Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

U Ş AK İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "U Ş AK İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ."— Sunum transkripti:

1 U Ş AK İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ

2 SLOGANIMIZ; Güvenlik Kültürünü Uygulayabildi ğ imiz Kadar Güvenli Bir Dünyada Yaşarız… İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ

3 Amaç İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin amacı; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini koordine etmek, tüm okul ve kurumlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin en iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ

4 Vizyon Kurumsal kimliğimizin verdiği güçle, çalışmalarımızda iş güvenliğini en iyi şekilde uygulayarak, işveren ve çalışanlarımızın ortak hedeflerine ulaşmasında kılavuzluk yapmaktır. İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ

5 Misyon Kurumsal kültürümüz ışığında, iş sağlığı ve güvenliği bilincini ön planda tutarak tüm çalışanlarımızın daha güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak, sorunlarına proaktif yaklaşımla çözüm üreterek, İş sağlığı ve güvenliği alanında kamu kurumlarına liderlik etmektir. İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ

6 DAYANAK Birimimiz; 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu ile 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Hizmetleri Yönetmeli ğ i ne dayanarak kurulmuştur. İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ

7 Birimimiz; Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Destek Hizmetleri Müdürlü ğ ü’nün 19/08/2014 tarih ve 2014/16 nolu Genelgesi ile şekillenmiştir.

8 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İİŞVERENİMİZ Bülent ŞAHİN İl Milli Eğitim Müdürü

9 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İŞVEREN VEKİLİMİZ Yaşar AKYAY İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

10 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ Filiz ÜNAL Koordinatör İ ş Güvenli ğ i Uzmanı Birim Görevlileri Burçin ÖZYÜREK İ ş Güvenli ğ i Uzmanı Özgür ORALLI İ ş Güvenli ğ i Uzmanı

11 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimizin katılımı ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

12 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ve okul/kurum müdürlerinin katılımı ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında ilçe bazında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

13 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur.

14 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU ADI/SOYADIÜNVANIGÖREVİ Yaşar AKYAY Milli Eğitim Mdr. Yrdİşveren Vekili(Kurul Bşk) Filiz ÜNAL İş Güvenliği Uzmanı İSG İl Koordinatörü ………………… Doktor İşyeri Hekimi Vakkas KARAŞube Müdürü İnsan Kaynakları ve Mali işler Nafiz ÜNAL Sivil Savunma Uzmanı Ömür ÖZ Şube Müdürü Formen Temsilcisi İlhan HAYRAN Milli Eğitim Mdr.YrdÇalışan Temsilcisi İbrahim YEŞİLIRMAK Şube MüdürüÇalışan Temsilcisi Bekir KAYA VHKİ.Memuru Çalışan Temsilcisi

15 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelimiz arasından Çalışan Temsilcisi seçilmiştir.

16 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Risk Değerlendirme Ekibi oluşturulmuştur.

17 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerine Eğitim verilmiştir..

18 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binamızın Risk Değerlendirmesi yapılmıştır.

19 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binamızın Acil Durum Planı hazırlanmıştır.

20 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri İlimiz genelindeki tüm Okul ve Kurumlarımızın çalışan sayıları tespit edilmiştir.

21 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri Okul ve Kurumlarımızda çalışan iş güvenliği uzmanları tespit edilmiştir.

22 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri Okul ve Kurumlarımızda çalışan iş güvenliği uzmanları ile bilgilendirme toplantısı yapılarak, ilimizdeki iş güvenliği çalışmalarına yön verilmiştir.

23 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri Uşak İl Merkezinde Okul ve Kurumlarımızda çalışan personelin İş Güvenliği Eğitimleri planlanmış ve ilçeler düzeyinde 657 ye tabii çalışan tüm personelin eğitimleri tamamlanmıştır.

24 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları düzenli bir şekilde yürütülmeye başlanmıştır.

25 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında alınan kararlar ilgililere tebliğ edilerek, uygulanmasının sağlanması ve takibi konusunda birimimizce gerekli hassasiyet gösterilmektedir..

26 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, çalışma ofisi kurulmuştur.

27 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İ SG H İ ZMETLER İ Milli Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimince hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri çalışma esasları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ise; Çalışma Planımız

28 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ Müdürlüğümüz İSGB koordinesinde Okul/kurumlarımızda görevlendirilecek İş Güvenliği Uzmanlarının Planlanması 1 1 - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 8 - 7. bendi

29 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ 01/01/2016 tarihinden itibaren Tam Zamanlı Tehlikeli Okul /Kurumlarda her 500 çalışan için 1 isg uzmanı Az Tehlikeli Okul /Kurumlarda her 1000 çalışan için 1 isg uzmanı Kısmi Zamanlı Tehlikeli Okul /Kurumlarda her çalışan için ayda 20 dakika Az Tehlikeli Okul /Kurumlarda her çalışan için ayda 10 dakika 01/01/2016 tarihinden itibaren Tam Zamanlı Tehlikeli Okul /Kurumlarda her 500 çalışan için 1 isg uzmanı Az Tehlikeli Okul /Kurumlarda her 1000 çalışan için 1 isg uzmanı Kısmi Zamanlı Tehlikeli Okul /Kurumlarda her çalışan için ayda 20 dakika Az Tehlikeli Okul /Kurumlarda her çalışan için ayda 10 dakika İ ş Güvenli ğ i Uzmanı Görevlendirmesi

30 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ

31 Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi okul/kurumlarımızın risk değerlendirmeleri yapılacaktır. 2 1 - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 4/1 fıkra – c) bendi 2 - İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde: 5/1

32 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ 3.700 TL 5.550 TL

33 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ Tüm okul/kurumlarımızda işyeri hekimi çalıştırılmasının planlanması 3 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:6 / 1 – a) fıkrası 2 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:8 / 8 bendi

34 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ Tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması 4 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:22 2 – İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmelik

35 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ 50 den fazla çalışanı bulunan tüm okul/kurumlarımızda, İş sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması 5 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:22 2 – İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmelik

36 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ Tüm okul/kurumlarımızda Çalışan temsilcilerinin seçilmesi ve belirlenmesi 6 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:20 2 -İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına İlişkin tebliğ

37 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini planlamak ve en kısa sürede gerçekleştirmek 7 1 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:17 2 - Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

38 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ Tüm Okul/kurumlarımızda çalışanlara İlkyardım Eğitimi ile Yangın Eğitimi Yaptırılması 8 1 - İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik - Madde:15 2 - İlk Yardım Yönetmeliği - Madde:19

39 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönlendirme Tabela ve Basılı Dokümanların Sağlanması 9 1 - Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

40 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ İSG Kültürünün oluşturulması için Çalışma Bakanlığı ve Sivil Toplum Örgütleri ile irtibat kurularak, bilinçlenmenin sağlanması 10

41 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ Müdürlüğümüz İnşaat Emlak Birimince Yeni Okul/Kurumların Planlamasında İSG ‘ye Uyumlu Projeler Üretme, Eski Yapıların Gözden Geçirilmesi. 11

42 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ 6331 Sayılı ISG Kanunu ve Diğer İş güvenliği mevzuatlarının müdürlüğümüze bağlı birimlerdeki uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi. 1 – 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2 – 4857 sayılı İş Kanunu 3 – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4 – İş Güvenliği mevzuatı ile ilgili 36 adet yönetmelik 12

43 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ Hinterlandımız Okul/Kurum Sayısı: 385 Çalışan Personel Sayısı: 4939 Toplam Öğrenci Sayısı : 60804 (yaklaşık)

44 İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ Varmak istediğimiz son nokta…

45 Güvenli Yaşamak, Güvenle yaşamak… İ ŞYER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ

46 Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi TEŞEKKÜR EDERİZ


"U Ş AK İ L M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü İŞ YER İ SA Ğ LIK GÜVENL İ K B İ R İ M İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları