Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Gör. Bülent ÇOBANOĞLU MESLEKİ YAZILIMLAR Proteus (İSİS/ARES)‏

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Gör. Bülent ÇOBANOĞLU MESLEKİ YAZILIMLAR Proteus (İSİS/ARES)‏"— Sunum transkripti:

1 Öğr. Gör. Bülent ÇOBANOĞLU MESLEKİ YAZILIMLAR Proteus (İSİS/ARES)‏

2 Öğr. Gör. Bülent ÇOBANOĞLU DERS KİTABI : PROTEUS Yazar: Hikmet ŞAHİN,ALTAŞ Yayıncılık, PROTEUS FİRMASI Web Adresi : www.labcenter.com DERS SAATİ: 2 + 2 TOPLAM HAFTA : 15 DEĞERLENDİRME DEVAM:%5 ÖDEV + QUIZ1 + QUIZ2: %20 VİZE:%25 FİNAL : %50 TOPLAM:%100 DERS PLANI

3 Bilgisayarların yaygın bir biçimde kullanılmaya başlamasıyla birlikte, teknik alanlarda da çizim programları kullanılmaya başlamıştır. Bilgisayar Destekli Tasarım üzerine çizim - simülasyon ve analiz (üçünü) gerçekleştirebilen dünyada sayılı yazılımlar bulunmaktadır. Proteus (İsis-Ares), Micro- Cap,MicroSim-Pspice, Orcad-Pspice, DesignLab, Electronics Workbench(EWB), multiSIM, ULTIboard, ULTIcap, BoardMaker v.b. Gibi programları verebiliriz. MESLEKİ YAZILIMLAR Öğr. Gör. Bülent ÇOBANOĞLU

4 SPICE Yazılımları Bilgisayarla devre simülasyonu, elektronik devrelerin ve sistemlerin tasarımında en önemli adımlardan biridir. Bilgisayar destekli tasarımın veya elektronik devrelerin bilgisayar ile simüle edilmesinin sa ğ ladı ğ ı en büyük yarar, tasarımcının laboratuar ortamında elde etmesinin uzun süre alaca ğ ı sonuçların simülasyon ile kolayca görebilmesidir. Devre tasarımcısı, bilgisayar kullanarak gerçek bir devrede ölçü probunun yaptı ğ ı gibi devreyi yüklemeksizin akım ve gerilim dalga şekillerini ve frekans cevabını izleyebilir; do ğ ru gerilim seviyelerini bozmadan bir geribesleme çevrimini açabilir, bir deney plaketinin getirece ğ i parazitik etkiler olmaksızın elektronik bir sistemin yüksek frekanslardaki davranışını inceleyebilir. SPICE(Simulation Package with Integrated Circuit Emphasis) ilk olarak Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde geliştirilmiştir. Analog devre simulasyonu açısından dünya standardı olan programın birçok ticari türevinden bir tanesi MicroSim şirketince yapılan PSpice programıdır. Daha sonraları PSpice tabanlı bir çok görsel devre tasarım programları geliştirilmiştir. Di ğ er bazı kısaltmalar; CAD (Computer-Aided Design; Bilgisayar Destekli Tasarım), CAM (Computer-Aided Manufacturing; Bilgisayar Destekli Üretim) ‏ Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU

5 Bilgisayar Destekli Tasarımın Avantajları Gerçek bir laboratuar uygulamasında, elemanların temini, istenilen özellikte elemanların bulunamayışı, arızalı eleman kullanma olasılı ğ ı, uygun test ve ölçü cihazların temini, kaza, arıza esnasında cihaz ve kullanıcılara verilebilecek zararlar her zaman mevcuttur. Bilgisayar ile gerçekleştirilen sanal laboratuarda, tüm bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının yanında, gerçek ortamda yapamayaca ğ ımız elektriksel hesaplama ve ölçümleri kolayca çok hassa bir şekilde sa ğ layabiliriz. Bilgisayar destekli tasarımın avantajlarını şu ana başlıklar altında toplayabiliriz; Maliyet : Gerçek bir elektronik laboratuarı donatmak oldukça pahalıdır. Zaman : Zamandan tasarruf edilir. Bir devreyi çizmek,kurmak ve test etmek, malzeme listesi çıkarmak, ka ğ ıda aktarmak, baskı devresine aktarmak çok kısa sürede gerçekleştirilebilir Öğr. Gör. Bülent Çobanoğlu

6 Bilgisayar Destekli Tasarımın Avantajları Hassasiyet : Normal bir deney veya ölçümde kullanılan eleman ve cihazlar mutlaka bir hataya sahiptir. Mesela bir ampermetrenin devreye seri ba ğ landı ğ ı için iç direncinin (sarfiyatının) sıfır olması istenir fakat bunun pratikte olması söz konusu de ğ ildir, sıfıra yaklaşması ise maliyetinin artmasına neden olabilmektedir. Oysa bilgisayar ortamında tüm eleman ve cihazların ideal de ğ erlerini oluşturabiliriz. Buda ölçülen de ğ erlerle, hesaplanan de ğ erler aynı olmasını sa ğ layacaktır. Pratikte bu sa ğ lanamayabilir. Güvenlik : Gerçek bir laboratuarda insan ve cihaz güvenirli ğ inin sa ğ lanabilmesi için elektriksel koruma sistemlerin kurulması ve devamlılı ğ ının sa ğ lanması hem çok zor hem de pahalıya mal olmaktadır. SPICE Modelleri : Lineer olmayan analog elemanlarda endüstri standardındaki SPICE modellerini kullanabilir. Kullanıcı elemanların istenirse idealli, istenirse piyasa modelinin aynısını, istenirse mevcut elemanın de ğ erlerini de ğ iştirilerek kendi modelini oluşturabilir Öğr.Gör.Bülent Çobanoğlu

7 Labcenter Electronic firmasının bir ürünü olan Proteus görsel olarak elektronik devrelerin simülasyonunu yapabilen yetenekli bir devre çizimi, simülasyonu, animasyonu ve PCB çizimi programıdır. Klasik workbench'lerden en önemli farkı mikroişlemcilere yüklenen.HEX dosyalarını da çalıştırabilmesidir. Proteus gün geçtikçe genişleyen bir model kütüphanesine sahiptir. Proteus programı sanal bir laboratuvardır. Her türlü elektrik/elektronik devre şemasını Proteus yardımıyla bilgisayar ortamında deneyebilirsiniz. Devredeki elemanların de ğ erlerini de ğ iştirip yeniden çalıştırır ve sonucu gözlemleyebilirsiniz. Bu program, binlerce elektronik eleman içeren devre tasarımlarının üretiminde bile kullanılabilmektedir. Elektriksel hata raporu hazırlayabilmekte, malzeme listesini çok düzenli bir şekilde verebilmektedir. ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU PROTEUS NED İ R?

8 Labcenter Electronics Ltd. firması 1988 yılında John Jameson tarafından kuruldu. Programın Çalıştırılabilmesi İ çin Gerekli Donanım ve Yazılımlar Proteus programı, Windows işletim sistemi altında çalışan bir programdır. Programın çalışabilmesi için bilgisayarınızda Windows 98 ya da üstü bir işletim sisteminin olması gerekmektedir. Proteus programının bilgisayarınızda verimli çalışabilmesi için, işlemcinizin en az Celeron ya da Pentium II, RAM belle ğ inizin de en az 32 MB olması gerekmektedir. Harddiskiniz de en az 60 MB lık boş alan olmalıdır. ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU PROTEUS NED İ R?

9 Programı bilgisayarınıza kurmak için program CD’sini CD ROM’unuza taktıktan sonra PROMEDO simgesinin üzerine çift tıklayınız. Karşınıza proteus kurulum penceresi gelecektir ve program bilgisayarınıza kurulmaya başlayacaktır. Bu pencereden Next butonuna tıklayarak programı bilgisayarınıza kurmaya başlayınız. Programın bilgisayara kurulumu aşamasında program sizi yönlendirecektir. Proteus programı siz de ğ iştirmedi ğ iniz takdirde Windows işletim sisteminde Başlat- (Tüm) Programlar - Proteus 6 menüsü altına yerleşecektir. ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU PROGRAMIN KURULUMU

10 ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU Proteus ile Birlikte Yüklenen Dosyalar Proteus VSM Model Help: Proteus Library’sinde bulunan elektronik devre elemanlarının kullanım şekillerini anlatan yardım dosyaları. ARES 6 : PCB ( baskılı devre ) çizim programı. ARES Help: Baskı devre çizim programının yardım dosyası. ISIS 6 : Elektronik devre çizim, simülasyon ve animasyon programı. ISIS Help: Elektronik devre çizim, simülasyon ve animasyon programının yardım dosyası. Licence Manager: Lisans yöneticisi. ProSPICE Help: Prospice yardım dosyası. Read Me: Oku beni dosyası. Sample Designs: Programla birlikte gelen, örnek uygulamaları tanıtım dosyası

11 ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU ISIS ISIS programı Proteus’un, devre çizim, simülasyon ve analiz programıdır. Proteus’un temelini teşkil eder. ISIS programını kullanarak her türlü elektronik devre çizimi,simülasyonu ve analizini yapabiliriz. ISIS programının penceresinde en üstte Başlık Çubu ğ u yer almaktadır. Başlık çubu ğ unun hemen altında ise Menü Çubu ğ u vardır. Menü çubu ğ unun altında Araç Çubukları yer almaktadır. Bu araç çubukları (File, View, Edit, Design Toolbar) View  Toolbars seçene ğ i altında yer alır. İ stendi ğ inde bu araç çubukları ekrandan kaldırılabilir. Ekranın sol tarafında ise 5. araç çubu ğ u olan Tasarım Araç Çubu ğ u yer almaktadır. Ekranın alt tarafında ise Orientation Toolbar (Yön araç çubu ğ u) ve The Animation Control Panel (Animasyon Kontrol Paneli ) yer almaktadır.

12 ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU ISIS Tasarım Alanı Ön Görünüş penceresinde, tasarım alanı içerisine yaptı ğ ımız çalışmanın küçültülmüşü yer almaktadır. Fare imlecini bu pencere içerisine götürüp bir kere sol tıklama ile tasarım alanı içindeki istedi ğ imiz bölgeyi ekranda görüntüleyebiliriz. Elemanlar penceresinin üst kısmında yer alan P( Pick Devices ) ve L butonları eleman ça ğ ırmak ve kütüphane yönetimi ( kütüphane silmek, yeni kütüphane oluşturmak, vb.) amacıyla kullanılır. P butonuna bir kere sol tıkladı ğ ımızda karşınıza ISIS programında bulunan bütün kütüphaneler ( üst kısımda ) ve devre elemanları ( alt kısımda ) gelecektir. Ekranın en alt kısmında yer alan Durum Çubu ğ u o anda yapılan işle ilgili kullanıcıyı bilgilendirmek için kullanılır. Koordinatlar yazan kısım, fare imleci tasarım alanında iken pozisyonu hakkında bilgi verir.

13 ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU ISIS

14 Mode Selector Toolbar (Tasarım Araç Çubu ğ u) Bu araç çubu ğ u üç bölümden oluşur. 1. Ana Modlar ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU

15 Mode Selector Toolbar (Tasarım Araç Çubu ğ u) ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU 2.GADGETS

16 Mode Selector Toolbar (Tasarım Araç Çubu ğ u) ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU 3.İKİ BOYUTLU GRAFİK (2D GRAPHS)

17 File Toolbar(Dosya Araç Çubu ğ u) ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU

18 View Toolbar (Görünüm Araççubu ğ u) ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU

19 Editing Commands ( Düzen Araç Çubu ğ u ) ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU

20 DESIGN TOOLS (Dizayn Araçları ÖĞR. GÖR. BÜLENT ÇOBANOĞLU


"Öğr. Gör. Bülent ÇOBANOĞLU MESLEKİ YAZILIMLAR Proteus (İSİS/ARES)‏" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları