzülme söz konusu olabilir. Yetişkinliğe özgü cinsel gelişim sürer. Kızlar erkeklerden 1-2 yıl öndedir.

41 Erkekler güçlü, kızlar çekici ve güzel görünme eğilimindedirler.
Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: İlgi ve İhtiyaçları : Erkekler güçlü, kızlar çekici ve güzel görünme eğilimindedirler. Kız-erkek karma etkinliklerden hoşlanır. Karşı cinse ilgi üst düzeydedir. Büyükleri gibi davranmayı ve özgür olmayı ister. Beden eğitimi ve spor alanında teknik ve taktik ayrıntılara girer. İyi sporcuları örnek alır, onlara ulaşmaya çalışır.

42 Spor yarışmalarında derece almaya özenir.
Yaş Grubu Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçları: Spor yarışmalarında derece almaya özenir. Hareketlidir, iyi beslenmesi ve dinlenmesi gerekir. İlgi alanlarını geniş tutmaya ve bu alanda etkili olmaya özen gösterir.

43 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler…


"Öğrenme, Öğrencilerin Gelişim Özellikleri ve İhtiyaçları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları