Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROTEUS İLE BİRLİKTE YÜKLENEN DOSYALAR ARES Layout help: Baskı devre çizim programının yardım dosyası. ISIS Schematic Help: Elektronik devre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROTEUS İLE BİRLİKTE YÜKLENEN DOSYALAR ARES Layout help: Baskı devre çizim programının yardım dosyası. ISIS Schematic Help: Elektronik devre."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6 PROTEUS İLE BİRLİKTE YÜKLENEN DOSYALAR
ARES Layout help: Baskı devre çizim programının yardım dosyası. ISIS Schematic Help: Elektronik devre çizim, simülasyon ve animasyon programının yardımcı dosyası. Migration Guide: Geçiş klavuzu olarak adlandırılabilecek olan bu yardım dosyası, eski versiyonlardan Proteus 8 versiyonuna geçerken karşılaşabileceğimiz farklılıklar ile ilgili bilgiler veren yardım dosyasıdır. Proteus 8 Demonstration: Proteus Design Suite 8 programını çalıştırır. Proteus Help: Proteus Design Suite 8 yardım dosyası. VSM Simulation Help: ISIS programı kütüphanesinde bulunan VSM (Virtual system modelling) elektronik devre elemanlarının kullanım şekillerini anlatan yardım dosyaları mevcuttur. Virtual network: Sanal network (ağ) sürücüsü. ISIS programı içerisinde network uygulamaları ile ilgili simülasyonları yapılacak ise bu sürücü kurulmalıdır. Virtual USB: Sanal USB sürücüsü. ISIS programı altında bilgisayarın USB portlarından herhangi birisi ile ilgili bir uygulama yapılacak ise bu sürücü kurulmalıdır.

7 PROTEUS ISIS DOSYA FORMATLARI Project Files (
PROTEUS ISIS DOSYA FORMATLARI Project Files (.PDSPRJ): Oluşturulan bütün şema çizimleri uzantısı PDSPRJ olan bir proje dosyası altında kaydedilir. Workspace Files (.workspace): Çalışma alanı ile ilgili bilgilerin saklandığı dosyadır. Section files (.sec): Üzerinde çalışılan bir şemada belirlenenbir kısmının, başka bir çizimde kullanılmak üzere kaydedildiği (export edildiği) dosyadır. Module Files (.MOD): Hiyerarşik tasarımlar da özelliklerin tutulduğu dosyadır. Library Files (.LIB): Sembol ve cihaz kütüphane dosyalarıdır.

8 New Project: Yeni bir proje dosyası oluşturmak için kullanılır.
Open Project: Daha önce oluşturduğumuz proje dosyasını çağırmak için bu seçenek kullanılır. Open Sample Project: Proteus programı ile birlikte yüklenen, yani programın içerisinde gelen örnek proje dosyalarını açmak için kullanılır. Import Legacy Project: Proteus 7 veya daha önceki versiyonlardan ISIS, ARES ya da VSM dosyasını projemize dahil etmek için kullanılır. Save Project: Üzerinde çalışılan proteus programını kaydetmek için bu seçenek kullanılır. Save Project As: Projemize bir isim vererek kaydetmemizi sağlar. Üzerinde çalışma yapmakta olduğumuz projeyi başka bir isimle kaydetmek için yine bu seçenek kullanılır. Explore Project Folder: Proje dosyasının kaydedildiği klasörün içeriğini görüntüleyerek karşımıza getirir. Close Project: Açık olan, yani üzerinde çalışılan projeyi kapatmak için bu seçenek kullanılır. Import bitmap: Schematic capture yani ISIS ortamı çalışma alanına PNG, BMP, JPEG veya GIF formatında bir resim eklemek için kullanılır.

9 Import section: Bu seçenek ile daha önce yapılmış olan bir çalışmanın bir bölümü yada tamamı tasarım alanına çağrılarak dosyamıza eklenebilir (Daha önce export section seçeneği ile kaydedilmiş olması şartıyla) Export section: Çalışma alanındaki çalışmanın bir bölümünün yada bir kısmının daha sonra başka bir çalışmada kullanılmak üzere kaydedilmesini sağlar. Export Graphics: Çalışma alanındaki dosyamızı grafik dosyası olarak kaydetmek için kullanılır. Print design: Tasarım alanındaki çalışmayı kağıta aktarmak için kullanılır. Printer Setup: ISIS ortamı Windows işletim sistemi tarafından tanımlanmış yazıcıyı kullanmaktadır. Şayet aktif yazıcıyı değiştirmek istiyorsanız burada yapabilirsiniz. Printer Information: Bilgisayarınıza bağlı olan yazıcının, her türlü teknik ve grafik özellikleri detaylı olarak listelenir. Mark Output Area: Bu seçenek ile tasarım alanındaki çalışmanın istenen bölümünün kağıda aktarılması için kullanılır.

10 Edit Project Description: Üzerinde çalışılan proje ile ilgili unutulmaması gereken (kaydedilecek) notlar veya açıklamalar varsa bu seçenek aracılığı ile not edilir. Exit Project Description: Proteus Design 8 programından çıkmak için kullanılır. Undo changes: Her tıklamada sırasıyla son yapılan işlemleri geriye doğru alır. Redo changes: Son geri alınan işlemi tekrarlar. Find and Edit Component: Tasarım alanında bulunan devredeki elemanları düzenlemek için bu seçenek kullanılır. Bu seçenek tıklanır ve karşımıza gelen pencere içerisinde kutuya elemanın sembol ismi girilir (U1, R1 gibi). Daha sonra düzenleme penceresi karşımıza gelecektir. Select All Objects: Tasarımda bulunan bütün devre elemanlarının tamamı seçili hale getirilir. Clear Selection: Tasarım alanında bulunan çalışmada, elemanlardan biri yada birkaçı seçili ise bu seçenekler seçim işlemi iptal edilir. Cut To Clipboard: Seçilen elemanı ya da belirlenen alanı bulunduğu yerden kesip Windows işletim sistemi panosuna alır.

11 Copy to Clipboard: Seçili eleman yada bloğun kopyasını Windows işletim sistemi panosuna alınır. Paste From Clipboard: Bu seçenek ile copy yada cut seçenekleri ile Clipboard’a alınan eleman yada blok istenilen yere yapıştırılır. Align Objects: Tasarım alanındaki devre üzerinde bulunan elemanların hizalanması için bu seçenek kullanılır. Send to Back: Birbirinin üzerine konmuş olan elemanlardan seçileni ötekinin altına gönderir. Bring to Front: Birbirinin üzerine konmuş olan elemanlardan seçileni ötekinin üstüne alır. Tidy Design: Bu seçenekle eleman kutusunda bulunan ve tasarım çalışma alanında hiç kullanılmayan elemanlar silinir.

12 Redraw Display: Tasarım alanın bulunan çalışmanın ekran görüntüsünü refresh yapmak yani tazelemek için kullanılır. Toogle Grid: Tasarım alanında bulunan ızgaranın görünüp görünmemesini bu seçenekle sağlarız. Toogle False Origin:Tasarım alanında yeni bir orjin noktası tanımlamak için kullanılır. Normalde default olarak tasarım alanının tam orta noktası orjin olarak tanımlanır. Toogle X-cursor: Tasarım alanının içerisindeki fare göstergesi şeklinin belirlenmesi için kullanılır. Snap 10th-50th-0.1in-05in: Fare göstergesinin, tasarım alanı içerisinde ki hareket alanlarını belirler. Center At Cursor: Bu seçenekle belirlenen bir noktaya gelip fare sol tuşuna basılırsa orası merkez olarak belirlenmiş olacaktır. Zoom in: Çalışma ekranı görüntüsü büyütülür. Zoom out: Çalışma ekranı görüntüsü küçültülür. Zoom to view entire sheet: Tasarım alanı ölçüleri ne olursa olsun, ekranda tasarımın tamamı görüntülenir. Zoom to Area: Tasarım alanında bulunan çalışma üzerinde, seçilen bir bölümün büyütülmesi için kullanılır. Toolbar configuration: ISIS ortamı araç çubuklarından istenilen ekrandan gizlemek veya görüntülemeye yarar.

13 Wire Autorouter: Otomatik bağlantı aktif yada pasif etme seçeneğidir
Wire Autorouter: Otomatik bağlantı aktif yada pasif etme seçeneğidir. Aktif ise program bağlantı yollarını kendisi belirler. Search and Tag: Çalışma alanında bulunan şemada, verilen kriterlere göre arama yapar ve arama sonuçlarına göre bulunan komponent yada komponentları etiketler. Property Assignment Tool: Özellik tanımlama seçeneğidir. Library’e eklemek için tasarım alanında oluşturulan elemana özellik tanımlamak için kullanılır. Global Annotator: Tasarım alanında bulunan çalışmada, seçilen veya bütün elemanların sembol numaralarını istenilen şekilde düzenlememizi sağlar. ASCII Data Import Tool: Tasarım alanında bulunan çalışmaya ASCII data dosyası eklemek için kullanılır. Electrical Rules Check: Tasarım alanında bulunan devrede elektriksel hata olup olmadığına dair rapor verir. Netlist Compiler: Tasarım alanında bulunan devrenin bağlantı listelerinin çıktı biçimi, bağlantı modu, kapsamı, derinliği ve üretilecek olan Netlist formatının belirlenmesini sağlar. Model Compiler: Simülasyon için yeni model dosyalarının derlenmesini sağlar.

14 Edit design properties: Proje içerisinde bulunan ISIS dosyamıza; isim, doküman numarası, revizyon numarası ve açıklama eklemeye yarar. Edit sheet properties: Çalışma alanımıza başlık ve isim vermek için kullanılır. Edit design notes: Tasarım alanında yapılan çalışma ile ilgili unutulmaması gereken notlar ve açıklamalar varsa bu seçenek aracılığı ile not edilir. Configure Power Rails: Çalışma alanında oluşturulan devre şemasında; NETLIST işleminin tam olarak yapılabilmesi için, besleme (VCC, GND, VDD, VSS, VEE, vb.) ayarlarının yapılmasını sağlar. New (Root) Sheet: Proje dosyası içerisinde yeni bir tasarım alanı (katman) açar. Remove/Delete Sheet: Bir proje dosyasında ISIS ortamında birden çok tasarım alanı ile çalışılıyor ise, bu seçenek kullanılarak, çalışan aktif olan tasarım alanı kaldırılır (yok edilir). Goto Previous Sheet or Sub-Sheet: Bir proje dosyasında, ISIS ortamında birden çok tasarım alanı (katman) ile çalışılıyor ise, bu seçenek kullanılarak, bir önceki numaralı tasarıma geçilir. Goto Next Sheet or Sub-Sheet: Bir proje dosyasında, ISIS ortamında birden çok tasarım alanı (katman) ile çalışılıyor ise, bu seçenek kullanılarak, bir sonraki numaralı tasarıma geçilir. Exit to Parent Sheet: Bir proje dosyasında, ISIS ortamında birden çok tasarım alanı (katman) ile çalışılıyor ise, bu seçenek kullanılarak çalışılan katmandan ana tasarım alanına dönülür. Goto Sheet: Bir proje dosyasında, ISIS ortamında birden çok tasarım alanı ile çalışılıyor ise, istenilen tasarım alanına (katmana) geçmek için bu seçenek kullanılır.

15 Edit Graph: Tasarım alanında oluşturulmuş bir grafiği düzenlemek için kullanılır. Add Traces: Tasarım alanında bulunan grafiğe izleme noktası veya noktaları eklemek için kullanılır. Simulate Graph: Tasarım alanında bulunan devrede değişiklik yapılmış ve bu durum grafiği etkiliyorsa bu seçenek kullanılarak grafik tekrar oluşturulur. View Simulation Log: Tasarım alanında oluşturulan grafik «Simulate Graph» seçeneği ile simülasyon işlemi yapıldıktan sonra bu seçenek çalıştırıldığında, simülasyon ile ilgili bilgileri veren bir pencere (Simülation Log) penceresi karşımıza gelir. Export Graph Data: Bu seçenek ile tasarım alanında bulunan grafiğin zamana bağlı olarak matematiksel verilerini bir dosya içerisine kaydetmek için kullanılır. Clear Graph Data: Grafikte oluşan verileri silmek ve grafik simülasyonunu en baştan yaptırmak için kullanılır. Verify Graphs: Tasarım alanında oluşturulan grafiklerin uygunluk analizini yapar. Bu seçenek öncelikle, kodunda yapılan değişiklikler sonrası uygulamanın bütününün yeniden testine ihtiyaç duyulan mikroişlemci tabanlı uygulamalarda kullanılır. Verify Files: Bu seçenek, aynı grafik ile ilgili daha önce alınmış bir çok sonucu karşılaştırır ve doğruluğunu ispatlar.

16 Start VSM Debugging: Tasarım alanında bulunan devreyi adım adım incelemek üzere çalıştırır ve hemen pause yapar. Hata ayıklamak amacıyla kullanılır. Pasue VSM Debugging: Tasarım alanında bulunan devrenin çalışmasına ara verir. Start VSM Debugging le tekrar kaldığı yerden başlatılabilir. Stop VSM Debugging: Tasarım alanında bulunan devrenin çalışmasını durdurur. Run Simulation: Simülasyonun başlatılmasını sağlar. Run Simulation (no breakpoints): Devrenin çalışması istenirken bazı noktalarda Break points yani kontrol noktaları konulmuş ise bu kontrol noktalarını görmezden gelerek devreyi çalıştırır. Run Simulation (timed breakpoint): Süre girilerek devrenin ne kadar süre çalışacağı belirlenir. Step Over Source Line: Tasarım alanında bulunan devre, hata ayıklama işlemi için, adım adım ileri doğru çalıştırılır. Step Into Source Line: Aktif olan fonksiyonu (veya altprogramı) çalıştırır. Step Out From Source Line: Hata ayıklama modundan çıkarak animasyonun devamını sağlar.

17 Run to Source Line: Bu seçenek simülasyonui kürsörün o anki pozisyonuna ulaşana dek çalıştırır. Animated Single Step: Sürekli tek adımlık simülasyon yapılmasını sağlar. Reset Debug Popup Windows: VSM simülasyon pencerelerinin orijinal (Default) ayarlarına dönmesini sağlar. Reset Persistent Model Data: Eprom ve Eeprom serisi komponentlerde veriyi resetler. Configure Diagnostics: Tasarım alanında bulunan devre ile ilgili olmak üzere, ISIS ortamının yapacağı simülasyon ve tasarım alanında bulunan programlanabilir entegrelerin simülasyonu ile ilgili ayarlar yapılır. Enable Remote Debug Monitor: VSM simülasyonu için Virtual Debug Monitörü aktif eder. Yani, hata ayıklama işleminde kullanılmak üzere harici bir görüntüleme aygıtı kullanılmasını sağlar. Horz. Tile Popup Windows: ISIS ortamında açık bulunan pencereleri, ekranı yatay kaplayacak şekilde yerleştirir. Vertical Tile Popup Windows: ISIS ortamında açık bulunan pencereleri, ekranı dikey kaplayacak şekilde yerleştirir. Simulation Log: Devre simülasyonunun çalışması ile ilgili bilgileri verir (Netlist, spice models, besleme hataları vb). Watch Window: Devremiz ile ilgili izleme noktaları oluşturabiliriz. Mikrodenetleyicili uygulamalarda kullanılabilmektedir.

18 Pick parts from libraries: Kütüphaneden malzeme çağırmaya yarar
Pick parts from libraries: Kütüphaneden malzeme çağırmaya yarar. Seçilen eleman malzeme kutusuna alınır. Make Device: Kütüphaneye yeni bir eleman oluşturup eklemek için kullanılır. Make Symbol: Yeni bir sembol oluşturulmasını sağlar. Packaging Dool: Kütüphaneye eklemek için oluşturulan yeni eleman, paketlenerek kütüphaneye alınır. Decompose: Kütüphanede varolan bir elemanı tasarım alanına çağırdıktan sonra, ayrıştırmak (text, box, pin, pin number, vb) için kullanılır. (Yeni bir eleman yapmak yada bu elemana yeni özellikler kazandırmak amacıyla) Compile to Library: Oluşturulan yeni eleman kütüphaneye eklenir. Place Library: Herhangi bir kütüphane dosyası seçilerek, bu kütüphane içerisinde bulunan elemanlar «DEVICES» elemanlar kutusuna alınır. Tasarım alanında ise seçilen bu kütüphanedeki tüm elemanlar görüntülenir. Verify Packaging: Kütüphaneye paket olarak yerleştirilen elemanların doğru olarak yerleştirildiği test edilir. Library Manager: Kütüphane ile ilgili her türlü işlem (Yeni kütüphane oluşturma, düzenleme, silme, kütüphaneler arası eleman aktarımı, vb gibi) bu seçenek aracılığı ile yapılır.

19 Goto Master Sheet: Ana tasarım alanına geçmek ve düzenleme yapmak için kullanılır. Set Design Colors: Tasarıma ilişkin renk ve font şablonlarının ayarlarının yapılmasını sağlar. Set Graphics & Trace Colours: Grafik ile ilgili renk ayarları yapılır. Set Graphics Styles: 2D grafiklere ilişkin biçim ve renk ayarlarının yapılmasını sağlar. Set Text Styles: Yazı font, ebat ve renklerine ilişkin ayarların yapılmasını sağlar. Tasarım alanında oluşturulan devrede bulunan elemanların sahip oldukları text buradan düzenlenir. Set 2D Graphics Defaults: 2D grafiklere ilişkin yazıların font, konum ve ebat ayarlarının yapılmasını sağlar. Set Junction Dot Style: Tasarım alanında oluşturduğumuz devrede kullanılan bağlantı noktalarının ayarlarını yapmak için kullanılır. Apply Style From Template: ISIS ortamı tasarım alanı şablonlarından seçileni çalıştığımız tasarım alanına uygular. Save as Design Template: ISIS ortamında tasarım alanı üzerinde yapmış olduğumuz her türlü düzenleme; grafik stilleri, yazı stilleri, renkler, bağlantı noktaları genişliği, ızgara ayarları vb. ayarlar bu seçenek kullanılarak bir dosyada saklanabilir. Daha sonra kullanılabilir.

20 System setings: Proteus programı sistem ayarları yapılmaktadır
System setings: Proteus programı sistem ayarları yapılmaktadır. Text Viewer: Hata, simülasyon log, vb. gibi mesajları gösterir. Set Display Options: ISIS ortamı ekran özellikleri ile ilgili ayarlar yapılır. Grafik modu tercihi, animasyon hız ayarı bu seçenekle yapılır. Set Keyboard Mapping: ISIS ortamı ana menü alt seçeneklerine kısayol tuşları tanımlamak üzere kullanılır. Set Property Definions: Baskı devre için kılıf yapılarını, simülasyon modelleri için ise parametreleri özelleştirmek amacıyla kullanılır. Set Sheet Sizes: ISIS ortamında tasarım alanı boyutları ayarlanır. Set Text Editor: Metin editörüne ilişkin yazı tipi, yazı stili, yazı boyutu, yazı efekti ve rengi ayarlanır. Set Animation Options: Simülasyon hızı, voltaj, akım değer aralığı, simülasyon esnasında elemanların bacaklarının lojik durumununi hatların voltaj durumlarının ve hat akım yönlerinin gösterilmesi gibi animasyon seçeneklerinin düzenlenmesini sağlar. Restore Default Settings: Bu seçenek system menüsü altında yapmış olduğumu ayarların tekrar default ayarlarına döndürülmesi amacıyla kullanılır.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


"PROTEUS İLE BİRLİKTE YÜKLENEN DOSYALAR ARES Layout help: Baskı devre çizim programının yardım dosyası. ISIS Schematic Help: Elektronik devre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları